Olympis 2017 - Rudens sesija / 5 klasės / Rezultatai
Dalyvis:Lidija Navickaitė
Dalykas:Lietuvių kalba ir literatūra
Lygis:Olympis 2017 - Rudens sesija / 5 klasės
Pradžia:2017-11-17 11:13:05
Pabaiga:2017-11-17 11:43:18
Trukmė:30:13
Maksimalus taškų skaičius:100
Surinkta taškų:85.375
Rezultatas: 85.375%
Geriau už: 43.964%Klausimas: #1

Sujunk kūrinių pavadinimus.

1    „Kelionė ...
... į Tandadriką“
2    „Antanuko ...
... rytas“
3    „Pelytė ...
... Zita“
4    „Gulbė ...
... karaliaus pati“
5    „Pepė ...
... Ilgakojinė“

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 5

Surinkta taškų: 5Klausimas: #2

Ką žinai apie daiktavardį?

Jūs atsakėte klaidingaiKalbos dalis
Jūs atsakėte teisingaiKaitomas skaičiais
Jūs atsakėte teisingaiLinksniuojamas
Jūs atsakėte klaidingaiAsmenuojamas
Jūs atsakėte teisingaiReiškia daikto veiksmą
Jūs atsakėte klaidingaiKaitomas giminėmis

Jūs atsakėte teisingai - Jūs atsakėte teisingai     
Jūs atsakėte klaidingai - Jūs atsakėte klaidingai

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 3

Surinkta taškų: 1.5Klausimas: #3

Surikiuok žodžius abėcėlės tvarka.


  Nosis

  Obelis

  Parkas

  Ragana

  Svajonė

  Šarka

  Traukinys

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 4

Surinkta taškų: 4Klausimas: #4

Sudaryk naują žodį ir parašyk jį be klaidų.

pilis + kalnas = piliakalnis
ugnis + kalnas = ugnikalnis
laikas + rodo = laikrodis
koja + galas = kojūgalis


Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 4

Surinkta taškų: 4Klausimas: #5

Kiek sakinyje yra mišriųjų dvigarsių?

Ant kalno karklai siūbavo.

Teisingas atsakymas 3
Klaidingas atsakymas 2
4
Nėra nei vieno

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 2

Surinkta taškų: 0Klausimas: #6

Pasirink taisyklingą žodį.

Mama nupirko gražią palaidinę.
Ar galiu namuose pabaigti uždavinį?
Rytoj su mama važiuosim apsipirkti.


Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 4

Surinkta taškų: 4Klausimas: #7

Išlinksniuok žodžių junginį graži gėlė (tik vienaskaitą).

V. graži gėlė
K. gražios gėlės
N. gražiai gėlei
G. gražią gėlę
Įn. gražia gėle
Vt. gražioje gėlėje
Š. graži gėlė!


Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 3

Surinkta taškų: 2.5Klausimas: #8

Įrašyk praleistas raides.

Radęs eglę ant kalniuko,
Strazdas lizdą susisuko.
Išperėjo strazdžiukus –
Čia vaikučiams gera bus:

Eglės šakos lizdą slepia,
O spygliukai gardžiai kvepia.
Lizdui čia puiki vieta!
Bet nutiko štai bėda...


Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 4

Surinkta taškų: 4Klausimas: #9

Perskaityk tekstą ir atsakyk į klausimus.

- Tu nori susirgti?
- Žinoma! Visi žmonės to nori! Aš noriu gulėti savo lovoje su aukščių aukščiausia temperatūra. Tu ateini sužinoti, kaip aš jaučiuosi, ir aš tau sakau, kad esu didžiausias ligonis pasaulyje, ir tu manęs klausi, ar nenoriu ko nors, ir aš tau atsakau, kad man nieko nereikia. Nieko, tik didžiulio torto, kelių dėžučių biskvito, šokolado kalno ir didelio dideliausio maišo saldainių!

1. Iš kokio kūrinio yra pateikta ištrauka?

Teisingas atsakymas2. Kas labai nori sirgti?

Teisingas atsakymas3. Kiek šioje ištraukoje klausiamųjų sakinių?

Teisingas atsakymas
Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 5

Surinkta taškų: 5Klausimas: #10

Kuriose eilutėse nėra rašybos klaidų?

Jūs atsakėte teisingaiĄžuolas, ačiū, kąsnis, kažkas
Jūs atsakėte teisingaiRyt, mįslė, manęs, dviese
Jūs atsakėte klaidingaiKeletas, grįšiu, gal būt
Jūs atsakėte teisingaiTryse, kaškas, šendien, taves

Jūs atsakėte teisingai - Jūs atsakėte teisingai     
Jūs atsakėte klaidingai - Jūs atsakėte klaidingai

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 4

Surinkta taškų: 3Klausimas: #11

Sujunk sudurtinius žodžius.

1    Varna ...
... lėša
2    Vasar ...
... namis
3    Juod ...
... bėris
4    Devyn ...
4
... galvis
5    Ožka ...
5
... barzdis
6    Balta ...
... pūkis

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 6

Surinkta taškų: 4Klausimas: #12

Pažymėk, kurie teiginiai yra teisingi ir kurie neteisingi.

1.Miestų, upių, ežerų pavadinimus rašome didžiąja raide.
2.Žodžiuose „ąžuolas, žąsis, ąsotis“ rašome nosines.
3.Daiktavardžiai yra kaitomi skaičiais ir linksniais.
4.Veiksmažodžiai yra kaitomi skaičiais ir giminėmis.
5.Būdvardis atsako į klausimą „ką veikti?“
6.Šaukiamųjų sakinių pabaigoje dedame šauktuką.

