Olympis 2021 - Pavasario sesija / 3 klasė / Rezultatai
Dalyvis:Dom***** Vai******
Dalykas:Lietuvių kalba ir literatūra
Lygis:Olympis 2021 - Pavasario sesija / 3 klasė
Pradžia:2021-04-01 20:30:40
Pabaiga:2021-04-01 20:42:24
Trukmė:11:44
Maksimalus taškų skaičius:100
Surinkta taškų:58.833
Rezultatas: 58.833%
Geriau už: 3.059%Klausimas: #1

Atidžiai įsižiūrėk į nuotrauką. Kuriai patarlei ji tiktų?

Teisingas atsakymas Obuolys nuo obels netoli rieda.
Žmogus ne pyragas - neperlauši.
Darbas meistrą giria.

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 3

Surinkta taškų: 3Klausimas: #2

Pažiūrėk į nuotrauką. Nuo kokio medžio pabėgo šios gilės?

Parašyk be klaidų, koks tai medis. Rašyk vardininku (kas?).
 

Atsakymas:
ąžuolas

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 3

Surinkta taškų: 0Klausimas: #3

Kuriuose žodžiuose tinka dvibalsis ie?

Teisingas atsakymasJūs atsakėte teisingai Sl__kas
Teisingas atsakymasJūs atsakėte teisingai Š__nas
Teisingas atsakymasJūs atsakėte teisingai D__na
Jūs atsakėte teisingai P__lis
Jūs atsakėte teisingai Sv__kas
Jūs atsakėte teisingai K__stas

Jūs atsakėte teisingai - Jūs atsakėte teisingai     
Jūs atsakėte klaidingai - Jūs atsakėte klaidingai

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 6

Surinkta taškų: 6Klausimas: #4

Žodžius, kurie turi du dvibalsius, pažymėk „Taip“, jei turi vieną dvibalsį, žymėk „Ne“. 

1.Raudonuoja
2.Obuolys
3.Uodega
4.Muilas
5.Muiluoti
6.Šuoliuoja

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 6

Surinkta taškų: 5Klausimas: #5

Sujunk skiemenis ir perskaitysi vaisių pavadinimus.

a)    Sly ...
... va
b)    Ser ...
... bentas
c)    Obuo ...
... lys
d)    Treš ...
... nė
e)    Vyš ...
... nia
f)    Že ...
... muogė

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 3

Surinkta taškų: 3Klausimas: #6

Kuriuos žodžius vartojame kalbėdami švelniai, meiliai?

Teisingas atsakymasJūs atsakėte teisingai Saulutė
Teisingas atsakymasJūs atsakėte teisingai Mergytė
Teisingas atsakymasJūs atsakėte teisingai Mokinukė
Jūs atsakėte teisingai Vėpla
Jūs atsakėte teisingai Vaikėzas
Jūs atsakėte teisingai Žmogėnas

Jūs atsakėte teisingai - Jūs atsakėte teisingai     
Jūs atsakėte klaidingai - Jūs atsakėte klaidingai

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 3

Surinkta taškų: 3Klausimas: #7

Kokį skyrybos ženklą reikia padėti sakinių pabaigoje?

 • Mama, kada tu grįši
 • Kodėl šiandien taip šalta

Teisingas atsakymas Klaustuką
Tašką
Kablelį
Šauktuką

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 2

Surinkta taškų: 2Klausimas: #8

Pažymėk, kurie sakiniai teisingi ir kurie neteisingi.

1.Vardus rašome mažąja raide.
2.Jeigu žodis atsako į klausimą „ką?“, rašome nosinę.
3.Jonava, Šilutė - miestų pavadinimai.

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 4

Surinkta taškų: 4Klausimas: #9

Parašyk priešingos reikšmės žodį.

 • Aukštas - žemasneaukštas
 • Senas - jaunas arba naujasnesenas
 • Garsas - tylatylus
 • Mažai - daugdauk


Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 4

Surinkta taškų: 0Klausimas: #10

Surask sinonimus.

a)    Arklys ...
... Žirgas
b)    Draugas ...
... Bičiulis
c)    Kvatoti ...
... Juoktis
d)    Trobelė ...
... Namukas
e)    Rėkti ...
... Šaukti
f)    Regėti ...
... Matyti

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 6

Surinkta taškų: 6Klausimas: #11

Į kokį klausimą atsako pateikti žodžiai?

1. Saulei, jūrai, knygai

Teisingas atsakymas
2. Drauge, sūnumi, pasauliu

Teisingas atsakymas


Klaidingas atsakymas

3. Jūroje, name, akyje

Teisingas atsakymas
4. Kačių, gėlių, vaikų

Teisingas atsakymas
Klaidingas atsakymas
Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 6

Surinkta taškų: 3Klausimas: #12

Pasirink tinkamą raidę.

Jau pranašai linksmų dienų
Kas rytas lanko mus.
Ir vėjas - vėjas is kalnų
Jau beldžias į namus.

/S. Nėris/


Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 4

Surinkta taškų: 4Klausimas: #13

Ką reiškia frazeologizmas neieškoti žodžio kišenėje?

