Olympis 2020 - Pavasario sesija / 8 klasė / Rezultatai
Dalyvis:Vil*** Mer********
Dalykas:Chemija
Lygis:Olympis 2020 - Pavasario sesija / 8 klasė
Pradžia:2020-04-03 09:18:00
Pabaiga:2020-04-03 09:37:01
Trukmė:19:01
Maksimalus taškų skaičius:100
Surinkta taškų:51.432
Rezultatas: 51.432%
Geriau už: 18.212%Klausimas: #1

Surikiuok metalus pagal jų lydymosi temperatūrą mažėjimo tvarka.


  Volframas ( 3422,0 °C )

  Tantalas ( 2966,0 °C )

  Molibdenas ( 2623,0 °C )

  Niobis ( 2477,0 °C)

  Chromas ( 1875,0 °C )

  Cirkonis ( 1825,0 °C )

  Platina ( 1769,0 °C )

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 3

Surinkta taškų: 3Klausimas: #2

Atsakyk į klausimus.

1. Kurio elemento kilmė susijusi su Lenkijos pavadinimu?

Teisingas atsakymas
2. Kurios inertinės dujos (žr. pav.) yra kenksmingos žmogaus organizmui?

Teisingas atsakymas3. Kokios yra jodo fizikinės savybės?

Teisingas atsakymas

Klaidingas atsakymas

4. Kurio elemento kilmė susijusi su Maskvos pavadinimu (žr. pav.)?

Teisingas atsakymas

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 6

Surinkta taškų: 4.5Klausimas: #3

Kiek svers vario ( II ) sulfato tirpalas, kurio tūris 18 ml, jei jo tankis yra 1,2 g/ml? 

Atsakymas:
21,6
g

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 2

Surinkta taškų: 0Klausimas: #4

Visuose balionuose yra vienodas medžiagos kiekis -  0,5 mol. Surikiuok balionus, pradėdamas lengviausiu balionu ir baigdamas  balionu, kuris yra sunkiausias.


1
  Balione yra vandenilis (H2).

  Balione yra metanas (CH4) .

3
  Balione yra amoniakas (NH3).

  Balione yra azotas (N2).

  Balione yra deguonis (O2).

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 4

Surinkta taškų: 2.72Klausimas: #5

Pagal abėcėlę iš eilės surikiuok saugos ženklus, nurodančius šias medžiagų savybes.


1
  Sprogstamosios medžiagos

2
  Oksidatoriai

3
  Degiosios medžiagos

  Nuodai

5
  Kenksmingos medžiagos

6
  Ėdžiosios medžiagos

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 4

Surinkta taškų: 1.11Klausimas: #6

Atsakyk į klausimus.

1. Kuo vadovavosi D. Mendelejevas sudarydamas periodinę elementų lentelę?

Teisingas atsakymas
2. Kokiomis savybėmis pasižyminčių elementų lentelėje yra daugiau?

Teisingas atsakymas3. Kurioje lentelės dalyje yra daugiau nemetalų?

Teisingas atsakymas
Klaidingas atsakymas

4. Koks nemetalas, esantis mėlyname langelyje, pažymėtas rodykle?

Teisingas atsakymas
Klaidingas atsakymas


5. Kaip vadinami elementai, esantys raudonai nuspalvintuose langeliuose?

Teisingas atsakymas

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 6

Surinkta taškų: 3.6Klausimas: #7

Sudaryk teisingus sakinius.

a)    Skystas metalas yra ...
a)
... gyvsidabris.
b)    Skystas nemetalas yra ...
b)
... bromas.
c)    Lengviausios dujos yra ...
... vandenilis.
d)    Plastiškas, geltonos spalvos metalas yra ...
... auksas.
e)    Gelsvai žalios spalvos, aštraus kvapo dujos yra ...
... chloras.
f)    Inertinės dujos yra ...
... neonas.

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 4

Surinkta taškų: 2.67Klausimas: #8

Kokie šių cheminių indų pavadinimai?

