Olympis 2020 - Pavasario sesija / 10 klasė / Rezultatai
Dalyvis:Gab*** Šni*********
Dalykas:Istorija
Lygis:Olympis 2020 - Pavasario sesija / 10 klasė
Pradžia:2020-03-27 11:29:47
Pabaiga:2020-03-27 11:53:18
Trukmė:23:31
Maksimalus taškų skaičius:100
Surinkta taškų:76.433
Rezultatas: 76.433%
Geriau už: 46.457%Klausimas: #1

Pažymėk Abiejų Tautų Respublikos valdovus.

Jūs atsakėte teisingai Vytautas
Jūs atsakėte teisingai Jogaila
Teisingas atsakymasJūs atsakėte teisingai Steponas Batoras
Teisingas atsakymasJūs atsakėte teisingai Stanislovas Augustas Poniatovskis
Teisingas atsakymasJūs atsakėte teisingai Zigmantas Vaza

Jūs atsakėte teisingai - Jūs atsakėte teisingai     
Jūs atsakėte klaidingai - Jūs atsakėte klaidingai

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 3

Surinkta taškų: 3Klausimas: #2

Patvirtink arba paneik teiginius.

1.Borodino mūšis - didžiausias ir daugiausiai gyvybių nusinešęs mūšis per visą 1812 m. Rusijos invazijos į Prancūziją laikotarpį.
2.Tautų pavasaris - nacionalinių revoliucijų banga, apėmusi daugelį Europos valstybių 1848-1849 m. Pirmiausia revoliucija kilo Prancūzijoje, o vėliau prasidėjo Vakarų ir Vidurio Europos valstybėse.
3.1787 m. JAV buvo priimta pirmoji rašytinė konstitucija pasaulyje.
4.Otas fon Bismarkas suvienijo Italiją.
5.Vasko da Gama atrado jūrų kelią į Indiją.

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 6

Surinkta taškų: 3.6Klausimas: #3

Patvirtink arba paneik teiginius apie Tilžės taikos sutartį.

1.Tilžės taikos sutartis tarp Vokietijos ir Prancūzijos sudaryta 1807 m. birželio 25 d.
2.Po šios sutarties sudarymo lenkų žemėse sukurta Varšuvos kunigaikštystė.
3.Po šios sutarties sudarymo Gdanskas tapo laisvuoju miestu.
4.Rusija įsipareigojo sudaryti paliaubas su Kinija.
5.Prūsija prarado beveik pusę teritorijos.

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 5

Surinkta taškų: 3Klausimas: #4

Remdamasis žemėlapiu ir žiniomis atsakyk į klausimus.

1. Koks mūšis pavaizduotas žemėlapyje?

Teisingas atsakymas
2. Kelintais metais įvyko šis mūšis?

Teisingas atsakymas
3. Kurios valstybės teritorijoje įvyko šis mūšis?

Teisingas atsakymas


Klaidingas atsakymas

4. Kurios valstybės kariuomenė buvo galutinai sutriuškinta mūšio metu?

Teisingas atsakymas

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 4

Surinkta taškų: 3Klausimas: #5

Kam priklauso citata: „Jūs manėte, ponai, kad valstybė – tai jūs. Klydote! Valstybė – tai aš!“?

Teisingas atsakymas Liudvikui XIV
Petrui I
Džiuzepei Garibaldžiui
Džordžui Vašingtonui
Jekaterinai II

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 2

Surinkta taškų: 2Klausimas: #6

Ketverių metų seimas posėdžiavo 1788-1792 m. Varšuvoje ir priėmė daug svarbių nutarimų, pakeitusių Abiejų Tautų Respublikos valdymo sistemą. Kokius nutarimus priėmė šis seimas?

Teisingas atsakymasJūs atsakėte klaidingai Nutarė padidinti kariuomenę iki 100 000 žmonių.
Teisingas atsakymasJūs atsakėte teisingai Panaikino Nuolatinę tarybą.
Teisingas atsakymasJūs atsakėte teisingai Daugeliu atveju sulygino miestiečių ir bajorų teises.
Teisingas atsakymasJūs atsakėte teisingai 1791 m. priėmė Gegužės trečiosios konstituciją.
Jūs atsakėte klaidingai Pradėjo vykdyti žemės reformą.
Jūs atsakėte teisingai Padėjo pamatus visuotiniam gyventojų surašymui.

Jūs atsakėte teisingai - Jūs atsakėte teisingai     
Jūs atsakėte klaidingai - Jūs atsakėte klaidingai

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 4

Surinkta taškų: 2.67Klausimas: #7

Sankt Peterburgas įkurtas 1703 metais ir vadinamas Rusijos „langu į Europą“. Kuris valdovas laikomas šio miesto įkūrėju?

Teisingas atsakymas Petras I
Nikolajus I
Jekaterina II
Aleksandras I

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 2

Surinkta taškų: 2Klausimas: #8

Kokie du miestai buvo Abiejų Tautų Respublikos sostinėmis?

