Olympis 2019 - Rudens sesija / 8 klasė / Rezultatai
Dalyvis:And**** Gas**********
Dalykas:Matematika
Lygis:Olympis 2019 - Rudens sesija / 8 klasė
Pradžia:2019-11-09 14:26:51
Pabaiga:2019-11-09 15:04:38
Trukmė:37:47
Maksimalus taškų skaičius:100
Surinkta taškų:99
Rezultatas: 99%
Geriau už: 100%Klausimas: #1

Beždžionė su papūga žaidė slėpynes. Pirmiausia beždžionė nubėgo 2 metrus ant gyvatės nugaros, kuri gulėjo po palme. Vėliau užsiropštė į palmės viršūnę ir liko tame pačiame aukštyje, kol galiausiai pasislėpė ant šalia stovinčio medžio vainiko, kuris yra 1 metro atstumu nuo palmės. Kokio aukščio buvo palmė, jeigu beždžionė  įveikė 12 metrų atstumą?

Teisingas atsakymas 9 metrų
10 metrų
5 metrų
15 metrų

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 3

Surinkta taškų: 3Klausimas: #2

Tomas sugalvojo skaičių ir padidino jį pusantro karto. Tada jo draugas Lukas gautą skaičių sumažino 2 kartus ir rezultate gavo 75. Kokį skaičių sugalvojo Tomas?

75
Teisingas atsakymas 100
150
50

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 3

Surinkta taškų: 3Klausimas: #3

Žiniukas iš skaitmenų 5, 2, 7 sudarė šešis triženklius skaičius, kuriuose nesikartoja skaitmenys, ir sudėliojo juos didėjimo tvarka. Ketvirtas sąraše buvo skaičius 572.


Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 3

Surinkta taškų: 3Klausimas: #4

Pirmąjį pusmetį Vilius baigė tokiais pažymiais:
4 dešimtukai, 7 aštuonetai ir 3 šešetai.
Ar sutinki su pateiktais teiginiais?

1.Vilius yra pirmūnas.
2.Daugiausiai Vilius turi aštuonetų. 
3.Dešimtukų ir šešetų daugiau nei aštuonetų.
4.Vilius mokosi 14 mokomųjų dalykų.

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 6

Surinkta taškų: 6Klausimas: #5

Ar teiginiai yra teisingi?

1.Sudėjus du lyginius skaičius, gaunamas lyginis skaičius.
2.Sudėjus du nelyginius skaičius, gaunamas nelyginis skaičius.
3.Sudėjus lyginį ir nelyginį skaičių, gaunamas nelyginis skaičius.

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 6

Surinkta taškų: 6Klausimas: #6

Vienoje šeimoje buvo trys broliai. Kai jų paklausė, kiek jiems metų, vyriausiasis brolis Benas atsakė: „Mums visiems kartu 29 metai. Man kartu su Simu 18 metų, o Simui kartu su Gediminu 16 metų". Kiek kiekvienam broliui metų?

a)    Benui ...
... 13 metų
b)    Simui ...
... 5 metai
c)    Gediminui ...
... 11 metų

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 5

Surinkta taškų: 5Klausimas: #7

Troboje gyvena ragana, o kartu su ja gyvena pasakiški gyvūnai. Visi jie, išskyrus du, - stebuklingi katinai. Visi, išskyrus du, - kalbančios pelėdos, o visi kiti ūsuotieji tarakonai. Vadinasi, kartu su ragana troboje gyvena 3 pasakiški gyvūnai.


Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 4

Surinkta taškų: 4Klausimas: #8

Pažymėk visas nelygines X reikšmes, su kuriomis lygybė 3524 < X < 3531 būtų teisinga:
 

Teisingas atsakymasJūs atsakėte teisingai 3525
Jūs atsakėte teisingai 3526
Teisingas atsakymasJūs atsakėte teisingai 3527
Teisingas atsakymasJūs atsakėte teisingai 3529
Jūs atsakėte teisingai 3427

Jūs atsakėte teisingai - Jūs atsakėte teisingai     
Jūs atsakėte klaidingai - Jūs atsakėte klaidingai

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 4

Surinkta taškų: 4Klausimas: #9

Surask visus skaičius, kurie būtų skaičiaus 7 kartotiniai.

Teisingas atsakymasJūs atsakėte teisingai 84
Teisingas atsakymasJūs atsakėte teisingai 56
Jūs atsakėte teisingai 48
Jūs atsakėte teisingai 29
Teisingas atsakymasJūs atsakėte teisingai 63
Teisingas atsakymasJūs atsakėte teisingai 7

Jūs atsakėte teisingai - Jūs atsakėte teisingai     
Jūs atsakėte klaidingai - Jūs atsakėte klaidingai

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 4

Surinkta taškų: 4Klausimas: #10

Kokį rezultatą gautume, sudauginę visus sveikuosius skaičius nuo -100 iki 100?

Teisingas atsakymas 0
1
10000
100000000

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 2

Surinkta taškų: 2Klausimas: #11

Įrašyk praleistus žodžius.

Iš visų daugiakampių mažiausiai kraštų ir kampų turi trikampis.

Kampas, kurio kraštinės sudaro tiesę, vadinamas ištiestiniu kampu.


Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 5

Surinkta taškų: 5Klausimas: #12

Surikiuok kampų pavadinimus jų laipsnių mažėjimo tvarka.


