Olympis 2020 - Pavasario sesija / 5 klasė / Rezultatai
Dalyvis:Reg******* Šni****
Dalykas:Lietuvių kalba ir literatūra
Lygis:Olympis 2020 - Pavasario sesija / 5 klasė
Pradžia:2020-03-18 08:48:03
Pabaiga:2020-03-18 09:11:02
Trukmė:22:59
Maksimalus taškų skaičius:100
Surinkta taškų:81.25
Rezultatas: 81.25%
Geriau už: 33.413%Klausimas: #1

Žodžių junginį saldi vyšnia išlinksniuok tik vienaskaita.

V. saldi vyšnia
K. saldžios vyšnios
N. saldžiai vyšniai
G. saldžią vyšnią
Įn. saldžia vyšnia
Vt. saldžioje vyšnioje


Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 6

Surinkta taškų: 6Klausimas: #2

Pažymėk, kuriose eilutėse visi veiksmažodžiai būtojo kartinio laiko.

Teisingas atsakymasJūs atsakėte teisingai Miegojau, valgėme, ėjai
Teisingas atsakymasJūs atsakėte teisingai Ruošiau, siuvo, skynė
Jūs atsakėte teisingai Žydi, valgysiu, esi
Jūs atsakėte teisingai Lyja, snigdavo, bėgu

Jūs atsakėte teisingai - Jūs atsakėte teisingai     
Jūs atsakėte klaidingai - Jūs atsakėte klaidingai

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 2

Surinkta taškų: 2Klausimas: #3

Pažymėk, kurie žodžiai yra asmenuojami ir kurie neasmenuojami.

1.Klausausi
2.Klausymas
3.Klausiame
4.Klaustukas
5.Paklausimas
6.Paslaptingai

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 6

Surinkta taškų: 6Klausimas: #4

Sujunk veiksmažodžius su jų apibūdinimais.

a)    Mokysiu ...
... būs.l., vns., 1 a.
b)    Mokydavotės ...
... būt.d.l., dgs., 2 a.
c)    Mokytis ...
... bendratis
d)    Mokausi ...
... es.l., vns. 1 a.
e)    Mokei ...
... būt.k.l., vns., 2 a.

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 6

Surinkta taškų: 6Klausimas: #5

Perskaityk ir atsakyk į klausimus.

Ir aš apsidžiaugiau, kaip apsidžiaugia, pamatęs kiškį, medėjas.
O aš juk juo buvau apsitaisęs. Ant pečių turėjau persidėjęs lanką,
rankoj nešiaus strėlas: maniau esąs tikras Amerikos tyrlaukių gyventojas,
Kuperio aprašytas. 

1. Kokio kūrinio ištrauka čia pateikta?

Teisingas atsakymas

Klaidingas atsakymas

2. Kas šio kūrinio autorius?

Teisingas atsakymas

Klaidingas atsakymas

3. Kas yra medėjas?

Teisingas atsakymas4. Kiek veiksmažodžių yra pirmajame sakinyje?

Teisingas atsakymas
Klaidingas atsakymas


5. Apie kokį Amerikos tyrlaukių gyventoją kalbama?

Teisingas atsakymas
Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 5

Surinkta taškų: 2Klausimas: #6

Pasirink trūkstamus eilėraščio žodžius.

Kur bėga Šešupė, kur Nemunas teka,
Tai mūsų tėvynė, graži Lietuva;
Čia broliai artojai lietuviškai šneka,
Čia skamba po kaimus Birutės daina.


Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 5

Surinkta taškų: 5Klausimas: #7

Kas yra pirmosios lietuviškos knygos autorius?

Teisingas atsakymas M. Mažvydas
K. Donelaitis
V. Kudirka
Maironis

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 3

Surinkta taškų: 3Klausimas: #8

Kurie teiginiai apie būdvardį yra teisingi?

Teisingas atsakymasJūs atsakėte teisingai Kaitomas linksniais
Teisingas atsakymasJūs atsakėte teisingai Kaitomas giminėmis
Teisingas atsakymasJūs atsakėte teisingai Kaitomas skaičiais
Jūs atsakėte teisingai Kaitomas asmenimis
Jūs atsakėte teisingai Kaitomas laikais

Jūs atsakėte teisingai - Jūs atsakėte teisingai     
Jūs atsakėte klaidingai - Jūs atsakėte klaidingai

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 3

Surinkta taškų: 3Klausimas: #9

Sujunk būdvardį su jam tinkančiu daiktavardžiu.

a)    Gražią ...
... gėlę
b)    Gražias ...
... gėles
c)    Gražių ...
... gėlių
d)    Gražioms ...
... gėlėms
e)    Gražiomis ...
... gėlėmis

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 5

Surinkta taškų: 5Klausimas: #10

Surikiuok žodžius abėcėlės tvarka.


  Cepelinas

  Čipolinas

3
  Graužikas

4
  Inkilas

5
  Yda

6
  Jonažolė

7
  Juozažolė

  Kirvis

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 4

Surinkta taškų: 3.25Klausimas: #11

Kuris teiginys apie žodį šiurkščioje neteisingas?

