Olympis 2020 - Pavasario sesija / 2 klasė / Rezultatai
Dalyvis:Rok** Šim****
Dalykas:Matematika
Lygis:Olympis 2020 - Pavasario sesija / 2 klasė
Pradžia:2020-03-12 11:01:31
Pabaiga:2020-03-12 11:28:12
Trukmė:26:41
Maksimalus taškų skaičius:100
Surinkta taškų:39.376
Rezultatas: 39.376%
Geriau už: 1.894%Klausimas: #1

Pasufleruok Karlsonui, kokia šiandien yra savaitės diena, jeigu užvakar buvo šeštadienis?

Teisingas atsakymas Pirmadienis
Antradienis
Klaidingas atsakymas Sekmadienis
Penktadienis
Ketvirtadienis
Trečiadienis

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 2

Surinkta taškų: 0Klausimas: #2

Padėk Kūlverstukui surikiuoti dydžius laiko didėjimo tvarka.


1
  Sekundė

2
  Minutė

3
  Valanda

4
  Para

5
  Savaitė

6
  Mėnuo

7
  Metai

8
  Amžius

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 5

Surinkta taškų: 0.78Klausimas: #3

Kaip vienu žodžiu vadiname dvylika mėnesių? metais.
Norėdami gauti sumą, skaičius sudedame.
Jei ką nors pasiimame, skaičių atimame.


Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 5

Surinkta taškų: 5Klausimas: #4

Įrašyk po du skaičius į eilę.

10, 17, 24, 3134, 3847.

55, 50, 45, 40, 35.


Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 4

Surinkta taškų: 2Klausimas: #5

Išspręsk nesudėtingus uždavinius.

1. Ant prekystalio guli melionai. Jei kiekvienas iš trijų pirkėjų nupirks po 2 melionus, tai melionų ant prekystalio nebeliks. Kiek melionų ant prekystalio?


Teisingas atsakymas


2. Gediminas sugalvojo skaičių. Pridėjo prie jo 6 ir gavo 10. Kokį skaičių sugalvojo Gediminas?

Teisingas atsakymas
Klaidingas atsakymasTaškų skaičius už teisingą atsakymą: 4

Surinkta taškų: 2Klausimas: #6

Ona sugalvojo du skaičius. Kai ji juos sudėjo - gavo 6, o kai vieną iš kito atėmė, taip pat gavo 6. Kokius skaičius sugalvojo Ona?

3 ir 3
Teisingas atsakymas 6 ir 0
4 ir 2
8 ir 2

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 3

Surinkta taškų: 3Klausimas: #7

Kiekvienoje eilutėje surask netinkantį žodį.

Rombas, trikampis, kvadratas, svoris - svoris      .
Sekundė, kilogramas, metai, valanda - kilogramas          .
Kilometras, greitis, laikas, kelias - kilometras          .


Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 5

Surinkta taškų: 0Klausimas: #8

Žvejys sugavo karšį, lydeką ir karosą. Karosą jis sugavo ankščiau nei karšį, o lydeką vėliau nei karosą, bet ankščiau nei karšį.
Surikiuok kokia tvarka jis sugavo žuvis.


  Karosas

2
  Lydeka

3
  Karšis

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 5

Surinkta taškų: 2.78Klausimas: #9

Ant stalo stovi dvi didelės dėžutės. Kiekvienoje iš jų telpa dar po 5 mažas dėžutes. Kiek iš viso dėžučių yra ant stalo?

Atsakyme įrašyk tik skaičių.

Atsakymas:
12
dėžučių

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 3

Surinkta taškų: 0Klausimas: #10

Įdėmiai įsižiūrėk į figūras ir atsakyk  „Taip" arba  „Ne".


 

1.Viena iš figūrų - trikampis.
2.Tarp kvadrato ir trikampio yra apskritimas.
3.Visos figūros turi kampus.
4.Viena iš figūrų turi penkis kampus.
5.Apskritimas yra dešinėje pusėje nuo kvadrato.

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 5

Surinkta taškų: 5Klausimas: #11

Padėk Pepei Ilgakojinei susidoroti su užduotimi. Nustatyk, ar teiginiai yra teisingi, ar klaidingi.

1.Kvadratas turi keturis kampus.
2.Egzistuoja geometrinės figūros, kurios neturi kampų.
3.Trikampis turi daugiau kampų nei kvadratas.
4.Taškas yra geometrinė figūra.

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 5

Surinkta taškų: 2.5Klausimas: #12

Padėk Nežiniukui surasti reiškinius, kurių rezultatas yra vienodas.

Teisingas atsakymasJūs atsakėte klaidingai 7 + 5
Teisingas atsakymasJūs atsakėte teisingai 10 + 2
Teisingas atsakymasJūs atsakėte klaidingai 4 + 8
Teisingas atsakymasJūs atsakėte klaidingai 15 - 3
Jūs atsakėte klaidingai 12 - 2
Teisingas atsakymasJūs atsakėte klaidingai 18 - 6

Jūs atsakėte teisingai - Jūs atsakėte teisingai     
Jūs atsakėte klaidingai - Jūs atsakėte klaidingai

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 4

Surinkta taškų: 0.67Klausimas: #13

Paršiukas Naf-Nafas sudėjo du dviženklius skaičius. Kokį rezultatą jis galėjo gauti?

