Olympis 2017 - Rudens sesija / 7 klasės / Rezultatai
Dalyvis:Arminas Jagminas
Dalykas:Lietuvių kalba ir literatūra
Lygis:Olympis 2017 - Rudens sesija / 7 klasės
Pradžia:2017-11-13 19:20:52
Pabaiga:2017-11-13 19:37:41
Trukmė:16:49
Maksimalus taškų skaičius:100
Surinkta taškų:95.971
Rezultatas: 95.971%
Geriau už: 89.817%Klausimas: #1

Suraskite atitikmenį pateiktiems frazeologizmams.

1    Ne ta koja iš lovos išlipti ...
1
... Būti blogai nusiteikusiam
2    Širdis užvirė ...
... Labai supykti
3    Galvą laužyti ...
... Įtemptai galvoti
4    Iš rankų kristi ...
4
... Nesisekti
5    Iš kailio nertis ...
5
... Labai stengtis
6    Varnas gaudyti ...
... Žioplinėti, būti išsiblaškiusiam

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 6

Surinkta taškų: 3Klausimas: #2

Kaip vadinamas vaizdingas, pastovus žodžių junginys, turintis savarankišką reikšmę?

Atsakymas:

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 2

Surinkta taškų: 2Klausimas: #3

Pažymėkite, kurioms lietuvių mitinėms dievybėms priklauso pateikti apibūdinimai.

1    Žemyna ...
... žemės derliaus deivė
2    Laima ...
... žmogaus likimo deivė
3    Giltinė ...
... mirties dievaitė
4    Gabija ...
... namų židinio dievaitė
5    Perkūnas ...
... griaustinio dievas

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 3

Surinkta taškų: 3Klausimas: #4

Sujunkite kūrinius su jų autoriais.

1    „Tomo Sojerio nuotykiai“ ...
... M.Tvenas
2    „Būrimas obuolio sėklom“ ...
... K.Saja
3    „Vaikų karas“ ...
... P.Cvirka
4    „Ganyklų vaikai“ ...
... S.Zobarskas
5    „Čiuožyklos muzika“ ...
... B.Vilimaitė

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 5

Surinkta taškų: 5Klausimas: #5

Įrašykite praleistas raides.

Varlė tupėjo žalioje žolėje.
Močiutė virė vyšn uogienę.
Šeštokai džiaugėsi įdomia kelione.


Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 4

Surinkta taškų: 4Klausimas: #6

Suskliaustuosius žodžius parašykite reikiamu linksniu.

Baloje mačiau (žalios varlės) žalias varles.
(Nauja mokykla) Naujoje mokykloje mokosi daug vaikų.
Niekas nenorėjo maudytis (žalios marios) žaliose mariose.
Per Vėlines matome (ryškios ugnelės) ryškias ugneles.


Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 5

Surinkta taškų: 5Klausimas: #7

Pažymėkite, kurie teiginiai teisingi ir kurie neteisingi.

1.Lietuvių kalbos abėcėlę sudaro 32 raidės.
2.Skiemens pagrindą sudaro priebalsis.
3.Pusbalsis „j“ visada yra kietas.
4.Priebalsiai „k“, „t“, „s“ yra duslūs.
5.Lietuvių kalboje „o“ ir „ė“ visada trumpi.

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 5

Surinkta taškų: 5Klausimas: #8

Įrašykite reikiamus priebalsius.

Atrasčiau, vežčiau, švisdavo, rytdiena,
žvelgti, rūsčiai, skruzdžių, žiebti,
susėsdavo, dygsta.


Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 5

Surinkta taškų: 5Klausimas: #9

Parinkite taisyklingą žodį.

Jis visą dieną būna neprivalgęs.
Sesuo grįš savaitgaliui.
Kas valgė iš mano dubenėlio?
Pasakiau tai juokaudamas.


Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 4

Surinkta taškų: 4Klausimas: #10

Kaip vadinamas žodis, vaizdingai nusakantis asmens, daikto, reiškinio ar veiksmo ypatybę?

Teisingas atsakymas Epitetas
Palyginimas
Deminutyvas
Tinka visi atsakymai

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 2

Surinkta taškų: 2Klausimas: #11

Kas sudaro gramatinį centrą? Pažymėkite tinkančius atsakymus.

Jūs atsakėte teisingaiVeiksnys
Jūs atsakėte teisingaiTarinys
Jūs atsakėte teisingaiPažyminys
Jūs atsakėte teisingaiAntrininkės sakinio dalys
Jūs atsakėte klaidingaiPagrindinės sakinio dalys

Jūs atsakėte teisingai - Jūs atsakėte teisingai     
Jūs atsakėte klaidingai - Jūs atsakėte klaidingai

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 3

Surinkta taškų: 2.4Klausimas: #12

Perskaitykite ir atsakykite į klausimus.

Kitą kartą buvusios laimės. Tai jos kiekvieną žmogų, tuoj užgimusį, palaimindavusios. Kartais, kūdikiui užgimus, išgirsdavę po langu balsą:
- Lai bus toks, kokia aš dabar esu!
O tos laimės kasdien mainydavusios: vienądien turtinga, kitądien vidutinė, dar kitądien suvisu nieko neturėdavusi. Tai tas žmogus tokiu ir būdavęs lig numirštąs, kokia būdama laimė jį palaimindavusi. Todėl ir dabar sakoma:
- Taip laimė lėmė!
Arba:
- Kiekvienam yra laimė duota, bet ne visi tegal ją rasti.

