Olympis 2018 - Rudens sesija / 4 klasė / Rezultatai
Dalyvis:Bea** Pau*********
Dalykas:Lietuvių kalba ir literatūra
Lygis:Olympis 2018 - Rudens sesija / 4 klasė
Pradžia:2018-11-30 16:36:46
Pabaiga:2018-11-30 17:02:08
Trukmė:25:22
Maksimalus taškų skaičius:100
Surinkta taškų:99
Rezultatas: 99%
Geriau už: 92.176%Klausimas: #1

Perskaityk ir atsakyk į klausimus.

Oi, berniukai, oi, mergaitės, 
Ko knygelėj verkia raidės?
Ko jos baras, rauda, pyksta,
Gal ragučiai raidėms dygsta?

Ne ragučiai, ne ragučiai,
Tik neklaužados vaikučiai
Ištepliojo knygeles,
Ir pravirkdė raideles.
(Z.Gaižauskaitė)

1. Kas verkia?

Teisingas atsakymas2. Ką padarė vaikučiai?

Teisingas atsakymas3. Kaip vadinami vaikučiai?

Teisingas atsakymas
Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 6

Surinkta taškų: 6Klausimas: #2

Kaip vadinamas trumpas, eilėmis parašytas kūrinys?

Teisingas atsakymas Eilėraštis
Pasaka
Romanas
Straipsnis

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 2

Surinkta taškų: 2Klausimas: #3

Perskaityk ir atsakyk į klausimus.

Ko norėjo du meškučiai,
Du meškučiai lepeškučiai?
Kad medum per naktį lytų,
O meškučiai - jį laižytų...
(K.Kubilinskas)

1. Kaip dar vadiname meškučius?

Teisingas atsakymas2. Kokie buvo meškiukai?

Teisingas atsakymas3. Kiek buvo meškiukų?

Teisingas atsakymas
Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 5

Surinkta taškų: 5Klausimas: #4

Pažymėk, kurie teiginiai teisingi ir kurie neteisingi.

1.Pavardes ir vardus rašome didžiąja raide.
2.Daiktavardis atsako į klausimą „kas?“
3.Veiksmažodis pasako daikto vardą.
4.Miestų pavadinimus rašome didžiąja raide.
5.Upių pavadinimus rašome mažąja raide.

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 6

Surinkta taškų: 6Klausimas: #5

 Kuris kunigaikštis sapnavo geležinį vilką?

Teisingas atsakymas Gediminas
Vytautas
Kęstutis
Mindaugas

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 2

Surinkta taškų: 2Klausimas: #6

Koks pasakojimo apie Vilniaus įkūrimą žanras?

Teisingas atsakymas Legenda
Pasaka
Romanas
Eilėraštis

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 3

Surinkta taškų: 3Klausimas: #7

Abėcėlės tvarka surikiuok vardus.


  Aidas

  Benas

  Dalia

  Giedrė

  Kęstas

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 5

Surinkta taškų: 5Klausimas: #8

Įrašyk praleistas raides.

Į kuprinę
Įsidėjęs
Abėcėlę
Nešės vėjas.
Ech, tas vėjas
Lapkrėtys!
Nei jis skaitė,
Nei skaitys.
(Z.Gaižauskaitė)


Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 5

Surinkta taškų: 5Klausimas: #9

Sujunk būdvardžius su daiktavardžiais.

a)    Mažuose ...
... tvenkiniuose
b)    Šiltų ...
... dienų
c)    Mylimai ...
... mamytei
d)    Šauniems ...
... draugams
e)    Senose ...
... knygose

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 5

Surinkta taškų: 5Klausimas: #10

Surikiuok žodžius nuo trumpiausio iki ilgiausio.


  Aš

  Šuo

  Mama

  Kelmas

  Septyni

  Vasarėlė

  Traukinys

  Vienuolika

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 4

Surinkta taškų: 4Klausimas: #11

Pasirink tinkamą raidę.

ačiū
ąžuolas
mįslė
kiau
kažkoks


Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 5

Surinkta taškų: 5Klausimas: #12

Surask žodžio skiemenis.

a)    La ...
... pais
b)    Kak ...
... lo
c)    Val ...
... gau
d)    Plo ...
... ju

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 6

Surinkta taškų: 6Klausimas: #13

Kūrinio pavadinime trūksta vieno žodžio. Kokio?
Parašyk jį.

