Olympis 2020 - Pavasario sesija / 11 klasė / Rezultatai
Dalyvis:Ger****** Opu*****
Dalykas:Lietuvių kalba ir literatūra
Lygis:Olympis 2020 - Pavasario sesija / 11 klasė
Pradžia:2020-03-11 09:53:48
Pabaiga:2020-03-11 10:21:30
Trukmė:27:42
Maksimalus taškų skaičius:100
Surinkta taškų:55.457
Rezultatas: 55.457%
Geriau už: 23.81%Klausimas: #1

Kas lėmė Romantizmo krypties susiformavimą? Pažymėk teisingus atsakymus.   

Teisingas atsakymasJūs atsakėte klaidingai Pasipriešinimas klasicizmui, nepasitenkinimas racionalizmu
Teisingas atsakymasJūs atsakėte teisingai Pasipriešinimas griežtoms estetikos normoms
Teisingas atsakymasJūs atsakėte klaidingai Nacionaliniai išsivadavimo judėjimai
Jūs atsakėte klaidingai Žavėjimasis harmonija ir antikos menu

Jūs atsakėte teisingai - Jūs atsakėte teisingai     
Jūs atsakėte klaidingai - Jūs atsakėte klaidingai

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 5

Surinkta taškų: 1.25Klausimas: #2

Kurie bruožai apibūdina romantinę pasaulėžiūrą?   

Teisingas atsakymasJūs atsakėte klaidingai Dviejų pasaulių (realaus ir svajonių) priešprieša
Teisingas atsakymasJūs atsakėte teisingai Vidinis pasaulis svarbesnis už išorinį
Teisingas atsakymasJūs atsakėte klaidingai Tautos dvasios gaivinimas: kalbos, tradicijų, istorijos gynimas
Jūs atsakėte klaidingai Įsitikinimas, kad viskas laikina, nieko nėra tikra

Jūs atsakėte teisingai - Jūs atsakėte teisingai     
Jūs atsakėte klaidingai - Jūs atsakėte klaidingai

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 5

Surinkta taškų: 1.25Klausimas: #3

Kuris kūrinys nėra sukurtas A.Mickevičiaus?   

Teisingas atsakymas „Skirgaila“
„Odė jaunystei“
„Ponas Tadas“
„Konradas Valenrodas“
„Krymo sonetai“

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 3

Surinkta taškų: 3Klausimas: #4

Kuriems  A.Mickevičiaus kūriniams tinka pateikti apibūdinimai?   

a)    Viena pagrindinių temų yra jūra, kelionė į nežinomą tikslą. ...
a)
... „Krymo sonetai“
b)    Vaizduojama dviejų šeimų nesantaika, meilės istorija, su Napoleono žygiu siejamos viltys atkurti valstybę. ...
b)
... „Ponas Tadas“
c)    Atskleidžiama moralinė pareiga būti žmogumi, apmąstoma dramatiška gyvenimo istorija, nelaiminga meilės istorija. ...
c)
... „Vėlinės“

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 3

Surinkta taškų: 0Klausimas: #5

Parašyk, su kokiu judėjimu siejamas barokas?

Atsakymas:
Su kontrreformacija arba kontrreformacija

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 2

Surinkta taškų: 0Klausimas: #6

Kuris bruožas nėra būdingas barokui?

Teisingas atsakymas Didingos gamtos (audringos jūros, nakties, gūdaus miško motyvai) vaizdavimas
Fizinė ir moralinė kančia
Klaidingas atsakymas Prievartos, žudynių, išdavystės tema
Anapusinis pasaulis - vienintelė tikrovė, žemiškasis pasaulis - tuštybė

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 2

Surinkta taškų: 0Klausimas: #7

Kurie teiginiai apie M.K.Sarbievijų ir jo kūrybą yra teisingi ir kurie klaidingi?

1.Ankstyvoji kūryba - panegirinio pobūdžio, šlovinanti valstybės veikėjus.
2.Buvo jėzuitas, sakydavo pamokslus lotynų ir lenkų kalbomis.
3.Vaizdavo herojaus kilmę, auklėjimą, jo veiklą ir mirtį.
4.Jo poezijos žmogus netobulina supančio pasaulio, jam svarbi tik žmogaus siela.
5.Atsvara netobulam žmonių pasauliui poezijoje yra gamta.

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 5

Surinkta taškų: 2Klausimas: #8

Kurie teiginiai apie Švietimo epochą yra teisingi ir kurie neteisingi?   

