Olympis 2020 - Pavasario sesija / 6 klasė / Rezultatai
Dalyvis:Dor*** Jan********
Dalykas:Istorija
Lygis:Olympis 2020 - Pavasario sesija / 6 klasė
Pradžia:2020-03-19 16:55:09
Pabaiga:2020-03-19 17:39:42
Trukmė:34:47
Maksimalus taškų skaičius:100
Surinkta taškų:69.117
Rezultatas: 69.117%
Geriau už: 13.869%Klausimas: #1

Sujunk, kas su kuo dera.

a)    Gabija ...
a)
... ugnies deivė
b)    Jūratė ...
... jūrų deivė
c)    Laumė ...
c)
... dangaus ir žemės deivė
d)    Medeina ...
... miško deivė

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 5

Surinkta taškų: 2.5Klausimas: #2

Sujunk, kas su kuo dera.

a)    Vilniaus katedra ...
a)
... klasicizmo stilius
b)    Vilniaus Šv. Apaštalų Petro ir Povilo bažnyčia ...
b)
... baroko stilius
c)    Vilniaus Šv. Onos bažnyčia ...
c)
... gotikos stilius

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 4

Surinkta taškų: 0Klausimas: #3

Kurie išvardyti žodžiai susiję su krikščionybe?

Pažymėk 3 teisingus atsakymus.

Teisingas atsakymasJūs atsakėte teisingai Popiežius
Teisingas atsakymasJūs atsakėte teisingai Jėzus Kristus
Teisingas atsakymasJūs atsakėte teisingai Šventasis Raštas
Jūs atsakėte teisingai Perkūnas
Jūs atsakėte teisingai Papirusas
Jūs atsakėte teisingai Koranas

Jūs atsakėte teisingai - Jūs atsakėte teisingai     
Jūs atsakėte klaidingai - Jūs atsakėte klaidingai

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 4

Surinkta taškų: 4Klausimas: #4

Ar tiesa, kad ...

1.šiuo metu pasaulyje gyvuoja tik dvi baltų tautos, turinčios savo valstybes  – lietuviai ir latviai?
2.Mindaugo laikais baltai buvo krikščionys katalikai?
3.latgaliai, sėliai ir žiemgaliai priskiriami rytų baltams?
4.lietuviai – didžiausia baltų gentis?
5.sėliai gyveno dabartinėje Estijos teritorijoje?

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 6

Surinkta taškų: 4.8Klausimas: #5

Litas – oficiali Lietuvos valiuta nuo 1993 m. birželio 25 d. iki 2014 m. gruodžio 31 d. Kas buvo pavaizduotas ant 10 litų banknoto?

Teisingas atsakymas Steponas Darius ir Stasys Girėnas
Motiejus Valančius
Jonas Jablonskis
Maironis

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 3

Surinkta taškų: 3Klausimas: #6

Ką reiškia trumpinys LDK?

Teisingas atsakymas Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė
Lietuvos Didikų Kariuomenė
Lietuvos Didmiesčio Kaimas
Lietuvos Didžioji Kaimynė

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 3

Surinkta taškų: 3Klausimas: #7

Sujunk, kas su kuo dera.

a)    100 metų trukmės laikotarpis. ...
... Amžius
b)    Istorinė Europos istorijos epocha, datuojama tarp Antikos ir Naujųjų laikų. ...
... Viduramžiai
c)    Periodas nuo Pirmojo pasaulinio karo pabaigos iki Antrojo pasaulinio karo pradžios. ...
... Tarpukaris
d)    Žmonijos istorijos laikotarpis iki rašto atsiradimo. ...
... Priešistorė

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 5

Surinkta taškų: 5Klausimas: #8

Išnagrinėk šaltinį ir iliustraciją. Atsakyk į klausimus.

1861 m. vasario 19 d. Rusijos caras pasirašė manifestą ir įstatymus, vadinamuosius „Nuostatos dėl valstiečių, išeinančių iš baudžiavinės priklausomybės“. Valstiečiai gavo piliečių teises – asmens laisvę ir teisę tvarkyti savo turtą, pasirinkti verslą, sudaryti sutartis, spręsti šeimos klausimus, remtis bendrais civiliniais įstatymais.

