Olympis 2020 - Pavasario sesija / 10 klasė / Rezultatai
Dalyvis:Noj** Vas*******
Dalykas:Chemija
Lygis:Olympis 2020 - Pavasario sesija / 10 klasė
Pradžia:2020-03-31 12:05:36
Pabaiga:2020-03-31 14:13:17
Trukmė:40:01
Maksimalus taškų skaičius:100
Surinkta taškų:40.437
Rezultatas: 40.437%
Geriau už: 11.875%Klausimas: #1

Jungiantis metalui su nemetalu susidaro šių elementų jonai     , kuriuos veikia elektrostatinės traukos jėgos. Tarp jonų susidaro joninis        ryšys.
Visos      joninės medžiagos kambario temperatūroje yra kietosios būsenos. Joninės medžiagos lydosi ir verda aukštoje         temperatūroje.
Valgomosios druskos formulė NaCl    . Ją sudaro Na+ ir chlorido jonai. Šie jonai išoriniame sluoksnyje turi po 8  elektronus.
Natrio ir chloro atomai yra aktyvesnės           dalelės už jonus.


Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 5

Surinkta taškų: 0Klausimas: #2

Anglies cheminės savybės.

1. Anglis reaguoja su deguonimi.
a) Kai deguonies pakanka, vyksta ši reakcija:
C(k) + O2(d) → CO2(d)
b) Kai deguonies trūksta, vyksta ši reakcija:
2C(k) + O2(d) → 2CO(d).
Šiose reakcijose anglis yra reduktorius.

2. Anglis redukuojaoksiduoja metalus iš jų oksidų:
C(k) + 2CuO(k) → CO2(d) + 2Cu(k). Šioje reakcijoje anglis yra reduktoriusoksidatorius.

3. Anglis reaguoja su aktyviais metalais, sudarydama druskas - karbidus.
4Al(k) + 3C(k) → Al4C3(k). Šioje reakcijoje anglis yra oksidatorius.


Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 4

Surinkta taškų: 2.86Klausimas: #3

Surikiuok balionus, pradėdamas balionu, kuriame yra mažiausias molekulių skaičius, baigdamas tuo balionu, kuriame yra didžiausias molekulių skaičius.


1
  Balione yra 4,4 g propano (C3H8)

2
  Balione yra 0,25 mol metano (CH4)

  Balione yra 0,5 mol deguonies (O2)

  Balione yra 21 g etano (C2H6)

5
  Balione yra 2 g vandenilio (H2)

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 4

Surinkta taškų: 2.08Klausimas: #4

Kokia yra 2 molių medžiagos, kurios formulė CHCl3, masė ?

Atsakymas:
239
g

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 3

Surinkta taškų: 0Klausimas: #5

Atsakyk TAIP arba NE.

1.Piritas (FeS2) vadinamas kvailių auksu.
2.Siera naudojama degtukų gamyboje.
3.Siera  gerai tirpsta organiniuose tirpikliuose. 
4.Sierai degant susidaro SO3.
5.Siera reaguoja su auksu.
6.Siera nesudaro alotropinių atmainų.

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 6

Surinkta taškų: 6Klausimas: #6

Kurie iš šių metalų reaguoja su praskiesta sieros rūgštimi?

Teisingas atsakymasJūs atsakėte teisingai Al
Teisingas atsakymasJūs atsakėte teisingai Fe
Teisingas atsakymasJūs atsakėte klaidingai Sn
Jūs atsakėte klaidingai Pb
Jūs atsakėte klaidingai Cu
Jūs atsakėte klaidingai Ag

Jūs atsakėte teisingai - Jūs atsakėte teisingai     
Jūs atsakėte klaidingai - Jūs atsakėte klaidingai

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 3

Surinkta taškų: 1Klausimas: #7

Azotas.

1. Kiek elektronų yra azoto (diazoto) molekulėje?

Teisingas atsakymas
Klaidingas atsakymas


2. Kiek bendrų elektronų sudaro azoto molekulėje trigubą ryšį?

Teisingas atsakymas
Klaidingas atsakymas3. Kokių maisto medžiagų molekulėse visuomet yra azoto?

Teisingas atsakymas
Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 6

Surinkta taškų: 2Klausimas: #8

Sudaryk teisingus sakinius.

a)    Anglis yra ...
... pagrindinė organinių junginių sudedamoji dalis.
b)    Anglies yra ...
... klintyse, kreidoje, marmure, gipse.
c)    Grafitas yra ...
... laidininkas. Jame C atomai sudaro sluoksnius.
d)    Grafenas yra ...
d)
... ploniausia ir stipriausia pasaulyje nanomedžiaga.
e)    Deimantas yra ...
... kiečiausias gamtoje randamas mineralas.
f)    Karbidas yra ...
f)
... metalo ir anglies joninis junginys.

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 4

Surinkta taškų: 2.67Klausimas: #9

Fosforas.

1.Fosforo randama uolienose, kurios vadinamos apatitais.
2.Baltasis fosforas kaitinant be oro virsta raudonuoju fosforu.
3.Baltasis fosforas yra naudojamas gaminant padegamuosius ginklus ir dūmų uždangas.
4.Fosforas gerai tirpsta vandenyje.
5.Raudonasis fosforas tamsoje švyti ir savaime užsiliepsnoja.
6.Fosforo rūgštis yra nuodinga medžiaga.

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 6

Surinkta taškų: 3Klausimas: #10

Sudaryk teisingus sakinius.

a)    Deguonis yra ...
... bespalvės ir bekvapės dujos.
b)    Skystas ir kietas deguonis yra ...
... šviesiai žydros spalvos.
c)    Ozonas yra ...
... mėlyno atspalvio dujos.
d)    Skystas ozonas yra ...
... tamsiai mėlynas skystis.
e)    Pramonėje deguonis gaunamas ...
e)
... distiliuojant skystą orą.
f)    Laboratorijoje deguonis gaunamas ...
f)
... termiškai skaidant KClO3, KMnO4.