1.Ž.Ž.Ruso skelbė, kad gamta žmones sukūrė lygius, todėl visi turi vienodas teises ir galimybes.
2.Literatūros veikėjai psichologiškai nesudėtingi, vienpusiški, teigiami.
3.Išpopuliarėja panegirikos žanras, nes galima aukštinti valdžios žmones.
4.„Audros ir veržimosi sąjūdis“ Vokietijoje: žavimasi maištingais herojais, lemtinga, bet nelaiminga meile.
5.Sentimentalistai vaizduoja žemesnio luomo, kenčiančius žmones.
6.Sentimentalizmo sąjūdžio šalininkai mėgsta laiškų ir dienoraščių formą.
7.Švietimas siejamas su reformacija, kuriai svarbiausia katalikybės skleidimas.

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 5

Surinkta taškų: 2.86Klausimas: #9

Sujunk kūrinius su jų autoriais.

a)    „Robinzonas Kruzas“ ...
... Danielis Defo
b)    „Guliverio kelionės“ ...
... Džonatanas Sviftas
c)    „Jaunojo Verterio kančios“ ...
... Johanas Volfgangas Gėtė
d)    „Plėšikai“ ...
... Frydrichas Šileris
e)    „Krymo sonetai“ ...
... Adomas Mickevičius
f)    „Kainas“ ...
... Džordžas Noelis Gordonas Baironas

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 6

Surinkta taškų: 6Klausimas: #10

Ką žinai apie Kristijoną Donelaitį ir jo kūrybą?

1. Kur ir kuo dirbo K.Donelaitis?

Teisingas atsakymas2. Kokios epochos bruožų negalima įžvelgti poemoje „Metai“?

Teisingas atsakymas
Klaidingas atsakymas
3. Kuris kūrinys nepriklauso K.Donelaičio plunksnai?

Teisingas atsakymas
4. Koks pagrindinis „Metų“ konfliktas?

Teisingas atsakymas
Klaidingas atsakymas


5. Kokia tema nėra būdinga poemai „Metai“?

Teisingas atsakymas
Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 6

Surinkta taškų: 3.6Klausimas: #11

Įrašyk praleistas raides.

Jei į literatūrą žvelGtume ne kaip į neĮpareigojančĄ pramogą,
tektų įsisĄmoninti, kad susitIkimas su tekstu yra toks
egzistenCinis nuotYkis, jog iš anksto negali žinoti, kuo visa tai
baiGsis. Dėmesio vertas literatūros kŪrinys yra komplikuotas
savYje uŽsisklendĘs vaikas, iš kurio nereikia tikėtis nieko,
bet gali sulaukti bet ko.
/D.Petrošius/


Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 6

Surinkta taškų: 5.5Klausimas: #12

Kurį autorių apibūdina žemiau pateikti teiginiai? Parašyk vardą ir pavardę.

1. Išleido „Trijų kalbų žodyną“.
2. Buvo jėzuitas, sakydavo pamokslus lietuvių kalba. 
3. Išleido pamokslų rinkinį „Punktai sakymų“.
4. Pamoksluose kalba apie mirtingą žmogų, kuris nuolat draskomas prieštaravimų, o vienintelis stiprybės šaltinis - tikėjimas.

Atsakymas:
Konstantinas Sirvydas

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 2

Surinkta taškų: 0Klausimas: #13

Ką žinai apie Bibliją?

1. Kaip kitaip vadinama Biblija?

Teisingas atsakymas
2. Kas nesudaro Biblijos turinio?

Teisingas atsakymas

Klaidingas atsakymas3. Kaip skirstoma Biblija?

Teisingas atsakymas
Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 3

Surinkta taškų: 2Klausimas: #14

Nurodyk, kurį Biblijos pasakojimą apibūdina pateiktas aprašymas.

a)    Iš pavydo brolis nužudo brolį. Dievas paženklina žudiką, kad niekada nesulauktų derliaus iš žemės ir pasmerkia amžinai klajoti. ...
... „Kainas ir Abelis“
b)    Dievas paprašo, kad žmogus paaukotų savo sūnų. Šis klusniai pasiruošia aukai. ...
b)
... „Abraomo išbandymas“
c)    Žmonės susivienija ir siekia vis daugiau. Dievas nusprendė juos sustabdyti ir sumaišė visos žemės bendrą kalbą, kad žmonės nesusikalbėtų. ...
... „Babelio bokštas“
d)    Patariama mylėti ne tik save ir savo artimą, bet ir savo priešą. Mokoma gailestingumo. ...
... „Kalno pamokslas“
e)    Pasakojama apie sūnų, palikusį tėvo namus, gyvenusį palaidai, kol nuskurdo. Tačiau tėvas džiaugsmingai jį priėmė atgal ir kitam sūnui paaiškino, kad reikia džiaugtis, nes „brolis buvo miręs ir vėl atgijo“. ...
e)
... „Sūnus palaidūnas“

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 5

Surinkta taškų: 3Klausimas: #15

Ką žinai apie „Dieviškąją komediją“?