1. Kas pavaizduotas iliustracijoje?

Teisingas atsakymas
Klaidingas atsakymas2. Koks istorijos įvykis atsispindi šaltinyje?

Teisingas atsakymas

Klaidingas atsakymas


3. Kuris Rusijos caras pasirašė manifestą ir įstatymus minimus šaltinyje?

Teisingas atsakymas


Klaidingas atsakymas

4. Ar šaltinyje minimas įstatymas turėjo įtakos Lietuvos gyventojams?

Teisingas atsakymasTaškų skaičius už teisingą atsakymą: 5

Surinkta taškų: 1.25Klausimas: #9

Lietuvos Respublikos Konstitucijoje įteisinti oficialūs Lietuvos valstybės simboliai. Kokie tai simboliai?

Pažymėk 3 teisingus atsakymus.

Teisingas atsakymasJūs atsakėte teisingai Vėliava
Teisingas atsakymasJūs atsakėte klaidingai Himnas
Teisingas atsakymasJūs atsakėte teisingai Herbas
Jūs atsakėte teisingai Sostinė
Jūs atsakėte klaidingai Seimas
Jūs atsakėte teisingai Žemė

Jūs atsakėte teisingai - Jūs atsakėte teisingai     
Jūs atsakėte klaidingai - Jūs atsakėte klaidingai

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 4

Surinkta taškų: 2.67Klausimas: #10

Ši šventė švenčiama likus 7 savaitėms iki Velykų. Jos paskirtis – išvyti žiemą, paskatinti greičiau ateiti pavasarį. 
Kokia tai šventė?

Atsakymą įrašyk vardininku.

Atsakymas:

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 3

Surinkta taškų: 3Klausimas: #11

Atsakyk į klausimus TAIP arba NE.

1.Lietuvos didysis kunigaikštis – Lietuvos didžiosios kunigaikštystės valdovo titulas.
2.Lietuvos Prezidentu niekada nebuvo moteris.
3.Žalgirio mūšyje dalyvavo Gediminas.
4.Mindaugas - pirmasis Lietuvos karalius.
5.Lietuva turi savo atstovus Briuselyje.

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 5

Surinkta taškų: 4Klausimas: #12

Kam skirtas iliustracijoje pavaizduotas paminklas?

Teisingas atsakymas Mindaugui
Gediminui
Jogailai
Vytautui

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 3

Surinkta taškų: 3Klausimas: #13

Civilizacija. Kas tai? Pažymėk 5 civilizacijai būdingus bruožus.

Teisingas atsakymasJūs atsakėte teisingai Valstybė
Teisingas atsakymasJūs atsakėte teisingai Raštas
Teisingas atsakymasJūs atsakėte teisingai Miestai
Teisingas atsakymasJūs atsakėte teisingai Monumentalioji architektūra
Teisingas atsakymasJūs atsakėte teisingai Mokslas
Jūs atsakėte teisingai Universitetai

Jūs atsakėte teisingai - Jūs atsakėte teisingai     
Jūs atsakėte klaidingai - Jūs atsakėte klaidingai

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 6

Surinkta taškų: 6Klausimas: #14

Sujunk, kas su kuo dera.

a)    Senovės graikų miesto aukštutinė dalis. ...
... Akropolis
b)    Graikų ir romėnų senovė. ...
b)
... Antika
c)    Senovės istorijos laikotarpis nuo Aleksandro Makedoniečio žygių pradžios 336 m. pr. Kr. iki romėnų įsigalėjimo Viduržemio jūros rytinėje pakrantėje apie 40 m. pr. Kr., pasireiškė graikų kalbos, kultūros, mokslo sklaida Rytų kraštuose. ...
... Helenizmas
d)    Antikos laikų miestas-valstybė ...
d)
... Polis

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 5

Surinkta taškų: 2.5Klausimas: #15

Patvirtink arba paneik teiginius apie Aleksandrą Makedonietį. 

