Olympis 2018 - Pavasario sesija / 8 klasė / Rezultatai
Dalyvis:Rugilė Rudgalvytė
Dalykas:Lietuvių kalba ir literatūra
Lygis:Olympis 2018 - Pavasario sesija / 8 klasė
Pradžia:2018-03-25 18:14:05
Pabaiga:2018-03-25 18:54:06
Trukmė:40:01
Maksimalus taškų skaičius:100
Surinkta taškų:64.438
Rezultatas: 64.438%
Geriau už: 18.801%Klausimas: #1

Surikiuokite žodžius abėcėlės tvarka.


  Gimtadienis

  Himnas

3
  Knyga

  Laisvė

  Mokytojas

6
  Nepriklausomybė

7
  Svajonė

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 4

Surinkta taškų: 2.78Klausimas: #2

Dar per mažai jaunimo domisi praeitimi. Lietuva turtinga miškųmiškais. Jai reikėjo būti atidesneiatidesne. Mes turime būti kantrūs. Jam nereikėtų būti išdidžiamišdidžiu. Gatvėje privalai būti atsargesnė.


Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 6

Surinkta taškų: 3Klausimas: #3

Sujunkite autorių su kūriniu.

1    V.Šekspyras ...
... „Romeo ir Džuljeta“
2    M.Morpurgo ...
... „Karo žirgas“
3    K.Boruta ...
... „Baltaragio malūnas“
4    A.Mickevičius ...
... „Konradas Valenrodas“
5    J.Mekas ...
... „Laiškai iš Niekur“
6    Ž.Vernas ...
... „Aplink pasaulį per 80 dienų“

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 6

Surinkta taškų: 6Klausimas: #4

Pažymėkite, kurios veiksmažodžių formos gali būti vienskiemenės?

1.Būsimojo laiko 3 asmuo
2.Liepiamosios nuosakos 3 asmuo
3.Bendratis
4.Būtojo kartinio laiko 1 asmuo
5.Liepiamosios nuosakos 2 asmuo
6.Tariamosios nuosakos 3 asmuo

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 6

Surinkta taškų: 0Klausimas: #5

Pažymėkite, kurie teiginiai apie veiksmažodį yra teisingi ir kurie neteisingi.

1.Nekaitoma forma yra bendratis.
2.Pagrindinės formos yra bendratis, esamojo laiko 3 asmuo ir būtojo kartinio laiko 3 asmuo.
3.Veiksmažodžiai, kurie turi tik 3 asmenį ir nežymi jokio asmens, yra asmeniniai.
4.Veiksmažodis turi 4 nuosakas.
5.Veiksmažodis turi 3 asmenuotes, kurios nustatomos pagal esamojo laiko 3 a. galūnę.
6.Veiksmažodis kaitomas giminėmis.

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 6

Surinkta taškų: 2Klausimas: #6

Kokia kalbos dalis yra žodis ačiū?

Teisingas atsakymas Jaustukas
Ištiktukas
Jungtukas
Veiksmažodis

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 2

Surinkta taškų: 0Klausimas: #7

Pažymėkite, kurie teiginiai yra teisingi ir kurie neteisingi:
besidžiaugdavusią

1.Veikiamosios rūšies dalyvis
2.Neveikiamosios rūšies dalyvis
3.Įvardžiuotinis dalyvis
4.Sangrąžinis dalyvis
5.Būtasis dažninis laikas
6.Būtasis kartinis laikas
7.Mot.g., vns. G.
8.Mot.g., dgs. Įn.

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 4

Surinkta taškų: 4Klausimas: #8

Kurioje eilutėje visų žodžių kirčiuojama žodžio pabaiga?

Teisingas atsakymas Tavęs, namuose, tu, jiems, lankoje
Mano, laukų, veiks, švilpsime, eik
Pirminis, daiktas, šiandien, gėlėse
Šeimynėlė, svarbi, mokykla, saulė

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 2

Surinkta taškų: 2Klausimas: #9

Įrašykite praleistas raides.

Ir tie, kurie išsigąs jų, atsigręžę
pažiūrės žemyn ar iš neatsargumo
paslydės nors kiek,- tuojau pavirs į akmenį.


Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 4

Surinkta taškų: 4Klausimas: #10

Pažymėkite, iš kokių sakinio dalių sudarytas pateiktas sakinys.

Pavakary visi lėksime į mišką uogauti.

Teisingas atsakymas Laiko aplinkybė, veiksnys, tarinys, vietos aplinkybė, tikslo aplinkybė
Klaidingas atsakymas Vietos aplinkybė, veiksnys, tarinys, vietos aplinkybė, tarinys
Laiko aplinkybė, pažyminys, tarinys, papildinys, tarinys

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 3

Surinkta taškų: 0Klausimas: #11

Kaip vadinamas pasenęs, nebevartojamas žodis, gramatinė forma arba sintaksinė konstrukcija?

Atsakymas:
Archaizmas arba archaizmu arba archaizmai arba archaizmais

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 2

Surinkta taškų: 0Klausimas: #12

Ką žinote apie romaną „Baltaragio malūnas“?

1.Autorius - Kazys Boruta.
2.Baltaragio mylimoji buvo Marcelė.
3.Uršulė mylėjo Baltaragį.
4.Žaibas sugriauna Baltaragio malūną.
5.Jurga išteka už Pinčuko.
6.Girdvainis buvo turtingas senis, įsimylėjęs Uršulę.
7.Veiksmas vyko Paudruvės krašte.

