Olympis 2020 - Pavasario sesija / 8 klasė / Rezultatai
Dalyvis:Vil** Rok****
Dalykas:Lietuvių kalba ir literatūra
Lygis:Olympis 2020 - Pavasario sesija / 8 klasė
Pradžia:2020-03-19 12:04:12
Pabaiga:2020-03-19 12:34:56
Trukmė:30:05
Maksimalus taškų skaičius:100
Surinkta taškų:90
Rezultatas: 90%
Geriau už: 74.044%Klausimas: #1

Parašyk pagrindines veiksmažodžių formas.

čiuožiau - čiuožti, čiuožia, čiuožė
mylėsiu - Mylėti, Myli, Mylėjo
sprogau - Sprogti, Sprogsta, Sprogo


Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 3

Surinkta taškų: 3Klausimas: #2

Kiek įvardžių yra pateiktuose sakiniuose?

Išaušo toks nuostabus rytas, kokio mes nebematėme senokai.
3 įvardžiai.

Ir vėl šiandien visi kažkokie pavargę.
2 įvardžiai.


Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 5

Surinkta taškų: 5Klausimas: #3

Kurios kalbos dalies yra pateikti žodžiai?

a)    Dalia ...
... daiktavardis
b)    Dalinti ...
... veiksmažodis
c)    Dar ...
... dalelytė
d)    Darbštus ...
... būdvardis
e)    Daug ...
... prieveiksmis
f)    Dvi ...
... skaitvardis

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 6

Surinkta taškų: 6Klausimas: #4

Perskaityk sakinį ir atsakyk į klausimus.

Žiemą miško pakrašty pražydo pirmosios snieguolės.

1. Koks šio sakinio gramatinis centras?

Teisingas atsakymas2. Kiek raidžių ir kiek garsų sudaro žodį „snieguolės“?

Teisingas atsakymas

Klaidingas atsakymas

3. Kokia yra tarinio rūšis?

Teisingas atsakymas4. Kiek aplinkybių yra sakinyje?

Teisingas atsakymas

Klaidingas atsakymas


Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 6

Surinkta taškų: 3Klausimas: #5

Sujunk rašytojus su jų kūriniais.

a)    K. Binkis ...
... „Atžalynas“
b)    S. Šaltenis ...
... „Amžinai žaliuojantis klevas“
c)    J. Biliūnas ...
... „Brisiaus galas“
d)    A. de Sent Egziuperi ...
... „Mažasis princas“
e)    V. Juknaitė ...
... „Ugniaspalvė lapė“

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 6

Surinkta taškų: 6Klausimas: #6

Pasirink tinkamą raidę.

Pasakojimo centre – svarbūs vienos vasaros įvykiai, kurie padeda
Jovitai subręsti, atskirti tikrąsias ir tariamas vertybes.

/Dž.Maskuliūnienė/


Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 6

Surinkta taškų: 6Klausimas: #7

Surikiuok aštuonių Saulės sistemos planetų pavadinimus abėcėlės tvarka.


  Jupiteris

  Marsas

  Merkurijus

  Neptūnas

  Saturnas

  Uranas

  Venera

  Žemė

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 4

Surinkta taškų: 4Klausimas: #8

Kaip vadinamas eiliuotas kūrinys, kurį sudaro 14 eilučių?

Teisingas atsakymas Sonetas
Elegija
Trioletas
Uta

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 2

Surinkta taškų: 2Klausimas: #9

Kuris lietuvių poetas, kaip ir V.Šekspyras, kūrė sonetus?

Teisingas atsakymas V. Mačernis
K. Binkis
S. Šaltenis
J. Biliūnas

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 2

Surinkta taškų: 2Klausimas: #10

Kuriuose sakiniuose nėra skyrybos klaidų?

Teisingas atsakymasJūs atsakėte teisingai Matyt, jis ir vėl pramiegojo.
Teisingas atsakymasJūs atsakėte teisingai Rytis, septintos klasės mokinys, laukė atostogų.
Teisingas atsakymasJūs atsakėte klaidingai Vakare susirinko visi draugai: Nojus, Vasarė, Rūta ir Miglė.
Jūs atsakėte teisingai Kodėl gi mama manęs nepažadinai?
Jūs atsakėte klaidingai Manau šiandien susitikti nepavyks.
Jūs atsakėte teisingai Netikėtai priėjau namą pilną žvėrių.

Jūs atsakėte teisingai - Jūs atsakėte teisingai     
Jūs atsakėte klaidingai - Jūs atsakėte klaidingai

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 3

Surinkta taškų: 2Klausimas: #11

Kurioje eilutėje yra rašybos klaidų?

Teisingas atsakymas Neįveikemoji, sažiningiauses, mielaja seserimi
Švęskime, džiaugsmingai, švelnyn
Sukčiaujame, griežtyn, pirmųjų
Šventežeris, pasagėlėje, pylimas
Žuvęs, baigsiąs, skyryboje

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 2

Surinkta taškų: 2Klausimas: #12

Jei teiginys teisingas, pažymėk taip, jei neteisingas - ne.

1.Veiksnys ir tarinys yra pagrindinės sakinio dalys.
2.Pažyminys yra 3 rūšių: derinamasis, nederinamasis, grynasis.
3.Lietuvių kalboje yra 11 kalbos dalių.
4.Žodyje „džiaugiamės“ 10 raidžių ir 9 garsai.

