Olympis 2020 - Rudens sesija / 7 klasė / Rezultatai
Dalyvis:Rok** Dru*****
Dalykas:Matematika
Lygis:Olympis 2020 - Rudens sesija / 7 klasė
Pradžia:2020-11-30 18:20:53
Pabaiga:2020-11-30 18:42:25
Trukmė:21:32
Maksimalus taškų skaičius:100
Surinkta taškų:64.039
Rezultatas: 64.039%
Geriau už: 23.857%Klausimas: #1

Tomas savo spintelę užrakina kodine spyna, kurios kodas susideda iš dviejų vienaženklių skaitmenų.
Tų skaitmenų suma lygi 11, o pirmas skaitmuo yra mažesnis už antrą.
Pažymėk galimus spynos kodo variantus.

Jūs atsakėte teisingai 65
Teisingas atsakymasJūs atsakėte teisingai 38
Teisingas atsakymasJūs atsakėte teisingai 29
Teisingas atsakymasJūs atsakėte teisingai 47
Teisingas atsakymasJūs atsakėte teisingai 56
Jūs atsakėte teisingai 11

Jūs atsakėte teisingai - Jūs atsakėte teisingai     
Jūs atsakėte klaidingai - Jūs atsakėte klaidingai

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 4

Surinkta taškų: 4Klausimas: #2

Padėk Kūlverstukui. Ar teisingi pateikti teiginiai?

1.Jeigu iš penkių tūkstančių atimtum penkis šimtus, tai gautum skaičių 4050.
2.Skaičius tūkstantis trylika - triženklis.
3.Skaičius devyni tūkstančiai keturi šimtai trys užrašomas taip: 9403.
4.Skaičius 1000 - mažiausias keturženklis skaičius.
5.Skaičius devyni šimtai devyniasdešimt devyni tūkstančiai yra vienetu mažesnis už milijoną.

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 6

Surinkta taškų: 6Klausimas: #3

Pasirink praleistus žodžius.

Jei vieną dėmenį padidinsime 15 vienetų, tai suma padidės 15 vienetų.
Skaičius, gaunamas sudėjus skaičius, vadinamas suma.
Dviejų skaičių skirtumas parodo, keliais vienetais pirmas skaičius yra didesnis už antrą.


Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 4

Surinkta taškų: 4Klausimas: #4

Karlsonas turėjo 15 saldainių daugiau nei Mažylis. Šventės metu abu gavo dar po 6 saldainius ir tuomet Karlsonas turėjo du kartus daugiau saldainių nei Mažylis.

1. Kiek saldainių iš pradžių turėjo Mažylis?

Teisingas atsakymas2. Kiek saldainių turėjo Karlsonas po šventės?

Teisingas atsakymas

Klaidingas atsakymas

3. Kiek iš viso saldainių drauge turėjo Karlsonas ir Mažylis po šventės?

Teisingas atsakymas
Klaidingas atsakymasTaškų skaičius už teisingą atsakymą: 6

Surinkta taškų: 2Klausimas: #5

Pažymėk teisingus teiginius.

Teisingas atsakymasJūs atsakėte teisingai Kad rastum nežinomą turinį, reikia sudėti atėminį ir skirtumą.
Teisingas atsakymasJūs atsakėte klaidingai Jeigu kiekvieną iš dviejų daugiklių padidintume 3 kartus, tai sandauga padidėtų 9 kartus.
Jūs atsakėte teisingai Norint rasti nežinomą dalinį, reikia prie dalmens pridėti daliklį.
Teisingas atsakymasJūs atsakėte teisingai Lygties šaknimi vadiname raidės reikšmę, su kuria lygybė tampa teisinga.

Jūs atsakėte teisingai - Jūs atsakėte teisingai     
Jūs atsakėte klaidingai - Jūs atsakėte klaidingai

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 5

Surinkta taškų: 3.75Klausimas: #6

Nustatyk atitikmenis tarp pateiktų užduočių ir lygčių, jei x - nežinomas skaičius.

a)    Tomas sugalvojo skaičių. Jei prie to skaičiaus pridėsi 23, o paskui prie gautos sumos pridėsi 58, tai gausi 158. Kokį skaičių sugalvojo Tomas?