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 4

Surinkta taškų: 2.67Klausimas: #11

Varis blizgantis, minkštaskietas, rudai raudono atspalvio, gerai praleidžiantis elektros srovę ir šilumą metalas. Varį lengva lieti ir suvirinti.
Vario oksidacijos laipsniai yra +1, +2 (būdingiausias yra +2). Varis sausame ore kambario temperatūroje nereaguoja su deguonimi. Kaitinant varis ore apsitraukia CuO ir Cu2O sluoksniu. Varis lengvai reaguoja su halogenais, siera. Varis nereaguojareaguoja su praskiestomis druskos ir sieros rūgštimis. Variui reaguojant su konc. sieros rūgštimi išsiskiria SO2 dujos.


Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 4

Surinkta taškų: 3.11Klausimas: #12

Kur naudojama siera?

Teisingas atsakymasJūs atsakėte teisingai Sieros rūgšties gamyboje
Teisingas atsakymasJūs atsakėte teisingai Kaučiuko vulkanizacijai
Teisingas atsakymasJūs atsakėte klaidingai Dūminio parako gamyboje
Teisingas atsakymasJūs atsakėte teisingai Medicinoje odos ligoms gydyti
Jūs atsakėte teisingai Ozono gamyboje
Jūs atsakėte teisingai Statybinių medžiagų gamyboje

Jūs atsakėte teisingai - Jūs atsakėte teisingai     
Jūs atsakėte klaidingai - Jūs atsakėte klaidingai

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 3

Surinkta taškų: 2.5Klausimas: #13

Kurių medžiagų vandeniniuose tirpaluose lakmusas nusispalvina mėlynai?

Teisingas atsakymasJūs atsakėte klaidingai Amoniako
Teisingas atsakymasJūs atsakėte teisingai Kalio hidroksido
Teisingas atsakymasJūs atsakėte teisingai Kalcio hidroksido
Teisingas atsakymasJūs atsakėte klaidingai Muilo
Jūs atsakėte teisingai Akumuliatorių rūgšties
Jūs atsakėte klaidingai Valgomosios druskos

Jūs atsakėte teisingai - Jūs atsakėte teisingai     
Jūs atsakėte klaidingai - Jūs atsakėte klaidingai

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 4

Surinkta taškų: 2Klausimas: #17

Sudaryk teisingus sakinius.

a)    NaHCO3 naudojamas ...
... gesintuvuose, konditerijoje.
b)    Na2CO3 naudojamas ...
... stiklo gamyboje.
c)    CaCOnaudojamas ...
... kalkių gamyboje.
d)    MgCO3 · CaCO3 naudojamas  ...
d)
... dolomitmilčiams gaminti.
e)    Al2O3 · 2SiO2 · 2H2O naudojamas ...
... keramikos pramonėje.
f)    CaSO· 2H2O. naudojamas ...
f)
... statybose, medicinoje, lipdinių gamyboje.

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 4

Surinkta taškų: 2.67Klausimas: #18

Atsakyk TAIP arba NE.

1.Rūgštiniai valikliai tirpina kalcio druskų nuosėdas, rūdis.
2.Kepimo milteliai yra mišinys, sudarytas iš geriamosios sodos ir silpnos rūgšties.
3.Amoniakas turi bazinių savybių.
4.Lakmusas rūgštyse yra violetinės spalvos.
5.Cinkui reaguojant su HCl išsiskiria chloras.
6.Pelenų tirpalo pH yra didesnis už 7.

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 6

Surinkta taškų: 4Klausimas: #19

Koks procesas pavaizduotas?

Teisingas atsakymas Sublimacija
Garavimas
Kristalizavimasis
Klaidingas atsakymas Jonizacija
Disociacija
Asociacija

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 3

Surinkta taškų: 0Klausimas: #20

Sudaryk teisingus sakinius.

a)    P2O5 reaguodamas su vandeniu sudaro  ...
... fosforo rūgštį.
b)    K2O reaguodamas su vandeniu sudaro  ...
... šarmą.
c)    CaO reaguodamas su COsudaro   ...
c)
... kalcio karbonatą.
d)    CO2 galime atpažinti su ...
d)
... kalkių vandeniu. 
e)    SO3 yra  ...
e)
... sieros rūgšties anhidridas.
f)    SO2 yra ...
f)
... sulfitinės rūgšties anhidridas.

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 5

Surinkta taškų: 1.67Klausimas: #22

Kokia yra tirpalo molinė koncentracija, jei ištirpinus 17,1 g Ba(OH)2, pagaminta 0,25 l tirpalo?

Atsakymas:
0,4
mol/l

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 2

Surinkta taškų: 0Klausimas: #23

Kokia yra HCl masė 50 ml 15 % tirpale, kurio tankis  - 1,08 g/ ml?

Atsakymas:
8,1
g

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 2

Surinkta taškų: 0Klausimas: #24

Surašyk medžiagas, naudojamas lengvųjų automobilių gamyboje. Pradėk nuo medžiagų, kurių yra daugiausia automobilių konstrukcijose. 


  Plienas, ketus (56 %)

  Plastikai (17 %)

3
  Spalvotieji metalai (11 %)

4
  Degalai (5,5 %)

5
  Guma (4 %)

6
  Stiklas (3,1%)

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 4

Surinkta taškų: 2.22
Tapk mūsų draugu Facebook'e!


Sveikinu! :)