Olympis 2021 - Pavasario sesija / 4 klasė / Rezultatai
Dalyvis:Agn* Gry******
Dalykas:Matematika
Lygis:Olympis 2021 - Pavasario sesija / 4 klasė
Pradžia:2021-03-20 17:16:46
Pabaiga:2021-03-20 17:53:49
Trukmė:37:03
Maksimalus taškų skaičius:100
Surinkta taškų:97
Rezultatas: 97%
Geriau už: 92.665%Klausimas: #1

Pirmosios atkarpos ilgis 7 cm. Kam lygus antrosios atkarpos ilgis, jei pirmoji atkarpa 4 cm ilgesnė už antrąją?

Teisingas atsakymas 3 cm
11 cm
10 cm
7 cm

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 2

Surinkta taškų: 2Klausimas: #2

Per vasaros atostogas Ieva kaime pas senelį ir močiutę svečiavosi 3 savaites, o jos brolis Tomas 3 dienomis trumpiau. Kiek dienų kaime svečiavosi Tomas?

Teisingas atsakymas 18 dienų
17 dienų
16 dienų
15 dienų

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 3

Surinkta taškų: 3Klausimas: #3

Padėk Funtikui surasti teisingą nelygybę.

15 - 8 < 15 - 9
17 - 8 > 4 + 5
Teisingas atsakymas 7 + 6 > 8 + 4
6 + 8 > 14

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 3

Surinkta taškų: 3Klausimas: #4

Į tris vazas pamerkė 7, 9 ir 11 gėlių. Žalioje vazoje gėlių mažiau negu mėlynoje, o mėlynoje - mažiau negu raudonoje. Kiek gėlių kiekvienoje vazoje?

a)    Žalioje ...
... 7 gėlės
b)    Mėlynoje ...
... 9 gėlės
c)    Raudonoje ...
... 11 gėlių

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 5

Surinkta taškų: 5Klausimas: #5

Pas močiutę atėjo anūkai ir koridoriuje paliko 6 batus. Kiek anūkų atėjo pas močiutę?

Teisingas atsakymas 3 anūkai
6 anūkai
2 anūkai

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 3

Surinkta taškų: 3Klausimas: #6

Ar sutinki su pateiktais teiginiais?
Atsakyk „Taip“ arba „Ne“.

1.Skaičių 50 ir 10 dalmuo yra 5.
2.6 dm 7 mm = 67 mm
3.0 * 25 > 0 * 52
4.Jei 12 saldainių padalintume 4 draugams po lygiai, tai kiekvienam tektų po 3 saldainius.
5.Jei stačiakampio kraštinės yra 4 cm ir 3 cm, tai jo perimetras yra 12 cm.

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 6

Surinkta taškų: 6Klausimas: #7

Kuriais atvejais Pūkis vietoj „ir“ gali įrašyti ženklą „>“ (daugiau)?

Pažymėk visus teisingus variantus.

Teisingas atsakymasJūs atsakėte teisingai (35 + 5) ir (37 - 4)
Teisingas atsakymasJūs atsakėte teisingai (12 : 3) ir (36 : 12)
Jūs atsakėte teisingai (48 - 2) ir (54 - 8)
Teisingas atsakymasJūs atsakėte teisingai (7 * 8) ir (9 * 4)
Teisingas atsakymasJūs atsakėte teisingai (72 + 18) ir (54 + 16)

Jūs atsakėte teisingai - Jūs atsakėte teisingai     
Jūs atsakėte klaidingai - Jūs atsakėte klaidingai

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 5

Surinkta taškų: 5Klausimas: #8

Narvelio ilgis vienam triušiui turi būti 85 cm, o plotis 2 dm 5 cm mažesnis. O dabar atsakyk į klausimus.

1. Kokio pločio turi būti narvelis triušiui?

Teisingas atsakymas2. Kam lygus narvelio triušiui perimetras?

Teisingas atsakymas
Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 5

Surinkta taškų: 5Klausimas: #9

Ausiukas pamatė didelį skaičių: šimtas penki tūkstančiai du šimtai dešimt.

Ar teisingi teiginiai? Atsakyk „Taip“ arba „Ne“.

1.Šis skaičius penkiaženklis.
2.Šis skaičius lyginis.
3.Po šio skaičiaus seka skaičius 105211.
4.Šis skaičius dalijasi iš 5.

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 5

Surinkta taškų: 5Klausimas: #10

Padėk Bitutei atlikti matematikos namų darbus. 

1. Medžiotojas pamatė 3 kiškių uodegytes. Kiškiai pastebėjo medžiotoją ir pabėgo. Kiek kiškių letenėlių nuo jo pabėgo?


Teisingas atsakymas


2. Ieva pas močiutę kaime suskaičiavo 8 gaidžių kojas. Kiek gaidžių augino močiutė?


Teisingas atsakymasTaškų skaičius už teisingą atsakymą: 5

Surinkta taškų: 5Klausimas: #11

Nuspėk, koks skaičius turi būti sekantis kiekvienoje pateiktoje matematinėje sekoje.

31; 29; 27; 25; 23.

112; 56; 28; 14; 7.

5; 11; 17; 23; 29.


Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 5

Surinkta taškų: 5Klausimas: #12

Šimtakojė Liusė nupirko dviem dukroms batelius. 

Kiek porų batų nupirko šimtakojė Liusė?

200
Teisingas atsakymas 100
Klaidingas atsakymas 50
150

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 3

Surinkta taškų: 0Klausimas: #13

Surask ir pažymėk reiškinius, kuriuose suklydo Augustė.

