Olympis 2020 - Pavasario sesija / 7 klasė / Rezultatai
Dalyvis:Aus**** Gau*********
Dalykas:Istorija
Lygis:Olympis 2020 - Pavasario sesija / 7 klasė
Pradžia:2020-03-18 21:00:12
Pabaiga:2020-03-31 17:41:08
Trukmė:36:17
Maksimalus taškų skaičius:100
Surinkta taškų:58.1
Rezultatas: 58.1%
Geriau už: 8.544%Klausimas: #1

Civilizacija. Kas tai? Pažymėk 5 civilizacijai būdingus bruožus.

Teisingas atsakymasJūs atsakėte teisingai Valstybė
Teisingas atsakymasJūs atsakėte teisingai Raštas
Teisingas atsakymasJūs atsakėte teisingai Miestai
Teisingas atsakymasJūs atsakėte teisingai Monumentalioji architektūra
Teisingas atsakymasJūs atsakėte teisingai Mokslas
Jūs atsakėte teisingai Universitetai

Jūs atsakėte teisingai - Jūs atsakėte teisingai     
Jūs atsakėte klaidingai - Jūs atsakėte klaidingai

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 6

Surinkta taškų: 6Klausimas: #2

Sujunk, kas su kuo dera.

a)    Senovės graikų miesto aukštutinė dalis. ...
... Akropolis
b)    Graikų ir romėnų senovė. ...
... Antika
c)    Senovės istorijos laikotarpis nuo Aleksandro Makedoniečio žygių pradžios 336 m. pr. Kr. iki romėnų įsigalėjimo Viduržemio jūros rytinėje pakrantėje apie 40 m. pr. Kr., pasireiškė graikų kalbos, kultūros, mokslo sklaida Rytų kraštuose. ...
... Helenizmas
d)    Antikos laikų miestas-valstybė ...
... Polis

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 5

Surinkta taškų: 5Klausimas: #3

Patvirtink arba paneik teiginius apie Aleksandrą Makedonietį. 

1.Aleksandras Makedonietis - vienas didžiausių visų laikų užkariautojų.
2.Irane Aleksandras įkūrė Aleksandrijos miestą.
3.Aleksandras buvo Makedonijos karaliumi.
4.Aleksandro valdymo laikais Babilonas tapo imperijos sostine, o graikai, persai, makedoniečiai – lygiateisiais piliečiais.
5.Aleksandras Makedonietis netapatino savęs su dievais.
6.330 m. pr. Kr. Aleksandras Makedonietis tapo teisėtu Persijos valdovu.
7.Po Aleksandro mirties milžiniška imperija išliko.

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 7

Surinkta taškų: 3Klausimas: #4

Kurioje eilutėje visi žodžiai susiję su krikščionybe?

Teisingas atsakymas Biblija, Jėzus Kristus, popiežius, apaštalas
Mahometas, Medina, cerkvė, Koranas
Sinagoga, Buda, Vatikanas, judaizmas

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 3

Surinkta taškų: 3Klausimas: #5

Dauguma pasaulio tikinčiųjų meldžiasi specialiai tam pritaikytuose pastatuose – maldos namuose. Įvairių pasaulio religijų maldos namai skiriasi savo architektūra, vidaus ir išorės puošyba. Skirtingi yra ir maldos namų pavadinimai.

Sujunk, kas su kuo dera.

a)    Mečetė ...
... musulmonų maldos namai
b)    Cerkvė ...
... stačiatikių bažnyčios maldos namai
c)    Sinagoga ...
... judėjų maldos namai
d)    Bažnyčia ...
... krikščionių maldos namai

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 4

Surinkta taškų: 4Klausimas: #6

Išsidėsčiusi palei Viduržemio jūrą, Senovės Roma tapo viena iš didžiausių senovės pasaulio imperijų.
Kuo garsėjo Senovės Roma?

 Pažymėk du teisingus atsakymus.

Teisingas atsakymasJūs atsakėte klaidingai Keliais
Teisingas atsakymasJūs atsakėte klaidingai Akvedukais
Jūs atsakėte klaidingai Laivais
Jūs atsakėte teisingai Tabaku
Jūs atsakėte teisingai Popieriumi

Jūs atsakėte teisingai - Jūs atsakėte teisingai     
Jūs atsakėte klaidingai - Jūs atsakėte klaidingai

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 4

Surinkta taškų: 1.6Klausimas: #7

Rytų Romos imperija - imperija rytinėje Viduržemio jūros dalyje, susikūrė vėlyvojoje Antikoje iš rytinės Romos imperijos dalies ir galutinai žlugo 1453 m. osmanams užėmus Konstantinopolį. Kaip kitaip dar vadinama tekste aprašoma imperija? 