Teisingas atsakymasJūs atsakėte teisingai Varšuva
Teisingas atsakymasJūs atsakėte teisingai Krokuva
Jūs atsakėte teisingai Vilnius
Jūs atsakėte teisingai Kaunas
Jūs atsakėte teisingai Trakai
Jūs atsakėte teisingai Gdanskas

Jūs atsakėte teisingai - Jūs atsakėte teisingai     
Jūs atsakėte klaidingai - Jūs atsakėte klaidingai

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 3

Surinkta taškų: 3Klausimas: #9

Pirmasis Abiejų Tautų Respublikos padalijimas įvyko 1772 metais. Iš LDK valdų Rusijai atiteko šiaurinės Rytų Baltarusijos žemės, iš LDK ir Lenkijos bendrų valdų – Latgala. Prūsija ir Austrija prisijungė Lenkijos valdas: Prūsija – lenkų šiaurines žemes, Austrija – vakarinę Ukrainos dalį su Lvovo miestu ir Lenkijos pietines žemes.


Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 5

Surinkta taškų: 5Klausimas: #10

Surikiuok XIX amžiaus Lietuvos istorijos įvykius chronologine tvarka.


1
  Napoleonas įžengė į Lietuvą.

  Pirmas sukilimas prieš caro valdžią Lietuvoje ir Lenkijoje.

3
  Vilniaus universiteto uždarymas.

4
  Baudžiavos panaikinimas.

5
  Antras sukilimas prieš caro valdžią Lietuvoje ir Lenkijoje.

6
  Lietuviškos spaudos draudimo pradžia.

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 6

Surinkta taškų: 2.67Klausimas: #11

Patvirtink arba paneik teiginius.

1.Barokas pradžią gavo Italijoje ir paplito visoje Europoje.
2.Šventos Onos bažnyčia Vilniuje - gotikinio stiliaus.
3.Eifelio bokštas – vienas iš Paryžiaus simbolių, pastatytas XX amžiaus pradžioje.
4.Vilniaus katedra – klasicizmo pavyzdys.
5.Laisvės statulą, kuri stovi Laisvės saloje prie Niujorko, JAV padovanojo prancūzai.

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 5

Surinkta taškų: 5Klausimas: #12

Sujunk, kas su kuo dera.

a)    Atliko svarbų vaidmenį kovoje dėl Italijos susivienijimo ir išvadavimo. ...
... Džiuzepė Garibaldis
b)    Pirmasis Vokietijos kancleris. ...
... Otas fon Bismarkas
c)    Pirmasis Jungtinių Amerikos Valstijų prezidentas. ...
... Džordžas Vašingtonas
d)    Karo didvyris, išgarsėjęs tuo, kad apgynė Rusiją nuo Napoleono kariuomenės bei privertė ją gėdingai trauktis. ...
d)
... Michailas Kutuzovas
e)    Vilniaus generalgubernatorius, pasižymėjo lietuvių tautos rusinimo procese. ...
e)
... Michailas Muravjovas

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 5

Surinkta taškų: 3Klausimas: #13

Kokios Lietuvos valstybinės šventės simbolis yra Neužmirštuolė?

Teisingas atsakymas Laisvės gynėjų
Mindaugo karūnavimo
Joninių
Nepriklausomybės atkūrimo
Pavasario gėlių šventės

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 3

Surinkta taškų: 3Klausimas: #14

Lietuvos Respublikos Konstitucijoje įteisinti oficialūs Lietuvos valstybės simboliai. Kokie tai simboliai?

Teisingas atsakymasJūs atsakėte teisingai Vėliava
Teisingas atsakymasJūs atsakėte teisingai Herbas
Teisingas atsakymasJūs atsakėte teisingai Himnas
Jūs atsakėte teisingai Seimas
Jūs atsakėte teisingai Prezidentas
Jūs atsakėte teisingai Kariuomenė

Jūs atsakėte teisingai - Jūs atsakėte teisingai     
Jūs atsakėte klaidingai - Jūs atsakėte klaidingai

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 3

Surinkta taškų: 3Klausimas: #15

Surikiuok Sovietų Sąjungos vadovus chronologine tvarka.


1
  Vladimiras Leninas

2
  Josifas Stalinas

3
  Nikita Chruščiovas

4
  Leonidas Brežnevas

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 4

Surinkta taškų: 1.5Klausimas: #16

Patvirtink arba paneik teiginius apie Pirmąjį pasaulinį karą.

1.Iki 1939 m. Pirmasis pasaulinis karas vadintas Didžiuoju karu.
2.Trilypę sąjungą sudarė Vokietija, Austrija-Vengrija, Italija, Turkija ir Rusija.
3.Antantės sąjungą sudarė Didžioji Britanija, Prancūzija ir Rusija.
4.Karo pretekstu tapo Austrijos-Vengrijos sosto įpėdinio nužudymas Sarajeve.
5.Karo metu žuvo daugiau kaip 100 mln. žmonių.