Teisingas atsakymasJūs atsakėte teisingai Cheminė stiklinė
Teisingas atsakymasJūs atsakėte teisingai Kūginė kolba
Teisingas atsakymasJūs atsakėte teisingai Matavimo kolba
Jūs atsakėte teisingai Menzūra
Jūs atsakėte teisingai Apvaliadugnė kolba
Jūs atsakėte teisingai Viurco kolba

Jūs atsakėte teisingai - Jūs atsakėte teisingai     
Jūs atsakėte klaidingai - Jūs atsakėte klaidingai

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 3

Surinkta taškų: 3Klausimas: #9

Pažymėk laboratorinio stovo dalis.

Teisingas atsakymasJūs atsakėte teisingai Pagrindas
Teisingas atsakymasJūs atsakėte teisingai Strypas
Teisingas atsakymasJūs atsakėte klaidingai Gnybtai
Teisingas atsakymasJūs atsakėte klaidingai Žiedas
Teisingas atsakymasJūs atsakėte teisingai Laikiklis
Jūs atsakėte teisingai Lentelė

Jūs atsakėte teisingai - Jūs atsakėte teisingai     
Jūs atsakėte klaidingai - Jūs atsakėte klaidingai

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 4

Surinkta taškų: 2.67Klausimas: #10

Koks yra vandens tankis, jei 100 ml vandens sveria 100 g?

Atsakymas:
g/ml

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 3

Surinkta taškų: 3Klausimas: #11

Atsakyk į klausimus.

1. Kurie metalai yra šarminių žemių metalai?

Teisingas atsakymas
Klaidingas atsakymas2. Kiek elektronų išoriniame sluoksnyje turi šarminių metalų atomai?

Teisingas atsakymas

Klaidingas atsakymas


3. Ar litis reaguoja su vandeniu?

Teisingas atsakymas
Klaidingas atsakymas

4. Kur naudojamas litis?

Teisingas atsakymas

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 5

Surinkta taškų: 1.25Klausimas: #12

Kurios spalvos skysčio tankis yra didžiausias?

Teisingas atsakymas Violetinės
Mėlynos
Žalios
Geltonos
Raudonos

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 2

Surinkta taškų: 2Klausimas: #13

Periodinėje elementų lentelėje apie cheminį elementą pateikta ši informacija : begin mathsize 28px style X presubscript Z presuperscript A end style
Sudaryk sakinius.

a)    Raide X žymimas ...
a)
... cheminio elemento simbolis.
b)    Raidė A parodo ...
b)
... protonų ir neutronų bendrą skaičių.
c)    Raidė Z parodo ...
c)
... protonų ar elektronų skaičių.
d)    Kriptono branduolyje yra ...
d)
... 48 neutronai.
e)    Apie kriptono atomo branduolį skrieja ...
... 36 elektronai.
f)    Kriptono branduolio krūvis yra ...
... +36.

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 3

Surinkta taškų: 1Klausimas: #14

Surikiuok elementų simbolius pagal didėjantį elektronų skaičių jų išoriniame sluoksnyje.


  H, Li, Na, K

  Be, Mg

3
  B, Al

4
  C, Si

5
  N, P

  O, S

7
  F, Cl

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 4

Surinkta taškų: 2.78Klausimas: #15

Šarminių metalų junginiai nudažo liepsną skirtingomis spalvomis. Ličio - raudona, natrio - geltonaoranžine, kalio - violetinemėlyna, rubidžio - melsvai raudonažalia, cezio - mėlyna.


Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 4

Surinkta taškų: 1.6Klausimas: #16

Kokio elemento izotopai pavaizduoti piešinyje?

Teisingas atsakymas  Fluoro
Klaidingas atsakymas  Magnio
 Deguonies
 Chloro

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 4

Surinkta taškų: 0Klausimas: #17

Surikiuok šiuos elementus pagal didėjantį valentinių elektronų skaičių jų atomuose.


