Olympis 2017 - Rudens sesija / 3 klasės / Rezultatai
Dalyvis:Ugnė Zubreckaitė
Dalykas:Lietuvių kalba ir literatūra
Lygis:Olympis 2017 - Rudens sesija / 3 klasės
Pradžia:2017-11-12 15:28:16
Pabaiga:2017-11-12 15:58:09
Trukmė:29:53
Maksimalus taškų skaičius:100
Surinkta taškų:95.417
Rezultatas: 95.417%
Geriau už: 64.041%Klausimas: #1

Išsibėgiojo žodžio raidės. Sudėliok jas ir užrašyk upės pavadinimą.

M N U N A S E

Atsakymas:

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 3

Surinkta taškų: 3Klausimas: #2

Surikiuok balsius pagal abėcėlę.


  a

  e

  ė

4
  i

5
  o

  u

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 3

Surinkta taškų: 2.67Klausimas: #3

Pasirink, kurį dvibalsį rašysi.

kuosa
liepa
peilis
seilės
siela
puodas


Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 6

Surinkta taškų: 6Klausimas: #4

Pažiūrėk į paveiksliuką ir atsakyk į klausimus.

1. Kiek žodžių sudaro sakinį?

Teisingas atsakymas2. Prie kokios raidės glaudžiasi varlytė?

Teisingas atsakymas

Klaidingas atsakymas

3. Kuris žodis kartojamas du kartus?

Teisingas atsakymas4. Kiek sakinyje yra b raidžių?

Teisingas atsakymas
Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 6

Surinkta taškų: 4.5Klausimas: #5

Įrašyk praleistas u arba ū raides.

jūsų anūkas
sūri sriuba
upė Šešu
buvo ruduo


Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 4

Surinkta taškų: 4Klausimas: #6

Perskaityk ir atsakyk į klausimus.

Pusnynuos nykštukai miega,
Aukso žuvys po ledu –
Bėga ragana per sniegą,
Nepalikdama pėdų.

1. Apie kokį metų laiką pasakojama?

Teisingas atsakymas2. Kiek posmelyje yra n raidžių?

Teisingas atsakymas3. Kas miega pusnyse?

Teisingas atsakymas4. Kokios yra žuvys?

Teisingas atsakymas
Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 5

Surinkta taškų: 5Klausimas: #7

Kuriose eilutėse yra rašybos klaidų?

Jūs atsakėte teisingaiMįslė, rytas, virtuvė
Jūs atsakėte klaidingaiVyras, asilas, mynti
Jūs atsakėte teisingaiŠilas, rytas, sliva
Jūs atsakėte teisingaiMinti, skina, mysle

Jūs atsakėte teisingai - Jūs atsakėte teisingai     
Jūs atsakėte klaidingai - Jūs atsakėte klaidingai

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 3

Surinkta taškų: 2.25Klausimas: #8

Pažymėk, kurie teiginiai teisingi ir kurie neteisingi.

1.Žiemą ateina Kalėdos.
2.Per Jonines ieškome paparčio žiedo.
3.Naujuosius metus švenčiame vasario mėnesį.
4.Velykas švenčiame rudenį.

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 4

Surinkta taškų: 4Klausimas: #9

Pažymėk sakinius, kuriuose yra žodis, atsakantis į klausimą „ką?

Jūs atsakėte teisingaiAš labai myliu mamą.
Jūs atsakėte teisingaiKatė pagavo mažą pelę.
Jūs atsakėte teisingaiPievoje priskyniau daug gėlių.
Jūs atsakėte teisingaiMama skaito pasaką.

Jūs atsakėte teisingai - Jūs atsakėte teisingai     
Jūs atsakėte klaidingai - Jūs atsakėte klaidingai

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 3

Surinkta taškų: 3Klausimas: #10

Sujunk žodžius.

1    Pilkas ...
... vilkas
2    Sūri ...
... silkė
3    Saulėta ...
... diena
4    Aukštas ...
... vyras
5    Saldus ...
... tortas

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 6

Surinkta taškų: 6Klausimas: #11

Kas yra Lietuvos sostinė? Atsakymą parašyk be klaidų.

Atsakymas:

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 2

Surinkta taškų: 2Klausimas: #12

Įrašyk praleistas raides.

