Olympis 2021 - Pavasario sesija / 2 klasė / Rezultatai
Dalyvis:Urt* Mit****
Dalykas:Anglų kalba
Lygis:Olympis 2021 - Pavasario sesija / 2 klasė
Pradžia:2021-03-31 16:38:23
Pabaiga:2021-03-31 16:59:36
Trukmė:21:13
Maksimalus taškų skaičius:100
Surinkta taškų:100
Rezultatas: 100%
Geriau už: 100%Klausimas: #1

Pažymėk žodžius, kuriuose yra garsas [ei].

Teisingas atsakymasJūs atsakėte teisingai Name
Teisingas atsakymasJūs atsakėte teisingai Game
Jūs atsakėte teisingai Boy
Jūs atsakėte teisingai Ball
Jūs atsakėte teisingai Cat

Jūs atsakėte teisingai - Jūs atsakėte teisingai     
Jūs atsakėte klaidingai - Jūs atsakėte klaidingai

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 4

Surinkta taškų: 4Klausimas: #2

Surikiuok vaivorykštės spalvas iš viršaus į apačią.


  Red

  Orange

  Yellow

  Green

  Blue

  Indigo

  Violet

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 5

Surinkta taškų: 5Klausimas: #3

Surikiuok anglų kalbos mokytojos žodžius.


  Good

  morning,

  children!

  Sit

  down!

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 5

Surinkta taškų: 5Klausimas: #4

Sudaryk žodžius.

a)    s ...
... un
b)    e ...
... gg
c)    f ...
... ox
d)    d ...
... og

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 4

Surinkta taškų: 4Klausimas: #5

Ar paveikslėliuose pavaizduota tai, kas parašyta?

1. It is a duck.
2. It is a chicken.
3. It is a cow.
4. It is a monkey.

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 4

Surinkta taškų: 4Klausimas: #6

Kurie gyvūnai skraido?

Teisingas atsakymasJūs atsakėte teisingai Bird
Jūs atsakėte teisingai Dog
Jūs atsakėte teisingai Sheep
Teisingas atsakymasJūs atsakėte teisingai Butterfly

Jūs atsakėte teisingai - Jūs atsakėte teisingai     
Jūs atsakėte klaidingai - Jūs atsakėte klaidingai

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 4

Surinkta taškų: 4Klausimas: #7

Padėk Gabijai priskirti žodžius jų kategorijoms.

a)    School ...
... book, pen, pencil
b)    Toys ...
... teddy bear, doll, ball
c)    Colours ...
... orange, pink, black
d)    Numerals ...
... four, six, eight

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 4

Surinkta taškų: 4Klausimas: #8

Mintyse sujunk skaičius didėjimo tvarka.

Koks tai gyvūnas?

Teisingas atsakymas Dog
Cow
Horse
Pig

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 2

Surinkta taškų: 2Klausimas: #9

Kas pasislėpė šiame paveikslėlyje? 

Raidės tau padės.

Atsakymas:

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 2

Surinkta taškų: 2Klausimas: #10

Įrašyk praleistas raides.

This is a banana. It is yellow. I like bananas.


Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 5

Surinkta taškų: 5Klausimas: #11

Pasirink is arba isn't.

1) An elephant is big.
2) A mouse isn't big.
3) My little sister is young.
4) My grandpa isn't young.


Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 5

Surinkta taškų: 5Klausimas: #12

Perskaityk tekstą apie Jenny ir atsakyk į klausimus.

I'm a little girl. My name is Jenny. This is my nice toy. It is a mouse. His name is Jerry.

1. Jenny is ... .


Teisingas atsakymas


2. Jenny is a ... .

Teisingas atsakymas3. Jenny has got a toy ... .

Teisingas atsakymas4. Jerry is a ... .

Teisingas atsakymas
Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 6

Surinkta taškų: 6Klausimas: #13

Kuris iš šių žodžių netinka prie kitų?

Milk
Teisingas atsakymas Cat
Cheese
Butter

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 2

Surinkta taškų: 2Klausimas: #14

Kokius žodžius vartojame atsisveikindami?

Teisingas atsakymasJūs atsakėte teisingai Goodbye!
Teisingas atsakymasJūs atsakėte teisingai Bye!
Jūs atsakėte teisingai OK!
Jūs atsakėte teisingai Hi!

Jūs atsakėte teisingai - Jūs atsakėte teisingai     
Jūs atsakėte klaidingai - Jūs atsakėte klaidingai

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 4

Surinkta taškų: 4Klausimas: #15

Ką turi kiekvienas namas?

Pažymėk tris teisingus atsakymus.

Teisingas atsakymasJūs atsakėte teisingai Roof
Teisingas atsakymasJūs atsakėte teisingai Window
Teisingas atsakymasJūs atsakėte teisingai Door
Jūs atsakėte teisingai Nose
Jūs atsakėte teisingai Star
Jūs atsakėte teisingai Tree

Jūs atsakėte teisingai - Jūs atsakėte teisingai     
Jūs atsakėte klaidingai - Jūs atsakėte klaidingai

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 4

Surinkta taškų: 4Klausimas: #16

Padėk kačiukams išspręsti matematikos užduotis.

a)    Four + two ...
... = six
b)    Nine - seven ...
... = two
c)    One + three ...
... = four
d)    Eight - five ...
... = three

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 6

Surinkta taškų: 6Klausimas: #17

Perskaityk mergaitės parašytą tekstą ir užbaik sakinius.

Hi! I'm Mary. This is my pet. It is a big rabbit. It is black and white.

1. I'm ... .

Teisingas atsakymas2. I have got a ... .

Teisingas atsakymas3. The ... is big.

Teisingas atsakymas4. The pet is ... .

Teisingas atsakymas
Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 6

Surinkta taškų: 6Klausimas: #18

Mintyse sujunk skaičius didėjimo tvarka.

Kas tai?

Teisingas atsakymas House
Star
Man
Table

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 3

Surinkta taškų: 3Klausimas: #19

Kamilė nupiešė namą.

Kurio namo elemento ji nenupiešė?

Teisingas atsakymas Door
Window
Wall
Roof

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 2

Surinkta taškų: 2Klausimas: #20

Kaip šie žodžiai rašomi daugiskaita?

1. Boy

Teisingas atsakymas2. Frog

Teisingas atsakymas3. Ball


Teisingas atsakymasTaškų skaičius už teisingą atsakymą: 5

Surinkta taškų: 5Klausimas: #21

Džonas nori tau parodyti savo katiną, vardu Arči.

Surikiuok jo pasakytus žodžius.


  Look!

  This

  is

  my

  cat,

  Archy.

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 5

Surinkta taškų: 5Klausimas: #22

Jeigu sakinys parašytas be klaidų, rinkis „Taip“, kitu atveju - „Ne“.

1.They are good students.
2.He go in skool.
3.My dad is a doctor.
4.I likes a tomatoes djuice.

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 6

Surinkta taškų: 6Klausimas: #23

Benas pamiršo, kaip prisistatyti angliškai.

Padėk jam prisiminti praleistą žodį.

Hello! My name is Denis.


Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 2

Surinkta taškų: 2Klausimas: #24

Pažiūrėk į paveikslėlį ir pasirink praleistus žodžius.

This is my dog. His name is Bob. He can run very fast. He likes meat and fish.


Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 5

Surinkta taškų: 5
Tapk mūsų draugu Facebook'e!


Sveikinu! :)