Olympis 2018 - Rudens sesija / 3 klasė / Rezultatai
Dalyvis:Jus*** Ale*********
Dalykas:Lietuvių kalba ir literatūra
Lygis:Olympis 2018 - Rudens sesija / 3 klasė
Pradžia:2018-11-25 19:27:18
Pabaiga:2018-11-25 19:46:35
Trukmė:19:17
Maksimalus taškų skaičius:100
Surinkta taškų:86.3
Rezultatas: 86.3%
Geriau už: 27.296%Klausimas: #1

Atspėk mįslę ir užrašyk atsakymą be klaidų.

Ant raudono kamuoliuko
Šypsosi juodi taškiukai.
Tipu tapu delniuku.
Oi, kutena… Kas gi tu?

Atsakymas:
Boružė arba Boružėlė

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 4

Surinkta taškų: 0Klausimas: #2

Ar pažįsti balses? Jei raidė yra balsė, žymėk TAIP, kitu atveju žymėk NE.

1.a
2.o
3.u
4.b
5.j
6.n
7.l
8.v

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 4

Surinkta taškų: 3.5Klausimas: #3

Įrašyk tinkamą dvibalsį.

šEima
sAusas
Aidas
sIena


Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 4

Surinkta taškų: 4Klausimas: #4

Įrašyk i arba y raidę.

sakInYs
žIburYs
eglYnas
vYturYs


Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 6

Surinkta taškų: 6Klausimas: #5

Iš pateiktų raidžių sudėliok žodį ir užrašyk jį.

IMGITNĖ

Atsakymas:

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 4

Surinkta taškų: 4Klausimas: #6

Atidžiai pasižiūrėk į paveikslėlį ir atspėk, koks gyvūnas ten pavaizduotas. Parašyk, kas tai.

Atsakymas:
Antis arba ančiukas

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 3

Surinkta taškų: 0Klausimas: #7

Įrašyk tinkamas raides.

KačiUko švelnUs kailiUkas.
Jo pŪsta uodegytė ir ilgi Ūseliai.


Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 5

Surinkta taškų: 5Klausimas: #8

Kuriose eilutėse yra rašybos klaidų?

Teisingas atsakymasJūs atsakėte teisingai Kytas, miliu, če
Teisingas atsakymasJūs atsakėte teisingai Asilas, viras, skyna
Teisingas atsakymasJūs atsakėte teisingai Vysas, rytas, sliva
Jūs atsakėte teisingai Kiaulė, mįslė, čia

Jūs atsakėte teisingai - Jūs atsakėte teisingai     
Jūs atsakėte klaidingai - Jūs atsakėte klaidingai

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 4

Surinkta taškų: 4Klausimas: #9

Pažymėk, kurie teiginiai yra teisingi ir kurie neteisingi.

1.Saulė šviečia naktį, o mėnuo - dieną.
2.Kalėdos būna žiemą.
3.Mokytis vaikai pradeda vasarą.
4.Mokiniai turi mokytis stropiai.
5.Reikia gerbti tėvus ir mokytojus.

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 6

Surinkta taškų: 6Klausimas: #10

Kurioje eilutėje visi žodžiai atsako į klausimą ?

Teisingas atsakymas Gėlę, mamą, senuką
Saulę, medį, šuo
Sesę, klaida, dėdė

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 3

Surinkta taškų: 3Klausimas: #11

Sujunk skiemenis ir perskaitysi žodžius.

a)    La ...
... pas
b)    Pe ...
... lė
c)    Ra ...
... tas
d)    Na ...
... mas

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 4

Surinkta taškų: 4Klausimas: #12

H.K.Andersenas parašė daug pasakų. Viena iš jų yra „Mergaitė su ....“

Pasirink teisingą pabaigą.

Teisingas atsakymas degtukais
žibutėm
krepšeliu
nykštukais

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 3

Surinkta taškų: 3Klausimas: #13

Kaip vadinamas trumpas, eilėmis parašytas kūrinys?

Teisingas atsakymas Eilėraštis
Pasaka
Romanas
Straipsnis

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 2

Surinkta taškų: 2Klausimas: #14

Perskaityk ir atsakyk į klausimus.

Ko norėjo du meškučiai,
Du meškučiai lepeškučiai?
Kad medum per naktį lytų,
O meškučiai - jį laižytų...
(K.Kubilinskas)

1. Kaip dar vadiname meškučius?

Teisingas atsakymas2. Kokie buvo meškiukai?

Teisingas atsakymas3. Kiek buvo meškiukų?

Teisingas atsakymas
Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 5

Surinkta taškų: 5Klausimas: #15

Pažymėk, kurie teiginiai teisingi ir kurie neteisingi.

1.Pavardes ir vardus rašome didžiąja raide.
2.Daiktavardis atsako į klausimą „kas?“
3.Veiksmažodis pasako daikto vardą.
4.Miestų pavadinimus rašome didžiąja raide.
5.Upių pavadinimus rašome mažąja raide.

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 6

Surinkta taškų: 4.8Klausimas: #16

 Kuris kunigaikštis sapnavo geležinį vilką?

Teisingas atsakymas Gediminas
Klaidingas atsakymas Vytautas
Kęstutis
Mindaugas

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 2

Surinkta taškų: 0Klausimas: #17

Koks pasakojimo apie Vilniaus įkūrimą žanras?

Teisingas atsakymas Legenda
Pasaka
Romanas
Eilėraštis

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 3

Surinkta taškų: 3Klausimas: #18

Abėcėlės tvarka surikiuok vardus.


  Aidas

  Benas

  Dalia

  Giedrė

  Kęstas

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 5

Surinkta taškų: 5Klausimas: #19

Įrašyk praleistas raides.

Į kUprinę
Įsidėjęs
AbĖcėlęE
NEšės vėjas.
Ech, tas vėjas
Lapkrėtys!
Nei jis skaitė,
Nei skaitYs.
(Z.Gaižauskaitė)


Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 5

Surinkta taškų: 4Klausimas: #20

Sujunk būdvardžius su daiktavardžiais.

a)    Mažuose ...
a)
... tvenkiniuose
b)    Šiltų ...
... dienų
c)    Mylimai ...
... mamytei
d)    Šauniems ...
... draugams
e)    Senose ...
e)
... knygose

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 5

Surinkta taškų: 3Klausimas: #21

Surikiuok žodžius nuo trumpiausio iki ilgiausio.


  Aš

  Šuo

  Mama

  Kelmas

  Septyni

  Vasarėlė

  Traukinys

  Vienuolika

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 4

Surinkta taškų: 4Klausimas: #22

Pasirink tinkamą raidę.

ačiū
ąžuolas
mįslė
kiau
kažkoks


Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 5

Surinkta taškų: 5Klausimas: #23

Surask žodžio skiemenis.

a)    La ...
... pais
b)    Kak ...
... lo
c)    Val ...
... gau
d)    Plo ...
... ju

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 6

Surinkta taškų: 6Klausimas: #24

Kūrinio pavadinime trūksta vieno žodžio. Kokio?
Parašyk jį.

„... su degtukais“

Teisingas atsakymas Mergaitė
Berniukas
Сhuliganas

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 2

Surinkta taškų: 2
Tapk mūsų draugu Facebook'e!


Sveikinu! :)