Olympis 2020 - Pavasario sesija / 9 klasė / Rezultatai
Dalyvis:Luk** Ovi***** Luk*******
Dalykas:Fizika
Lygis:Olympis 2020 - Pavasario sesija / 9 klasė
Pradžia:2020-03-23 16:27:29
Pabaiga:2020-03-23 17:05:47
Trukmė:38:18
Maksimalus taškų skaičius:100
Surinkta taškų:64
Rezultatas: 64%
Geriau už: 30.612%Klausimas: #1

Į matavimo cilindrą, kuriame yra įpilta 60 ml vandens, panardintas geležinis rutuliukas, kurio tankis 7,8 g/cm3, o masė 15,6 g.

Iki kokios padalos pakils vanduo?

Atsakymas:
62
cm³

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 2

Surinkta taškų: 0Klausimas: #2

Paveiksle pateiktas 200 g tolygiai vėstančio skysčio temperatūros grafikas. Remdamasis juo atsakyk į pateiktus klausimus.

1. Ką vaizduoja grafiko atkarpa AB?Klaidingas atsakymas
Teisingas atsakymas

2. Koks skystis vėsta?

Teisingas atsakymas
3. Koks šilumos kiekis išsiskyrė grafiko atkarpoje BC, jei skysčio savitoji šiluma 4200 (J/kgxC)?Teisingas atsakymasTaškų skaičius už teisingą atsakymą: 5

Surinkta taškų: 3.33Klausimas: #3

Pasirink reikiamą sąvoką.

Kylant į kalnus atmosferos slėgis mažėja. Kuo mažesnis atmosferos slėgis, tuo greičiau užverda bet koks skystis. Maždaug 20 kilometrų aukštyje vanduo užverda, kai temperatūra lygi
37o C.


Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 3

Surinkta taškų: 3Klausimas: #4

Keturi vienodo tūrio varinis, geležinis, stiklinis ir aliumininis rutuliukai atšaldyti iki vienodos temperatūros. Ištraukti iš šaldytuvo jie buvo padėti šalia šiltos krosnies.

Naudodamasis pateikta lentele atsakyk į klausimus.

1. Kuris rutulys sugers daugiausia šilumos?

Klaidingas atsakymas


Teisingas atsakymas

2. Kiek pakilo stiklinio rutulio temperatūra, jei jis sveria 300 g ir sugeria 630 J šilumos?Teisingas atsakymas


3. Kiek kartų 1 kg vario sugeria šilumos mažiau negu 1 kg aliuminio? Atsakymą suapvalink iki šimtųjų.

Teisingas atsakymas
4. Kokiu šilumos perdavimo būdu krosnis perduoda šilumą rutuliams?Teisingas atsakymasTaškų skaičius už teisingą atsakymą: 6

Surinkta taškų: 4.5Klausimas: #5

Grafike pavaizduota keturių laidininkų elektros srovės priklausomybė nuo įtampos. Naudodamasis grafiko duomenimis, sudėliok laidininkus nuo mažiausios iki didžiausios varžos vertės.


  4

  3

  2

  1

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 4

Surinkta taškų: 4Klausimas: #6

Ekspedicijoms į Antarktidą mokslininkai gabenosi tiktai spiritiniusgyvsidabrinius termometrus. Taip darė dėl to, kad gyvsidabrisspiritas jau prie minus 39 laipsnių užšąla, o spiritasgyvsidabris kietėja tik prie minus 117.


Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 6

Surinkta taškų: 0Klausimas: #7

Sudėk raides ir užrašyk fizikinį terminą.

BIN+NE+UR-BN+CIK+JAL-UKL=?

Atsakymas:
Inercija

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 2

Surinkta taškų: 0Klausimas: #8

Katino Vijurko masė 5 kg ± 100 g. Kokiose ribose yra katino masė?

Teisingas atsakymas 4,9 - 5,1 kg
5,1 - 5,2 kg
4,8 - 5,2 kg
5,4 - 5,5 kg
Klaidingas atsakymas 5,0 - 5,1 kg

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 2

Surinkta taškų: 0Klausimas: #9

Pasirink teisingus teiginius apie vandens ir vandens garų panašumus.

