Olympis 2020 - Pavasario sesija / 10 klasė / Rezultatai
Dalyvis:Kar*** Mik**********
Dalykas:Matematika
Lygis:Olympis 2020 - Pavasario sesija / 10 klasė
Pradžia:2020-03-28 20:07:53
Pabaiga:2020-03-28 20:47:54
Trukmė:40:01
Maksimalus taškų skaičius:100
Surinkta taškų:46.367
Rezultatas: 46.367%
Geriau už: 26.222%Klausimas: #1

Ponas Antanas, gavęs atlyginimą, 1 fifth jo išleido maistui, 1 over 10 sumokėjo už buto nuomą, o 3 over 5 išleido pirkdamas drabužius. Po visų išlaidų jam liko 80 eurų. Vadinasi, pono Antano atlyginimas yra 800100 eurų.


Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 4

Surinkta taškų: 0Klausimas: #2

Trupmenos skaitiklį padidino 50 %. Kiek procentų reikia sumažinti trupmenos vardiklį, kad gautume trupmeną, kuri 2 kartus didesnė už pradinę?

Teisingas atsakymas 25 %
40 %
30 %
50 %

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 4

Surinkta taškų: 4Klausimas: #3

Voras gali judėti tik rodyklių nurodytomis kryptimis. Kiek yra kelių, kuriais voras gali pasiekti musę?

Teisingas atsakymas 3
1
2
Klaidingas atsakymas 4
5
6

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 4

Surinkta taškų: 0Klausimas: #5

Marija sugalvojo tris skaičių poras, kurių suma yra vienoda. Penkis iš šešių skaičių ji užrašė lentoje. Kokio skaičiaus Marija lentoje neužrašė?

Teisingas atsakymas 16
12
6
Klaidingas atsakymas 2

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 3

Surinkta taškų: 0Klausimas: #6

Visi karosai - žuvys. Visos žuvys plaukioja vandenyje. Vėplys taip pat plaukioja vandenyje. Ar sutinki su teiginiais, kurie išplaukia iš pateiktų duomenų?

1.Visi vėpliai - žuvys.
2.Visi karosai plaukioja vandenyje.
3.Jeigu gyvūnas plaukioja vandenyje, tai jis karosas arba vėplys.

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 6

Surinkta taškų: 6Klausimas: #7

Pasvėrus zoologijos sodo gyvūnus paaiškėjo, kad buivolas sunkesnis už liūtą, lokys lengvesnis už buivolą, bet sunkesnis už liūtą, o lūšis lengvesnė už liūtą. Surikiuok gyvūnus pagal svorį pradedant nuo lengviausio iki pačio sunkiausio.


  Lūšis

  Liūtas

  Lokys

  Buivolas

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 5

Surinkta taškų: 5Klausimas: #8

Viktorija yra aukštesnė už Kamilę, Marius aukštesnis už Aurimą, o Simas žemesnis už Kamilę ir Marių. Kokias išvadas galime padaryti iš pateiktų duomenų?

1.Kamilė ir Marius vienodo ūgio.
2.Viktorija aukščiausia iš vaikų.
3.Simas žemesnis už Aurimą.
4.Viktorija aukštesnė už Simą.

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 6

Surinkta taškų: 3Klausimas: #9

Atverstos knygos kairiojo ir dešiniojo puslapių numerių suma yra 41. Kam lygi šių skaičių sandauga?

Teisingas atsakymas 420
Klaidingas atsakymas 82
410
20,5

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 4

Surinkta taškų: 0Klausimas: #10

Vėžlienė visus savo lobius sudėjo į 3 skirtingų spalvų skrynias:  į vieną - auksines monetas, į kitą - senovines knygas, į trečia - brangakmenius.  Ji prisimena, kad violetinė skrynia yra dešiniau nei brangakmeniai, o knygos yra dešiniau nei violetinė skrynia. Kas kurioje skrynioje yra, jeigu žalia skrynia yra kairiau nei geltona skrynia?

a)    Violetinėje ...
... Auksinės monetos
b)    Žalioje ...
b)
... Brangakmeniai
c)    Geltonoje ...
c)
... Senovinės knygos

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 5

Surinkta taškų: 1.67Klausimas: #11

Kiek trikampių pavaizduota piešinyje?

Teisingas atsakymas 9
7
2
5

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 2

Surinkta taškų: 2Klausimas: #12

Trys arbūzai, pavaizduoti iliustracijoje, sveria tiek pat kilogramų. Arbūzo svoris - sveikasis kilogramų skaičius. Vadinasi, vieno arbūzo svoris yra 74 kilogramai.


Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 4

Surinkta taškų: 0Klausimas: #13

Kiek kartų kampas tarp gretutinių kampų pusiaukampinių yra mažesnis nei kampas tarp kryžminių kampų pusiaukampinių?

Teisingas atsakymas 2 kartus
Klaidingas atsakymas 4 kartus
3 kartus

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 3

Surinkta taškų: 0Klausimas: #14

Dinozaurui Rokui 180 metų, o dinozaurui Džiugui 173 metai. Po kelių metų Džiugo amžius sudarys 99 % Roko amžiaus?

Teisingas atsakymas 520 metų
541 metų
Klaidingas atsakymas 527 metų
175 metų

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 4

Surinkta taškų: 0Klausimas: #15

Surask porą.

a)    10 squaredcm ...
a)
... 1 m
b)    10 to the power of negative 2 end exponent m ...
b)
... 1 cm
c)    10 to the power of 6mg ...
... 1 kg
d)    10 to the power of negative 6 end exponentt ...
d)
... 1 g
e)    10 squaredkg ...
e)
... 1 cnt

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 6

Surinkta taškų: 1.2Klausimas: #16

Ar sutinki su teiginiais?

1.Kai apskritimo spindulys yra lygus 1, tai jo perimetras yra 2π.
2.Dviejų skaičių su skirtingais ženklais suma visada yra teigiama.
3.Jeigu skaičius yra neigiamas, tai priešingas jam skaičius yra teigiamas.
4.Teigiamo skaičiaus modulis - neigiamas skaičius.

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 6

Surinkta taškų: 6Klausimas: #17

Šeimoje auga keturi vaikai: Elena, Emilis, Veronika ir Kamilė, jiems 5, 8, 13 ir 15 metų. Kiek metų kiekvienam vaikui, jeigu viena mergaitė lanko darželį, Elena vyresnė už Emilį, o Veronikos ir Elenos amžiaus suma dalinasi iš trijų?

a)    Emilis ...
a)
... 8 metai
b)    Elena ...
b)
... 13 metų
c)    Veronika ...
c)
... 5 metai
d)    Kamilė ...
d)
... 15 metų

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 6

Surinkta taškų: 0Klausimas: #18

5 pieštukai kainuoja 15 centų pigiau nei 3 tušinukai ir 2 pieštukai. Vadinasi, tušinukas yra 5 centais brangesnis už vieną pieštuką.


Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 4

Surinkta taškų: 4Klausimas: #19

Dviženkliame skaičiuje dešimčių yra 3 kartus daugiau nei vienetų. Jeigu šio skaičiaus skaitmenis sukeistume vietomis, tai gautas skaičius būtų 36 vienetais mažesnis už pradinį. Įrašyk pradinį skaičių.

Atsakymas:
62

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 3

Surinkta taškų: 0Klausimas: #20

Jeigu picą perpjautume į 8 lygias dalis, kokio dydžio kampą turėtų kiekvienas gabaliukas?

Teisingas atsakymas 45 laipsnių
90 laipsnių
30 laipsnių
22,5 laipsnio

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 3

Surinkta taškų: 3Klausimas: #21

Ar sutinki su teiginiais?

1.Visi pirminiai skaičiai yra lyginiai.
2.Visi pirminiai skaičiai dalinasi tik iš savęs ir vieneto.
3.1 - pirminis skaičius.
4.Sudėję du nelyginius skaičius gausime nelyginį skaičių.

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 6

Surinkta taškų: 4.5Klausimas: #22

Baseinas per vieną vamzdį užpildomas vandeniu per 6 valandas, o per kitą - per 4 valandas. Per kiek valandų užsipildys baseinas, jeigu vienu metu bus atidaryti abu vamzdžiai? 

Teisingas atsakymas 2,4 val.
2,2 val.
Klaidingas atsakymas 3 val.
2 val.

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 3

Surinkta taškų: 0Klausimas: #23

Parašyk natūralųjį skaičių, kurį sudėję su skaičiumi 50 gautume didesnį rezultatą, nei padauginę jį iš 50.

Atsakyme įrašyk tik skaičių.

Atsakymas:

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 3

Surinkta taškų: 3Klausimas: #24

Darbininkas per savo pamainą pagamina 870 detalių, kas sudaro 116% darbo plano. Kiek detalių darbininkas turi pagaminti pagal planą per savo pamainą?

Teisingas atsakymas 750 detalių
600 detalių
800 detalių
700 detalių

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 3

Surinkta taškų: 3
Tapk mūsų draugu Facebook'e!


Sveikinu! :)