Olympis 2020 - Rudens sesija / 11 klasė / Rezultatai
Dalyvis:Luk** Jar****
Dalykas:Lietuvių kalba ir literatūra
Lygis:Olympis 2020 - Rudens sesija / 11 klasė
Pradžia:2020-11-30 23:38:13
Pabaiga:2020-12-01 00:02:17
Trukmė:24:04
Maksimalus taškų skaičius:100
Surinkta taškų:83.398
Rezultatas: 83.398%
Geriau už: 62.232%Klausimas: #1

Iš pateiktų veiksmažodžių padaryk nurodytas formas:
1) pusdalyvį, mot.g., dgs.;
2) padalyvį, būtojo kartinio laiko;
3) būdinį.

skristi - skrisdamos, skridusateinant, skristinai
girdėti - girdėdamos, girdėjusgirdant, girdėtegirdėtinai


Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 6

Surinkta taškų: 3Klausimas: #2

Ar atpažįsti mitus? Sujunk iliustracijas ir mitų veikėjus.

a)    ...
... Prometėjas
b)    ...
... Dedalas ir Ikaras
c)    ...
... Sizifas
d)    ...
... Narcizas
e)    ...
... Orfėjas ir Euridikė

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 5

Surinkta taškų: 5Klausimas: #3

Pažymėk, kurie sakiniai yra taisyklingi ir kurie netaisyklingi.

1.Pagaliau man dašilo, kad reikės laikyti matiekos egzą.
2.Mokytoja man uždavė papildomus klausimus.
3.Vasarą lėksiu į užsienį, kad užsidirbti pinigų.
4.Dvejus metus kovojome už laisvę.
5.Grįždamas nupirk pieno, duonos ir sviesto.

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 5

Surinkta taškų: 4Klausimas: #4

Kiek raidžių ir kiek garsų sudaro žodį grietiniečiai?

Teisingas atsakymas 13 raidžių ir 10 garsų
13 raidžių ir 13 garsų
10 raidžių ir 10 garsų
12 raidžių ir 11 garsų

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 2

Surinkta taškų: 2Klausimas: #5

Ar prisimeni „Odisėją“? Atsakyk į klausimus.

1. Koks šio kūrinio žanras?

Teisingas atsakymas
2. Kas šio kūrinio autorius?

Teisingas atsakymas
3. Kokia pagrindinė kūrinio tema?

Teisingas atsakymas
4. Kokiame kare dalyvavo Odisėjas?

Teisingas atsakymas
5. Koks Odisėjo žmonos vardas?

Teisingas atsakymas

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 5

Surinkta taškų: 5Klausimas: #6

Kokiu simboliu yra tapęs Penelopės vardas?

Teisingas atsakymas Ištikimybės
Meilės
Neapykantos
Karo
Tikėjimo
Darbštumo

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 2

Surinkta taškų: 2Klausimas: #7

Sujunk kūrinius su jų autoriais.

a)    ...
a)
... Ieva Simonaitytė
b)    ...
b)
... Ričardas Gavelis
c)    ...
c)
... Oskaras Vaildas
d)    ...
... Viljamas Goldingas
e)    ...
e)
... Ignas Šeinius

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 5

Surinkta taškų: 1Klausimas: #8

Surikiuok graikų dievus pagal abėcėlę.


  Afroditė

  Apolonas

  Arėjas

  Artemidė

  Atėnė

  Demetra

  Dionisas

  Dzeusas

  Gaja

  Hadas

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 5

Surinkta taškų: 5Klausimas: #9

Nustatyk, kokia kalbos dalis yra kiekvienas žodis.

a)    Tik ...
... dalelytė
b)    Tas ...
... įvardis
c)    Tylu ...
... būdvardis
d)    Tyla ...
... daiktavardis
e)    Tyliu ...
... veiksmažodis
f)    Trys ...
... skaitvardis
g)    Tylyn ...
... prieveiksmis
h)    Trakšt ...
... ištiktukas

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 4

Surinkta taškų: 4Klausimas: #10

Pasirink tinkamą raidę.

