Olympis 2020 - Pavasario sesija / 4 klasė / Rezultatai
Dalyvis:Mar*** Bal*********
Dalykas:Lietuvių kalba ir literatūra
Lygis:Olympis 2020 - Pavasario sesija / 4 klasė
Pradžia:2020-04-01 13:27:41
Pabaiga:2020-04-01 13:45:30
Trukmė:17:49
Maksimalus taškų skaičius:100
Surinkta taškų:70.533
Rezultatas: 70.533%
Geriau už: 15.934%Klausimas: #1

Pažymėk, kurie sakiniai parašyti taisyklingai ir kurie netaisyklingai.

1.Ir vėl nespėjau ant autobuso.
2.Šiandien į autobusą spėjau.
3.Sesė groja ant pianino.
4.Mano draugas moka groti pianinu.
5.Prašau pasakyti, ko šiandien nėra pamokoje.
6.Sakykit, ko šiandien nėra pamokoje?

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 6

Surinkta taškų: 4Klausimas: #2

Ką reiškia frazeologizmas nosį riesti?
Pažymėk visus tinkančius atsakymus.

Teisingas atsakymasJūs atsakėte teisingai Puikuotis
Teisingas atsakymasJūs atsakėte teisingai Būti arogantiškam
Teisingas atsakymasJūs atsakėte klaidingai Sirgti žvaigždžių liga
Jūs atsakėte teisingai Bandyti nosimi pasiekti kaktą

Jūs atsakėte teisingai - Jūs atsakėte teisingai     
Jūs atsakėte klaidingai - Jūs atsakėte klaidingai

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 3

Surinkta taškų: 2.25Klausimas: #3

Įrašyk praleistas raides.

mįslė
ąAžuolinis
žąUnsinas
JūUratė
KĘstutis
ačiŪ


Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 6

Surinkta taškų: 3Klausimas: #4

Pasirink tinkamą raidę.

Vieną rudens rytą į kiemą užsuko ežys.

Senelis man padėjo atspėti mįslę.


Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 4

Surinkta taškų: 4Klausimas: #5

Kuris Lietuvos miestas yra ir jūrų uostas?
Parašyk pavadinimą be klaidų.

Atsakymas:

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 2

Surinkta taškų: 2Klausimas: #6

Kuriuose žodžiuose nėra dvibalsių?

Teisingas atsakymasJūs atsakėte teisingai Griūsiu
Teisingas atsakymasJūs atsakėte klaidingai Kriuksėjome
Teisingas atsakymasJūs atsakėte teisingai Pasiėmė
Jūs atsakėte teisingai Siaubas
Jūs atsakėte teisingai Puikuotis

Jūs atsakėte teisingai - Jūs atsakėte teisingai     
Jūs atsakėte klaidingai - Jūs atsakėte klaidingai

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 3

Surinkta taškų: 2.4Klausimas: #7

Pažymėk, kuriose eilutėse visi žodžiai turi mišriuosius dvigarsius ir kuriose neturi.

1.Ungurys, erkė, elnias
2.Karvė, vasara, pelynas
3.Ekskursija, kirmėlė, kalnas
4.Karavanas, Kamilė, kelnės

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 4

Surinkta taškų: 4Klausimas: #8

Šaknis, priesaga, priešdėlis, galūnė.

Kas tai?

Teisingas atsakymas Reikšminės žodžio dalys
Sakinio dalys
Kalbos dalys
Reikšminiai žodžiai

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 2

Surinkta taškų: 2Klausimas: #9

Perskaityk ir atsakyk į klausimus.

Sykį einam iš mokyklos —
Simas, Rimas, aš ir Benas —
Žiū — senelis baloj stypso
Ir labai linksmai kikena.

Klausinėjame apstoję:
— Ko čia stovi? Kas čia bus?
O senelis — trept su koja —
Ir aptaško mus visus.

Išsilakstę į šalis,
Krapštinėjamės ausis,
O senelis droviai šypso:
— Štai dėl ko aš stoviu šičia!..
/J.Erlickas/

1. Keli vaikai ėjo iš mokyklos?

Teisingas atsakymas
Klaidingas atsakymas


2. Koks žodžio „stypso“ sinonimas?

Teisingas atsakymas3. Ką suplanavo senelis?

Teisingas atsakymas
Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 5

Surinkta taškų: 3.33Klausimas: #10

Sujunk ir perskaitysi sudurtinį žodį.

a)    Kamin ...
... krėtys
b)    Gandra ...
... lizdis
c)    Rugia ...
... gėlė
d)    Galvū ...
... galis
e)    Varna ...
... lėša
f)    Erdvė ...
... laivis

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 6

Surinkta taškų: 6Klausimas: #11

Išsibėgiojo raidės. Sudėliok jas, perskaityk žodį ir parašyk jį.

ptislapas
 

Atsakymas:
paslaptis

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 3

Surinkta taškų: 0Klausimas: #12

Sujunk būdvardžius su jiems tinkančiais daiktavardžiais.

a)    Švelnių ...
... kačiukų
b)    Švelnią ...
... katytę
c)    Švelnioje ...
... rankoje
d)    Šiurkštiems ...
... delnams
e)    Šiurkščiuose ...
... žodžiuose
f)    Šiurkščiam ...
... žmogui

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 6

Surinkta taškų: 6Klausimas: #13

Žodžių junginį saldi vyšnia išlinksniuok tik vienaskaita.