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 5

Surinkta taškų: 5Klausimas: #13

Įrašyk tinkamą neasmenuojamąją veiksmažodžių formą.

(Bėgti - būdinys) BėgteBėgdamas parbėgau iš kiemo, nes prasidėjo krepšinio rungtynės.
Linksmai (klegėti) klegėdamiKlegendami paukščiai pasitiko pavasarį.
Vasariui (prasidėti) Prasidėjus pradingo viltis sulaukti sniego.
(Žiūrėti) Žiūrėdama per langą svajojau apie vasarą.


Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 4

Surinkta taškų: 2Klausimas: #14

Sujunk rašytoją ir jo sukurtą kūrinį.

a)    K. Boruta ...
... „Baltaragio malūnas“
b)    V. Šekspyras ...
... „Romeo ir Džuljeta“
c)    Maironis ...
... „Jūratė ir Kastytis“
d)    S. Šaltenis ...
... „Riešutų duona“
e)    I. Meras ...
... „Geltonas lopas“
f)    S. Lagerliof ...
... „Portugalijos karalius“

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 6

Surinkta taškų: 6Klausimas: #15

Pažymėk, kurie teiginiai apie dalyvį yra teisingi ir kurie neteisingi.

1.Turi veiksmažodžio kamieną.
2.Kaitomi giminėmis.
3.Kaitomi asmenimis.
4.Kaitomi linksniais.
5.Kaitomi skaičiais.
6.Gali būti sangrąžiniai.

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 6

Surinkta taškų: 4Klausimas: #16

Šalia pateiktų žodžių pasirink, kokia tai neasmenuojamoji veiksmažodžio forma.

banguojant - padalyvis
banguodama - pusdalyvis
bangavus - padalyvis
banguote - būdinys
banguosiant - padalyvis
banguodami - pusdalyvis


Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 6

Surinkta taškų: 6Klausimas: #17

Pateiktame sakinyje rask išplėstinę padalyvinę laiko aplinkybę ir užrašyk ją atsakymo langelyje.

Stebint saulėlydį, visas pasaulis tarsi išnyksta laike.

Atsakymas:

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 3

Surinkta taškų: 3Klausimas: #18

Kaip vadinamos aplinkybės, išreikštos dalyviais, pusdalyviais, padalyviais su jiems priklausomais žodžiais?

Teisingas atsakymas Išplėstinėmis
Išskirtinėmis
Įterpiniais
Vienarūšėmis

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 2

Surinkta taškų: 2Klausimas: #19

Išsibėgiojo žodžio raidės. Perskaityk ir užrašyk jį.

Užuomina: gramatikos dalis.

ISTNSKĖA

Atsakymas:

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 2

Surinkta taškų: 2Klausimas: #20

Pasirink tinkamą raidę.

„Atmintis – mąstymo likutis. Svarbu suvokti, kad atmintis veikia taip, jog įsimename dalykus geriau, jei jie mums atrodo prasmingi, todėl reikia, kad vaikai suvoktų ir galvotų apie dalykus, kurių norime juos išmokyti, prasmę.“

/K.Tamelytė/


Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 6

Surinkta taškų: 6Klausimas: #21

Pažymėk, kurie veikėjai yra iš romano „Baltaragio malūnas“.

1.Jurga
2.Uršulė
3.Miunhauzenas
4.Jurgis
5.Anupras
6.Holmsas
7.Juzė
8.Petras

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 4

Surinkta taškų: 4Klausimas: #22

Sujunk kūrinių pavadinimus.

a)    „Baltaragio ...
... malūnas“
b)    „Pavasario ...
... balsai“
c)    „Sunki ...
... mama“
d)    „Konradas ...
... Valenrodas“
e)    „Trakų ...
... pilis“
f)    „Baronas ...
... Miunhauzenas“
g)    „Geltonas ...
... lopas“
h)    „Trys ...
... muškietininkai“

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 4

Surinkta taškų: 4Klausimas: #23

Kaip nustatomos veiksmažodžio asmenuotės?

Teisingas atsakymas Pagal esamojo laiko 3 asmens galūnę
Pagal pagrindines veiksmažodžių formas
Pagal bendraties priesagą
Veiksmažodis neturi asmenuočių

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 4

Surinkta taškų: 4Klausimas: #24

Kurios veiksmažodžio formos yra pagrindinės?

Teisingas atsakymasJūs atsakėte teisingai Bendratis
Teisingas atsakymasJūs atsakėte klaidingai Esamojo laiko 3 asmuo
Teisingas atsakymasJūs atsakėte klaidingai Būtojo kartinio laiko 3 asmuo
Jūs atsakėte teisingai Būsimojo laiko 3 asmuo
Jūs atsakėte klaidingai Esamojo laiko 1 asmuo
Jūs atsakėte klaidingai Būtojo kartinio laiko 1 asmuo

Jūs atsakėte teisingai - Jūs atsakėte teisingai     
Jūs atsakėte klaidingai - Jūs atsakėte klaidingai

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 3

Surinkta taškų: 1
Tapk mūsų draugu Facebook'e!


Sveikinu! :)