Olympis 2020 - Pavasario sesija / 7 klasė / Rezultatai
Dalyvis:Gab***** Bal*******
Dalykas:Lietuvių kalba ir literatūra
Lygis:Olympis 2020 - Pavasario sesija / 7 klasė
Pradžia:2020-03-09 19:06:55
Pabaiga:2020-03-09 19:36:07
Trukmė:29:12
Maksimalus taškų skaičius:100
Surinkta taškų:86.25
Rezultatas: 86.25%
Geriau už: 45.701%Klausimas: #1

Surink išsibarsčiusias raides ir perskaityk žodį. Užrašyk jį be klaidų.

saripsava

Atsakymas:

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 3

Surinkta taškų: 3Klausimas: #2

Pagal darybos reikšmę surask darinius.

a)    Žmogus, kuris moko ...
... mokytojas
b)    Žmogus, kurį moko ...
... mokinys
c)    Vieta, kurioje mokoma ...
... mokykla
d)    Vieta, kurioje perkama ...
... parduotuvė
e)    Daiktas, kurį perkame ...
... pirkinys
f)    Žmogus, kuris perka ...
... pirkėjas

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 6

Surinkta taškų: 6Klausimas: #3

Kaip vadinamas mokslas, nagrinėjantis žodžio sandarą ir darybą, kalbos dalis?

Atsakymas:

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 3

Surinkta taškų: 3Klausimas: #4

Pažymėk, kurie teiginiai yra teisingi ir kurie neteisingi.

1.Priegaidę turi ilgasis kirčiuotas skiemuo.
2.Kirčiuotą trumpą skiemenį kirčiuosime dešininiu kirčio ženklu.
3.Lietuvių kalboje balsiai „ė“ ir „o“ visada ilgi.
4.Dvigarsiai skirstomi į balsius ir mišriuosius dvigarsius.
5.„Dž“ - dvi raidės, bet vienas garsas.
6.Visada minkštas priebalsis yra „j“.

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 6

Surinkta taškų: 5Klausimas: #5

Kurie žodžiai turi ilgą kirčiuotą žodžio pabaigą?

Teisingas atsakymasJūs atsakėte teisingai Senų, gėlė
Teisingas atsakymasJūs atsakėte teisingai Varlė, draugų
Jūs atsakėte teisingai Namuose, pirksiu
Jūs atsakėte teisingai Gėles, tave

Jūs atsakėte teisingai - Jūs atsakėte teisingai     
Jūs atsakėte klaidingai - Jūs atsakėte klaidingai

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 3

Surinkta taškų: 3Klausimas: #6

Pasirink tinkamas raides.

Danguje  žybtelėjo žaibas ir driokstelėjo griaustinis.

Užsuk į svečius pavakaryį ir atšvęsime gimtadienį.


Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 6

Surinkta taškų: 4Klausimas: #7

Surikiuok žodžius abėcėlės tvarka.


  Tamsa

  Temsta

  Tikrovė

  Tomas

  Tundra

  Turgus

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 3

Surinkta taškų: 3Klausimas: #8

Sujunk būdvardį su daiktavardžiu.

a)    Spalvotuose ...
... lapuose
b)    Spalvotose ...
... knygose
c)    Šviesių ...
... kambarių
d)    Žalioje ...
... žolėje
e)    Žaliose ...
... pievose
f)    Šviesiam ...
... kambariui

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 6

Surinkta taškų: 6Klausimas: #9

Kuri galūnė tinka pateiktiems daiktavardžiams?

širdž_, ak_, žąs_

Teisingas atsakymas -iai
-iui
-ei
-iems

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 2

Surinkta taškų: 2Klausimas: #10

Kas yra kūrinio „Giesmė apie Gediminą“ autorius?

Teisingas atsakymas Balys Sruoga
Justinas Marcinkevičius
Vincas Kudirka
Vytautė Žilinskaitė

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 2

Surinkta taškų: 2Klausimas: #11

Ką žinai apie lietuvių dievus ir deives?

a)    Laima ...
... nulemdavo žmonių likimą
b)    Austėja ...
b)
... bičių deivė
c)    Žemyna ...
... žemės, gyvybės deivė
d)    Medeina ...
d)
... miško deivė

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 4

Surinkta taškų: 2Klausimas: #12

Įrašyk praleistas raides.

Kartą priešų didž min
Iš savų kraštų išginęs,
Linksmas grįžta Gediminas
Atsikvėpt miškuos tėvynės.
Su šauniais kariais savais
Joja kloniais ir kalnais.
Ir medžioja – miškas braška!


Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 6

Surinkta taškų: 6Klausimas: #13

Parašyk pagrindines veiksmažodžių formas.