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 6

Surinkta taškų: 5Klausimas: #13

Kurioje eilutėje visi priebalsiai yra kietieji?

Teisingas atsakymas Lapas, namas, sako
Ratas, ropė, rytas
Lėtas, joja, senas
Gardas, sodas, sauja

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 3

Surinkta taškų: 3Klausimas: #14

Nurodykite, kokios kalbos dalies yra pateikti žodžiai.

1    Lengvumas ...
... daiktavardis
2    Lengvas ...
... būdvardis
3    Lengvai ...
... prieveiksmis
4    Lengvėti ...
... veiksmažodis

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 6

Surinkta taškų: 6Klausimas: #15

Surikiuokite linksnių pavadinimus eiliškumo tvarka.


  Vardininkas

  Kilmininkas

  Naudininkas

  Galininkas

  Įnagininkas

  Vietininkas

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 3

Surinkta taškų: 3Klausimas: #16

Kokios žodžio dalys sudaro žodį atlėkdavau? Pažymėk teisingą variantą.

Teisingas atsakymas Priešdėlis, šaknis, priesaga, galūnė
Priešdėlis, šaknis, sangrąžos dalelytė, šaknis, galūnė
Priešdėlis, sangrąžos dalelytė, šaknis, galūnė
Šaknis, šaknis, priesaga, galūnė

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 3

Surinkta taškų: 3Klausimas: #17

Sujunkite kūrinį ir jo autorių.

1    „Kliudžiau“ ...
... J.Biliūnas
2    „Vyšnios“ ...
... Šatrijos Ragana
3    „Antanuko rytas“ ...
... V.Krėvė
4    „Vaikų karas“ ...
... P.Cvirka
5    „Ronja plėšiko duktė“ ...
... A.Lindgren

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 5

Surinkta taškų: 5Klausimas: #18

Pažymėkite, kurie teiginiai apie žodžių junginį senu laikrodžiu yra teisingi ir kurie neteisingi.

1.Abu žodžiai yra vyriškosios giminės.
2.Tas pats linksnis.
3.Abu žodžiai yra daiktavardžiai.
4.Abu žodžiai turi vienodą skiemenų skaičių.
5.Abu žodžiai sudurtiniai.

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 6

Surinkta taškų: 6Klausimas: #19

Įrašykite trūkstamą raidę.

Upelio vandens tėekmė nusineša paskutinius pievų žiedus ir medžių lapus. Jau vėlyvas ruduo. Vaikai verčia puslapį po puslapio. Tik vieno Mikės ir Juozapėlio vietos tuščios. Rašalo buteliukas tupi vietoj Juozapėlio.


Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 5

Surinkta taškų: 4.38Klausimas: #20

Pagrindinė giminiškų žodžių dalis, kurioje slypi žodžio reikšmė, yra ...

Teisingas atsakymas Šaknis
Klaidingas atsakymas Kamienas
Priesaga
Galūnė

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 3

Surinkta taškų: 0Klausimas: #21

Pažymėkite, kurie teiginiai apie žodį prisisapnuosiu yra teisingi ir kurie neteisingi.

1.Tai būsimojo laiko veiksmažodis.
2.Žodį sudaro du priešdėliai.
3.Žodis yra vyriškosios giminės.
4.Žodį sudaro 14 raidžių ir 12 garsų.

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 5

Surinkta taškų: 2.5Klausimas: #22

Perskaitykite ir atsakykite į klausimus.

Išsigandęs, tik gyvas sprunka Joniukas iš trobos ir kiek tik galėdamas bėga atgal. Dar ilgai girdi motutės balsą ir bijo atsigręžti. Parbėgęs laukan prie savo žąsų vos tik begali kvapą atgauti. Pailsęs puola ant ežios ir pradeda gailiai, skurdžiai raudoti. Pirmą kartą gyvenimas parodė jam savo nagus, pirmą kartą jo maža širdelė atjautė žmonių neteisybę ir sunkią nelaimę.

1. Kas pagrindinis veikėjas?

Teisingas atsakymas2. Kokį darbą atlieka kūrinio veikėjas?

Teisingas atsakymas3. Kiek daiktavardžių yra paskutiniame sakinyje?

Teisingas atsakymas4. Suraskite pateiktoje ištraukoje frazeologizmą.

Teisingas atsakymas5. Kas šio kūrinio autorius?

Teisingas atsakymas
Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 6

Surinkta taškų: 6Klausimas: #23

Kuriose eilutėse nėra rašybos klaidų?

Jūs atsakėte teisingaiSąžinė, ąžuolas, jie, yla
Jūs atsakėte teisingaiIeva, sąmanos, yra, žalčiai
Jūs atsakėte klaidingaiBezdžionė, griebti, milijonas
Jūs atsakėte teisingaiĄsotis, medžiai, pūkas

Jūs atsakėte teisingai - Jūs atsakėte teisingai     
Jūs atsakėte klaidingai - Jūs atsakėte klaidingai

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 2

Surinkta taškų: 1.5Klausimas: #24

Kas parašė „Tautišką giesmę“?

Atsakymas:

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 3

Surinkta taškų: 3
Tapk mūsų draugu Facebook'e!


Sveikinu! :)