Olympis 2020 - Pavasario sesija / 7 klasė / Rezultatai
Dalyvis:Aus***** Ken****
Dalykas:Matematika
Lygis:Olympis 2020 - Pavasario sesija / 7 klasė
Pradžia:2020-03-26 20:50:26
Pabaiga:2020-03-26 21:27:45
Trukmė:35:52
Maksimalus taškų skaičius:100
Surinkta taškų:48.156
Rezultatas: 48.156%
Geriau už: 11.842%Klausimas: #1

Kiek kartų mechaninio laikrodžio valandinė rodyklė juda lėčiau už minutinę? Atsakymą rašyk skaičiumi.

Atsakymas:
kartų

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 2

Surinkta taškų: 2Klausimas: #2

Afrikiečių masajai užrašo skaičius brūkšnelių ir taškelių pavidalu. Skaičius 1 žymimas tašku, o 5 - brūkšneliu. Pavyzdžiui, midline horizontal ellipsis long dash žymi skaičių 8. Kokį skaičių žymi midline horizontal ellipsis space midline horizontal ellipsis long dash long dash?

Teisingas atsakymas 16
4
8
12

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 3

Surinkta taškų: 3Klausimas: #3

Katinas Borisas sveria tiek pat, kiek katė Murkė ir jos brolis Rudnosis kartu sudėjus. 3 Murkės sveria tiek pat, kiek katinas Borisas. Kiek Murkių sveria tiek pat, kiek katinas Rudnosis?

Teisingas atsakymas 2
Klaidingas atsakymas 3
4
1

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 3

Surinkta taškų: 0Klausimas: #4

Bėgimo varžybose dalyvavo penki bėgikai. Linas finišavo ankščiau nei Marius, Vilius finišavo vėliau nei Jonas, Marius finišavo ankščiau už Joną, o Edvardas finišavo ankščiau nei Linas. Surikiuok, kas po ko kirto į finišo liniją pradedant nuo nugalėtojo.


  Edvardas

  Linas

  Marius

  Jonas

  Vilius

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 5

Surinkta taškų: 5Klausimas: #5

Ar teiginiai yra teisingi?

1.Bet kuris natūralusis skaičius turi bent du daliklius.
2.Jei skaičius yra devynių kartotinis, tai jis dalijasi iš trijų.
3.Du - pirminis skaičius.
4.Dviejų nelyginių skaičių skirtumas - nelyginis skaičius.

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 6

Surinkta taškų: 3Klausimas: #6

Rask teisingus atsakymus.

1. Kuris mokslininkas atrado koordinačių sistemą?

Teisingas atsakymas
Klaidingas atsakymas


2. Kiek laipsnių sudaro ištiestinį kampą?

Teisingas atsakymas
Klaidingas atsakymas


3. Jeigu skaičius turi tik du daliklius: vienetą ir patį save, tai jis vadinamas ...

Teisingas atsakymas

Klaidingas atsakymas

4. Nei pirminis, nei sudėtinis yra skaičius ...

Teisingas atsakymas5. Du skaičiai, kurių sandauga lygi vienetui, vadinami...

Teisingas atsakymas
Klaidingas atsakymasTaškų skaičius už teisingą atsakymą: 6

Surinkta taškų: 1.2Klausimas: #7

Tomas, Petras ir Simas mokosi 2, 4 ir 6 klasėse. Jauniausias iš jų neturi brolių ir seserų. Simas mokosi su Petro seserimi vienoje klasėje ir yra vyriausias iš vaikų. 

Sujunk vaikų vardus su klasėmis, kuriose jie mokosi.

a)    Simas ...
a)
... 6 klasė
b)    Petras ...
b)
... 4 klasė
c)    Tomas ...
... 2 klasė

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 5

Surinkta taškų: 1.67Klausimas: #8

Vietoj žvaigždutės skaičiuje 263* įrašyk tokį skaitmenį, kad gautas skaičius būtų 3 kartotinis.

Nurodyk visus galimus atvejus.

Teisingas atsakymasJūs atsakėte klaidingai 1
Teisingas atsakymasJūs atsakėte teisingai 4
Teisingas atsakymasJūs atsakėte klaidingai 7
Jūs atsakėte teisingai 5
Jūs atsakėte teisingai 3

Jūs atsakėte teisingai - Jūs atsakėte teisingai     
Jūs atsakėte klaidingai - Jūs atsakėte klaidingai

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 4

Surinkta taškų: 2.4Klausimas: #9

Padėk Mikiui Pūkuotukui surasti pusę vieneto, kuri yra užrašyta dešimtaine trupmena.

Teisingas atsakymas 0,5
1,5
Klaidingas atsakymas 1/2
0,1

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 2

Surinkta taškų: 0Klausimas: #10

Ateivis iš Mėnulio turi 9 gyvenimus. Aštuoni iš jų jau praėjo, o kiekvienas sekantis yra ilgesnis už prieš tai buvusį. Pirmas truko tik metus, antras - du, trečias - tris ir t.t.. Devintas ateivio gyvenimas ką tik prasidėjo. Vadinasi, dabar ateiviui iš Mėnulio 36 metai.


Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 4

Surinkta taškų: 4Klausimas: #11

Pagalvok ir atsakyk.

1. Kiek centimetrų yra 0,2 metro?

Teisingas atsakymas2. Kiek gramų turi 3 kilogramai?

Teisingas atsakymas3. Kiek minučių turi 3/4 valandos?

