Olympis 2020 - Pavasario sesija / 6 klasė / Rezultatai
Dalyvis:Ema Mik********
Dalykas:Lietuvių kalba ir literatūra
Lygis:Olympis 2020 - Pavasario sesija / 6 klasė
Pradžia:2020-04-02 12:36:10
Pabaiga:2020-04-02 13:04:33
Trukmė:28:23
Maksimalus taškų skaičius:100
Surinkta taškų:83.6
Rezultatas: 83.6%
Geriau už: 31.19%Klausimas: #1

Sujunk būdvardį su jam tinkančiu daiktavardžiu.

a)    Gražią ...
... gėlę
b)    Gražias ...
... gėles
c)    Gražių ...
... gėlių
d)    Gražioms ...
... gėlėms
e)    Gražiomis ...
... gėlėmis

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 5

Surinkta taškų: 5Klausimas: #2

Kiek raidžių ir kiek garsų sudaro žodį snaudžia?

Teisingas atsakymasJūs atsakėte teisingai 8 raidės
Teisingas atsakymasJūs atsakėte teisingai 6 garsai
Jūs atsakėte teisingai 7 raidės
Jūs atsakėte teisingai 8 garsai
Jūs atsakėte teisingai 7 garsai
Jūs atsakėte teisingai 6 raidės

Jūs atsakėte teisingai - Jūs atsakėte teisingai     
Jūs atsakėte klaidingai - Jūs atsakėte klaidingai

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 3

Surinkta taškų: 3Klausimas: #3

Kuriuos žodžius sudaro vienodas raidžių ir garsų skaičius?

Teisingas atsakymasJūs atsakėte teisingai Maudytis
Teisingas atsakymasJūs atsakėte klaidingai Svajonė
Teisingas atsakymasJūs atsakėte teisingai Apsauga
Jūs atsakėte teisingai Skaičius
Jūs atsakėte klaidingai Šiaurinis
Jūs atsakėte teisingai Paveiksliukas

Jūs atsakėte teisingai - Jūs atsakėte teisingai     
Jūs atsakėte klaidingai - Jūs atsakėte klaidingai

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 3

Surinkta taškų: 2Klausimas: #4

Kas sudaro skiemens pagrindą?

Pažymėk neteisingą atsakymą.

Teisingas atsakymas Priebalsis
Balsis
Dvibalsis
Klaidingas atsakymas Mišrusis dvigarsis

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 2

Surinkta taškų: 0Klausimas: #5

Rask sinonimus.

a)    Žirgas ...
... arklys
b)    Miškas ...
... giria
c)    Čiulba ...
... gieda
d)    Valgo ...
... ėda
e)    Žiūrėti ...
... stebėti
f)    Šviesiaplaukė ...
... blondinė

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 6

Surinkta taškų: 6Klausimas: #6

Surask antonimus.

a)    Lengva ...
... sunku
b)    Tiesa ...
... melas
c)    Kartu ...
... atskirai
d)    Liga ...
... sveikata
e)    Švelnus ...
... šiurkštus

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 5

Surinkta taškų: 5Klausimas: #7

Surask paaiškinimą frazeologizmui.

a)    Iš kailio nertis ...
... labai stengtis
b)    Už širdies griebia ...
b)
... sujaudina
c)    Vėjo pamušalas ...
... lengvabūdis
d)    Berti druskos ant žaizdos ...
d)
... skaudinti
e)    Vedžioti už nosies ...
... apgaudinėti
f)    Dantį griežia ...
... pyksta

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 6

Surinkta taškų: 4Klausimas: #8

Pažymėk, kuriame sakinyje yra frazeologizmas ir kuriame nėra.

1.Jis visą savaitę draugus vedžiojo už nosies.
2.Sesutė pastvėrė brolį už nosies ir ėmė vedžioti po kambarį.
3.Laboratorijoje išsirito balta varna.
4.Naujoje mokykloje jaučiausi balta varna.
5.Nojus neatsargiai paėmė puodelį ir šis iškrito iš rankų.

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 6

Surinkta taškų: 3.6Klausimas: #9

Sudaryk sudurtinius žodžius.

ledynas + metas ledynmetis
galva + galas galvūgalisgalvūgalvis
žiedas + kotas žiedkotis
aną + kartą anąkart


Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 4

Surinkta taškų: 3Klausimas: #10

Kas parašė eiliuotą pasaką „Eglė žalčių karalienė“?

Teisingas atsakymas Salomėja Nėris
Jonas Bilūnas
Vytė Nemunėlis
Bitė Vilimaitė

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 2

Surinkta taškų: 2Klausimas: #11

Atsakyk į klausimus.

1. Kuri sakinio dalis nėra pagrindinė?

Teisingas atsakymas2. Kiek raidžių yra lietuvių kalbos abėcėlėje?