  Išvirkštinis

  Bukasis

  Statusis

  Smailusis

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 5

Surinkta taškų: 5Klausimas: #13

Kokie metai yra antro amžiaus ketvirtajame dešimtmetyje?

Teisingas atsakymas 135
149
243
236

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 3

Surinkta taškų: 3Klausimas: #14

Vienas iš penkiakampio kampų yra lygus likusių keturių kampų aritmetiniam vidurkiui. Kiek laipsnių turi šis kampas?

Atsakymas:
laipsnius

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 3

Surinkta taškų: 3Klausimas: #15

Trys draugai sugalvojo po du skaičius nuo 1 iki 10. Visi šeši skaičiai buvo skirtingi. Mykolo skaičių suma lygi 4, Emilio - 7, o Viliaus - 10. Vadinasi, vienas iš Viliaus sugalvotų skaičių yra 6.


Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 4

Surinkta taškų: 4Klausimas: #16

Pelėda, ruošdamasi Mikės Pukuotuko gimtadieniui, nupirko oro balioną su 20% nuolaida ir sumokėjo 160 centų. Balionas jai taip patiko, kad ji nusprendė nusipirkti ir vieną sau. Šį kartą oro balionui buvo pritaikyta 25% nuolaida nuo pradinės kainos.

Kiek centų sumokėjo pelėda už du oro balionus?

Atsakymas:
centų

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 3

Surinkta taškų: 3Klausimas: #17

Ar sutinki su teiginiais?

1.Taško В(7;-5) abscisė yra teigiama.
2.Bet kuris skaičius, kuris dalinasi iš 6 ir iš 8, taip pat dalinasi iš 48.
3.1 : (2 : 3) = 1/6
4.Skaičiai 5 ir 0,2 yra priešingi.

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 6

Surinkta taškų: 6Klausimas: #18

Petras uždarė namo duris su kodine spyna, kuri susideda iš dviejų vienaženklių skaičių. Vieną dieną Petras pamiršo spynos kodą, tačiau jis prisiminė, jog kodo skaičių suma buvo lygi 11, o pirmas skaičius buvo didesnis už antrąjį. Pažymėk visus galimus spynos kodo variantus.

Teisingas atsakymasJūs atsakėte teisingai 65
Teisingas atsakymasJūs atsakėte teisingai 74
Teisingas atsakymasJūs atsakėte teisingai 83
Teisingas atsakymasJūs atsakėte teisingai 92
Jūs atsakėte teisingai 56
Jūs atsakėte teisingai 101

Jūs atsakėte teisingai - Jūs atsakėte teisingai     
Jūs atsakėte klaidingai - Jūs atsakėte klaidingai

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 5

Surinkta taškų: 5Klausimas: #19

Džonas pagavo lydeką, kurios svoris yra nuo trijų iki keturių svarų. Kiek galėjo sverti lydeka kilogramais ir gramais, jeigu 1 svaras ≈ 454 gramams?

Teisingas atsakymas 1 kg 700 g
1 kg 200 g
2500 g
1050 g

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 3

Surinkta taškų: 3Klausimas: #20

Prie didžiausio dviženklio skaičiaus pridėjo triženklį skaičių ir gavo mažiausią keturženklį skaičių. Vadinasi, triženklis skaičius lygus 901.


Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 3

Surinkta taškų: 3Klausimas: #21

Ar sutinki su teiginiais apie dešimtaines trupmenas?

1.Dešimtainę trupmeną padauginus iš 100, kablelis yra perkeliamas į dešinę per du ženklus.
2.Padauginus natūralųjį skaičių iš 0,01, skaičius sumažėja.
3.Jeigu dešimtainė trupmena didesnė už 0,01, tai ji mažesnė už 0,001.
4.Lygios dešimtainės trupmenos gali turėti skirtingą ženklų skaičių po kablelio.
5.Dviejų dešimtainių trupmenų suma negali būti natūralusis skaičius.
6.Iš dviejų dešimtainių trupmenų visada didesnė yra ta, kurios ženklų suma po kablelio yra didesnė.

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 6

Surinkta taškų: 5Klausimas: #22

Sode nuo keturių vyšnių buvo surinkta 480 kg uogų. Vyšnios, kurios buvo surinktos nuo antro medžio, sudarė 7/6 uogų, surinktų nuo pirmojo medžio, arba 7/8 uogų, surinktų nuo trečiojo medžio. Uogos, surinktos nuo trečiojo medžio, sudarė 4/15 visų surinktų uogų. Kiek kilogramų uogų buvo surinkta nuo kiekvieno medžio?

a)    1 vyšnia ...
... 96 kg
b)    2 vyšnia ...
... 112 kg
c)    3 vyšnia ...
... 128 kg
d)    4 vyšnia ...
... 144 kg

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 5

Surinkta taškų: 5Klausimas: #23

Paveikslėlyje pavaizduotos figūros. Nustatyk, kiek ir kokių figūrų yra pavaizduota.

a)    Trikampių ...
... 4
b)    Keturkampių ...
... 3
c)    Penkiakampių ...
... 2

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 5

Surinkta taškų: 5Klausimas: #24

Su kokiomis X reikšmėmis lygybė yra teisinga? Surask poras.

a)    1 : х = 1 ...
... х = 1
b)    15 : х = 0 ...
... х - neegzistuoja
c)    0 : х = 0 ...
... х - visi skaičiai, išskyrus 0

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 4

Surinkta taškų: 4
Tapk mūsų draugu Facebook'e!


Sveikinu! :)