Teisingas atsakymas Būti iškalbingam, visada turėti, ką pasakyti
Nusikalbėti, niekus kalbėti
Klaidingas atsakymas Be paliovos kalbėti
Kalbėti tai, ko nereikia

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 2

Surinkta taškų: 0Klausimas: #14

Sujunk frazeologizmus ir jų paaiškinimus.

a)    Dantį užkalbėti ...
a)
... Įtikinti, įkalbėti apgaunant
b)    Kaišioti pagalius į ratus ...
b)
... Kam nors trukdyti
c)    Berti druską ant žaizdos ...
c)
... Priminti apie skaudžius dalykus
d)    Su gaidžiais keliasi ...
d)
... Labai anksti pabunda
e)    Nosį nušluostyti ...
e)
... Pasirodyti apsukresniam
f)    Į vieną dūdą pūsti ...
... Gerai sutarti

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 6

Surinkta taškų: 1Klausimas: #15

Perskaityk ir atsakyk į klausimus.

Kartą klajojo katinas po mišką ir sutiko lapę. Mandagiai paklausė lapės, kaip ji gyvena. 
- Kas tau rūpi?- atšovė kūmutė.
- O ką tu viena darysi, kai tave šunys užpuls?
- Labai aš jau šunų bijau,- nusijuokė lapė. - Žinau, kaip šunims galvą apsukti.

1. Ką veikė katinas?

Teisingas atsakymas
Klaidingas atsakymas


2. Kaip kalbėjo katinas su lape?

Teisingas atsakymas

Klaidingas atsakymas

3. Žodžių junginys „galvą apsukti“ yra ...

Teisingas atsakymas

Klaidingas atsakymas

4. Kaip apibūdintum laputę?

Teisingas atsakymas
Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 6

Surinkta taškų: 1.5Klausimas: #16

Kuriose eilutėse yra žodis įsibrovėlis?

Teisingas atsakymasJūs atsakėte teisingai Šaknis, priekaba, galūnė, priesaga
Teisingas atsakymasJūs atsakėte klaidingai Eilėraštis, pasaka, žiema, apsakymas
Jūs atsakėte teisingai Daiktavardis, būdvardis, veiksmažodis

Jūs atsakėte teisingai - Jūs atsakėte teisingai     
Jūs atsakėte klaidingai - Jūs atsakėte klaidingai

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 2

Surinkta taškų: 1.33Klausimas: #17

Pažymėk Taip, jei žodžiai nurodo, kad veiksmas vyko praeityje, arba Ne, jei veiksmas vyksta dabar ar vyks rytoj.

1.Skaitėme
2.Svajojau
3.Sveikinote
4.Piešiu
5.Rašysime
6.Grįžtu

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 6

Surinkta taškų: 6Klausimas: #18

Įrašyk praleistas raides.

 • žąasis
 • asilas
 • ąsotis
 • mįislė
 • ačiūu
 • vasara


Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 6

Surinkta taškų: 3Klausimas: #19

Kokia viena raidė tiktų visuose žodžiuose?

b_tas, p_sė, s_kasi, m_sė, s_pti

Atsakymas:
u

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 2

Surinkta taškų: 0Klausimas: #20

Ar prisimeni kalbos dalis? Sujunk kalbos dalį su žodžiu.

a)    Švara ...
a)
... daiktavardis
b)    Švarus ...
b)
... būdvardis
c)    Švariau ...
c)
... prieveiksmis
d)    Švarina ...
d)
... veiksmažodis

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 4

Surinkta taškų: 0Klausimas: #21

Perskaityk sakinį ir pažymėk, kurie teiginiai yra teisingi ir kurie neteisingi.

Vėjas vis stiprėjo, stiprėjo, ir galų gale vaikai išvydo didžiulius sniego kąsnius. 

1.Sakinyje yra du veiksniai.
2.Sakinyje yra trys veiksmažodžiai.
3.Sakinyje yra du būdvardžiai.
4.Sakinyje yra vienas sudurtinis žodis.

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 6

Surinkta taškų: 3Klausimas: #22

Pažymėk, kuriose eilutėse yra žodžių, turinčių mišriuosius dvigarsius.

Teisingas atsakymasJūs atsakėte teisingai Gandras, varnėnas, žvirblis
Teisingas atsakymasJūs atsakėte teisingai Varna, šarka, gulbė
Jūs atsakėte teisingai Strazdas, zylutė, kovas
Jūs atsakėte teisingai Sniegena, kėkštas, kuosa

Jūs atsakėte teisingai - Jūs atsakėte teisingai     
Jūs atsakėte klaidingai - Jūs atsakėte klaidingai

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 4

Surinkta taškų: 4Klausimas: #23

Sudaryk žodį ir užrašyk jį.

pusė + sesuo =  .....

Atsakymas:
pusseserė

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 3

Surinkta taškų: 0Klausimas: #24

Kurioje eilutėje nėra rašybos klaidų?

Teisingas atsakymas Ačiū, pievoje, seseriai, plaukia
Laukuosia, če, šeurėje
Klaidingas atsakymas Sunus, dzeugesi, kedeje

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 3

Surinkta taškų: 0
Tapk mūsų draugu Facebook'e!


Sveikinu! :)