Olympis 2020 - Pavasario sesija / 5 klasė / Rezultatai
Dalyvis:Eli*** Pra**********
Dalykas:Istorija
Lygis:Olympis 2020 - Pavasario sesija / 5 klasė
Pradžia:2020-03-27 15:53:46
Pabaiga:2020-03-27 16:27:40
Trukmė:33:54
Maksimalus taškų skaičius:100
Surinkta taškų:91.733
Rezultatas: 91.733%
Geriau už: 71.717%Klausimas: #1

Įvardyk Lietuvos miestą, kuriame stovi šis pastatas.

Atsakymą įrašyk vienu žodžiu.

Atsakymas:

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 3

Surinkta taškų: 3Klausimas: #2

Kuriai istorijos šaltinių grupei priklauso paveikslėlyje pavaizduotas dokumentas?

Teisingas atsakymas Rašytiniams šaltiniams
Žmonių atsiminimams
Daiktiniams šaltiniams
Archeologiniams radiniams

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 3

Surinkta taškų: 3Klausimas: #3

Ar tiesa, kad ...

1.Katekizmas - pirmoji išspausdinta lietuviška knyga?
2.pirmą kartą Katekizmas išleistas XVII amžiuje?
3.Katekizmo autorius yra Vincas Kudirka?
4.pirmoji išspausdinta lietuviška knyga išliko iki mūsų dienų?
5.knygų kolekcija kitaip dar vadinama biblioteka?
6.raštas išrastas ankstyvaisiais viduramžiais?

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 6

Surinkta taškų: 6Klausimas: #4

Išnagrinėk Maironio eilėraščio ištrauką bei iliustraciją ir atsakyk į klausimus.

Pilis! Tu tiek amžių praleidai garsiai!
Ir tiek mums davei milžinų!
Tu Vytauto didžio galybę matei,
Kad jojo tarp savo pulkų!
Kur tavo galia, garsi palikimais?
Kur ta senovė, brangi atminimais?
                                        Maironis

1. Kokia pilis minima eilėraščio ištraukoje?

Teisingas atsakymas
2. Įvardyk iliustracijoje pavaizduotą asmenybę.

Teisingas atsakymas

Klaidingas atsakymas


3. Koks įvykis atsispindi iliustracijoje?

Teisingas atsakymas

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 5

Surinkta taškų: 3.33Klausimas: #5

Surikiuok įvykius chronologine tvarka.


  Mindaugo karūnavimas

  Krėvos sutartis

  Žalgirio mūšis

  Vilniuje įkurtas pirmasis universitetas

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 5

Surinkta taškų: 5Klausimas: #6

Kas buvo Mikalojus Konstantinas Čiurlionis?

Teisingas atsakymas Dailininkas ir kompozitorius
Lenkijos prezidentas
Vilniaus miesto meras
Rašytojas ir žurnalistas

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 2

Surinkta taškų: 2Klausimas: #7

Sujunk švenčių pavadinimus su jų dienomis.

a)    Laisvės gynėjų diena ...
... Sausio 13-oji
b)    Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo diena ...
... Kovo 11-oji
c)    Valstybės (Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo) diena ...
... Liepos 6-oji
d)    Visų šventųjų diena ...
... Lapkričio 1-oji

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 5

Surinkta taškų: 5Klausimas: #8

Išnagrinėk šaltinį ir iliustraciją.  Atsakyk į klausimus.

Birželio 28 d. pro Aušros vartus įjojęs karvedys buvo sutiktas entuziastingais šūksniais. Visi grožėjosi prancūzų kavalerija, o pats imperatorius buvo sutiktas kaip išvaduotojas: daug kas tikėjosi, kad jis padės atkurti vos prieš keliolika metų žlugusią Lenkijos ir Lietuvos valstybę. 

1. Nuo ko prancūzai turėjo išvaduoti gyventojus?

Teisingas atsakymas
2. Kas vadovavo prancūzų kariuomenei?

