Olympis 2019 - Rudens sesija / 4 klasė / Rezultatai
Dalyvis:Vak*** Šim*******
Dalykas:Matematika
Lygis:Olympis 2019 - Rudens sesija / 4 klasė
Pradžia:2019-11-07 16:12:10
Pabaiga:2019-11-07 16:52:00
Trukmė:39:50
Maksimalus taškų skaičius:100
Surinkta taškų:79.4
Rezultatas: 79.4%
Geriau už: 63.531%Klausimas: #1

Mikė Pūkuotukas didėjimo tvarka užrašė šiuos skaičius: 3, 35, 18, 10, 7. 

Kokį skaičių jis užrašė trečiuoju? 

Teisingas atsakymas 10
3
7
18
35

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 3

Surinkta taškų: 3Klausimas: #2

Mažasis ateivis Gediminas mokosi skaičiuoti lenkdamas pirštus. Ant kiekvienos rankos jis turi po 3 pirštus. Jis jau sulenkė visus pirštus ant savo abiejų rankų bei 2 pirštus ant brolio rankos. Iki kelių suskaičiavo ateivis Gediminas?

Teisingas atsakymas 8
12
10
6
14

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 3

Surinkta taškų: 3Klausimas: #3

Kiek Karlsonui reikia nuspalvinti baltų kvadratų, kad baltų ir raudonų kvadratų būtų po lygiai?

Teisingas atsakymas 2
1
3
4
5
6

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 3

Surinkta taškų: 3Klausimas: #4

Padėk briedžiukui išsiaiškinti, ar teiginiai yra teisingi.

1.Dėmenis sukeitus vietomis suma nesikeičia.
2.Jeigu vienas dėmuo lygus 0, tai suma lygi kitam dėmeniui.
3.Prie bet kurio skaičiaus pridėję 1, gausime ankstesnį skaičių.
4.Iš bet kurio skaičiaus atėmę 1, gausime sekantį skaičių.

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 6

Surinkta taškų: 4.5Klausimas: #5

Padėk Laurai surasti laiko matavimo vienetus.

Teisingas atsakymasJūs atsakėte teisingai Minutė
Teisingas atsakymasJūs atsakėte teisingai Valanda
Jūs atsakėte teisingai Rytas
Teisingas atsakymasJūs atsakėte klaidingai Para
Jūs atsakėte teisingai Vakaras
Teisingas atsakymasJūs atsakėte klaidingai Savaitė

Jūs atsakėte teisingai - Jūs atsakėte teisingai     
Jūs atsakėte klaidingai - Jūs atsakėte klaidingai

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 4

Surinkta taškų: 2.67Klausimas: #6

Gerai pagalvok ir atsakyk.

1. Agnės paklausė: „Kiek mokinių yra tavo klasėje?“ Agnė atsakė: „Šis skaičius mažesnis už 27, bet didesnis už 23 ir yra nelyginis“. Kiek mokinių yra Agnės klasėje?


Teisingas atsakymas
Klaidingas atsakymas

2. Ant suoliuko sėdi šeima: dvi mamos, dvi dukros, močiutė, anūke. Kiek žmonių sėdi ant suoliuko?

Teisingas atsakymas
Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 4

Surinkta taškų: 2Klausimas: #7

Per matematikos pamoką mokytoja paprašė Laimos įvardinti visus natūraliuosius skaičius, kurie mažesni už 8, o Lauryno - visus skaičius, didesnius už 3, bet mažesnius už 9. Kokius vienodus skaičius įvardijo vaikai?

Teisingas atsakymasJūs atsakėte teisingai 4
Teisingas atsakymasJūs atsakėte teisingai 5
Teisingas atsakymasJūs atsakėte klaidingai 6
Teisingas atsakymasJūs atsakėte klaidingai 7
Jūs atsakėte teisingai 8
Jūs atsakėte teisingai 3

Jūs atsakėte teisingai - Jūs atsakėte teisingai     
Jūs atsakėte klaidingai - Jūs atsakėte klaidingai

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 4

Surinkta taškų: 2.67Klausimas: #8

Živilė, Akvilė ir Marija mėgsta siuvinėti. Viena siuvinėja grybus, kita - paukščius, o trečia - gėles. Kas ką siuvinėja, jeigu Živilė nesiuvinėja nei grybų, nei paukščių, o Marija nesiuvinėja grybų?

a)    Živilė ...
... gėles
b)    Akvilė ...
... grybus
c)    Marija ...
... paukščius

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 5

Surinkta taškų: 5Klausimas: #9

Iš 12 metrų ilgio virvės padarė trikampį. Kam lygus trikampio perimetras?

24 m
8 m
36 m
Teisingas atsakymas 12 m

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 3

Surinkta taškų: 3Klausimas: #10

Buvo 7 mandarinai. Mokiniai suvalgė jų daugiau nei liko. Kiek mandarinų galėjo suvalgyti mokiniai?

Pažymėk visus įmanomus atsakymus.

Teisingas atsakymasJūs atsakėte teisingai 4
Teisingas atsakymasJūs atsakėte teisingai 5
Teisingas atsakymasJūs atsakėte teisingai 6
Jūs atsakėte teisingai 3
Jūs atsakėte teisingai 2
Jūs atsakėte teisingai 1

Jūs atsakėte teisingai - Jūs atsakėte teisingai     
Jūs atsakėte klaidingai - Jūs atsakėte klaidingai

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 4

Surinkta taškų: 4Klausimas: #11

Padėk Batuotam katinui įveikti užduotis. Ar teisingi teiginiai?