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 5

Surinkta taškų: 4Klausimas: #17

Koks Lietuvos Respublikos parlamento pavadinimas?

Atsakymas:

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 3

Surinkta taškų: 3Klausimas: #18

Įdėmiai įsižiūrėk į žemėlapį. Kokį istorinį Europos laikotarpį atspindi šis žemėlapis?

Teisingas atsakymas Europa po Pirmojo pasaulinio karo
Europa po Antrojo pasaulinio karo
Europa po Napoleono karų
Europa Šaltojo karo metais

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 2

Surinkta taškų: 2Klausimas: #19

Versalio taikos sutartis pasirašyta 1919 m. birželio 28 d. Versalyje. Šia sutartimi buvo užbaigtas Pirmasis pasaulinis karas. Šia sutartimi  Klaipėda ... .

Teisingas atsakymas atiteko Antantės valdymui
tapo laisvu miestu
atiteko Lietuvai
Klaidingas atsakymas buvo prijungta prie Vokietijos

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 4

Surinkta taškų: 0Klausimas: #20

Remdamasis karikatūra bei žiniomis atsakyk į klausimus.

1. Kokį įvykį atspindi karikatūra?

Teisingas atsakymas
Klaidingas atsakymas2. Kokios dvi asmenybės pavaizduotos karikatūroje?

Teisingas atsakymas
3. Kuo baigėsi šis įvykis?

Teisingas atsakymas
Klaidingas atsakymas
Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 6

Surinkta taškų: 2Klausimas: #21

Maršalo planas - Europos ekonominio atstatymo planas, veikęs 1948-1951 m. Pagal šį planą JAV suteikė pagalbą 16 valstybių. Pažymėk valstybes, kurios paramos negavo.

Teisingas atsakymasJūs atsakėte teisingai Sovietų Sąjunga
Teisingas atsakymasJūs atsakėte teisingai Suomija
Jūs atsakėte teisingai Turkija
Jūs atsakėte teisingai Šveicarija
Jūs atsakėte teisingai Islandija

Jūs atsakėte teisingai - Jūs atsakėte teisingai     
Jūs atsakėte klaidingai - Jūs atsakėte klaidingai

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 4

Surinkta taškų: 4Klausimas: #22

Patvirtink arba paneik teiginius.

1.Tautų Sąjunga sėkmingai tęsia veiklą iki mūsų dienų.
2.Popiežiaus rezidencija - Vatikanas.
3.Atominę bombą sukūrė vokiečiai tarpukariu.
4.Dovydo žvaigždė - žydų tautos simbolis, 1948 metais atsikūrus Izraelio valstybei Dovydo žvaigždė pavaizduota Izraelio vėliavoje.
5.Jurijus Gagarinas – rusų kosmonautas, 1961 m. balandžio 12 d. apskriejęs Žemę kosminiu laivu „Vostok“ ir tapęs pirmuoju žmogumi, pakilusiu į kosmosą.

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 6

Surinkta taškų: 6Klausimas: #23

Pažymėk XX amžiaus diktatorius.

Teisingas atsakymasJūs atsakėte teisingai Benitas Musolinis
Teisingas atsakymasJūs atsakėte teisingai Adolfas Hitleris
Teisingas atsakymasJūs atsakėte teisingai Josifas Stalinas
Jūs atsakėte teisingai Franklinas Ruzveltas
Jūs atsakėte teisingai Vinstonas Čerčilis
Jūs atsakėte teisingai Aleksandras Stulginskis

Jūs atsakėte teisingai - Jūs atsakėte teisingai     
Jūs atsakėte klaidingai - Jūs atsakėte klaidingai

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 4

Surinkta taškų: 4Klausimas: #24

Sujunk sąvokas su paaiškinimais.

a)    Periodas nuo Pirmojo pasaulinio karo pabaigos iki Antrojo pasaulinio karo pradžios. ...
... Tarpukaris
b)    Politinė įtampa tarp SSRS ir Vakarų valstybių, atsiradusi II pasaulinio karo pabaigoje. ...
... Šaltasis karas
c)    Laikinas kitos valstybės teritorijos (ar jos dalies) užėmimas ir faktinis valdymas. ...
... Okupacija
d)    Visiškas ar dalinis karo nuostolių atlyginimas, kurį turi sumokėti karą pralaimėjusi valstybė laimėjusiai valstybei. ...
... Reparacijos
e)    Valstybės valdymo forma, kai valstybės vyriausybė nėra atsakinga savo piliečiams ir savo nuožiūra naudojasi neribota valdžia. ...
... Diktatūra
f)    Valstybės valdymo forma, kai visa valdžia kyla iš valstybės piliečių valios, o patį valdymą įgyvendina laisvais ir reguliariais rinkimais renkama ir veikianti pagal konstitucijoje nustatytus įgaliojimus vyriausybė. ...
... Demokratija

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 6

Surinkta taškų: 6
Tapk mūsų draugu Facebook'e!


Sveikinu! :)