1.Kūrinį parašė Dantė.
2.Kelionės pradžioje poetą lydi Beatričė.
3.Kūrinys sudarytas iš trijų dalių: Pragaro, Skaistyklos ir Rojaus.
4.Kūrinys sudarytas iš vienos dalies - Pragaras.
5.Pragaras suskirstytas į devynis ratus.
6.Kelionės pradžioje poetą lydi Vergilijus.

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 3

Surinkta taškų: 2.5Klausimas: #16

Ką žinai apie garsiausius viduramžių Europos herojinius epus?

1.„Rolando giesmė“ yra Prancūzijos epas.
2.„Rolando giesmė“ baigiama išdaviko Ganelono teismu.
3.„Rolando giesmė“ baigiama Rolando pergale prieš maurus.
4.Geriausias Rolando draugas - Olivje.
5.Garsiausias vokiečių epas - „Nibelungų giesmė“.
6.Garsiausias ispanų epas - „Sidas iš Ledynmečio“.

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 6

Surinkta taškų: 3Klausimas: #17

Kurie teiginiai apie kūrinį „Don Kichotas“ yra teisingi ir kurie neteisingi.

1.Autorius yra ispanų rašytojas Servantesas.
2.Šis kūrinys yra riterinių romanų parodija.
3.Šis kūrinys yra riterinis romanas.
4.Pagrindinis veikėjas yra valstietis Sanča Pansa, pasivadinęs Don Kichotu.
5.Pagrindinis veikėjas yra bajoras Kichana, pasivadinęs Don Kichotu.

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 5

Surinkta taškų: 1Klausimas: #18

Nustatyk pateiktų sakinių rūšį.

a)    Žirgas gailiai žiūrėjo į riterį, tačiau šis jau buvo miręs. ...
... Sudėtinis sujungiamasis sakinys
b)    Kodėl taip sparčiai artėja patikra? ...
... Vientisinis sakinys
c)    Šiandien aš labai gerai žinau, kad žiemos šiemet nebebus. ...
c)
... Sudėtinis prijungiamasis sakinys
d)    Kas laukia ateity, mes dar nežinome, tačiau širdy visada gyva viltis. ...
d)
... Sudėtinis mišrusis sakinys
e)    Atsirado kažkokia avių liga – išdvėsė visos avys. ...
e)
... Sudėtinis bejungtukis sakinys

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 5

Surinkta taškų: 2Klausimas: #19

Parašyk paryškintų žodžių įvardžiuotines formas.

Matau juodą gulbę. - juodąją       
Plaukiau siaura upe. - siaurąja        
Nusipirkau daug naujų knygų. - naujųjų       
Mažame lizdelyje augo erelis. - mažajame        


Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 4

Surinkta taškų: 0Klausimas: #20

Kaip rašome suskliaustuosius žodžius? Pasirink teisingą variantą.

Laimėje ir nelaimėje būsime kartu.
Ne tokios knygos aš ieškojau.
Krizės metu prasidėjo nedarbas.
Man reikia ne darbo, o poilsio!


Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 6

Surinkta taškų: 6Klausimas: #21

Įrašyk praleistas raides.

kvepiainti, trąšos, draskosi, žąsinas, pasiruošęs
kviesdavo, ypač, samanos, kūdikis


Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 5

Surinkta taškų: 4.5Klausimas: #22

Kaip vadinamas neįprastas teiginys, kuris tarsi prieštarauja sveikam protui?

Atsakymas:
Paradoksas arba paradoksu

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 2

Surinkta taškų: 0Klausimas: #23

Kokia reikšminė žodžio dalis yra paryškinta pateiktuose žodžiuose?

galvoti
aukštyn
meilutė
svajonė

Priešdėlis
Galūnė
Teisingas atsakymas Priesaga
Kamienas

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 2

Surinkta taškų: 2Klausimas: #24

Kaip galima patikrinti žodžio spąstai rašybą? Pažymėk visus tinkančius atsakymus.

Teisingas atsakymasJūs atsakėte teisingai Spęsti
Teisingas atsakymasJūs atsakėte teisingai Spendė
Jūs atsakėte teisingai Spūstis
Jūs atsakėte teisingai Spindi
Jūs atsakėte teisingai Spando

Jūs atsakėte teisingai - Jūs atsakėte teisingai     
Jūs atsakėte klaidingai - Jūs atsakėte klaidingai

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 4

Surinkta taškų: 4
Tapk mūsų draugu Facebook'e!


Sveikinu! :)