Ties daržu,
Ties daržu
Stovi senis su ražu.
Styro ūsai –
Pagaliukai,
Blyksi akys –
Du angliukai…


Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 5

Surinkta taškų: 5Klausimas: #13

Pasirink tinkamus žodžius.

Mama, grįšiu penktą.
Aš turiu šaunų draugą.
Žodžiu, tu man jau atsibodai.
Šį vakarą truputį vėluosiu į šventę.


Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 4

Surinkta taškų: 4Klausimas: #14

Pažymėk, kurie teiginiai teisingi ir kurie neteisingi.

1.Žmonių vardus rašome didžiąja raide.
2.Miestų pavadinimus rašome mažąja raide.
3.Daiktavardis pasako daikto vardą.
4.Veiksmažodis atsako į klausimą „kas?“.
5.Eilėraštis - tai trumpas, eilėmis parašytas kūrinys.

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 5

Surinkta taškų: 4Klausimas: #15

Perskaityk ir atsakyk į klausimus.

Miegodamas jis sapnavo, kad ant kalno, kurį Kreivuoju vadindavo, stovi didžiulis geležinis vilkas, o jame tarytum šimtas vilkų staugia. 

1. Apie kieno atsiradimą kalbama?

Teisingas atsakymas2. Kuris kunigaikštis sapnavo pranašišką sapną?

Teisingas atsakymas3. Koks šio pasakojimo žanras?

Teisingas atsakymas4. Kaip žynys paaiškino šimto vilkų staugimą?

Teisingas atsakymas
Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 6

Surinkta taškų: 6Klausimas: #16

Abėcėlės tvarka surikiuok raides.


  C

  Č

  D

  G

  H

  J

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 3

Surinkta taškų: 3Klausimas: #17

Įrašyk praleistas raides.

Dar šoka drugeliai baletą
Ant pilko stirniuko ragų.
Pro lengvą ūkų violetą
Dar skamba giytaros žiogų.


Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 5

Surinkta taškų: 4Klausimas: #18

Sujunk būdvardį su daiktavardžiu.

1    Naujoje ...
... klasėje
2    Spalvotų ...
... lapų
3    Greitu ...
... žingsniu
4    Pilkas ...
... peles
5    Baltuose ...
... debesėliuose
6    Drąsiems ...
... kiškiams

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 6

Surinkta taškų: 6Klausimas: #19

Sujunk kūrinių pavadinimus.

1    „Skruzdėlytės Greitutės ...
... nuotykiai“
2    „Pelėdžiuko ...
... sapnas“
3    „Mergaitė ...
... su degtukais“
4    „Kiškių ...
... sukilimas“

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 4

Surinkta taškų: 4Klausimas: #20

Surašyk žodžius raidžių mažėjimo tvarka (nuo ilgiausio iki trumpiausio žodžio).


  Vasarėlė

  Lentyna

  Gėlelė

  Namas

  Lėlė

  Šuo

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 4

Surinkta taškų: 4Klausimas: #21

Įrašyk praleistas raides.

Ačiū, Kęstas, ąžuolas,
mįslė, kažkoks, šiandien


Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 6

Surinkta taškų: 6Klausimas: #22

Kokį skyrybos ženklą dėsi sakinių pabaigoje?

Vytai, ar nori ledų
Kada prasidės atostogos
Ar savaitgalį važiuosi grybauti

Teisingas atsakymas Klaustuką
Kablelį
Šauktuką
Tašką

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 2

Surinkta taškų: 2Klausimas: #23

Kuriose eilutėse visuose žodžiuose yra dvibalsių?

Jūs atsakėte teisingaiŠaulys, gaublys, eisena
Jūs atsakėte teisingaiLeidimas, zuikis, ruonis
Jūs atsakėte teisingaiŠuolis, triušis, ieva
Jūs atsakėte teisingaiPieva, vanduo, tėkmė

Jūs atsakėte teisingai - Jūs atsakėte teisingai     
Jūs atsakėte klaidingai - Jūs atsakėte klaidingai

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 2

Surinkta taškų: 2Klausimas: #24

Kaip vadinamas mokslinis informacinis leidinys, kuriame abėcėlės tvarka pateikiamos mokslo žinios?

Atsakymas:

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 3

Surinkta taškų: 3
Tapk mūsų draugu Facebook'e!


Sveikinu! :)