Olympis 2020 - Pavasario sesija / 9 klasė / Rezultatai
Dalyvis:Rok** Urb****
Dalykas:Istorija
Lygis:Olympis 2020 - Pavasario sesija / 9 klasė
Pradžia:2020-03-24 11:24:24
Pabaiga:2020-03-24 11:46:57
Trukmė:22:33
Maksimalus taškų skaičius:100
Surinkta taškų:82.017
Rezultatas: 82.017%
Geriau už: 67.857%Klausimas: #1

Patvirtink arba paneik teiginius apie viduramžių žmogaus pasaulėvaizdį.

1.Žmonių gyvenimas buvo uždaras.
2.Žinios apie aplinkinį pasaulį buvo paviršutinės.
3.Dauguma žmonių mokėjo skaityti ir rašyti.
4.Žemėlapiai buvo gana tikslūs.
5.Manyta, kad žemė yra visatos centras.

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 6

Surinkta taškų: 4.8Klausimas: #2

Surikiuok įvykius chronologine tvarka.


  Pirmą kartą rašytiniuose šaltiniuose paminėtas Lietuvos vardas

2
  Mindaugas tampa Lietuvos valdovu

3
  Saulės mūšis

  Mindaugo krikštas

  Mindaugas karūnuojamas Lietuvos karaliumi

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 5

Surinkta taškų: 4.2Klausimas: #3

Išnagrinėk iliustraciją ir atsakyk į klausimus.

1. Kaip vadinama pavaizduota knyga?

Teisingas atsakymas
2. Įvardyk religiją, su kuria siejama ši knyga.

Teisingas atsakymas
3. Įvardyk šios religijos pradininką.

Teisingas atsakymas
4. Kelintame amžiuje atsirado ši religija?

Teisingas atsakymas

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 5

Surinkta taškų: 5Klausimas: #4

Ar galėjo Mindaugas:

1.sekmadieniais melstis Šv. Onos bažnyčioje Vilniuje?
2.susirašinėti laiškais su popiežiumi?
3.dalyvauti Žalgirio mūšyje?
4.susitikti su Otonu I?
5.skaityti spausdintą Torą?

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 5

Surinkta taškų: 4Klausimas: #5

Pažymėk Vytauto amžininkus.

Teisingas atsakymasJūs atsakėte teisingai Jogaila
Jūs atsakėte teisingai Klemensas V
Jūs atsakėte teisingai Petras I
Teisingas atsakymasJūs atsakėte teisingai Žana d'Ark
Teisingas atsakymasJūs atsakėte klaidingai Kęstutis

Jūs atsakėte teisingai - Jūs atsakėte teisingai     
Jūs atsakėte klaidingai - Jūs atsakėte klaidingai

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 3

Surinkta taškų: 2.4Klausimas: #6

Pirmasis universitetas Europoje įkurtas 1088 metais. Kuriame mieste jis buvo įsteigtas?

Teisingas atsakymas Italijoje, Bolonijoje
Prancūzijoje, Paryžiuje
Lietuvoje, Vilniuje
Anglijoje, Londone

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 3

Surinkta taškų: 3Klausimas: #7

Kryžiaus žygių padariniai.

Pažymėk 3 teisingus atsakymus.

Teisingas atsakymasJūs atsakėte teisingai Sustiprėjo Šiaurės Italijos miestai
Teisingas atsakymasJūs atsakėte klaidingai Pradėjo nykti baudžiava
Teisingas atsakymasJūs atsakėte teisingai Išaugo netolerancija bei tautinė ir religinė nesantaika
Jūs atsakėte klaidingai Išvaduotos šventosios krikščionių vietos
Jūs atsakėte teisingai Krikščionybė paplito visame Azijos žemyne

Jūs atsakėte teisingai - Jūs atsakėte teisingai     
Jūs atsakėte klaidingai - Jūs atsakėte klaidingai

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 4

Surinkta taškų: 2.4Klausimas: #8

Kokių dabartinių valstybių teritorijoje IX a. pradžioje buvo išsidėsčiusi Frankų imperija?

Teisingas atsakymasJūs atsakėte teisingai Prancūzijos
Teisingas atsakymasJūs atsakėte teisingai Belgijos
Teisingas atsakymasJūs atsakėte teisingai Nyderlandų
Teisingas atsakymasJūs atsakėte teisingai Šveicarijos
Jūs atsakėte teisingai Ispanijos
Jūs atsakėte teisingai Šiaurės Graikijos

Jūs atsakėte teisingai - Jūs atsakėte teisingai     
Jūs atsakėte klaidingai - Jūs atsakėte klaidingai

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 4

Surinkta taškų: 4Klausimas: #9

Sujunk, kas su kuo dera.

a)    Žemės valda, kurią gaudavo vasalas iš senjoro už karinę tarnybą. ...
... Feodas
b)    Viduramžių visuomeninė santvarka. ...
... Feodalizmas
c)    Feodalinės priklausomybės forma, feodalo teisė naudotis priverstiniu jam priklausančio valstiečio darbu, turtu ir asmeniu. ...
... Baudžiava
d)    Individuali šeimos žemės nuosavybė. ...
... Alodas

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 4

Surinkta taškų: 4Klausimas: #10

Kaip Krėvos sutartimi įsipareigojo Jogaila?