Teisingas atsakymas

Klaidingas atsakymas


Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 4

Surinkta taškų: 2.67Klausimas: #12

Heraklis pasakė: „Mano prosenelis turėjo tris sūnus. Kiekvienas iš jų padovanojo jam tris anūkus, o kiekvienas anūkas - po tris proanūkius“. Kiek vyrų buvo Heraklio giminėje?

Teisingas atsakymas 40
10
Klaidingas atsakymas 27
11

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 4

Surinkta taškų: 0Klausimas: #13

Karuselė parke „Piratų laivas“ veikia antradieniais, šeštadieniais ir sekmadieniais. Linai leido lankyti parką 9 dienas iš eilės. Kurią savaitės dieną ji turėtų ateiti į parką pirmą kartą, kad pasivažinėtų kiek įmanoma daugiau kartų „Piratų laive“?

Teisingas atsakymas Šeštadienį
Ketvirtadienį
Antradienį
Penktadienį

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 3

Surinkta taškų: 3Klausimas: #14

Ar sutinki su teiginiais?

1.Nelyginio skaičiaus kvadratas - nelyginis skaičius.
2.Lyginio skaičiaus kvadratas - lyginis skaičius.
3.Dviejų pirminių skaičių sandauga gali būti pirminis skaičius.
4.Skaičius vienuolika yra mažiausias dviženklis pirminis skaičius.

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 6

Surinkta taškų: 4.5Klausimas: #15

Stačiakampio formos popieriaus lapą, kurio kraštinių ilgiai 10 m ir 2 m, vienu kirpimu tiesia linija galima padalinti į ...

Pažymėk visus teisingus teiginius.

Jūs atsakėte teisingai dvi lygias kvadrato formos dalis.
Teisingas atsakymasJūs atsakėte klaidingai dvi lygias trikampio formos dalis.
Teisingas atsakymasJūs atsakėte klaidingai dvi dalis: vieną trikampio formos, kita - keturkampio.
Teisingas atsakymasJūs atsakėte teisingai du vienodus stačiakampius.

Jūs atsakėte teisingai - Jūs atsakėte teisingai     
Jūs atsakėte klaidingai - Jūs atsakėte klaidingai

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 5

Surinkta taškų: 2.5Klausimas: #16

Parduotuvė kompiuterio kainą padidino 200 eurų, tačiau po mėnesio, paskelbus akciją ir kainą sumažinus 2 kartus, kompiuteris kainavo 1000 eurų. Kokia buvo pradinė kompiuterio kaina?

Atsakymas:
1800
eurų

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 4

Surinkta taškų: 0Klausimas: #17

Krepšinį žaidžia 56 žmonės. Žmonių, žaidžiančių tinklinį, skaičius yra 7/8 nuo tų, kurie žaidžia krepšinį, ir 70% nuo futbolininkų skaičiaus, o tenisą žaidžia 50% nuo futbolininkų skaičiaus. Kiek žmonių žaidžia futbolą, kiek tinklinį ir kiek tenisą?

a)    Tinklinį ...
a)
... 49 žmonės
b)    Tenisą ...
... 35 žmonės
c)    Futbolą ...
c)
... 70 žmonių

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 6

Surinkta taškų: 2Klausimas: #18

Žygimantas pasakė Gediminui: „Aš esu dvigubai sunkesnis už tave“. O Gediminas atsakė Žygimantui: „O aš esu 22 kilogramais lengvesnis už tave“. Abu berniukai pasakė tiesą. Kiek kilogramų sveria kiekvienas berniukas?

Žygimantas sveria 44 kg.
Gediminas sveria 22 kg.


Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 5

Surinkta taškų: 5Klausimas: #19

Aštuoni draugai paspaudė vienas kitam ranką. Kiek iš viso buvo rankų paspaudimų?

Teisingas atsakymas 28
36
Klaidingas atsakymas 64
49

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 4

Surinkta taškų: 0Klausimas: #20

Pažymėk lygtį, kuri yra tiesinė.

Teisingas atsakymas 5 x plus 4 equals 25
1 over х equals 0
open vertical bar х close vertical bar space minus 10 space equals space 0
Klaidingas atsakymas open parentheses х minus 4 close parentheses open parentheses х plus 5 close parentheses equals 0

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 3

Surinkta taškų: 0Klausimas: #21

Skaičius m yra mažesnis už savo modulį. Kuris iš šių teiginių yra teisingas?

Teisingas atsakymas m - neigiamas skaičius
Klaidingas atsakymas m = 0
m - teigiamas skaičius
m - natūralusis skaičius

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 4

Surinkta taškų: 0Klausimas: #22

Saldaininėje yra šeši šokoladiniai saldainiai ir keli karameliniai. Kiek karamelinių saldainių saldaininėje, jeigu tikimybė, kad atsitiktinai ištrauktas saldainis bus šokoladinis, yra 0,6?

Teisingas atsakymas 4
10
8
6

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 4

Surinkta taškų: 4Klausimas: #23

Žvejys pagavo karosą, lydeką ir karpį. Karosą jis pagavo ankščiau nei karpį, o lydeką vėliau nei karosą, bet ankščiau nei karpį.
Suskirstyk eilės tvarka, kaip žvejys žuvis gaudė.


  Karosas

2
  Lydeka

3
  Karpis

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 4

Surinkta taškų: 2.22Klausimas: #24

Paveikslėlio viršuje pavaizduotas žaislas „Piramidė“. Kuriuo numeriu yra pažymėtas šio žaislo vaizdas iš viršaus?

1
Klaidingas atsakymas 2
3
4
Teisingas atsakymas 5

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 4

Surinkta taškų: 0
Tapk mūsų draugu Facebook'e!


Sveikinu! :)