Olympis 2020 - Pavasario sesija / 10 klasė / Rezultatai
Dalyvis:Noj** Vas*******
Dalykas:Fizika
Lygis:Olympis 2020 - Pavasario sesija / 10 klasė
Pradžia:2020-03-31 14:14:22
Pabaiga:2020-03-31 14:44:19
Trukmė:29:57
Maksimalus taškų skaičius:100
Surinkta taškų:49.801
Rezultatas: 49.801%
Geriau už: 29.73%Klausimas: #1

Kaip į grandinę yra jungiamas ampermetras?

Klaidingas atsakymas Lygiagrečiai grandinės daliai, kurios srovės stipris matuojamas.
Teisingas atsakymas Nuosekliai su grandinės dalimi, kurios srovės stiprį matuojame.
Tik prie srovės šaltinio gnybtų.
Tik tarp srovės šaltinio ir jungiklio.

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 2

Surinkta taškų: 0Klausimas: #2

Paveiksle pateiktas 200 g tolygiai vėstančio skysčio temperatūros grafikas. Remdamasis juo atsakyk į pateiktus klausimus.

1. Ką vaizduoja grafiko atkarpa AB?

Klaidingas atsakymas


Teisingas atsakymas

2. Koks skystis vėsta?

Teisingas atsakymas
3. Koks šilumos kiekis išsiskyrė grafiko atkarpoje BC, jei skysčio savitoji šiluma 4200 (J/kgxC)?Teisingas atsakymas
Klaidingas atsakymas


Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 5

Surinkta taškų: 1.67Klausimas: #3

Pasirink reikiamą sąvoką.

Kylant į kalnus atmosferos slėgis mažėja. Kuo mažesnisdidesnis atmosferos slėgis, tuo greičiau užverda bet koks skystis. Maždaug 20 kilometrų aukštyje vanduo užverdaužšąla, kai temperatūra lygi
37o C.


Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 3

Surinkta taškų: 1.5Klausimas: #4

Keturi vienodo tūrio varinis, geležinis, stiklinis ir aliumininis rutuliukai atšaldyti iki vienodos temperatūros. Ištraukti iš šaldytuvo jie buvo padėti šalia šiltos krosnies.

Naudodamasis pateikta lentele atsakyk į klausimus.

1. Kuris rutulys sugers daugiausia šilumos?

Klaidingas atsakymas


Teisingas atsakymas

2. Kiek pakilo stiklinio rutulio temperatūra, jei jis sveria 300 g ir sugeria 630 J šilumos?Teisingas atsakymas


3. Kiek kartų 1 kg vario sugeria šilumos mažiau negu 1 kg aliuminio? Atsakymą suapvalink iki šimtųjų.

Teisingas atsakymas
4. Kokiu šilumos perdavimo būdu krosnis perduoda šilumą rutuliams?


Klaidingas atsakymas
Teisingas atsakymasTaškų skaičius už teisingą atsakymą: 6

Surinkta taškų: 3Klausimas: #5

Grafike pavaizduota keturių laidininkų elektros srovės priklausomybė nuo įtampos. Naudodamasis grafiko duomenimis, sudėliok laidininkus nuo mažiausios iki didžiausios varžos vertės.


1
  4

2
  3

3
  2

4
  1

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 4

Surinkta taškų: 1.5Klausimas: #6

Kuris iš pateiktų dydžių nekinta, šviesai pereinant iš vienos medžiagos į kitą?

Teisingas atsakymas bangos dažnis
Klaidingas atsakymas bangos ilgis
bangos greitis
bangos amplitudė

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 3

Surinkta taškų: 0Klausimas: #7

Kokios temperatūrų skalės egzistuoja?

1.Celsijaus
2.Farenheito
3.Kelvino
4.Bolcmano
5.Riomerio
6.Gilberto

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 5

Surinkta taškų: 4.17Klausimas: #8

Nuožulnioji plokštuma yra vienas iš paprastųjų mechanizmų. Pažymėk teisingus teiginius.

Teisingas atsakymasJūs atsakėte klaidingai Pleištas yra nuožulniosios plokštumos pavyzdys.
Jūs atsakėte klaidingai Senovėje mamutai buvo gaudomi naudojant nuožulniąją plokštumą.
Teisingas atsakymasJūs atsakėte klaidingai Rampos ir eskalatoriai yra nuožulniosios plokštumos.
Jūs atsakėte klaidingai Kuo mažesnis nuožulniosios plokštumos ilgio ir jos aukščio santykis, tuo daugiau laimime jėgos.