Pažymėk 3 teisingus atsakymus.

Teisingas atsakymasJūs atsakėte teisingai Krikštytis bei pakrikštyti visus Lietuvos gyventojus
Teisingas atsakymasJūs atsakėte teisingai Vesti Lenkijos karaliaus dukterį Jadvygą
Teisingas atsakymasJūs atsakėte teisingai Atgauti ir sugrąžinti Lenkijai priklausančias žemes
Jūs atsakėte teisingai Vilniuje įsteigti universitetą
Jūs atsakėte teisingai Užmegzti diplomatinius santykius su popiežiumi

Jūs atsakėte teisingai - Jūs atsakėte teisingai     
Jūs atsakėte klaidingai - Jūs atsakėte klaidingai

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 3

Surinkta taškų: 3Klausimas: #11

Kaip vadinamas krikščionių Bažnyčios skilimas 1054 m. į Rytų (stačiatikių) ir Vakarų (katalikų) Bažnyčias?

Atsakymą įrašyk vienu žodžiu vienaskaitos vardininko linksniu.

Atsakymas:

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 3

Surinkta taškų: 3Klausimas: #12

Sujunk, kas su kuo dera.

a)    Atrado Ameriką. ...
... Kristupas Kolumbas
b)    Apiplaukė Afriką ir rado jūrų kelią į Indiją. ...
... Vaskas da Gama
c)    Apiplaukė aplink pasaulį. ...
... Fernandas Magelanas
d)    Paneigė buvusią teoriją, kad Žemė yra Visatos centras ir padarė išvadą, kad Žemė sukasi aplink savo ašį. ...
... Mikalojus Kopernikas

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 5

Surinkta taškų: 5Klausimas: #13

Pažymėk Abiejų Tautų Respublikos valdovus.

Jūs atsakėte teisingai Vytautas
Jūs atsakėte klaidingai Jogaila
Teisingas atsakymasJūs atsakėte klaidingai Steponas Batoras
Teisingas atsakymasJūs atsakėte teisingai Stanislovas Augustas Poniatovskis
Teisingas atsakymasJūs atsakėte teisingai Zigmantas Vaza

Jūs atsakėte teisingai - Jūs atsakėte teisingai     
Jūs atsakėte klaidingai - Jūs atsakėte klaidingai

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 3

Surinkta taškų: 1.8Klausimas: #14

Patvirtink arba paneik teiginius.

1.Borodino mūšis - didžiausias ir daugiausiai gyvybių nusinešęs mūšis per visą 1812 m. Rusijos invazijos į Prancūziją laikotarpį.
2.Tautų pavasaris - nacionalinių revoliucijų banga, apėmusi daugelį Europos valstybių 1848-1849 m. Pirmiausia revoliucija kilo Prancūzijoje, o vėliau prasidėjo Vakarų ir Vidurio Europos valstybėse.
3.1787 m. JAV buvo priimta pirmoji rašytinė konstitucija pasaulyje.
4.Otas fon Bismarkas suvienijo Italiją.
5.Vasko da Gama atrado jūrų kelią į Indiją.

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 6

Surinkta taškų: 6Klausimas: #15

Patvirtink arba paneik teiginius apie Tilžės taikos sutartį.

1.Tilžės taikos sutartis tarp Vokietijos ir Prancūzijos sudaryta 1807 m. birželio 25 d.
2.Po šios sutarties sudarymo lenkų žemėse sukurta Varšuvos kunigaikštystė.
3.Po šios sutarties sudarymo Gdanskas tapo laisvuoju miestu.
4.Rusija įsipareigojo sudaryti paliaubas su Kinija.
5.Prūsija prarado beveik pusę teritorijos.

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 5

Surinkta taškų: 2Klausimas: #16

Remdamasis žemėlapiu ir žiniomis atsakyk į klausimus.

1. Koks mūšis pavaizduotas žemėlapyje?

Teisingas atsakymas
2. Kelintais metais įvyko šis mūšis?

Teisingas atsakymas
3. Kurios valstybės teritorijoje įvyko šis mūšis?

Teisingas atsakymas
4. Kurios valstybės kariuomenė buvo galutinai sutriuškinta mūšio metu?

Teisingas atsakymas

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 4

Surinkta taškų: 4Klausimas: #17

Kam priklauso citata: „Jūs manėte, ponai, kad valstybė – tai jūs. Klydote! Valstybė – tai aš!“?