1.Reiškinyje 16 : 2 = 8 dalinys yra didesnis už daliklį.
2.Jeigu dalinys yra lygus dalikliui, dalmuo yra lygus 1.
3.16 : 2 = 12 : 3
4.Skaičiuje 25 yra penki vienetai.
5.10 dm < 1 cm

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 6

Surinkta taškų: 4.8Klausimas: #12

Katė atsivedė tris kačiukus: baltą, rusvą ir pilką. Kotryna juos pavadino Rusviu, Baltapūkiu ir Pilkiu, tačiau jų spalva neatitinka vardo. Kuo vardu kačiukai, jeigu balto kačiuko vardas yra Pilkis? 

a)    Rusvis ...
... Pilkas
b)    Baltapūkis ...
... Rusvas
c)    Pilkis ...
... Baltas

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 5

Surinkta taškų: 5Klausimas: #13

Padėk Nežiniukui rasti skaičių poras, kurių suma lygi 100.

a)    45 ...
... 55
b)    78 ...
... 22
c)    16 ...
... 84
d)    32 ...
... 68
e)    64 ...
... 36

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 6

Surinkta taškų: 6Klausimas: #14

Kaip pasikeis skirtumas 86 - 29, jeigu atėminį suapvalinsime iki artimiausio apvalaus skaičiaus?

Padidės 1 vienetu
Teisingas atsakymas Sumažės 1 vienetu
Padidės 9 vienetais
Sumažės 9 vienetais

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 3

Surinkta taškų: 3Klausimas: #15

Jeigu turinį 47 ir atėminį 8 suapvalinsime iki artimiausio apvaliojo skaičiaus, tai skirtumas padidės 1.


Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 5

Surinkta taškų: 5Klausimas: #16

Į parduotuvę atvežė 3 pintines mandarinų po 6 kg kiekvienoje ir 2 dėžes obuolių po 8 kg kiekvienoje. Kiek kilogramų vaisių atvežė į parduotuvę? Pasirink reiškinį šiai užduočiai išspręsti.

Teisingas atsakymas 6 * 3 + 8 * 2
6 : 3 + 8 : 2
Klaidingas atsakymas 6 * 3 - 8 * 2

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 2

Surinkta taškų: 0Klausimas: #17

Padėk Laurai išrinkti teisingus ir klaidingus teiginius.

1.Skaičius 98 dalinasi iš 2.
2.8 yra didžiausias vienaženklis lyginis skaičius.
3.Prie 9 pridėję 7 gausime nelyginį skaičių.
4.Visų vienaženklių lyginių skaičių suma yra 20.
5.Skaičius 13 yra mažiausias dviženklis nelyginis skaičius.

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 6

Surinkta taškų: 3.6Klausimas: #18

Dviejų vienaženklių, lyginio ir nelyginio, skaičių suma lygi 13. Pažymėk visas tokių skaičių poras.

Teisingas atsakymasJūs atsakėte teisingai 5 + 8
Teisingas atsakymasJūs atsakėte teisingai 6 + 7
Teisingas atsakymasJūs atsakėte teisingai 9 + 4
Jūs atsakėte klaidingai 10 + 3
Jūs atsakėte klaidingai 1 + 12
Jūs atsakėte teisingai 6 + 5

Jūs atsakėte teisingai - Jūs atsakėte teisingai     
Jūs atsakėte klaidingai - Jūs atsakėte klaidingai

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 4

Surinkta taškų: 2.67Klausimas: #19

Išrink dydžius, kurie gali būti trikampio perimetru.

Teisingas atsakymasJūs atsakėte teisingai 12 cm
Jūs atsakėte teisingai 25 min
Teisingas atsakymasJūs atsakėte teisingai 36 dm
Teisingas atsakymasJūs atsakėte teisingai 24 m
Jūs atsakėte teisingai 15 l
Jūs atsakėte teisingai 21 kg

Jūs atsakėte teisingai - Jūs atsakėte teisingai     
Jūs atsakėte klaidingai - Jūs atsakėte klaidingai

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 4

Surinkta taškų: 4Klausimas: #20

Norėdami patikrinti daugybos veiksmą, galime sandaugą padalinti iš vieno daugiklio.


Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 2

Surinkta taškų: 2Klausimas: #21

Kartu su Briedžiuku suraskite poras.

a)    48 * 2 ...
... (20 + 4) * 4
b)    21 * 4 ...
b)
... 7 * (2 + 10)
c)    25 * 3 ...
c)
... 5 * (7 + 8)
d)    4 * 13 ...
d)
... (18 + 8) * 2

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 6

Surinkta taškų: 1.5Klausimas: #22

Marija sugalvojo dviženklį skaičių, kuris dalinasi iš 4, o Danutė - dviženklį skaičių, kuris dalinasi iš 5. Šių dviejų skaičių suma lygi 37. Kokį skaičių sugalvojo kiekviena mergaitė?

Marija - 12
Danutė - 25


Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 4

Surinkta taškų: 4Klausimas: #23

Luko taupyklėje buvo kelios monetos po 5 centus. Visą savaitę Lukas įmesdavo į ją po dvi tokias pat monetas. Po savaitės taupyklėje buvo 85 centai. O kiek monetų buvo taupyklėje iš pradžių?

Teisingas atsakymas 3
Klaidingas atsakymas 15
10
1

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 3

Surinkta taškų: 0Klausimas: #24

Žiniukas sudarė penkis sudėties reiškinius. Surikiuok juos sumų didėjimo tvarka.


  2 + 0 + 1 + 7

  2 + 0 + 17

  20 + 1 + 7

  20 + 17

  201 + 7

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 5

Surinkta taškų: 5
Tapk mūsų draugu Facebook'e!


Sveikinu! :)