Teisingas atsakymas Daugiskaita
Moteriškoji giminė
Vietininko linksnis
Būdvardis

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 2

Surinkta taškų: 2Klausimas: #12

Sujunk autorių su jo kūriniu.

a)    Jonas Bilūnas ...
... „Brisiaus galas“
b)    Vytė Nemunėlis ...
b)
... „Meškiukas Rudnosiukas“
c)    Vytautė Žilinskaitė ...
c)
... „Kelionė į Tandadriką“
d)    Bitė Vilimaitė ...
... „Čiuožyklos muzika“

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 6

Surinkta taškų: 3Klausimas: #13

Kaip vadinama kalbos dalis, dažniausiai reiškianti, kaip atliekamas veiksmas?

Atsakymas:
prieveiksmis arba prieveiksmiu

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 2

Surinkta taškų: 0Klausimas: #14

Kiek raidžių ir kiek garsų sudaro žodį snaudžia?

Teisingas atsakymasJūs atsakėte teisingai 8 raidės
Teisingas atsakymasJūs atsakėte teisingai 6 garsai
Jūs atsakėte teisingai 7 raidės
Jūs atsakėte teisingai 8 garsai
Jūs atsakėte teisingai 7 garsai
Jūs atsakėte teisingai 6 raidės

Jūs atsakėte teisingai - Jūs atsakėte teisingai     
Jūs atsakėte klaidingai - Jūs atsakėte klaidingai

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 3

Surinkta taškų: 3Klausimas: #15

Kuriuos žodžius sudaro vienodas raidžių ir garsų skaičius?

Teisingas atsakymasJūs atsakėte klaidingai Maudytis
Teisingas atsakymasJūs atsakėte klaidingai Svajonė
Teisingas atsakymasJūs atsakėte klaidingai Apsauga
Jūs atsakėte klaidingai Skaičius
Jūs atsakėte teisingai Šiaurinis
Jūs atsakėte klaidingai Paveiksliukas

Jūs atsakėte teisingai - Jūs atsakėte teisingai     
Jūs atsakėte klaidingai - Jūs atsakėte klaidingai

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 3

Surinkta taškų: 0.5Klausimas: #16

Kas sudaro skiemens pagrindą?

Pažymėk neteisingą atsakymą.

Teisingas atsakymas Priebalsis
Balsis
Dvibalsis
Mišrusis dvigarsis

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 2

Surinkta taškų: 2Klausimas: #17

Rask sinonimus.

a)    Žirgas ...
... arklys
b)    Miškas ...
... giria
c)    Čiulba ...
... gieda
d)    Valgo ...
... ėda
e)    Žiūrėti ...
... stebėti
f)    Šviesiaplaukė ...
... blondinė

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 6

Surinkta taškų: 6Klausimas: #18

Surask antonimus.

a)    Lengva ...
... sunku
b)    Tiesa ...
... melas
c)    Kartu ...
... atskirai
d)    Liga ...
... sveikata
e)    Švelnus ...
... šiurkštus

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 5

Surinkta taškų: 5Klausimas: #19

Surask paaiškinimą frazeologizmui.

a)    Iš kailio nertis ...
... labai stengtis
b)    Už širdies griebia ...
... sujaudina
c)    Vėjo pamušalas ...
... lengvabūdis
d)    Berti druskos ant žaizdos ...
... skaudinti
e)    Vedžioti už nosies ...
... apgaudinėti
f)    Dantį griežia ...
... pyksta

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 6

Surinkta taškų: 6Klausimas: #20

Pažymėk, kuriame sakinyje yra frazeologizmas ir kuriame nėra.

1.Jis visą savaitę draugus vedžiojo už nosies.
2.Sesutė pastvėrė brolį už nosies ir ėmė vedžioti po kambarį.
3.Laboratorijoje išsirito balta varna.
4.Naujoje mokykloje jaučiausi balta varna.
5.Nojus neatsargiai paėmė puodelį ir šis iškrito iš rankų.

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 6

Surinkta taškų: 6Klausimas: #21

Sudaryk sudurtinius žodžius.

ledynas + metas ledynmetis
galva + galas galvūgalisgalvagalis
žiedas + kotas žiedkotis
aną + kartą anąkartanakart


Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 4

Surinkta taškų: 2Klausimas: #22

Kas parašė eiliuotą pasaką „Eglė žalčių karalienė“?

Teisingas atsakymas Salomėja Nėris
Jonas Bilūnas
Klaidingas atsakymas Vytė Nemunėlis
Bitė Vilimaitė

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 2

Surinkta taškų: 0Klausimas: #23

Atsakyk į klausimus.

1. Kuri sakinio dalis nėra pagrindinė?

Teisingas atsakymas2. Kiek raidžių yra lietuvių kalbos abėcėlėje?

Teisingas atsakymas3. Kuri sakinio dalis atsako į klausimus „koks?“, „kokia?“, „kieno?“?

Teisingas atsakymas

Klaidingas atsakymas

4. Kaip vadinamas pastovus, vaizdingas, nuolatinę reikšmę turintis žodžių junginys?

Teisingas atsakymas
Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 6

Surinkta taškų: 4.5Klausimas: #24

Kaip vadinamas mažybinės reikšmės žodis?

Teisingas atsakymas Deminutyvu
Personifikacija
Įasmeninimu
Klaidingas atsakymas Epitetu

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 2

Surinkta taškų: 0
Tapk mūsų draugu Facebook'e!


Sveikinu! :)