Teisingas atsakymas Liudvikui XIV
Petrui I
Džiuzepei Garibaldžiui
Džordžui Vašingtonui
Jekaterinai II

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 2

Surinkta taškų: 2Klausimas: #18

Ketverių metų seimas posėdžiavo 1788-1792 m. Varšuvoje ir priėmė daug svarbių nutarimų, pakeitusių Abiejų Tautų Respublikos valdymo sistemą. Kokius nutarimus priėmė šis seimas?

Teisingas atsakymasJūs atsakėte teisingai Nutarė padidinti kariuomenę iki 100 000 žmonių.
Teisingas atsakymasJūs atsakėte teisingai Panaikino Nuolatinę tarybą.
Teisingas atsakymasJūs atsakėte klaidingai Daugeliu atveju sulygino miestiečių ir bajorų teises.
Teisingas atsakymasJūs atsakėte teisingai 1791 m. priėmė Gegužės trečiosios konstituciją.
Jūs atsakėte klaidingai Pradėjo vykdyti žemės reformą.
Jūs atsakėte teisingai Padėjo pamatus visuotiniam gyventojų surašymui.

Jūs atsakėte teisingai - Jūs atsakėte teisingai     
Jūs atsakėte klaidingai - Jūs atsakėte klaidingai

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 4

Surinkta taškų: 2.67Klausimas: #19

Sankt Peterburgas įkurtas 1703 metais ir vadinamas Rusijos „langu į Europą“. Kuris valdovas laikomas šio miesto įkūrėju?

Teisingas atsakymas Petras I
Nikolajus I
Jekaterina II
Aleksandras I

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 2

Surinkta taškų: 2Klausimas: #20

Kokie du miestai buvo Abiejų Tautų Respublikos sostinėmis?

Teisingas atsakymasJūs atsakėte klaidingai Varšuva
Teisingas atsakymasJūs atsakėte teisingai Krokuva
Jūs atsakėte klaidingai Vilnius
Jūs atsakėte teisingai Kaunas
Jūs atsakėte teisingai Trakai
Jūs atsakėte teisingai Gdanskas

Jūs atsakėte teisingai - Jūs atsakėte teisingai     
Jūs atsakėte klaidingai - Jūs atsakėte klaidingai

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 3

Surinkta taškų: 2Klausimas: #21

Pirmasis Abiejų Tautų Respublikos padalijimas įvyko 1772 metais. Iš LDK valdų Rusijai atiteko šiaurinės Rytų Baltarusijos žemės, iš LDK ir Lenkijos bendrų valdų – Latgala. Prūsija ir Austrija prisijungė Lenkijos valdas: Prūsija – lenkų šiaurines žemes, Austrija – vakarinę UkrainosBaltarusijos dalį su Lvovo miestu ir Lenkijos pietines žemes.


Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 5

Surinkta taškų: 3.75Klausimas: #22

Surikiuok XIX amžiaus Lietuvos istorijos įvykius chronologine tvarka.


  Napoleonas įžengė į Lietuvą.

2
  Pirmas sukilimas prieš caro valdžią Lietuvoje ir Lenkijoje.

  Vilniaus universiteto uždarymas.

4
  Baudžiavos panaikinimas.

5
  Antras sukilimas prieš caro valdžią Lietuvoje ir Lenkijoje.

6
  Lietuviškos spaudos draudimo pradžia.

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 6

Surinkta taškų: 4Klausimas: #23

Patvirtink arba paneik teiginius.

1.Barokas pradžią gavo Italijoje ir paplito visoje Europoje.
2.Šventos Onos bažnyčia Vilniuje - gotikinio stiliaus.
3.Eifelio bokštas – vienas iš Paryžiaus simbolių, pastatytas XX amžiaus pradžioje.
4.Vilniaus katedra – klasicizmo pavyzdys.
5.Laisvės statulą, kuri stovi Laisvės saloje prie Niujorko, JAV padovanojo prancūzai.

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 5

Surinkta taškų: 3Klausimas: #24

Sujunk, kas su kuo dera.

a)    Atliko svarbų vaidmenį kovoje dėl Italijos susivienijimo ir išvadavimo. ...
... Džiuzepė Garibaldis
b)    Pirmasis Vokietijos kancleris. ...
... Otas fon Bismarkas
c)    Pirmasis Jungtinių Amerikos Valstijų prezidentas. ...
... Džordžas Vašingtonas
d)    Karo didvyris, išgarsėjęs tuo, kad apgynė Rusiją nuo Napoleono kariuomenės bei privertė ją gėdingai trauktis. ...
... Michailas Kutuzovas
e)    Vilniaus generalgubernatorius, pasižymėjo lietuvių tautos rusinimo procese. ...
e)
... Michailas Muravjovas

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 5

Surinkta taškų: 4
Tapk mūsų draugu Facebook'e!


Sveikinu! :)