1. Koks tai kūrinys?

Teisingas atsakymas2. Ką veikdavo laimės?

Teisingas atsakymas3. Kas, anot žmonių, kaltas dėl nesėkmių gyvenime?

Teisingas atsakymas4. Kiek tekste šaukiamųjų sakinių?

Teisingas atsakymas
Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 6

Surinkta taškų: 6Klausimas: #13

Įrašykite praleistas raides.

Jūsų vaikystės įspūdžiai dar tokie šilti,
jūs prisimenate daug detal.
Išsaugokite jas: kažkieno pasakytą žodį,
pažįstamo ar nepažįstamo žmogaus
žvilgsnį, klevo ypatingą šviesą. (S.Eitminavičius)


Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 6

Surinkta taškų: 6Klausimas: #14

Pasirinkite tinkamą raidę.

kažkada, drąsa, mėgstamas,
sugrįižti, užmiršdavo, skliautas,
šešiasdešimt, džiaugsmas, atdaras,
prarasčiau, mįslingai, kūdikis


Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 6

Surinkta taškų: 5.57Klausimas: #15

Kaip skirstomi lietuvių kalbos garsai? Pažymėkite tinkamus atsakymus.

Jūs atsakėte teisingaiĮ balsius
Jūs atsakėte teisingaiĮ priebalsius
Jūs atsakėte teisingaiĮ dvigarsius
Jūs atsakėte teisingaiPagal abėcėlę
Jūs atsakėte teisingaiGarsai neskirstomi
Jūs atsakėte teisingaiĮ raides

Jūs atsakėte teisingai - Jūs atsakėte teisingai     
Jūs atsakėte klaidingai - Jūs atsakėte klaidingai

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 2

Surinkta taškų: 2Klausimas: #16

Kurios kalbos dalies yra pateikti žodžiai? Sujunkite.

1    Ech ...
... jaustukas
2    Eidavo ...
... veiksmažodis
3    Ėjimas ...
... daiktavardis
4    Senyn ...
... prieveiksmis
5    Seniausias ...
... būdvardis
6    Septintas ...
... skaitvardis
7    Per ...
... prielinksnis
8    Šis ...
... įvardis

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 4

Surinkta taškų: 4Klausimas: #17

Parašykite nurodytų veiksmažodžių pagrindines formas.

dirbsiu - dirbti, dirba, dirbo
čiuožiame - čiuožti, čiuožia, čiuožė
tylėjau - tylėti, tyli, tylėjo
parašysiu - parašyti, parašo, parašė


Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 4

Surinkta taškų: 4Klausimas: #18

Surikiuokite kalbos dalis pagal abėcėlę.


  Būdvardis

  Daiktavardis

  Dalelytė

  Įvardis

  Jaustukas

  Jungtukas

  Prielinksnis

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 5

Surinkta taškų: 5Klausimas: #19

Kaip vadinamas mažybinės ar maloninės reikšmės priesagos vedinys?

Teisingas atsakymas Deminutyvu
Palyginimu
Epitetu
Personifikacija

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 2

Surinkta taškų: 2Klausimas: #20

Kas yra dramos „Atžalynas“ autorius?

Atsakymas: Kazys Binkis


Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 2

Surinkta taškų: 2Klausimas: #21

Pažymėkite, kurie teiginiai yra teisingi ir kurie neteisingi.

1.Veiksmažodis yra kaitomas laikais, skaičiais, giminėmis.
2.Veiksmažodžio bendratis neturi galūnės.
3.Sakinio dalys yra skirstomos į pagrindines ir antrarūšes.
4.Žodį „džiunglės“ sudaro 9 raidės ir 7 garsai.

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 6

Surinkta taškų: 6Klausimas: #22

Sujunkite kūrinius su jų autoriais.

1    „Katekizmas“ ...
... M.Mažvydas
2    „Metai“ ...
... K.Donelaitis
3    „Anykščių šilelis“ ...
... A.Baranauskas
4    „Poliana“ ...
... E.H.Porter
5    „Mažasis princas“ ...
... A.de Sent Egziuperi

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 5

Surinkta taškų: 5Klausimas: #23

Pažymėkite, kurie teiginiai yra teisingi ir kurie neteisingi.

1.Papildinys atsako į klausimus „koks?“, „kokia?“, „kieno?“.
2.Pažyminys gali būti derinamasis ir nederinamasis.
3.Pagrindinės sakinio dalys yra veiksnys ir veiksmažodis.
4.Gramatinį centrą sudaro pagrindinės sakinio dalys.
5.Būdo aplinkybė atsako į klausimą „kaip?“.
6.Pažyminys atsako į klausimus „ko?“, „kam?“, „ką?“, „kuo?“.

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 6

Surinkta taškų: 6Klausimas: #24

j, l, m, n, r, v yra ...

Teisingas atsakymas Pusbalsiai
Skardieji priebalsiai
Duslieji priebalsiai

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 2

Surinkta taškų: 2
Tapk mūsų draugu Facebook'e!


Sveikinu! :)