Teisingas atsakymas
3. Koks miestas pavaizduotas iliustracijoje?

Teisingas atsakymas
4. Kuriame amžiuje įvyko šaltinyje aprašomas ir iliustracijoje pavaizduotas įvykis?

Teisingas atsakymas

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 5

Surinkta taškų: 5Klausimas: #9

Išnagrinėk iliustraciją ir atsakyk į klausimus.

1. Kokios bendrijos vėliava pavaizduota iliustracijoje?

Teisingas atsakymas
2. Kiek valstybių priklauso šiai bendrijai?

Teisingas atsakymas
3. Ar Lietuva yra šios bendrijos narė?

Teisingas atsakymas
4. Kuri valstybė išstojo iš bendrijos 2020 metais?

Teisingas atsakymas

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 5

Surinkta taškų: 5Klausimas: #10

Kurie žodžiai susiję su Jonu Basanavičiumi?

Pažymėk 3 atsakymus.

Teisingas atsakymasJūs atsakėte teisingai Lietuvos taryba
Jūs atsakėte klaidingai Kovo 11-oji diena
Teisingas atsakymasJūs atsakėte teisingai Laikraštis „Aušra“
Teisingas atsakymasJūs atsakėte klaidingai Medicina
Jūs atsakėte teisingai Jūreivystė

Jūs atsakėte teisingai - Jūs atsakėte teisingai     
Jūs atsakėte klaidingai - Jūs atsakėte klaidingai

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 3

Surinkta taškų: 1.8Klausimas: #11

Kas pavaizduotas iliustracijoje?

Teisingas atsakymas Popiežius
Karalius
Imperatorius
Kunigas
Riteris

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 3

Surinkta taškų: 3Klausimas: #12

Patvirtink arba paneik teiginius.

1.1918 metų vasario 16 dieną paskelbta Lietuvos nepriklausomybė.
2.Vytautas - Lietuvos karalius.
3.Vilniaus universitetas yra seniausias universitetas Europoje.
4.Lietuva ribojasi su Latvija, Baltarusija, Lenkija, Ukraina.
5.Lietuvos piliečiai gali laisvai keliauti po Europos Sąjungos valstybes.

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 5

Surinkta taškų: 3Klausimas: #13

Sujunk, kas su kuo dera.

a)    Gabija ...
... ugnies deivė
b)    Jūratė ...
... jūrų deivė
c)    Laumė ...
... dangaus ir žemės deivė
d)    Medeina ...
... miško deivė

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 5

Surinkta taškų: 5Klausimas: #14

Sujunk, kas su kuo dera.

a)    Vilniaus katedra ...
... klasicizmo stilius
b)    Vilniaus Šv. Apaštalų Petro ir Povilo bažnyčia ...
... baroko stilius
c)    Vilniaus Šv. Onos bažnyčia ...
... gotikos stilius

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 4

Surinkta taškų: 4Klausimas: #15

Kurie išvardyti žodžiai susiję su krikščionybe?

Pažymėk 3 teisingus atsakymus.

Teisingas atsakymasJūs atsakėte teisingai Popiežius
Teisingas atsakymasJūs atsakėte teisingai Jėzus Kristus
Teisingas atsakymasJūs atsakėte teisingai Šventasis Raštas
Jūs atsakėte teisingai Perkūnas
Jūs atsakėte teisingai Papirusas
Jūs atsakėte teisingai Koranas

Jūs atsakėte teisingai - Jūs atsakėte teisingai     
Jūs atsakėte klaidingai - Jūs atsakėte klaidingai

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 4

Surinkta taškų: 4Klausimas: #16

Ar tiesa, kad ...