V. saldi vyšnia
K. Saldžios vyšnios
N. Saldžiai vyšniai
G. saldžią vyšniąSaldžia vyšnia
Įn. saldžia vyšniaSaldzia vyšnia
Vt. Saldžioje vyšnioje


Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 6

Surinkta taškų: 3.6Klausimas: #14

Pažymėk, kuriose eilutėse visi veiksmažodžiai būtojo kartinio laiko.

Teisingas atsakymasJūs atsakėte teisingai Miegojau, valgėme, ėjai
Teisingas atsakymasJūs atsakėte teisingai Ruošiau, siuvo, skynė
Jūs atsakėte teisingai Žydi, valgysiu, esi
Jūs atsakėte teisingai Lyja, snigdavo, bėgu

Jūs atsakėte teisingai - Jūs atsakėte teisingai     
Jūs atsakėte klaidingai - Jūs atsakėte klaidingai

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 2

Surinkta taškų: 2Klausimas: #15

Pažymėk, kurie žodžiai yra asmenuojami ir kurie neasmenuojami.

1.Klausausi
2.Klausymas
3.Klausiame
4.Klaustukas
5.Paklausimas
6.Paslaptingai

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 6

Surinkta taškų: 3Klausimas: #16

Sujunk veiksmažodžius su jų apibūdinimais.

a)    Mokysiu ...
... būs.l., vns., 1 a.
b)    Mokydavotės ...
... būt.d.l., dgs., 2 a.
c)    Mokytis ...
... bendratis
d)    Mokausi ...
... es.l., vns. 1 a.
e)    Mokei ...
... būt.k.l., vns., 2 a.

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 6

Surinkta taškų: 6Klausimas: #17

Perskaityk ir atsakyk į klausimus.

Ir aš apsidžiaugiau, kaip apsidžiaugia, pamatęs kiškį, medėjas.
O aš juk juo buvau apsitaisęs. Ant pečių turėjau persidėjęs lanką,
rankoj nešiaus strėlas: maniau esąs tikras Amerikos tyrlaukių gyventojas,
Kuperio aprašytas. 

1. Kokio kūrinio ištrauka čia pateikta?

Teisingas atsakymas2. Kas šio kūrinio autorius?

Teisingas atsakymas

Klaidingas atsakymas

3. Kas yra medėjas?

Teisingas atsakymas4. Kiek veiksmažodžių yra pirmajame sakinyje?

Teisingas atsakymas
Klaidingas atsakymas


5. Apie kokį Amerikos tyrlaukių gyventoją kalbama?

Teisingas atsakymas

Klaidingas atsakymas


Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 5

Surinkta taškų: 2Klausimas: #18

Pasirink trūkstamus eilėraščio žodžius.

Kur bėga Šešupė, kur Nemunas teka,
Tai mūsų tėvynė, graži Lietuva;
Čia broliai artojai lietuviškai šneka,
Čia skamba po kaimus Birutės daina.


Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 5

Surinkta taškų: 5Klausimas: #19

Kas yra pirmosios lietuviškos knygos autorius?

Teisingas atsakymas M. Mažvydas
K. Donelaitis
V. Kudirka
Maironis

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 3

Surinkta taškų: 3Klausimas: #20

Kurie teiginiai apie būdvardį yra teisingi?

Teisingas atsakymasJūs atsakėte klaidingai Kaitomas linksniais
Teisingas atsakymasJūs atsakėte klaidingai Kaitomas giminėmis
Teisingas atsakymasJūs atsakėte klaidingai Kaitomas skaičiais
Jūs atsakėte teisingai Kaitomas asmenimis
Jūs atsakėte teisingai Kaitomas laikais

Jūs atsakėte teisingai - Jūs atsakėte teisingai     
Jūs atsakėte klaidingai - Jūs atsakėte klaidingai

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 3

Surinkta taškų: 1.2Klausimas: #21

Surikiuok žodžius abėcėlės tvarka.


1
  Cepelinas

2
  Čipolinas

3
  Graužikas

4
  Inkilas

5
  Yda

6
  Jonažolė

7
  Juozažolė

8
  Kirvis

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 4

Surinkta taškų: 0.75Klausimas: #22

Kuris teiginys apie žodį šiurkščioje neteisingas?

Teisingas atsakymas Daugiskaita
Moteriškoji giminė
Vietininko linksnis
Būdvardis

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 2

Surinkta taškų: 2Klausimas: #23

Sujunk autorių su jo kūriniu.

a)    Jonas Bilūnas ...
... „Brisiaus galas“
b)    Vytė Nemunėlis ...
b)
... „Meškiukas Rudnosiukas“
c)    Vytautė Žilinskaitė ...
... „Kelionė į Tandadriką“
d)    Bitė Vilimaitė ...
d)
... „Čiuožyklos muzika“

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 6

Surinkta taškų: 3Klausimas: #24

Kaip vadinama kalbos dalis, dažniausiai reiškianti, kaip atliekamas veiksmas?

Atsakymas:
prieveiksmis arba prieveiksmiu

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 2

Surinkta taškų: 0
Tapk mūsų draugu Facebook'e!


Sveikinu! :)