Atsakymą įrašyk vienu žodžiu vienaskaitos vardininku.

Atsakymas:
Bizantija

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 4

Surinkta taškų: 0Klausimas: #8

Viduramžių Europoje žmonės buvo skirstomi į luomus. Surikiuok luomus nuo aukščiausio iki žemiausio.


1
  Karalius ir Didysis Kunigaikštis

2
  Bajorai ir dvasininkai

3
  Miestiečiai

4
  Valstiečiai

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 4

Surinkta taškų: 2Klausimas: #9

Kas buvo pirmasis JAV prezidentas?

Teisingas atsakymas Džordžas Vašingtonas
Abraomas Linkolnas
Teodoras Ruzveltas
Džonas Kenedis

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 3

Surinkta taškų: 3Klausimas: #10

Kas buvo Sovietų Sąjungos įkūrėjas?

Atsakymas:
Vladimiras Leninas arba Leninas arba V. Leninas arba V.Leninas

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 3

Surinkta taškų: 0Klausimas: #11

Kuri iš išvardytų asmenybių niekada nebuvo Lietuvos prezidentu?

Teisingas atsakymas Simonas Daukantas
Gitanas Nausėda
Antanas Smetona
Valdas Adamkus
Aleksandras Stulginskis

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 3

Surinkta taškų: 3Klausimas: #12

Lietuva nepriklausomybę nuo Sovietų Sąjungos paskelbė 1990 m. kovo 11 dieną. Tačiau tarptautiniu mastu Lietuva pripažinta tik beveik po metų. Kuri valstybė pirmoji pripažino Lietuvos nepriklausomybę? 

Teisingas atsakymas Islandija
Norvegija
Švedija
Klaidingas atsakymas Danija

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 4

Surinkta taškų: 0Klausimas: #13

Kuri valstybė pavaizduota žemėlapyje?

Teisingas atsakymas A. Makedoniečio imperija
Frankų imperija
Klaidingas atsakymas Rusijos imperija
Bizantijos imperija
Egipto civilizacija

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 3

Surinkta taškų: 0Klausimas: #14

Sujunk, kas su kuo dera.

a)    Senovės graikų poetas, epų „Iliada“ ir „Odisėja“ autorius. ...
... Homeras
b)    Jo išlikę darbai apima beveik visas mokslo šakas: „Fizika“, „Apie dangų“, „Apie sielą“, „Gyvūnų istorija“, „Nichomacho etika“, „Eudemo etika“, „Politika“, „Poetika“ ir kt. ...
... Aristotelis
c)    Makedonijos karalius bei vienas didžiausių visų laikų užkariautojų. ...
... Aleksandras Makedonietis
d)    73-71 pr. Kr. Romos vergų sukilimo, apėmusio pietų ir vidurio Italijos sritis, vadas. ...
... Spartakas
e)    Pastatė Konstantinopolio miestą, 313 m. Milano ediktu jis garantavo krikščionims tikėjimo laisvę, 325 m. sušaukė Nikėjos Bažnyčios susirinkimą. ...
... Konstantinas Didysis
f)    Romos politinis veikėjas, karo vadas, rašytojas. 48 pr. Kr. neribotam laikui pasiskelbė diktatoriumi. ...
... Gajus Julijus Cezaris

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 7

Surinkta taškų: 7Klausimas: #15

Kokia rašymo pagrindo medžiaga pavaizduota iliustracijoje?

Atsakymą įrašyk vienu žodžiu vienaskaitos vardininko linksniu.

Atsakymas:
Papirusas

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 3

Surinkta taškų: 0Klausimas: #16

Lietuvos valstybė yra ... .

Teisingas atsakymas nepriklausoma demokratinė respublika
autoritarinė valstybė
konstitucinė monarchija
nepriklausoma prezidentinė respublika

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 2

Surinkta taškų: 2Klausimas: #17

Remdamasis iliustracija bei žiniomis atsakyk į klausimus.

1. Kas pavaizduotas iliustracijoje?

Teisingas atsakymas
2. Kokias pareigas eina ši asmenybė?

Teisingas atsakymas
3. Kokiai asmenybei pagerbti skirtas paminklas, vaizduojamas antrajame iliustracijos plane?