...
... (х+23)+58=158
b)    Mantas sugalvojo skaičių. Jei prie to skaičiaus pridėsi 23, o paskui iš gautos sumos atimsi 58, tai gausi 158. Kokį skaičių sugalvojo Mantas? ...
b)
... (х+23)-58=158
c)    Ieva sugalvojo skaičių. Jei iš to skaičiaus atimsi 23, o paskui iš skirtumo atimsi 58, tai gausi 158. Kokį skaičių sugalvojo Ieva? ...
c)
... (х-23)-58=158
d)    Gabija sugalvojo skaičių. Jei iš to skaičiaus atimsi 23, o po to prie gauto skirtumo pridėsi 58, tai gausi 158. Kokį skaičių sugalvojo Gabija? ...
d)
... (х-23)+58=158

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 4

Surinkta taškų: 1Klausimas: #7

Pasirink skaičių, kuris dalinasi ir iš 5, ir iš 9, bet nesidalina iš 10.

Teisingas atsakymas 45
90
180
54
10

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 2

Surinkta taškų: 2Klausimas: #8

Dukra jaunesnė už tėvą tris kartus. Bet prieš 5 metus ji buvo jaunesnė už tėvą 4 kartus. Kiek metų tėvui?

Teisingas atsakymas 45 metai
40 metų
35 metai
30 metų

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 3

Surinkta taškų: 3Klausimas: #9

Dabar 2020-ieji metai. Po kelių metų bus artimiausi metai, kuriuos užrašant nebus skaitmens 0?

Teisingas atsakymas 91
Klaidingas atsakymas 79
80
90

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 3

Surinkta taškų: 0Klausimas: #10

Surask atitikmenis tarp dydžių ir jų galimų reikšmių.

a)    Pieno litro pakuotės masė ...
... 1 kg
b)    Obuolio masė ...
... 135 g
c)    Vaistų tabletės masė ...
... 400 mg
d)    Mokyklinio autobuso masė ...
... 6 t

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 4

Surinkta taškų: 4Klausimas: #11

Ar sutinki su pateiktais teiginiais?

1.Bet kuris triženklis natūralusis skaičius yra didesnis už bet kurį dviženklį.
2.Dviejų natūraliųjų skaičių dalmuo visada gaunasi natūralusis skaičius.
3.Atėminio ir skirtumo suma yra lygi turiniui.
4.Egzistuoja natūralusis skaičius, kuris yra didesnis už 105, bet mažesnis už 106.

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 6

Surinkta taškų: 4.5Klausimas: #12

Vienoje pasakų karalystėje viskas matuojama pintinėmis.
Viena pintinė lygi apytiksliai 657 gramams.
Ten užaugino arbūzą, sveriantį nuo trijų iki keturių pintinių.
Kiek galėjo sverti arbūzas?

1 kg 400 g
5 kg
Teisingas atsakymas 2 kg 500 g
2900 g

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 3

Surinkta taškų: 3Klausimas: #13

Surask skaičių, kurio ...
 

a)    pusė yra lygi 1 ...
a)
... 2
b)    trečdalis yra lygus 1 half ...
b)
... 1,5
c)    1 third yra lygi 1 third ...
... 1
d)    1 fourth yra lygi 1 over 8 ...
d)
... 0,5

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 5

Surinkta taškų: 1.25Klausimas: #14

Spektaklis „Pinokio nuotykiai“ trunka 2 1 over 6 valandos.
Jeigu reklamai skiriama 1 over 26 laiko, tai reklama trunka 5 minutes.


Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 4

Surinkta taškų: 4Klausimas: #15

Stalo plotį sumažino 25 %, o ilgį padidino 20 %.
Kaip pasikeitė stalo plotas?

Teisingas atsakymas Sumažėjo 10 %
Pasikeitė 5 %
Klaidingas atsakymas Nepasikeitė
Padidėjo 4 %

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 3

Surinkta taškų: 0Klausimas: #16

Penkiaženklis skaičius 2x823 dalinsis be liekanos iš 3, jei x vietoje įstatysime tam tikrus skaitmenis. 
Pasirink visus tinkamus variantus.