„Buvau žveėjoti, tad neturėjau laiko suvokti, kok Pandoros skryn netyčia atidariau. Jei būčiau žinojęs, kad tos mintys sulauks tokio entuziazmo, būčiau gal parašęs tobuliau. Arba nerašęs visai. Dabar jaučiuosi atsakingas pateikti kai kurias pastabas“.
(M.Mikutavičius)


Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 2

Surinkta taškų: 1.71Klausimas: #11

Įrašyk praleistas raides.

Nedaryk to, kuo netiki. Gyvenime mums tenka nuveikti daug
darbų, tačiau svarbiausi yra tie, kurie padeda realizuoti
įgimtus gabumus. Kiekvienas tokių gabumų turime. Kartais
tenka sutikti žmonių, esančių ne savo vietoje, sau kažko
neprisipažįstančių. Paprastai bet kuri bendra veikla su tokiais
žmonėmis nutrūuksta, nes jie atsiduria aklavieytėje,
nejausdami to, ką daro.
(A.Mamontovas)


Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 6

Surinkta taškų: 5Klausimas: #12

Kuriose eilutėse nėra rašybos klaidų?

Teisingas atsakymasJūs atsakėte teisingai Švelniakailei stirnai
Teisingas atsakymasJūs atsakėte klaidingai Užtat stingsta kojos
Teisingas atsakymasJūs atsakėte klaidingai Sūkuringoje upėje
Jūs atsakėte teisingai Ušsivilkti mekstuką
Jūs atsakėte klaidingai Nedrąsų, bailų žasiuką

Jūs atsakėte teisingai - Jūs atsakėte teisingai     
Jūs atsakėte klaidingai - Jūs atsakėte klaidingai

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 3

Surinkta taškų: 1.2Klausimas: #13

Sujunk sąvokas ir jų apibūdinimus.

a)    Kūrinio pradžioje įrašyti autoriaus žodžiai, nurodantys, kam darbas skiriamas ...
... Dedikacija
b)    Didelės apimties, dažnai eiliuotas kūrinys, vaizduojantis didvyrį, karžygį, atliekantį žygius, kuriems reikia drąsos ir narsumo ...
... Herojinis epas
c)    Mokslo ir meno globėjas, rėmėjas ...
... Mecenatas
d)    Iškilminga šlovinamoji kalba ...
... Panegirika
e)    Viena pagrindinių krikščionybės krypčių, atsiradusių po reformacijos sąjūdžio ...
... Protestantizmas
f)    Kultūrinis ir socialinis XVI a. Europos sąjūdis, nukreiptas prieš kai kurias Katalikų bažnyčios dogmas, davęs pradžią protestantizmui ...
... Reformacija
g)    Pamokslų rinkinys ...
... Postilė
h)    Religinė pažiūra, laikanti Dievą aukščiausia ir vienintele vertybe, skatinanti žmogų siekti nežemiškų tikslų ...
... Teocentrizmas

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 4

Surinkta taškų: 4Klausimas: #14

Ką žinai apie „Radviliadą“?

1.Tai herojinis epas, parašytas hegzametru.
2.Autorius - Radvila Rudasis.
3.Herojinį epą sudaro 4 dalys.
4.Vaizduojamas Radvilos Rudojo gyvenimas nuo gimimo iki mirties.
5.Kūrinyje laikomasi tradicinių panegirikos žanro reikalavimų.
6.Istorinis epo fonas - Šimtametis karas.

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 6

Surinkta taškų: 5Klausimas: #15

Ar atpažįsti rašytojus?

a)    ...
... Martynas Mažvydas
b)    ...
... Mikalojus Daukša
c)    ...
... Kristijonas Donelaitis
d)    ...
... Jonas Radvanas
e)    ...
... Antanas Baranauskas

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 5

Surinkta taškų: 5Klausimas: #16

Kuris teiginys apie M. Mažvydą ir jo veiklą nėra teisingas?

Teisingas atsakymas „Katekizmas“ išleistas 1754 m.
Buvo paskirtas Ragainės parapijos klebonu.
Išleido pirmąją lietuvišką knygą.
„Katekizme“ pirmą kartą pateikiama abėcėlė ir skaitymo pratimai.
„Katekizmas“ išleistas Karaliaučiuje.