Teisingas atsakymasJūs atsakėte teisingai Sudaryti iš vienodų molekulių.
Jūs atsakėte teisingai Yra tos pačios agregatinės būsenos.
Jūs atsakėte teisingai Užima viso indo formą.
Teisingas atsakymasJūs atsakėte teisingai Yra bespalviai ir bekvapiai.
Jūs atsakėte klaidingai Galima suspausti.

Jūs atsakėte teisingai - Jūs atsakėte teisingai     
Jūs atsakėte klaidingai - Jūs atsakėte klaidingai

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 4

Surinkta taškų: 3.2Klausimas: #10

Nurodyk, kokiam fizikinio reiškinio tipui priskiriamas įvykis.

a)    Kamuolys įlėkė į vartus ...
... Mechanikos
b)    Atšalus kamuolys tapo silpniau pripūstas ...
... Šilumos
c)    Šiaurės pašvaistė ...
... Šviesos
d)    Aidas ...
... Garso

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 5

Surinkta taškų: 5Klausimas: #11

Kuris pagrindinis sistemos SI vienetas jau istoriškai turi priešdėlį?

Teisingas atsakymas Kilogramas
Kilometras
Klaidingas atsakymas Kilovatas
Kiloniutonas

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 2

Surinkta taškų: 0Klausimas: #12

Ką turi kiekvienas fizikinis kūnas?

Teisingas atsakymasJūs atsakėte teisingai Formą
Teisingas atsakymasJūs atsakėte teisingai Tūrį
Jūs atsakėte teisingai Garsą
Jūs atsakėte teisingai Kvapą

Jūs atsakėte teisingai - Jūs atsakėte teisingai     
Jūs atsakėte klaidingai - Jūs atsakėte klaidingai

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 4

Surinkta taškų: 4Klausimas: #13

Kiekvienai sąvokai parink pavyzdį.

a)    Fizikinis kūnas ...
... Mėnulis
b)    Fizikos žinių šaltinis ...
... Bandymas
c)    Medžiaga ...
... Ledas
d)    Fizikinis dydis ...
... Tūris

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 5

Surinkta taškų: 5Klausimas: #14

Kiekvienoje grupėje yra NETINKAMAS žodis, rask jį.

1. Fizikiniai dydžiai:
Teisingas atsakymas


2. Fizikiniai prietaisai:


Teisingas atsakymas
3. Fizikiniai reiškiniai:Teisingas atsakymas
Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 6

Surinkta taškų: 6Klausimas: #15

Atsakyk į klausimus, pasirinkdamas „Taip“ arba „Ne“.

1.Ar galima pažeisti gamtos dėsnius?
2.Kostui labai patinka Marija, todėl jis slapčia jai į kišenę įdėjo šokoladuką. Šokoladukas ištirpo ir sutepė kišenę. Ar šį įvykį galima pavadinti fizikiniu reiškiniu?
3.Mokinys per pamoką užmigo ir susapnavo, kad gavo du dešimtukus. Ar galima tai pavadinti fizikiniu reiškiniu?
4.Ar yra fizikinių kūnų, neturinčių formos ir tūrio?
5.Net ir kietas medus stiklainyje įgyja stiklainio formą. Ar tai reiškia, kad medus yra skystis?

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 6

Surinkta taškų: 4.8Klausimas: #16

Motiejus Nestropuolis ruošėsi eiti į mokyklą, bet vienas vadovėlis niekaip netilpo į kuprinę. Jis nusprendė paties didžiausio tūrio vadovėlį palikti namuose. Sudėliok vadovėlis pagal užimamą tūrį mažėjimo tvarka. Knygų išmatavimai pateikti lentelėje.


  Geometrija

  Algebra

  Fizika

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 6

Surinkta taškų: 6Klausimas: #17

Kokios temperatūrų skalės egzistuoja?

1.Celsijaus
2.Farenheito
3.Kelvino
4.Bolcmano
5.Riomerio
6.Gilberto

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 5

Surinkta taškų: 2.5Klausimas: #18

Nuožulnioji plokštuma yra vienas iš paprastųjų mechanizmų. Pažymėk teisingus teiginius.

