Olympis 2017 - Rudens sesija / 2 klasės / Rezultatai
Dalyvis:Emilijus Karpauskas
Dalykas:Anglų kalba
Lygis:Olympis 2017 - Rudens sesija / 2 klasės
Pradžia:2017-11-29 14:12:13
Pabaiga:2017-11-29 14:36:01
Trukmė:23:48
Maksimalus taškų skaičius:100
Surinkta taškų:81.4
Rezultatas: 81.4%
Geriau už: 38.225%Klausimas: #1

Pažiūrėk į paveikslėlį ir pasirink tinkamus žodžius:

Look! This is my pencil case. It is yellow. I put my pens in this pencil case. I like it very much!


Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 5

Surinkta taškų: 5Klausimas: #2

Padėk Matui rasti sakinį su klaidomis.

Teisingas atsakymas Mai name Matas.
I am from Lithuania.
I go to school.
Klaidingas atsakymas I have a pet.

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 2

Surinkta taškų: 0Klausimas: #3

Įrašyk trūkstamas raides.

My name is Kevin. I'm from Britain. I have got a mum, a dad and a sister. I love my family very much!


Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 5

Surinkta taškų: 5Klausimas: #4

Sujunk raides su jų garsais.

1    K k ...
... [k]
2    E e ...
2
... [i:]
3    I i ...
3
... [ai]
4    M m ...
... [m]

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 4

Surinkta taškų: 2Klausimas: #5

Atsakyk į klausimus.

1. Kokios tai raidės? A a, E e, O o.

Teisingas atsakymas


2. Kuriose šalyse anglų kalba yra gimtoji?

Teisingas atsakymas
3. Kiek garsų turi žodis "car"?

Klaidingas atsakymas
Teisingas atsakymas4. Kiek raidžių yra anglų kalbos abėcėlėje?

Teisingas atsakymas

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 5

Surinkta taškų: 3.75Klausimas: #6

Pažymėk žodžius, reiškiančius maistą:

Jūs atsakėte teisingaiChips
Jūs atsakėte teisingaiPizza
Jūs atsakėte teisingaiBook
Jūs atsakėte teisingaiSandwich
Jūs atsakėte teisingaiChicken
Jūs atsakėte teisingaiSchoolbag

Jūs atsakėte teisingai - Jūs atsakėte teisingai     
Jūs atsakėte klaidingai - Jūs atsakėte klaidingai

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 4

Surinkta taškų: 4Klausimas: #7

Kurie žodžiai yra susiję su mokykla?

Jūs atsakėte teisingaiPen
Jūs atsakėte teisingaiBook
Jūs atsakėte teisingaiDog
Jūs atsakėte teisingaiCar
Jūs atsakėte teisingaiBanana

Jūs atsakėte teisingai - Jūs atsakėte teisingai     
Jūs atsakėte klaidingai - Jūs atsakėte klaidingai

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 4

Surinkta taškų: 4Klausimas: #8

Padėk Lukui rasti teisingą atsakymą.

Seven and three is ...

Teisingas atsakymas Ten
Nine
Eleven
Four

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 2

Surinkta taškų: 2Klausimas: #9

Pažiūrėk į Jono valgomąjį ir atsakyk „Taip“ arba „Ne“.

1.I see four chairs.
2.I see two tables.
3.The table is pink.
4.I see my school.
5.The chairs are brown.

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 5

Surinkta taškų: 3Klausimas: #10

Padėk Tomui surikiuoti daiktus didėjimo tvarka.


  Pen

  Kitten

  Bike

  Car

  House

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 5

Surinkta taškų: 5Klausimas: #11

Pažymėk žodžius, turinčius garsą [k].

Jūs atsakėte klaidingaiCat
Jūs atsakėte teisingaiBook
Jūs atsakėte teisingaiDuck
Jūs atsakėte teisingaiBrother
Jūs atsakėte teisingaiRun

Jūs atsakėte teisingai - Jūs atsakėte teisingai     
Jūs atsakėte klaidingai - Jūs atsakėte klaidingai

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 4

Surinkta taškų: 3.2Klausimas: #12

Įvesk trūkstamas raides.

This is my school bag. It is pink. My bag isn't very big. I have got a lot of things in it: pens, pencils, books and a pencil case.


Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 5

Surinkta taškų: 5Klausimas: #13

Padėk Emilijai rasti eilutę, kurioje yra tik priebalsiai.