Teisingas atsakymas3. Kuri sakinio dalis atsako į klausimus „koks?“, „kokia?“, „kieno?“?

Teisingas atsakymas4. Kaip vadinamas pastovus, vaizdingas, nuolatinę reikšmę turintis žodžių junginys?

Teisingas atsakymas
Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 6

Surinkta taškų: 6Klausimas: #12

Kaip vadinamas mažybinės reikšmės žodis?

Teisingas atsakymas Deminutyvu
Personifikacija
Įasmeninimu
Klaidingas atsakymas Epitetu

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 2

Surinkta taškų: 0Klausimas: #13

Surink išsibarsčiusias raides ir perskaityk žodį. Užrašyk jį be klaidų.

saripsava

Atsakymas:

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 3

Surinkta taškų: 3Klausimas: #14

Pagal darybos reikšmę surask darinius.

a)    Žmogus, kuris moko ...
... mokytojas
b)    Žmogus, kurį moko ...
... mokinys
c)    Vieta, kurioje mokoma ...
... mokykla
d)    Vieta, kurioje perkama ...
... parduotuvė
e)    Daiktas, kurį perkame ...
... pirkinys
f)    Žmogus, kuris perka ...
... pirkėjas

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 6

Surinkta taškų: 6Klausimas: #15

Kaip vadinamas mokslas, nagrinėjantis žodžio sandarą ir darybą, kalbos dalis?

Atsakymas:

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 3

Surinkta taškų: 3Klausimas: #16

Pažymėk, kurie teiginiai yra teisingi ir kurie neteisingi.

1.Priegaidę turi ilgasis kirčiuotas skiemuo.
2.Kirčiuotą trumpą skiemenį kirčiuosime dešininiu kirčio ženklu.
3.Lietuvių kalboje balsiai „ė“ ir „o“ visada ilgi.
4.Dvigarsiai skirstomi į balsius ir mišriuosius dvigarsius.
5.„Dž“ - dvi raidės, bet vienas garsas.
6.Visada minkštas priebalsis yra „j“.

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 6

Surinkta taškų: 5Klausimas: #17

Kurie žodžiai turi ilgą kirčiuotą žodžio pabaigą?

Teisingas atsakymasJūs atsakėte teisingai Senų, gėlė
Teisingas atsakymasJūs atsakėte teisingai Varlė, draugų
Jūs atsakėte teisingai Namuose, pirksiu
Jūs atsakėte teisingai Gėles, tave

Jūs atsakėte teisingai - Jūs atsakėte teisingai     
Jūs atsakėte klaidingai - Jūs atsakėte klaidingai

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 3

Surinkta taškų: 3Klausimas: #18

Pasirink tinkamas raides.

Danguje žybtelėjo žaibas ir driokstelėjo griaustinis.

Užsuk į svečius pavakaryį ir atšvęesime gimtadienį.


Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 6

Surinkta taškų: 4Klausimas: #19

Surikiuok žodžius abėcėlės tvarka.


  Tamsa

  Temsta

  Tikrovė

  Tomas

  Tundra

  Turgus

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 3

Surinkta taškų: 3Klausimas: #20

Sujunk būdvardį su daiktavardžiu.

a)    Spalvotuose ...
... lapuose
b)    Spalvotose ...
b)
... knygose
c)    Šviesių ...
... kambarių
d)    Žalioje ...
... žolėje
e)    Žaliose ...
e)
... pievose
f)    Šviesiam ...
f)
... kambariui

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 6

Surinkta taškų: 3Klausimas: #21

Kuri galūnė tinka pateiktiems daiktavardžiams?

širdž_, ak_, žąs_

Teisingas atsakymas -iai
-iui
-ei
-iems

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 2

Surinkta taškų: 2Klausimas: #22

Kas yra kūrinio „Giesmė apie Gediminą“ autorius?

Teisingas atsakymas Balys Sruoga
Justinas Marcinkevičius
Vincas Kudirka
Vytautė Žilinskaitė

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 2

Surinkta taškų: 2Klausimas: #23

Ką žinai apie lietuvių dievus ir deives?

a)    Laima ...
... nulemdavo žmonių likimą
b)    Austėja ...
... bičių deivė
c)    Žemyna ...
... žemės, gyvybės deivė
d)    Medeina ...
... miško deivė

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 4

Surinkta taškų: 4Klausimas: #24

Įrašyk praleistas raides.

Kartą priešų didž min
Iš savų kraštų išginęs,
Linksmas grįžta Gediminas
Atsikvėpt miškuos tėvynės.
Su šauniais kariais savais
Joja kloniais ir kalnais.
Ir medžioja – miškas braška!


Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 6

Surinkta taškų: 6
Tapk mūsų draugu Facebook'e!


Sveikinu! :)