Teisingas atsakymasJūs atsakėte klaidingai Pleištas yra nuožulniosios plokštumos pavyzdys.
Jūs atsakėte klaidingai Senovėje mamutai buvo gaudomi naudojant nuožulniąją plokštumą.
Teisingas atsakymasJūs atsakėte teisingai Rampos ir eskalatoriai yra nuožulniosios plokštumos.
Jūs atsakėte klaidingai Kuo mažesnis nuožulniosios plokštumos ilgio ir jos aukščio santykis, tuo daugiau laimime jėgos.

Jūs atsakėte teisingai - Jūs atsakėte teisingai     
Jūs atsakėte klaidingai - Jūs atsakėte klaidingai

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 4

Surinkta taškų: 1Klausimas: #19

Šis šilumos perdavimo būdas padeda turistui ir sriubą išvirti, ir nesušalti.

Teisingas atsakymas Spinduliavimas
Šilumos laidumas
Klaidingas atsakymas Konvekcija
Difuzija

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 2

Surinkta taškų: 0Klausimas: #20

Jei ištempsite ir atleisite spyruoklę, ji kurį laiką svyruos, o po to sustos. Kur dingo jai suteikta energija?

Teisingas atsakymas Pavirto šilumine energija.
Išsisklaidė ore.
Klaidingas atsakymas Pavirto rimties energija.
Virpesių pagalba buvo perduota laikančiajai konstrukcijai.

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 2

Surinkta taškų: 0Klausimas: #21

Fabrike gamina medines ir metalines sagas. Nutiko taip, kad visą dėžę medinių sagų išpylė į konteinerį su metalinėmis sagomis. Perrinkti rankomis niekas nenorėjo. Tuomet jas visas iš konteinerio perpylė į vandenį ir medinės sagos plaukė paviršiuje, o metalinės skendo.


Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 4

Surinkta taškų: 4Klausimas: #22

​Anksčiau virvės traukimas buvo olimpinės programos dalis. Pagal taisykles kiekvienoje komandoje turėjo būti po 8 dalyvius.

Kam bus lygi jėgų atstojamoji, jeigu kiekvienas dalyvis virvę trauks 100 N jėga?

Teisingas atsakymas 0 N
100 N
200 N
800 N
Klaidingas atsakymas 1600 N

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 4

Surinkta taškų: 0Klausimas: #23

Dėmesingi stebėtojai, žvelgdami į vaivorykštę, pastebi, kad pereinant nuo vienos prie kitos spalvos yra daugybė atspalvių. NiutonasDaltonas iš pradžių išskyrė 5 vaivorykštės spalvas: žydrą, violetinę, žalią, raudoną ir geltoną. Kitos dvi spalvos - oranžinėrožinė ir mėlyna - atsirado dėl bandymo spektro spalvų skaičių sutapdinti su magišku skaičiumi „7“.


Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 5

Surinkta taškų: 1.67Klausimas: #24

G. Osteris sugalvojo daug įdomių fizikos uždavinių. Išspręsk kelis iš jų.

1.Nuo tūkstančio kilometrų ilgio varinio laido priešingų galų fizikai atplėšė po vieną vario molekulę. Ar tos molekulės vienodos?
2.Petras iškėlė hipotezę, kad visi jo klasės draugai yra sudaryti iš mažiausių dalelių, nors iš pirmo žvilgsnio jie atrodo vientisi. Ar ši hipotezė teisinga?
3.Petras tvirtai nusprendė įpilti šiek tiek vandens į limonado butelį ir pradėjo vertikaliai kišti butelį į vandens vonią kakleliu žemyn. Ar pavyks Petrui tokiu būdu užpildyti butelį vandeniu?
4.Ar prilips vienas prie kito popieriaus lapai, jeigu vienas bus šlapias nuo vandens, o kitas - nuo aliejaus?

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 6

Surinkta taškų: 6
Tapk mūsų draugu Facebook'e!


Sveikinu! :)