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 5

Surinkta taškų: 2.86Klausimas: #13

Parašykite nurodytas veiksmažodines formas:

1. Dalyvis, veik.r., es.l., mot.g., vns. V
bėgti - bėganti
2. Dalyvis, neveik.r., būt.l., vyr.g.
bėgti - bėgtas
3. Pusdalyvis, vyr.g., dgs.
bėgti - bėgdami
4. Padalyvis, būs.l.
bėgti - bėgsiantbėgsiąs


Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 4

Surinkta taškų: 3Klausimas: #14

Įrašykite praleistas raides.

Išsaugokite juos: kažkieno pasakytą žodį,
pažįstamo ar nepažįstamo žmogaus
žvilgsnį, klevo ypatingą šviesą. (S.Eitminavičius)


Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 5

Surinkta taškų: 5Klausimas: #15

Pasirinkite tinkamą raidę.

išdrįsau, megztukas,
sugrįžimas, šešiasdešimt, prarasčiau,
mįslingai, kūdiykis, ypač


Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 4

Surinkta taškų: 3.56Klausimas: #16

Kuriame žodyje yra du pusbalsiai?

Teisingas atsakymas Gniužulas
Gandralizdis
Kalvis
Kiaušinis

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 2

Surinkta taškų: 2Klausimas: #17

Kurios kalbos dalies yra pateikti žodžiai? Sujunkite.

1    Bet ...
... jungtukas
2    Bailus ...
... būdvardis
3    Bailys ...
... daiktavardis
4    Baisėtis ...
... veiksmažodis
5    Ak ...
... jaustukas
6    Be ...
... prielinksnis
7    Baisiai ...
... prieveiksmis
8    Bum ...
... ištiktukas

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 4

Surinkta taškų: 4Klausimas: #18

Parašykite nurodytų veiksmažodžių pagrindines formas.

laukiau - laukti, laukia, laukė
trukdžiau - trukdyti, trukdo, trukdė
mylėsiu - mylėti, myli, mylėjo


Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 3

Surinkta taškų: 3Klausimas: #19

Pažymėkite, kurie teiginiai yra teisingi ir kurie neteisingi?

1.Veiksmažodžio bendratis neturi galūnės.
2.Pagrindinės sakinio dalys sudaro gramatinį centrą.
3.Sakinio gramatinį centrą sudaro veiksnys, tarinys ir papildinys.
4.Daiktavardžiai yra kaitomi giminėmis.
5.Būdvardžiai kaitomi giminėmis, skaičiais ir linksniais.
6.Veiksmažodžiai gali būti sangrąžiniai ir įvardžiuotiniai.

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 6

Surinkta taškų: 4Klausimas: #20

Mažybinės ar maloninės reikšmės priesagos vedinys yra ... 

Atsakymas:

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 2

Surinkta taškų: 2Klausimas: #21

Sujunkite kūrinį ir jo autorių.

1    „Atžalynas“ ...
... K.Binkis
2    „Amžinai žaliuojantis klevas“ ...
... S.Šaltenis
3    „Pienių vynas“ ...
... R.Bredberis
4    „Mažasis princas“ ...
... A.de Sent Egziuperi
5    „Ugniaspalvė lapė“ ...
... V.Juknaitė
6    „Kintas“ ...
... V.Žilinskaitė

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 6

Surinkta taškų: 6Klausimas: #22

Pažymėkite, kuriose eilutėse yra rašybos klaidų.

Jūs atsakėte klaidingaiTryse, čia, žąsidė, mįslė
Jūs atsakėte teisingaiSąlyga, įniršis, tyčia
Jūs atsakėte teisingaiBėkte, tęsinys, trąšos
Jūs atsakėte teisingaiKviečia, lįsti, ąsilas

Jūs atsakėte teisingai - Jūs atsakėte teisingai     
Jūs atsakėte klaidingai - Jūs atsakėte klaidingai

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 3

Surinkta taškų: 2.25Klausimas: #23

Prisiminkite skaitytą pjesę „Atžalynas“ ir pažymėkite, kurie atsakymai yra teisingi ir kurie neteisingi.

1.„Atžalyną“ parašė K.Binkis.
2.Geriausias Petro draugas yra Jasius.
3.Jasius yra iš „geros šeimos“ (Barzdžiaus sūnus).
4.Petras yra ištikimas, kultūringas, neišduoda draugų.
5.Keraitienė yra gera, nuoširdi Petro mama.
6.Petrą priglaudžia siuvėjo Žiogo šeima.

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 6

Surinkta taškų: 0Klausimas: #24

Ką žinote apie sonetą? Pažymėkite teisingus atsakymus.

Jūs atsakėte klaidingaiSusiformavo Viduramžių pabaigoje.
Jūs atsakėte teisingaiSonetą sudaro 14 eilučių.
Jūs atsakėte teisingaiSonetas yra dviejų rūšių - itališkasis ir angliškasis.
Jūs atsakėte klaidingaiV.Mačernis nėra sukūręs nei vieno soneto.
Jūs atsakėte teisingaiSonetas yra prozos žanras.

Jūs atsakėte teisingai - Jūs atsakėte teisingai     
Jūs atsakėte klaidingai - Jūs atsakėte klaidingai

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 5

Surinkta taškų: 3
Tapk mūsų draugu Facebook'e!


Sveikinu! :)