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 2

Surinkta taškų: 2Klausimas: #17

Įrašyk praleistas raides.

Mokyklos buvo skatinamos vertinti ne tik akademines
žinias, bet ir bendrąasias kompetencijas, stebėti kiekvieno mokinio pažangą, nelyginant jų tarpusavyje. Reikia pažangą apibūdinti žodžiais, nuolat kalbėtis su mokiniais, teikti jiems išsamų grįžtamąjį ryūšį.


Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 6

Surinkta taškų: 5Klausimas: #18

Kurie autoriai priklauso Renesanso epochai?

Teisingas atsakymasJūs atsakėte teisingai V. Šekspyras
Teisingas atsakymasJūs atsakėte klaidingai M. Husovianas
Teisingas atsakymasJūs atsakėte teisingai M. Daukša
Teisingas atsakymasJūs atsakėte teisingai F. Petrarka
Jūs atsakėte teisingai K. Donelaitis
Jūs atsakėte teisingai P. Kalderonas

Jūs atsakėte teisingai - Jūs atsakėte teisingai     
Jūs atsakėte klaidingai - Jūs atsakėte klaidingai

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 4

Surinkta taškų: 3.33Klausimas: #19

Kaip vadinama pasaulėžiūra, žmogų laikanti didžiausia vertybe?

Teisingas atsakymas Humanizmu
Teocentrizmu
Provincializmu
Protestantizmu
Prakticizmu

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 2

Surinkta taškų: 2Klausimas: #20

Kurie teiginiai apie sonetą yra teisingi ir kurie neteisingi?

1.Sonete gretinamos ir priešinamos skirtingos temos, dvasinės būsenos.
2.Sonetas - griežtos sandaros 4 eilučių eilėraštis.
3.Žymiausias itališkojo soneto atstovas - Džovanis Bokačas.
4.Žymiausias angliškojo soneto atstovas - Viljamas Šekspyras.

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 5

Surinkta taškų: 5Klausimas: #21

Kurie kūriniai nepriklauso V. Šekspyro plunksnai?

Teisingas atsakymasJūs atsakėte teisingai „Faustas“
Teisingas atsakymasJūs atsakėte teisingai „Gyvenimas - tai sapnas“
Jūs atsakėte teisingai „Otelas“
Jūs atsakėte teisingai „Karalius Lyras“
Jūs atsakėte teisingai „Makbetas“
Jūs atsakėte teisingai „Hamletas“

Jūs atsakėte teisingai - Jūs atsakėte teisingai     
Jūs atsakėte klaidingai - Jūs atsakėte klaidingai

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 3

Surinkta taškų: 3Klausimas: #22

Kas buvo reformacijos iniciatorius? Parašyk vardą ir pavardę.

Atsakymas:

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 2

Surinkta taškų: 2Klausimas: #23

Ką žinai apie Renesanso epochą?

1. Kuri šalis yra Europos Renesanso tėvynė?

Teisingas atsakymas
2. Kokia mecenatų veikla? Pažymėk neteisingą atsakymą.

Teisingas atsakymas
Klaidingas atsakymas3. Kuris geografinis atradimas padarytas ne Renesanso laikotarpiu?

Teisingas atsakymas
4. Kuris Renesanso menininkas teigė esąs menininkas, trokštantis peržengti pasaulio ribas, užkariauti dangų ir pasinerti į vandens gelmes?

Teisingas atsakymas

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 5

Surinkta taškų: 3.75Klausimas: #24

Pasirink tinkamą raidę.

Knygų mėegėjai vidutiniškai išgyvendavo dveiejais metais
ilgiau nei neskaitantys asmenys. Pastebėta, kad
daugiausia knygas skaitė moterys, išsilavinę ir
pasituūrintys asmenys. Neaišku, kodėl knygos turi tok
didelę įtaką mūsų ilgaamžiškumui, tačiau mokslininkai
spėja, kad skaitymas teigiamai veikia mūsų smegeniys.


Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 6

Surinkta taškų: 4.4
Tapk mūsų draugu Facebook'e!


Sveikinu! :)