Teisingas atsakymasJūs atsakėte teisingai 4 * 8 = 36
Jūs atsakėte teisingai 6 * 3 = 18
Teisingas atsakymasJūs atsakėte teisingai 7 * 8 = 54
Teisingas atsakymasJūs atsakėte teisingai 6 * 6 = 32

Jūs atsakėte teisingai - Jūs atsakėte teisingai     
Jūs atsakėte klaidingai - Jūs atsakėte klaidingai

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 4

Surinkta taškų: 4Klausimas: #14

Ledų pardavėjas mandagiai aptarnavo kelis paniurusius pirkėjus: aštuonis iki pietų ir dvylika po pietų. Devyni iš jų taip ir išėjo paniurę, bet visi kiti - linksmi!

Keliems pirkėjams pardavėjas pakėlė nuotaiką?

Teisingas atsakymas 11
12
10
9

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 2

Surinkta taškų: 2Klausimas: #15

Iš vienodų kubų buvo pastatyta štai tokia piramidė. 

Kiek jos statybai buvo panaudota kubų?

Teisingas atsakymas 15 kubų
10 kubų
11 kubų
14 kubų

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 2

Surinkta taškų: 2Klausimas: #16

Įrašyk praleistus duomenis.

2 dm 7 cm = 27 cm
58 cm = 5 dm 8 cm
16 mm = 1 cm 6 mm


Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 5

Surinkta taškų: 5Klausimas: #17

Pasirink teisingą užduoties sprendimą.

8 vienodose pakuotėse yra 72 spalvoti pieštukai.
Kiek pieštukų yra vienoje pakuotėje?

Teisingas atsakymas 72 : 8 = 9 pieštukai
72 + 8 = 80 pieštukų
72 - 8 = 64 pieštukai
72 * 8 = 576 pieštukai

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 2

Surinkta taškų: 2Klausimas: #18

Meška, liūtas ir tigras gyveno skirtinguose namuose: geltoname, žaliame ir mėlyname. Meška gyveno ne žaliame ir ne mėlyname name. Taip pat yra žinoma, kad žaliame name gyvo ne liūtas. Kokios spalvos name gyveno kiekvienas gyvūnas?

a)    Meška ...
... geltoname
b)    Liūtas ...
... mėlyname
c)    Tigras ...
... žaliame

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 5

Surinkta taškų: 5Klausimas: #19

Trys berniukai žaidė šaškėmis. Iš viso buvo sužaistos 3 partijos.

Kiek partijų sužaidė kiekvienas, jei visi žaidė po lygiai?

Teisingas atsakymas 2 partijas
1 partiją
3 partijas
4 partijas

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 3

Surinkta taškų: 3Klausimas: #20

Ar teisingi pateikti teiginiai?

1.Jei turinys yra 9, o skirtumas - vienetas, tai atėminys yra 10.
2.Jei kvadrato perimetras yra 8, tai jo kraštinės ilgis yra 2.
3.Jei senelė numezgė dvi poras pirštinių, tai ji numezgė 4 pirštines.
4.Jei kvadratinės gėlių lysvės kraštinė yra lygi 1, tai lysvės perimetras yra lygus 2.

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 5

Surinkta taškų: 5Klausimas: #21

Išspręsk nesudėtingus uždavinius.

1. Senelė iškepė 7 pyragėlius. Visus, išskyrus 5, anūkė Ieva suvalgė. Kiek pyragėlių liko?

Teisingas atsakymas


2. Lėkštėje guli 1 pilnas obuolys, 4 puselės ir 4 ketvirčiai. Kiek iš viso obuolių yra lėkštėje?

Teisingas atsakymas


3. Vaikų darželyje ant dviejų lentynų stovėjo 40 mašinėlių. Kai iš pirmos lentynos paėmė 10, tai abiejose lentynose mašinėlių liko po lygiai. Kiek mašinėlių stovėjo ant pirmos lentynos?

Teisingas atsakymasTaškų skaičius už teisingą atsakymą: 6

Surinkta taškų: 6Klausimas: #22

Gytis, Tomas ir Mantas piešia. Vienas piešia lėktuvą, kitas - mašinėlę, o trečias piešia tanką. Ką piešia kiekvienas iš jų, jei Gytis nepiešia lėktuvo ir mašinėlės, o Mantas nepiešia lėktuvo?
 

a)    Gytis ...
... Tanką
b)    Tomas ...
... Lėktuvą
c)    Mantas ...
... Mašinėlę

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 5

Surinkta taškų: 5Klausimas: #23

Pateikta skaičių eilė: 36; 2035; 10382; 8939; 457; 4412; 1348; 16968; 60708.

Ar teisingi teiginiai? Atsakyk „Taip“ arba „Ne“.

1.Šioje eilėje yra skaičius du tūkstančiai trys šimtai penki.
2.Skaičius 8939 yra pats didžiausias šioje eilėje.
3.Šioje eilėje yra 4 keturženkliai skaičiai.
4.Šioje eilėje yra 6 lyginiai skaičiai.

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 5

Surinkta taškų: 5Klausimas: #24

Pagalvok ir atsakyk.

1. Skaičių 9 padidino 3 kartus. Kiek vienetų padidino skaičių 9?

Teisingas atsakymas2. Kam lygi suma 8 dėmenų, kurių kiekvienas lygus 4?

Teisingas atsakymas3. Kam lygi skaičių 7 ir 4 sandauga, sumažinta dviem dešimtimis?

Teisingas atsakymas
Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 6

Surinkta taškų: 6
Tapk mūsų draugu Facebook'e!


Sveikinu! :)