Teisingas atsakymasJūs atsakėte klaidingai 0
Jūs atsakėte teisingai 1
Jūs atsakėte teisingai 2
Teisingas atsakymasJūs atsakėte teisingai 3
Teisingas atsakymasJūs atsakėte teisingai 6
Teisingas atsakymasJūs atsakėte teisingai 9

Jūs atsakėte teisingai - Jūs atsakėte teisingai     
Jūs atsakėte klaidingai - Jūs atsakėte klaidingai

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 4

Surinkta taškų: 3.33Klausimas: #17

Filmą žiūrėjo du tėčiai, du sūnūs ir senelis su anūku.

Kiek žmonių žiūrėjo filmą?

Neskubėk, pagalvok.

Teisingas atsakymas 3 žmonės
Klaidingas atsakymas 6 žmonės
5 žmonės
4 žmonės

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 3

Surinkta taškų: 0Klausimas: #18

Katytė Murzė ketvirtį paros valgo, 2 over 3 laiko miega, o likusį laiką žaidžia.
Surask ryšį tarp katytės veiklų ir laiko.

a)    Valgo ...
a)
... 6 valandas
b)    Miega ...
... 16 valandų
c)    Žaidžia ...
c)
... 2 valandas

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 4

Surinkta taškų: 1.33Klausimas: #19

Kėdė ir stalas kartu kainuoja 800 eurų. Stalas trigubai brangesnis už kėdę.

1.Ar tiesa, kad kėdė kainuoja 20 eurų?
2.Ar tiesa, kad stalas kainuoja 600 eurų?
3.Ar tiesa, kad stalas ir 6 kėdės kainuoja tiek pat, kiek 3 stalai?
4.Ar tiesa, kad stalas brangesnis už kėdę 600 eurų?

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 5

Surinkta taškų: 3.75Klausimas: #20

Dorotė su draugais nuėjo 72 km, tai sudaro 4-ąją dalį viso kelio.
Kam lygus viso kelio ilgis?

Teisingas atsakymas 288 km
18 km
216 km
144 km

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 2

Surinkta taškų: 2Klausimas: #21

Padėk Šrekui rasti teisingus atsakymus.

1. Stačiojo kampo dydis yra ...


Teisingas atsakymas


2. Tomas per 18 sekundžių nubėgo 140 metrų. Kam lygus vidutinis Tomo greitis?

Teisingas atsakymas

Klaidingas atsakymas

3. Kokių trupmenų nebūna?Teisingas atsakymas

4. Kokio tipo trikampiai neegzistuoja?Teisingas atsakymas

5. Kiek kartų reikia padidinti skaičių 3, kad gautume 1800?

Teisingas atsakymas
Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 6

Surinkta taškų: 4.8Klausimas: #22

Pasirink visus teisingus atsakymus.

Jei taškas B yra atkarpos AC vidurys, tai ...

Teisingas atsakymasJūs atsakėte teisingai АВ = ВС
Teisingas atsakymasJūs atsakėte klaidingai АС = 2*АВ
Teisingas atsakymasJūs atsakėte klaidingai АВ + ВС = АС
Jūs atsakėte teisingai АВ = 2*АС
Jūs atsakėte klaidingai АВ = АС

Jūs atsakėte teisingai - Jūs atsakėte teisingai     
Jūs atsakėte klaidingai - Jūs atsakėte klaidingai

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 4

Surinkta taškų: 1.6Klausimas: #23

Surikiuok mažėjimo tvarka.


1
  10 % nuo 1500

  50 % nuo 240

3
  120 % nuo 90

  35 % nuo 120

5
  40 % nuo 50

  5 % nuo 80

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 5

Surinkta taškų: 3.06Klausimas: #24

Pasirink žodžius daliklis arba kartotinis.

a) skaičius šeši yra skaičiaus dvylika dalikliskartotinis.
b) skaičius trys yra skaičiaus trisdešimt dalikliskartotinis.
c) skaičius penkiolika yra skaičiaus penki kartotinis.
d) skaičius devyni yra skaičiaus trys kartotinisdaliklis.
e) skaičius keturiasdešimt yra skaičiaus aštuoni kartotinisdaliklis.
f) skaičius šimtas dvidešimt yra skaičiaus trisdešimt kartotinis.


Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 5

Surinkta taškų: 1.67
Tapk mūsų draugu Facebook'e!


Sveikinu! :)