Teisingas atsakymas Bb, Ss, Hh, Jj
Ee, Vv, Ww, Oo
Xx, Rr, Aa, Yy
Klaidingas atsakymas Ee, Gg, Uu, Dd

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 2

Surinkta taškų: 0Klausimas: #14

Pažymėk žodžius, kuriuose praleista „a“ raidė.

Jūs atsakėte teisingaic...t
Jūs atsakėte klaidingaih..t
Jūs atsakėte teisingaic...ke
Jūs atsakėte teisingaim..lk
Jūs atsakėte teisingaid..g

Jūs atsakėte teisingai - Jūs atsakėte teisingai     
Jūs atsakėte klaidingai - Jūs atsakėte klaidingai

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 4

Surinkta taškų: 3.2Klausimas: #15

Padėk Nežiniukui sujungti garsus su žodžiais, turinčiais šiuos garsus.

1    [æ] ...
... ant, man, black
2    [eɪ] ...
... name, plane, plate
3    [ɪ] ...
3
... swim, big, sister
4    [aɪ] ...
4
... five, fine, nine

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 4

Surinkta taškų: 2Klausimas: #16

Surikiuok garsus tokia tvarka, kokia jie surašyti paveikslėlyje.


  [em]

  [dʒeɪ]

  [eɪtʃ]

  [dʒɪ:]

  [a:]

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 5

Surinkta taškų: 5Klausimas: #17

Perskaityk tekstą ir atsakyk į klausimus.

My name is Ann. I am five. I like cats and kittens. My kitten is little. His name is Bill.

1. Kiek metų Ann?


Teisingas atsakymas2. Kokie gyvūnai patinka Ann?

Teisingas atsakymas
3. Kiek garsų [æ] yra tekste?


Teisingas atsakymas
Klaidingas atsakymasTaškų skaičius už teisingą atsakymą: 5

Surinkta taškų: 3.33Klausimas: #18

Ar gerai moki anglų kalbos abėcėlę? Koks žodis yra užšifruotas paveikslėlyje, jeigu žinome, kad kiekvienas skaičius reiškia raidę. Pavyzdžiui, 1 - „a“, 2 - „b“, 3 - „c“.

Atsakymą parašyk vienu žodžiu.

Atsakymas:

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 2

Surinkta taškų: 2Klausimas: #19

Įrašyk praleistas raides.

My name is Kate. I have got a little sister Alice. She is fouor. My sister likes to ride a bike.


Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 5

Surinkta taškų: 4.17Klausimas: #20

Pažiūrėk į paveikslėlį ir pasirink tinkamus žodžius. Sužinosi kai ką įdomaus apie Filipą.

My name is Phillip. I like dogs. I have got a little funny puppy. My puppyduck likes to run and jump.


Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 5

Surinkta taškų: 3.75Klausimas: #21

Eglė mėgsta lankytis parke. Pažymėk veiksmus, kuriuos ji gali ten atlikti. 

Jūs atsakėte teisingaiRide a bike
Jūs atsakėte teisingaiWalk
Jūs atsakėte teisingaiRun
Jūs atsakėte teisingaiWatch TV
Jūs atsakėte teisingaiFly

Jūs atsakėte teisingai - Jūs atsakėte teisingai     
Jūs atsakėte klaidingai - Jūs atsakėte klaidingai

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 4

Surinkta taškų: 4Klausimas: #22

Perskaityk tekstą ir atsakyk į klausimus.

I am Tim. I am from Great Britain. I am seven. Look! I have got a nice grey cat. I like to play with my cat.

1.His name is Tom.
2.He is from Great Britain.
3.He is ten.
4.He has got a grey rat.
5.He likes to play with his cat.

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 6

Surinkta taškų: 6Klausimas: #23

Perskaityk tekstą ir atsakyk į klausimus.

My friend is Harry. He is from Oxford. He is six. His telephone number is 453-8754. We like to play and draw.

1. What is the friend's name?Teisingas atsakymas

2. Where is the friend from?

Teisingas atsakymas3. How old is he?

Teisingas atsakymas4. What do they like to do?

Teisingas atsakymas
Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 6

Surinkta taškų: 6Klausimas: #24

Gyvatėje pasislėpė keli gyvūnai. Rask juos ir atsakyme vienu žodžiu parašyk jų skaičių.

Atsakymas:
Five

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 2

Surinkta taškų: 0
Tapk mūsų draugu Facebook'e!


Sveikinu! :)