Olympis 2019 - Rudens sesija / 2 klasė / Rezultatai
Dalyvis:Tau*** Pav****
Dalykas:Anglų kalba
Lygis:Olympis 2019 - Rudens sesija / 2 klasė
Pradžia:2019-11-20 08:12:41
Pabaiga:2019-11-20 08:35:13
Trukmė:22:32
Maksimalus taškų skaičius:100
Surinkta taškų:89.267
Rezultatas: 89.267%
Geriau už: 48.922%Klausimas: #1

Sujunk tai, kas pavaizduota, su pirmąja to žodžio raide.

a)    ...
... B
b)    ...
... G
c)    ...
... S
d)    ...
... T
e)    ...
... Z

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 5

Surinkta taškų: 5Klausimas: #2

Pažvejokim? Pagauk tuos žodžius, kuriuose yra trumpas garsas [e], kaip angliškame žodyje „net“.

Teisingas atsakymasJūs atsakėte teisingai bed
Teisingas atsakymasJūs atsakėte teisingai ten
Teisingas atsakymasJūs atsakėte teisingai red
Jūs atsakėte teisingai ride
Jūs atsakėte teisingai milk

Jūs atsakėte teisingai - Jūs atsakėte teisingai     
Jūs atsakėte klaidingai - Jūs atsakėte klaidingai

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 4

Surinkta taškų: 4Klausimas: #3

Koks žodis pasislėpė paveikslėlyje?

Atsakymas:

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 2

Surinkta taškų: 2Klausimas: #4

Žodžiai susimaišė. Sudaryk iš jų sakinį.


1
  This

2
  is

  a

4
  brown

5
  dog.

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 5

Surinkta taškų: 1.4Klausimas: #5

Pažymėk žodį, kuris netinka prie kitų.

Yellow
Red
Orange
Green
Teisingas atsakymas Bike

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 2

Surinkta taškų: 2Klausimas: #6

Sudėliok vaivorykštės spalvas nuo raudonos.


  Red

  Orange

  Yellow

  Green

  Blue

  Indigo

  Violet

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 5

Surinkta taškų: 5Klausimas: #7

Ko gali paprašyti anglų kalbos mokytoja pamokos metu?

Teisingas atsakymasJūs atsakėte teisingai Sit down, please!
Teisingas atsakymasJūs atsakėte teisingai Open your books.
Teisingas atsakymasJūs atsakėte teisingai Stand up, please!
Jūs atsakėte teisingai Go to bed.
Jūs atsakėte teisingai Eat the cake.

Jūs atsakėte teisingai - Jūs atsakėte teisingai     
Jūs atsakėte klaidingai - Jūs atsakėte klaidingai

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 4

Surinkta taškų: 4Klausimas: #8

Ar šiuose sakiniuose yra klaidų?

1.It am a table.
2.Let jump!
3.I have got a red car.
4.This is my toy bus.

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 5

Surinkta taškų: 2.5Klausimas: #9

Pažiūrėk į Piterį ir užbaik sakinius.

1. Peter has got dark brown ... .

Teisingas atsakymas2. Peter's eyes are ... .

Teisingas atsakymas3. His ears aren't small, they are ... .

Teisingas atsakymas4. Peter is a ... .

Teisingas atsakymasTaškų skaičius už teisingą atsakymą: 4

Surinkta taškų: 4Klausimas: #10

Kurie teiginiai apie gyvūnus yra teisingi, o kurie - ne?

1.Birds can fly.
2.Rabbits can hop.
3.Dogs can clap hands.
4.Cats can read books.

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 6

Surinkta taškų: 4.5Klausimas: #11

Pažiūrėk į paveikslėlį ir užbaik sakinį.

He has got many ... .

child
Teisingas atsakymas children
childs

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 2

Surinkta taškų: 2Klausimas: #12

Pažiūrėk į Danos pietų dėžutę ir pasirink tinkamus žodžius.

This is Dana'sDana lunch box. It is pink. Dana has got an apple and a sandwich in her lunch box.


Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 6

Surinkta taškų: 4.5Klausimas: #13

Pažymėk daiktus, kurių Pinokiui prireiks mokykloje.

Teisingas atsakymasJūs atsakėte teisingai Ruler
Teisingas atsakymasJūs atsakėte teisingai Book
Jūs atsakėte teisingai Monkey
Teisingas atsakymasJūs atsakėte teisingai Notebook
Jūs atsakėte teisingai Flower

Jūs atsakėte teisingai - Jūs atsakėte teisingai     
Jūs atsakėte klaidingai - Jūs atsakėte klaidingai

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 4

Surinkta taškų: 4Klausimas: #14

Žodyje „big“ yra trumpas garsas [i]. Pasirink „Taip“ prie personažų vardų, kuriuose irgi yra šis garsas, arba „Ne“, jeigu jo nėra.

1.​Rabbit
2.​ Pooh
3.​ Piglet
4. Eeyore

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 5

Surinkta taškų: 5Klausimas: #15

Surikiuok pavaizduotus daiktus nuo 1 iki 5.


  Door

  Lamp

  Window

  Sofa

  Carpet

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 4

Surinkta taškų: 4Klausimas: #16

Pažiūrėk į Tomo kambarį ir atsakyk į klausimus.

1. Tom is under the ... .

Teisingas atsakymas2. He has got ... .

Teisingas atsakymas3. He is playing with his ... .

Teisingas atsakymas4. The toy box is ... .

Teisingas atsakymas
Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 4

Surinkta taškų: 4Klausimas: #17

Kuris žodis tinka visuose sakiniuose:

1) I'm ... student.
2) Have ... good day!
3) It's ... dog.
4) Have you got ... bike?

Teisingas atsakymas a
two
red
good

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 3

Surinkta taškų: 3Klausimas: #18

Kokie kambariai gali būti name?

Teisingas atsakymasJūs atsakėte klaidingai Bedroom
Teisingas atsakymasJūs atsakėte teisingai Kitchen
Teisingas atsakymasJūs atsakėte teisingai Bathroom
Jūs atsakėte teisingai Garden
Jūs atsakėte teisingai Car

Jūs atsakėte teisingai - Jūs atsakėte teisingai     
Jūs atsakėte klaidingai - Jūs atsakėte klaidingai

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 4

Surinkta taškų: 3.2Klausimas: #19

Klausimai ir atsakymai išsibarstė. Sujunk juos!

a)    Is it your house? ...
... Yes, it is.
b)    Can you read? ...
... Yes, I can.
c)    Has she got a cat? ...
... No, she hasn't.
d)    Where is he from? ...
... He is from London.

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 4

Surinkta taškų: 4Klausimas: #20

Pažiūrėk į paveikslėlius ir atsakyk „Taip“ arba „Ne“.

1.Lily has got a teddy bear.
2.Zoe is playing with her doll.
3.Lara has got a bike.
4.Sara's cat is black.

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 5

Surinkta taškų: 5Klausimas: #21

Pažiūrėk į paveikslėlį ir pasirink tinkamus žodžius.

1) The carpet is under the table.
2) The pictures are on the walls.
3) The walls are yellow.
4) The bike is small.
5) It is a living room.


Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 5

Surinkta taškų: 5Klausimas: #22

Kuris žodis tinka vietoj daugtaškio?

Atkreipk dėmesį į žodžių tematiką ir pirmąsias raides.

Mummy, mouse, daddy, dog, sister, snake, brother, ... ?

Teisingas atsakymas bird
zoo
granny
grandpa
dolphin

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 2

Surinkta taškų: 2Klausimas: #23

Pažiūrėk į Džono penalą ir įrašyk praleistas raides.

Look! This is my pencil case. It is greyen. I have got two rulers, one rubber, one sharpener and seven pencils.


Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 5

Surinkta taškų: 4.17Klausimas: #24

Surikiuok žodžius abėcėlės tvarka.


  Ant

  Dolphin

  Flag

  Snake

  Window

  Wolf

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 5

Surinkta taškų: 5
Tapk mūsų draugu Facebook'e!


Sveikinu! :)