1.Aleksandras Makedonietis - vienas didžiausių visų laikų užkariautojų.
2.Irane Aleksandras įkūrė Aleksandrijos miestą.
3.Aleksandras buvo Makedonijos karaliumi.
4.Aleksandro valdymo laikais Babilonas tapo imperijos sostine, o graikai, persai, makedoniečiai – lygiateisiais piliečiais.
5.Aleksandras Makedonietis netapatino savęs su dievais.
6.330 m. pr. Kr. Aleksandras Makedonietis tapo teisėtu Persijos valdovu.
7.Po Aleksandro mirties milžiniška imperija išliko.

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 7

Surinkta taškų: 2Klausimas: #16

Kurioje eilutėje visi žodžiai susiję su krikščionybe?

Teisingas atsakymas Biblija, Jėzus Kristus, popiežius, apaštalas
Mahometas, Medina, cerkvė, Koranas
Sinagoga, Buda, Vatikanas, judaizmas

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 3

Surinkta taškų: 3Klausimas: #17

Dauguma pasaulio tikinčiųjų meldžiasi specialiai tam pritaikytuose pastatuose – maldos namuose. Įvairių pasaulio religijų maldos namai skiriasi savo architektūra, vidaus ir išorės puošyba. Skirtingi yra ir maldos namų pavadinimai.

Sujunk, kas su kuo dera.

a)    Mečetė ...
... musulmonų maldos namai
b)    Cerkvė ...
... stačiatikių bažnyčios maldos namai
c)    Sinagoga ...
... judėjų maldos namai
d)    Bažnyčia ...
... krikščionių maldos namai

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 4

Surinkta taškų: 4Klausimas: #18

Išsidėsčiusi palei Viduržemio jūrą, Senovės Roma tapo viena iš didžiausių senovės pasaulio imperijų.
Kuo garsėjo Senovės Roma?

 Pažymėk du teisingus atsakymus.

Teisingas atsakymasJūs atsakėte klaidingai Keliais
Teisingas atsakymasJūs atsakėte teisingai Akvedukais
Jūs atsakėte klaidingai Laivais
Jūs atsakėte teisingai Tabaku
Jūs atsakėte teisingai Popieriumi

Jūs atsakėte teisingai - Jūs atsakėte teisingai     
Jūs atsakėte klaidingai - Jūs atsakėte klaidingai

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 4

Surinkta taškų: 2.4Klausimas: #19

Rytų Romos imperija - imperija rytinėje Viduržemio jūros dalyje, susikūrė vėlyvojoje Antikoje iš rytinės Romos imperijos dalies ir galutinai žlugo 1453 m. osmanams užėmus Konstantinopolį. Kaip kitaip dar vadinama tekste aprašoma imperija? 

Atsakymą įrašyk vienu žodžiu vienaskaitos vardininku.

Atsakymas:
Bizantija

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 4

Surinkta taškų: 0Klausimas: #20

Viduramžių Europoje žmonės buvo skirstomi į luomus. Surikiuok luomus nuo aukščiausio iki žemiausio.


  Karalius ir Didysis Kunigaikštis

  Bajorai ir dvasininkai

  Miestiečiai

  Valstiečiai

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 4

Surinkta taškų: 4Klausimas: #21

Kas buvo pirmasis JAV prezidentas?

Teisingas atsakymas Džordžas Vašingtonas
Abraomas Linkolnas
Teodoras Ruzveltas
Džonas Kenedis

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 3

Surinkta taškų: 3Klausimas: #22

Kas buvo Sovietų Sąjungos įkūrėjas?

Atsakymas:

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 3

Surinkta taškų: 3Klausimas: #23

Kuri iš išvardytų asmenybių niekada nebuvo Lietuvos prezidentu?

Teisingas atsakymas Simonas Daukantas
Gitanas Nausėda
Antanas Smetona
Valdas Adamkus
Aleksandras Stulginskis

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 3

Surinkta taškų: 3Klausimas: #24

Lietuva nepriklausomybę nuo Sovietų Sąjungos paskelbė 1990 m. kovo 11 dieną. Tačiau tarptautiniu mastu Lietuva pripažinta tik beveik po metų. Kuri valstybė pirmoji pripažino Lietuvos nepriklausomybę? 

Teisingas atsakymas Islandija
Norvegija
Klaidingas atsakymas Švedija
Danija

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 4

Surinkta taškų: 0
Tapk mūsų draugu Facebook'e!


Sveikinu! :)