Teisingas atsakymas

Klaidingas atsakymas


4. Kokios iškilmės vyko tą dieną?

Teisingas atsakymas

Klaidingas atsakymasTaškų skaičius už teisingą atsakymą: 7

Surinkta taškų: 3.5Klausimas: #18

Kuriose šalyse/valstybėse gyveno šie asmenys? Sujunk, kas su kuo dera.

a)    Kleopatra ...
... Egiptas
b)    Gajus Julijus Cezaris ...
... Roma
c)    Aleksandras Makedonietis ...
... Graikija
d)    Hamurabis ...
... Babilonas
e)    Konfucijus ...
... Kinija
f)    Saliamonas ...
... Izraelis

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 6

Surinkta taškų: 6Klausimas: #19

Kurie teiginiai apie Hamurabio teisyną yra teisingi, o kurie - ne?

1.Tai Romos valdovo Hamurabio teisės rinkinys.
2.Šis teisynas yra vienas seniausių pasaulio teisynų ir kartu geriausiai išlikusių rašytinių Mesopotamijos kultūros paminklų.
3.Šis teisynas eksponuojamas Valdovų Rūmuose Vilniuje.
4.Hamurabio įstatymai apie 1750 m. p. m. e. užrašyti ant akmens, kurį sudarė apie tris tūkstančius eilučių.
5.Teisynas buvo rastas prancūzų archeologų XXI a. pradžioje.

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 5

Surinkta taškų: 0Klausimas: #20

Kas buvo pirmuoju istoriku pasaulyje? Jis dažnai vadinamas istorijos tėvu. 

Atsakymą įrašyk vienaskaitos vardininku.

Atsakymas:

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 2

Surinkta taškų: 2Klausimas: #21

Kokį miestą, pasak legendos, įkūrė broliai dvyniai Romulas ir Remas?

Teisingas atsakymas Romos
Atėnų
Konstantinopolio
Kijoto
Aleksandrijos

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 2

Surinkta taškų: 2Klausimas: #22

Sujunk, kas su kuo dera.

a)    Viena iš trijų rašto sistemų, naudota užrašyti Senovės egiptiečių kalbai. ...
a)
... Hieroglifai
b)    Rašto sistemų grupė, III–I tūkst. m. pr. m. e. naudota Mesopotamijoje rašyti šumerų, akadų, hetitų, eblų, huritų, urartų, elamitų, senovės persų ir kitomis kalbomis. ...
b)
... Dantiraštis
c)    Seniausi germanų rašto ženklai. ...
c)
... Runos
d)    Abėcėlinė rašto sistema, sukurta IX a. pabaigoje Bulgarijoje graikų rašto pagrindu ir pradžioje skirta rašyti senąja bažnytine slavų kalba. ...
d)
... Kirilica
e)    Plačiausiai paplitusi abėcėlinė rašto sistema pasaulyje, kuri atsirado iš vakarietiškojo graikų abėcėlės varianto. ...
e)
... Lotynų abėcėlė

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 5

Surinkta taškų: 0Klausimas: #23

Septyni pasaulio stebuklai – garsiausi antikinio pasaulio statiniai. Pažymėk 3 pasaulio stebuklus.

Teisingas atsakymasJūs atsakėte teisingai Cheopso piramidė
Teisingas atsakymasJūs atsakėte klaidingai Aleksandrijos švyturys
Teisingas atsakymasJūs atsakėte teisingai Kabantieji Babilono sodai
Jūs atsakėte teisingai Eifelio bokštas
Jūs atsakėte klaidingai Didžioji kinų siena
Jūs atsakėte teisingai Gedimino pilis

Jūs atsakėte teisingai - Jūs atsakėte teisingai     
Jūs atsakėte klaidingai - Jūs atsakėte klaidingai

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 3

Surinkta taškų: 2Klausimas: #24

Patvirtink arba paneik teiginius apie olimpines žaidynes senovės Graikijoje.

1.Pirmosios olimpinės žaidynės buvo surengtos Atėnuose.
2.Olimpinių žaidynių nugalėtojai buvo vadinami olimpionikais.
3.Olimpinėse žaidynėse senovės Graikijoje galėjo dalyvauti tiek vyrai, tiek moterys.
4.Nugalėtojai būdavo apdovanojami alyvmedžių šakelių vainiku.
5.Per olimpines žaidynes Graikijoje įsivyraudavo taika.

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 5

Surinkta taškų: 3
Tapk mūsų draugu Facebook'e!


Sveikinu! :)