čiuožiau - čiuožti, čiuožia, čiuožė
mylėsiu - mylėti, myli, mylėjo
sprogau - sprogti, sprogsta, sprogo


Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 3

Surinkta taškų: 3Klausimas: #14

Kiek įvardžių yra pateiktuose sakiniuose?

Išaušo toks nuostabus rytas, kokio mes nebematėme senokai.
31 įvardžiai.

Ir vėl šiandien visi kažkokie pavargę.
21 įvardžiai.


Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 5

Surinkta taškų: 0Klausimas: #15

Kurios kalbos dalies yra pateikti žodžiai?

a)    Dalia ...
... daiktavardis
b)    Dalinti ...
... veiksmažodis
c)    Dar ...
... dalelytė
d)    Darbštus ...
... būdvardis
e)    Daug ...
... prieveiksmis
f)    Dvi ...
... skaitvardis

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 6

Surinkta taškų: 6Klausimas: #16

Perskaityk sakinį ir atsakyk į klausimus.

Žiemą miško pakrašty pražydo pirmosios snieguolės.

1. Koks šio sakinio gramatinis centras?

Teisingas atsakymas2. Kiek raidžių ir kiek garsų sudaro žodį „snieguolės“?

Teisingas atsakymas3. Kokia yra tarinio rūšis?

Teisingas atsakymas

Klaidingas atsakymas

4. Kiek aplinkybių yra sakinyje?

Teisingas atsakymas
Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 6

Surinkta taškų: 4.5Klausimas: #17

Sujunk rašytojus su jų kūriniais.

a)    K. Binkis ...
... „Atžalynas“
b)    S. Šaltenis ...
... „Amžinai žaliuojantis klevas“
c)    J. Biliūnas ...
... „Brisiaus galas“
d)    A. de Sent Egziuperi ...
... „Mažasis princas“
e)    V. Juknaitė ...
... „Ugniaspalvė lapė“

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 6

Surinkta taškų: 6Klausimas: #18

Pasirink tinkamą raidę.

Pasakojimo centre – svarbūs vienos vasaros įvykiai, kurie padeda
Jovitai subręsti, atskirti tikrąsias ir tariamas vertybes.

/Dž.Maskuliūnienė/


Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 6

Surinkta taškų: 6Klausimas: #19

Surikiuok aštuonių Saulės sistemos planetų pavadinimus abėcėlės tvarka.


  Jupiteris

  Marsas

  Merkurijus

  Neptūnas

  Saturnas

  Uranas

  Venera

  Žemė

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 4

Surinkta taškų: 4Klausimas: #20

Kaip vadinamas eiliuotas kūrinys, kurį sudaro 14 eilučių?

Teisingas atsakymas Sonetas
Elegija
Trioletas
Uta

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 2

Surinkta taškų: 2Klausimas: #21

Kuris lietuvių poetas, kaip ir V.Šekspyras, kūrė sonetus?

Teisingas atsakymas V. Mačernis
K. Binkis
S. Šaltenis
J. Biliūnas

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 2

Surinkta taškų: 2Klausimas: #22

Kuriuose sakiniuose nėra skyrybos klaidų?

Teisingas atsakymasJūs atsakėte klaidingai Matyt, jis ir vėl pramiegojo.
Teisingas atsakymasJūs atsakėte klaidingai Rytis, septintos klasės mokinys, laukė atostogų.
Teisingas atsakymasJūs atsakėte teisingai Vakare susirinko visi draugai: Nojus, Vasarė, Rūta ir Miglė.
Jūs atsakėte teisingai Kodėl gi mama manęs nepažadinai?
Jūs atsakėte teisingai Manau šiandien susitikti nepavyks.
Jūs atsakėte teisingai Netikėtai priėjau namą pilną žvėrių.

Jūs atsakėte teisingai - Jūs atsakėte teisingai     
Jūs atsakėte klaidingai - Jūs atsakėte klaidingai

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 3

Surinkta taškų: 2Klausimas: #23

Kurioje eilutėje yra rašybos klaidų?

Teisingas atsakymas Neįveikemoji, sažiningiauses, mielaja seserimi
Švęskime, džiaugsmingai, švelnyn
Sukčiaujame, griežtyn, pirmųjų
Šventežeris, pasagėlėje, pylimas
Žuvęs, baigsiąs, skyryboje

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 2

Surinkta taškų: 2Klausimas: #24

Jei teiginys teisingas, pažymėk taip, jei neteisingas - ne.

1.Veiksnys ir tarinys yra pagrindinės sakinio dalys.
2.Pažyminys yra 3 rūšių: derinamasis, nederinamasis, grynasis.
3.Lietuvių kalboje yra 11 kalbos dalių.
4.Žodyje „džiaugiamės“ 10 raidžių ir 9 garsai.

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 5

Surinkta taškų: 3.75
Tapk mūsų draugu Facebook'e!


Sveikinu! :)