Olympis 2019 - Rudens sesija / 5 klasė / Rezultatai
Dalyvis:Gab***** Zab*****
Dalykas:Matematika
Lygis:Olympis 2019 - Rudens sesija / 5 klasė
Pradžia:2019-11-17 13:07:43
Pabaiga:2019-11-17 13:44:41
Trukmė:36:58
Maksimalus taškų skaičius:100
Surinkta taškų:98.667
Rezultatas: 98.667%
Geriau už: 98.19%Klausimas: #1

Jūratei tėvai nupirko plaukiojančią antytę. Paspaudus mygtuką, ji plaukia 3 cm į priekį, o vėliau 1 cm atgal. Kiek kartų reikia paspausti mygtuką, kad antytė nuplauktų 8 cm į priekį?

7 kartus
Teisingas atsakymas 4 kartus
6 kartus

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 3

Surinkta taškų: 3Klausimas: #2

Padėk Nežiniukui rasti skaičių poras, kurių suma lygi 100.

a)    45 ...
... 55
b)    78 ...
... 22
c)    16 ...
... 84
d)    32 ...
... 68
e)    64 ...
... 36

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 6

Surinkta taškų: 6Klausimas: #3

Kaip pasikeis skirtumas 86 - 29, jeigu atėminį suapvalinsime iki artimiausio apvalaus skaičiaus?

Padidės 1 vienetu
Teisingas atsakymas Sumažės 1 vienetu
Padidės 9 vienetais
Sumažės 9 vienetais

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 3

Surinkta taškų: 3Klausimas: #4

Jeigu turinį 47 ir atėminį 8 suapvalinsime iki artimiausio apvaliojo skaičiaus, tai skirtumas padidės 1.


Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 5

Surinkta taškų: 5Klausimas: #5

Į parduotuvę atvežė 3 pintines mandarinų po 6 kg kiekvienoje ir 2 dėžes obuolių po 8 kg kiekvienoje. Kiek kilogramų vaisių atvežė į parduotuvę? Pasirink reiškinį šiai užduočiai išspręsti.

Teisingas atsakymas 6 * 3 + 8 * 2
6 : 3 + 8 : 2
6 * 3 - 8 * 2

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 2

Surinkta taškų: 2Klausimas: #6

Padėk Laurai išrinkti teisingus ir klaidingus teiginius.

1.Skaičius 98 dalinasi iš 2.
2.8 yra didžiausias vienaženklis lyginis skaičius.
3.Prie 9 pridėję 7 gausime nelyginį skaičių.
4.Visų vienaženklių lyginių skaičių suma yra 20.
5.Skaičius 13 yra mažiausias dviženklis nelyginis skaičius.

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 6

Surinkta taškų: 6Klausimas: #7

Dviejų vienaženklių, lyginio ir nelyginio, skaičių suma lygi 13. Pažymėk visas tokių skaičių poras.

Teisingas atsakymasJūs atsakėte teisingai 5 + 8
Teisingas atsakymasJūs atsakėte teisingai 6 + 7
Teisingas atsakymasJūs atsakėte teisingai 9 + 4
Jūs atsakėte klaidingai 10 + 3
Jūs atsakėte klaidingai 1 + 12
Jūs atsakėte teisingai 6 + 5

Jūs atsakėte teisingai - Jūs atsakėte teisingai     
Jūs atsakėte klaidingai - Jūs atsakėte klaidingai

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 4

Surinkta taškų: 2.67Klausimas: #8

Išrink dydžius, kurie gali būti trikampio perimetru.

Teisingas atsakymasJūs atsakėte teisingai 12 cm
Jūs atsakėte teisingai 25 min
Teisingas atsakymasJūs atsakėte teisingai 36 dm
Teisingas atsakymasJūs atsakėte teisingai 24 m
Jūs atsakėte teisingai 15 l
Jūs atsakėte teisingai 21 kg

Jūs atsakėte teisingai - Jūs atsakėte teisingai     
Jūs atsakėte klaidingai - Jūs atsakėte klaidingai

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 4

Surinkta taškų: 4Klausimas: #9

Norėdami patikrinti daugybos veiksmą, galime sandaugą padalinti iš vieno daugiklio.


Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 2

Surinkta taškų: 2Klausimas: #10

Kartu su Briedžiuku suraskite poras.

a)    48 * 2 ...
... (20 + 4) * 4
b)    21 * 4 ...
... 7 * (2 + 10)
c)    25 * 3 ...
... 5 * (7 + 8)
d)    4 * 13 ...
... (18 + 8) * 2

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 6

Surinkta taškų: 6Klausimas: #11

Marija sugalvojo dviženklį skaičių, kuris dalinasi iš 4, o Danutė - dviženklį skaičių, kuris dalinasi iš 5. Šių dviejų skaičių suma lygi 37. Kokį skaičių sugalvojo kiekviena mergaitė?

Marija - 12
Danutė - 25


Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 4

Surinkta taškų: 4Klausimas: #12

Luko taupyklėje buvo kelios monetos po 5 centus. Visą savaitę Lukas įmesdavo į ją po dvi tokias pat monetas. Po savaitės taupyklėje buvo 85 centai. O kiek monetų buvo taupyklėje iš pradžių?

Teisingas atsakymas 3
15
10
1

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 3

Surinkta taškų: 3Klausimas: #13

Žiniukas sudarė penkis sudėties reiškinius. Surikiuok juos sumų didėjimo tvarka.