„... su degtukais“

Teisingas atsakymas Mergaitė
Berniukas
Сhuliganas

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 2

Surinkta taškų: 2Klausimas: #14

Parink pabaigą kūrinio „Pepė ...“ pavadinimui.

Teisingas atsakymas Ilgakojinė
karaliaus pati
pramuštgalvė
Ilgakasė

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 2

Surinkta taškų: 2Klausimas: #15

Ką žinai apie veiksmažodį?

Teisingas atsakymasJūs atsakėte teisingai Kalbos dalis
Teisingas atsakymasJūs atsakėte teisingai Asmenuojamas
Teisingas atsakymasJūs atsakėte teisingai Reiškia daikto veiksmą
Jūs atsakėte teisingai Kaitomas giminėmis
Jūs atsakėte teisingai Sakinio dalis
Jūs atsakėte teisingai Linksniuojamas

Jūs atsakėte teisingai - Jūs atsakėte teisingai     
Jūs atsakėte klaidingai - Jūs atsakėte klaidingai

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 3

Surinkta taškų: 3Klausimas: #16

Kiek „e“ raidžių trūksta sakinyje?

Žalios_ pievos_ šokinėjo daug maž_ varliuk_.

Teisingas atsakymas 2
4
3
Nei vienos

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 2

Surinkta taškų: 2Klausimas: #17

Kurie žodžiai yra vienaskaitos galininko būdvardžiai?

Arklys Dominykas mato gražią mėlyną rugiagėlę.

Jūs atsakėte teisingai Arklys
Jūs atsakėte teisingai Dominykas
Jūs atsakėte teisingai mato
Teisingas atsakymasJūs atsakėte teisingai gražią
Teisingas atsakymasJūs atsakėte teisingai mėlyną
Jūs atsakėte teisingai rugiagėlę

Jūs atsakėte teisingai - Jūs atsakėte teisingai     
Jūs atsakėte klaidingai - Jūs atsakėte klaidingai

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 4

Surinkta taškų: 4Klausimas: #18

Įrašyk praleistas raides.

rugiagėlė
galvūagalis
akligatvis
ugniakuras
ugnikalnis


Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 5

Surinkta taškų: 4Klausimas: #19

Surask, kokie dvigarsiai slepiasi pateiktuose žodžiuose?

a)    Varnalėša ...
... ar
b)    Geltonas ...
... el
c)    Chirurgas ...
... ur
d)    Vingis ...
... in
e)    Drambliukas ...
... am

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 5

Surinkta taškų: 5Klausimas: #20

Sujunk to paties linksnio būdvardžius su daiktavardžiais.

a)    Senuose ...
... suoluose
b)    Storose ...
... knygose
c)    Sunkiems ...
... darbams
d)    Silpnų ...
... ligonių
e)    Saulėtoje ...
... pievoje

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 5

Surinkta taškų: 5Klausimas: #21

Pasirinkite tinkamas raides.

Gal nutiesiu per dykumą upę ir pasodinsiu jos krantuose daug daug palmių, bananą ir mangų, kad keliautojai turėtų kur pailsėti ir atsigauti.


Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 6

Surinkta taškų: 6Klausimas: #22

Pažymėk, kurie teiginiai yra teisingi ir kurie neteisingi.

1.Žodžiuose „ąžuolas“, „ąsotis“, „žąsinas“ rašome nosinę.
2.Būdvardis atsako į klausimus „koks?“, „kokia?“
3.Žodžiai „daina“, „mama“, „siena“ yra veiksmažodžiai.
4.Šaukiamųjų sakinių pabaigoje dedame tašką.

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 4

Surinkta taškų: 4Klausimas: #23

Pažymėk, kurie žodžiai parašyti taisyklingai ir kurie netaisyklingai.

1.Mįslės
2.Kažkas
3.Šendien
4.Manes
5.Poryt
6.Ačiu
7.Kąnda
8.Ąžuolinis

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 4

Surinkta taškų: 4Klausimas: #24

Perskaityk ir atsakyk į klausimus.
Zita užeina, atsisėda ir baugiai dairosi po paslaptingą tamsų kambarį.

1. Kiek pateiktame sakinyje yra daiktavardžių?

Teisingas atsakymas2. Kiek pateiktame sakinyje yra būdvardžių?

Teisingas atsakymas3. Kiek pateiktame sakinyje yra veiksmažodžių?

Teisingas atsakymas
Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 4

Surinkta taškų: 4
Tapk mūsų draugu Facebook'e!


Sveikinu! :)