Jūs atsakėte teisingai - Jūs atsakėte teisingai     
Jūs atsakėte klaidingai - Jūs atsakėte klaidingai

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 4

Surinkta taškų: 0Klausimas: #9

Šis šilumos perdavimo būdas padeda turistui ir sriubą išvirti, ir nesušalti.

Teisingas atsakymas Spinduliavimas
Klaidingas atsakymas Šilumos laidumas
Konvekcija
Difuzija

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 2

Surinkta taškų: 0Klausimas: #10

Jei ištempsite ir atleisite spyruoklę, ji kurį laiką svyruos, o po to sustos. Kur dingo jai suteikta energija?

Teisingas atsakymas Pavirto šilumine energija.
Išsisklaidė ore.
Klaidingas atsakymas Pavirto rimties energija.
Virpesių pagalba buvo perduota laikančiajai konstrukcijai.

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 2

Surinkta taškų: 0Klausimas: #11

Fabrike gamina medines ir metalines sagas. Nutiko taip, kad visą dėžę medinių sagų išpylė į konteinerį su metalinėmis sagomis. Perrinkti rankomis niekas nenorėjo. Tuomet jas visas iš konteinerio perpylė į vandenį ir medinės sagos plaukė paviršiuje, o metalinės skendo.


Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 4

Surinkta taškų: 4Klausimas: #12

​Anksčiau virvės traukimas buvo olimpinės programos dalis. Pagal taisykles kiekvienoje komandoje turėjo būti po 8 dalyvius.

Kam bus lygi jėgų atstojamoji, jeigu kiekvienas dalyvis virvę trauks 100 N jėga?

Teisingas atsakymas 0 N
100 N
200 N
800 N
Klaidingas atsakymas 1600 N

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 4

Surinkta taškų: 0Klausimas: #13

Dėmesingi stebėtojai, žvelgdami į vaivorykštę, pastebi, kad pereinant nuo vienos prie kitos spalvos yra daugybė atspalvių. NiutonasDaltonas iš pradžių išskyrė 5 vaivorykštės spalvas: žydrą, violetinę, žalią, raudoną ir geltoną. Kitos dvi spalvos - oranžinė ir mėlyna - atsirado dėl bandymo spektro spalvų skaičių sutapdinti su magišku skaičiumi „7“.


Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 5

Surinkta taškų: 3.33Klausimas: #14

G. Osteris sugalvojo daug įdomių fizikos uždavinių. Išspręsk kelis iš jų.

1.Nuo tūkstančio kilometrų ilgio varinio laido priešingų galų fizikai atplėšė po vieną vario molekulę. Ar tos molekulės vienodos?
2.Petras iškėlė hipotezę, kad visi jo klasės draugai yra sudaryti iš mažiausių dalelių, nors iš pirmo žvilgsnio jie atrodo vientisi. Ar ši hipotezė teisinga?
3.Petras tvirtai nusprendė įpilti šiek tiek vandens į limonado butelį ir pradėjo vertikaliai kišti butelį į vandens vonią kakleliu žemyn. Ar pavyks Petrui tokiu būdu užpildyti butelį vandeniu?
4.Ar prilips vienas prie kito popieriaus lapai, jeigu vienas bus šlapias nuo vandens, o kitas - nuo aliejaus?

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 6

Surinkta taškų: 3Klausimas: #15

Amerikiečių fizikas Robertas Milikenas buvo labai kalbiu žmogumi. Juokaudami jo bendradarbiai pasiūlė įvesti naują vienetą - „ken“ - plepumui matuoti. Tūkstantoji šio vieneto dalis, t.y. milikenkiloken, turėjo viršyti vidutinį žmogaus plepumą.


Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 2

Surinkta taškų: 0Klausimas: #16

Romėnai jį vadino „padegamuoju stiklu“. Kas tai?

Teisingas atsakymas Glaudžiamasis lęšis
Sklaidomasis lęšis
Iškilai įgaubtas lęšis
Dvigubai įgaubtas lęšis

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 2

Surinkta taškų: 2Klausimas: #17

Nustatyti kūnų judėjimo charakteristikas galima ne tik teoriniu, bet ir eksperimentiniu metodu. Kūno koordinatę galima išmatuoti atskaitos sistemojeapskaičiuoti matuojant masę ir pagreitį, poslinkio modulis matuojamas liniuotedinamometru, o pagreičio matavimui yra skirtas prietaisas akselerometras.


Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 6

Surinkta taškų: 2Klausimas: #18

Senais laikais vienas prekybininkas pakabino tokią reklamą: „Pirkite mūsų firmos didinimo stiklus! Mūsų lupa viską didina du kartus!“ Prie pardavėjo priėjo berniukas ir pasakė: „Jūsų reklama meluoja. Žiūrėkite, aš padedu vieno dinaro monetą ir žiūriu per jūsų lupą. Argi aš matysiu dviejų dinarų monetą?“ Pardavėjas susimąstė apie reklamos keitimą.

1. Kuriuo iš žemiau pateiktų atvejų reklama būtų teisinga?


Teisingas atsakymas2. Kuo lupa skiriasi nuo lęšio?


Teisingas atsakymasTaškų skaičius už teisingą atsakymą: 5

Surinkta taškų: 5Klausimas: #19

Sudaryk fizikinių prietaisų, skirtų laboratoriniams darbams, pavadinimus.

a)    Šliaužiklinis ...
a)
... reostatas
b)    Jungimo ...
... raktas
c)    Kaitrinė ...
... lempa
d)    Matavimo ...
d)
... cilindras
e)    Susisiekiantys ...
e)
... indai
f)    Maitinimo ...
... šaltinis
g)    Išgaubtas ...
... lęšis

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 6

Surinkta taškų: 3.43Klausimas: #20

Kristijonas ruošėsi laboratoriniam darbui „Elektros srovės šiluminio veikimo stebėjimas“. Ko jam gali prireikti?

Teisingas atsakymasJūs atsakėte teisingai Akumuliatorių baterijos
Teisingas atsakymasJūs atsakėte klaidingai Metalinės spiralės
Teisingas atsakymasJūs atsakėte teisingai Jungiklio
Teisingas atsakymasJūs atsakėte teisingai Laidų su antgaliais
Jūs atsakėte teisingai Dėžutės su geležies drožlėmis
Jūs atsakėte klaidingai Distiliuoto vandens

Jūs atsakėte teisingai - Jūs atsakėte teisingai     
Jūs atsakėte klaidingai - Jūs atsakėte klaidingai

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 4

Surinkta taškų: 2.67Klausimas: #21

Žemės magnetinį lauką kartais vadina magnetosfera. Pažymėk teisingus teiginius.

Teisingas atsakymasJūs atsakėte teisingai Magnetosfera yra skydas, saugantis planetą nuo žalingo spinduliavimo.
Jūs atsakėte klaidingai Magnetosfera išlaiko viską planetos paviršiuje.
Teisingas atsakymasJūs atsakėte klaidingai Žemės geografiniai poliai nesutampa su magnetiniais.
Jūs atsakėte teisingai Žemei nereikia magnetosferos, nes ji daro neigiamą poveikį elektros prietaisams.

Jūs atsakėte teisingai - Jūs atsakėte teisingai     
Jūs atsakėte klaidingai - Jūs atsakėte klaidingai

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 4

Surinkta taškų: 2Klausimas: #22

Tiki ar ne?

1.Jei nuo ilgo traukinio atjungtų paskutinį vagoną, tai tas traukinys neturės paskutinio vagono.
2.Atmosfera dalijama į keletą sluoksnių – sferas.
3.Saulėgrąžų aliejus yra sunkesnis už vandenį, todėl, jei supilsite juos į vieną indą, aliejus nusistovės ant viršaus ir slėgs vandenį.
4.Žmogaus kraujo lydymosi temperatūra yra -0,57 laipsniai Celsijaus.
5.Didelės kiškio ausys tarnauja šilumos apykaitai.

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 6

Surinkta taškų: 3.6Klausimas: #23

Kristijonas važiavo dviračiu. kaip pavaizduota grafike. Pagal tai sudaryk teisingus teiginius.

a)    Taškuose M ir S ...
... greitis lygus 4.
b)    Atkarpoje YM ...
... pagreitis lygus 3.
c)    Atkarpoje LY ...
... pagreitis lygus -0,5.
d)    Taške P ...
... greitis lygus 2.

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 5

Surinkta taškų: 5Klausimas: #24

Sudėliok eilutes taip, kad gautum formulę pagreičiui skaičiuoti.
Pradėk nuo pagreičio simbolio.

Paaiškinimai: „/“ - dalybos ženklas. 
                      „-“ - minuso ženklas. 
 


1
  a

  =

3
  V galutinis

4
  -

5
  V pradinis

6
  /

7
  t

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 5

Surinkta taškų: 1.94
Tapk mūsų draugu Facebook'e!


Sveikinu! :)