Klaidingas atsakymas 12
Teisingas atsakymas 48
228
19

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 3

Surinkta taškų: 0Klausimas: #14

Mikė Pūkuotukas mokykloje sprendė uždavinį ir sumaišė sudėties ženklą su daugybos, bet vis tiek gavo teisingą atsakymą. Kokį uždavinį sprendė Mikė Pūkuotukas?

Klaidingas atsakymas 5 + 0
3 + 2
Teisingas atsakymas 2 + 2
1 + 1

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 2

Surinkta taškų: 0Klausimas: #15

Padėk Nežiniukui suskaičiuoti, kiek trikampių pavaizduota piešinyje?

Teisingas atsakymas 9
Klaidingas atsakymas 7
2
5

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 3

Surinkta taškų: 0Klausimas: #16

Pagalvok ir atsakyk KIEK?

1. Kiek brolių turi paršiukas Nif-Nifas?

Teisingas atsakymas
Klaidingas atsakymas


2. Kelių nykštukų namuose slėpėsi Snieguolė?

Teisingas atsakymas3. Kiek pjūvių reikia padaryti, kad riestainį padalinti į 3 lygias dalis?

Teisingas atsakymas
Klaidingas atsakymasTaškų skaičius už teisingą atsakymą: 6

Surinkta taškų: 2Klausimas: #17

Padėk Karlsonui surasti poras.

a)    15 - 6 ...
a)
... Skaičių skirtumas lygus 9
b)    7 + 2 ...
b)
... Skaičių suma lygi 9
c)    1 * 3 * 3 ...
c)
... Skaičių sandauga lygi 9
d)    18 * 9 ...
... daugiklis 9
e)    81 : 9 ...
e)
... daliklis 9

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 6

Surinkta taškų: 1.2Klausimas: #18

Padėk Nežiniukui susidoroti su užduotimis.

1. Kelinta yra „s" raidė pirmajame pavasario mėnesyje?

Teisingas atsakymas2. Kam lygi šių metų pirmojo ir trečiojo skaitmenų suma?

Teisingas atsakymas

Klaidingas atsakymas


Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 6

Surinkta taškų: 0Klausimas: #19

Gudruolė Lapė pasitinka svečius. Varlė atšuoliavo ankščiau už Lokį, Vilkas vėliau nei Zuikis, Lokys ankščiau už Zuikį, o Pelė vėliau nei Vilkas. Surikiuok, kas po ko atėjo į svečius, pradedant nuo pirmojo svečio.


  Varlė

  Lokys

3
  Zuikis

4
  Vilkas

  Pelė

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 5

Surinkta taškų: 4.2Klausimas: #20

Marija, Inga, Diana ir Kamilė sportuoja: viena - plaukioja, kita - bėgioja, trečia - šokinėja, ketvirta - čiuožia. Kas kokiu sportu užsiima, jeigu Kamilė nečiuožia, Diana neplaukioja ir nečiuožia, o Marija bėgioja?

a)    Marija ...
... Bėgimas
b)    Inga ...
b)
... Čiuožimas
c)    Diana ...
c)
... Šokinėjimas
d)    Kamilė ...
d)
... Plaukimas

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 5

Surinkta taškų: 1.25Klausimas: #21

Gediminas, Veronika ir Petras turi po vieną sąsiuvinį. Vienas sąsiuvinis plonas linijomis, kitas - storas linijomis, trečias - storas langeliais. Gediminas ir Petras turi po storą sąsiuvinį, o Veronika ir Petras turi linijinį sąsiuvinį. Nurodyk, kas kokį sąsiuvinį turi.

a)    Gediminas ...
a)
... storą langeliais
b)    Veronika ...
b)
... ploną linijomis
c)    Petras ...
c)
... storą linijomis

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 4

Surinkta taškų: 0Klausimas: #22

Saulius paklausė Gedimino: „Kiek vaikų lanko jūsų plaukimo būrelį?“. Gediminas truputį pagalvojo ir atsakė: „Jei iš didžiausio dviženklio skaičiaus atimsime dviženklį skaičių su dviem septynetais ir prie gauto skaičiaus pridėsime mažiausią dviženklį skaičių, tuomet sužinosime skaičių vaikų, kurie lanko plaukimo būrelį."

Kiek vaikų lanko būrelį?

Teisingas atsakymas 32
Klaidingas atsakymas 22
21
31

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 3

Surinkta taškų: 0Klausimas: #23

Į darželį atvežė 4 pilnas vienodo dydžio dėžes su vaisiais: vienoje buvo obuoliai, kitoje - bananai, trečioje - slyvos, o ketvirtoje - vyšnios. Kurioje dėžėje didžiausias vaisių skaičius?

Teisingas atsakymas Dėžėje su vyšniomis
Dėžėje su bananais
Dėžėje su slyvomis
Dėžėje su obuoliais

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 2

Surinkta taškų: 2Klausimas: #24

Ar sutinki su teiginiais?

1.Lietuvių kalbos abėcėlę sudaro 32 raidės.
2.Trumpiausias metų mėnuo - sausis.
3.Mažiausias dviženklis skaičius - 10.

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 5

Surinkta taškų: 5
Tapk mūsų draugu Facebook'e!


Sveikinu! :)