1
  Magnis

2
  Anglis

3
  Fosforas

4
  Deguonis

  Bromas

6
  Argonas

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 5

Surinkta taškų: 1.67Klausimas: #18

Ličio atomas sudarytas iš branduolio, esančio atomo centre, ir elektronų, skriejančių aplink branduolį. Jų atome yra 3.
Ličio atomo branduolio krūvis yra +3. Jame yra 3 protonai ir 4 neutronaielektronai. Ličio atominė masė yra 7. Bendras ličio atomo krūvis lygus 0.


Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 5

Surinkta taškų: 4.38Klausimas: #19

Atsakyk į klausimus.

1. Kokio tipo reakcija pavaizduota paveikslėlyje?

Teisingas atsakymas
Klaidingas atsakymas2. Kiek molių deguonies susidaro šioje reakcijoje?

Teisingas atsakymas

Klaidingas atsakymas

3. Kokia medžiaga yra deguonis?

Teisingas atsakymas
Klaidingas atsakymas4. Kokia yra deguonies molinė masė?

Teisingas atsakymas
Klaidingas atsakymas
Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 6

Surinkta taškų: 0Klausimas: #20

Kokie yra cheminių reakcijų požymiai?

Teisingas atsakymasJūs atsakėte teisingai Spalvos pakitimas
Teisingas atsakymasJūs atsakėte teisingai Kvapo pakitimas
Teisingas atsakymasJūs atsakėte klaidingai Dujų susidarymas
Teisingas atsakymasJūs atsakėte klaidingai Šilumos išsiskyrimas
Jūs atsakėte klaidingai Medžiagos išsilydimas
Jūs atsakėte teisingai Medžiagos sublimacija

Jūs atsakėte teisingai - Jūs atsakėte teisingai     
Jūs atsakėte klaidingai - Jūs atsakėte klaidingai

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 4

Surinkta taškų: 2Klausimas: #21

Atsakyk TAIP arba NE.

1.Gyvsidabris ir jo junginiai yra nuodingi.
2.Cezis yra aktyviausias metalas.
3.Kalcis yra klinčių sudedamoji dalis.
4.Natris yra aktyviausias metalas.
5.Berilis yra šarminių žemių metalas.
6.Kalio atominė masė yra didesnė už argono.

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 6

Surinkta taškų: 4Klausimas: #22

3 % želatinos tirpalas šiltame vandenyje virsta geliu. Kiek g želatinos reikės norint pagaminti 250 g gelio?

Atsakymas:
7,5
g

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 3

Surinkta taškų: 0Klausimas: #23

Atsakyk į klausimus.

1. Kokie elementai priklauso halogenams?

Teisingas atsakymas2. Iš kelių atomų sudarytos halogenų molekulės?

Teisingas atsakymas3. Kaip vadinamas reiškinys, kai kietos agregatinės būsenos medžiaga kaitinant iškart virsta dujomis?

Teisingas atsakymas
Klaidingas atsakymas4. Kurių halogenų junginiai naudojami medicinoje?

Teisingas atsakymas
Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 6

Surinkta taškų: 4.5Klausimas: #24

Sudaryk teisingus sakinius.

a)    Metalų atomai išoriniame sluoksnyje turi ...
a)
... 1, 2, 3 elektronus.
b)    Nemetalų atomai išoriniame sluoksnyje turi ...
b)
... daugiau nei 4 elektronus.
c)    Rubidžio atomas, virsdamas jonu, įgyja krūvį, lygų ...
c)
... +1.
d)    Fluoro atomas, virsdamas jonu, įgyja krūvį, lygų ...
d)
... -1.
e)    Argono atomas išoriniame sluoksnyje turi ...
e)
... 8 elektronus.
f)    Helio atomas išoriniame sluoksnyje turi ...
f)
... 2 elektronus.

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 4

Surinkta taškų: 0
Tapk mūsų draugu Facebook'e!


Sveikinu! :)