  2 + 0 + 1 + 7

  2 + 0 + 17

  20 + 1 + 7

  20 + 17

  201 + 7

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 5

Surinkta taškų: 5Klausimas: #14

Vienoje gatvės pusėje vienas paskui kitą stovi namai, kurių numeriai yra 1, 2, 3, 4, 5. Juose gyvena paršiukas, šuniukas, kačiukas, ožiukas ir voveraitė. Voveraitė gyvena name, kurio numeris 1, paršiukas - 4 name. Ožiukas gyvena šalia kačiuko. Kas gyvena 5 name?

Teisingas atsakymas Šuniukas
Kačiukas
Ožiukas

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 3

Surinkta taškų: 3Klausimas: #15

Milana nupiešė 30 geometrinių figūrų tokia tvarka: trapecija, kvadratas, ovalas, lygiagretainis, vėliau vėl trapecija, kvadratas, ovalas, lygiagretainis ir taip toliau. Kiek ovalų nupiešė Milana?

Teisingas atsakymas 7
8
6
5

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 3

Surinkta taškų: 3Klausimas: #16

Dabar 2019 metai. Po kelių metų bus artimiausi metai, kurio įraše nėra skaitmens 0?

Atsakyme įrašyk tik skaičių.

Atsakymas:

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 3

Surinkta taškų: 3Klausimas: #17

Lentoje užrašyti dydžiai:
 

3 val 2 t 40 dm 5 kg 180 g 176 min 65 g 2 m 5 cm

Ar teisingi šie teiginiai?

1.Lentoje pateikti dydžiai, kurie išreiškia laiką, ilgį ir masę.
2.Lentoje pateikti 3 dydžiai, kurie išreiškia ilgį.
3.Šiame sąraše dydis 2 m 5 cm yra didžiausias ilgio matavimo dydis.
4.Šiame sąraše pats mažiausias dydis, kuris išreiškia masę, yra 5 kg 180 g.
5.Šiame sąraše nėra temperatūros matavimo dydžių.

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 6

Surinkta taškų: 6Klausimas: #18

Kurie teiginiai yra teisingi, o kurie – ne?

1.Reiškinyje 48 - (14 + 7 * 3)* 4 pirmas bus atliekamas sudėties veiksmas.
2.Padauginę 12 iš dviejų ir pridėję 15 gausime 39.
3.Jeigu daliklis lygus 24, o dalmuo lygus 5, tai dalinys yra 120.
4.Jeigu dalinys lygus 144, o dalmuo 9, tai daliklis lygus 17.

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 6

Surinkta taškų: 6Klausimas: #19

Išspręsk užduotis.

1. Klasėje 21 mokinys. Kiek reikės dviviečių suolų, kad galėtų susėsti visi mokiniai?

Teisingas atsakymas2. Veronika paklausė savo sesers: „Jeigu aš vyresnė 4 metais, tai keliais metais aš būsiu vyresnė po 3 metų?“

Teisingas atsakymas3. Buvo 9 popieriaus lapai. Kelis iš jų perkirpo į 3 dalis. Dabar yra 15 lapų. Kiek popieriaus lapų perkirpo?


Teisingas atsakymasTaškų skaičius už teisingą atsakymą: 6

Surinkta taškų: 6Klausimas: #20

Beždžionė su papūga žaidė slėpynes. Pirmiausia beždžionė nubėgo 2 metrus ant gyvatės nugaros, kuri gulėjo po palme. Vėliau užsiropštė į palmės viršūnę ir liko tame pačiame aukštyje, kol galiausiai pasislėpė ant šalia stovinčio medžio vainiko, kuris yra 1 metro atstumu nuo palmės. Kokio aukščio buvo palmė, jeigu beždžionė  įveikė 12 metrų atstumą?

Teisingas atsakymas 9 metrų
10 metrų
5 metrų
15 metrų

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 3

Surinkta taškų: 3Klausimas: #21

Surink piramidę. Žalias žiedas yra tarp raudono ir mėlyno. Raudonas žiedas didesnis už mėlyną, bet mažesnis už geltoną. Rudas žiedas mažesnis už mėlyną. Surikiuok žiedus nuo didžiausio iki mažiausio.
 


  Geltonas

  Raudonas

  Žalias

  Mėlynas

  Rudas

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 6

Surinkta taškų: 6Klausimas: #22

Simo, Emilio ir Petro pavardės yra Kazlauskas, Petrauskas ir Stankevičius. Kieno kokia pavardė, jeigu Petrauskas 2 metais vyresnis už Emilį, o pirma pavardės raidė pas Simą sutampa su pirma jo vardo raide?

a)    Simas ...
... Stankevičius
b)    Emilis ...
... Kazlauskas
c)    Petras ...
... Petrauskas

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 5

Surinkta taškų: 5Klausimas: #23

Jeigu reiškinyje 152 - 67 = 85 turinį padidinsime 27 vienetais, o atėminį sumažinsime 17 vienetų, tai skirtumas padidės 44 vienetais.


Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 3

Surinkta taškų: 3Klausimas: #24

160 litrų medaus supilstėme į 40 vienodų stiklainių. Kiek litrų medaus bus 15-oje tokių stiklainių?

Teisingas atsakymas 60 l
62 l
52 l
48 l

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 3

Surinkta taškų: 3
Tapk mūsų draugu Facebook'e!


Sveikinu! :)