1.šiuo metu pasaulyje gyvuoja tik dvi baltų tautos, turinčios savo valstybes  – lietuviai ir latviai?
2.Mindaugo laikais baltai buvo krikščionys katalikai?
3.latgaliai, sėliai ir žiemgaliai priskiriami rytų baltams?
4.lietuviai – didžiausia baltų gentis?
5.sėliai gyveno dabartinėje Estijos teritorijoje?

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 6

Surinkta taškų: 3.6Klausimas: #17

Litas – oficiali Lietuvos valiuta nuo 1993 m. birželio 25 d. iki 2014 m. gruodžio 31 d. Kas buvo pavaizduotas ant 10 litų banknoto?

Teisingas atsakymas Steponas Darius ir Stasys Girėnas
Motiejus Valančius
Jonas Jablonskis
Maironis

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 3

Surinkta taškų: 3Klausimas: #18

Ką reiškia trumpinys LDK?

Teisingas atsakymas Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė
Lietuvos Didikų Kariuomenė
Lietuvos Didmiesčio Kaimas
Lietuvos Didžioji Kaimynė

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 3

Surinkta taškų: 3Klausimas: #19

Sujunk, kas su kuo dera.

a)    100 metų trukmės laikotarpis. ...
... Amžius
b)    Istorinė Europos istorijos epocha, datuojama tarp Antikos ir Naujųjų laikų. ...
... Viduramžiai
c)    Periodas nuo Pirmojo pasaulinio karo pabaigos iki Antrojo pasaulinio karo pradžios. ...
... Tarpukaris
d)    Žmonijos istorijos laikotarpis iki rašto atsiradimo. ...
... Priešistorė

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 5

Surinkta taškų: 5Klausimas: #20

Išnagrinėk šaltinį ir iliustraciją. Atsakyk į klausimus.

1861 m. vasario 19 d. Rusijos caras pasirašė manifestą ir įstatymus, vadinamuosius „Nuostatos dėl valstiečių, išeinančių iš baudžiavinės priklausomybės“. Valstiečiai gavo piliečių teises – asmens laisvę ir teisę tvarkyti savo turtą, pasirinkti verslą, sudaryti sutartis, spręsti šeimos klausimus, remtis bendrais civiliniais įstatymais.

1. Kas pavaizduotas iliustracijoje?

Teisingas atsakymas
2. Koks istorijos įvykis atsispindi šaltinyje?

Teisingas atsakymas
3. Kuris Rusijos caras pasirašė manifestą ir įstatymus minimus šaltinyje?

Teisingas atsakymas
4. Ar šaltinyje minimas įstatymas turėjo įtakos Lietuvos gyventojams?

Teisingas atsakymasTaškų skaičius už teisingą atsakymą: 5

Surinkta taškų: 5Klausimas: #21

Lietuvos Respublikos Konstitucijoje įteisinti oficialūs Lietuvos valstybės simboliai. Kokie tai simboliai?

Pažymėk 3 teisingus atsakymus.

Teisingas atsakymasJūs atsakėte teisingai Vėliava
Teisingas atsakymasJūs atsakėte teisingai Himnas
Teisingas atsakymasJūs atsakėte teisingai Herbas
Jūs atsakėte teisingai Sostinė
Jūs atsakėte teisingai Seimas
Jūs atsakėte teisingai Žemė

Jūs atsakėte teisingai - Jūs atsakėte teisingai     
Jūs atsakėte klaidingai - Jūs atsakėte klaidingai

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 4

Surinkta taškų: 4Klausimas: #22

Ši šventė švenčiama likus 7 savaitėms iki Velykų. Jos paskirtis – išvyti žiemą, paskatinti greičiau ateiti pavasarį. 
Kokia tai šventė?

Atsakymą įrašyk vardininku.

Atsakymas:

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 3

Surinkta taškų: 3Klausimas: #23

Atsakyk į klausimus TAIP arba NE.

1.Lietuvos didysis kunigaikštis – Lietuvos didžiosios kunigaikštystės valdovo titulas.
2.Lietuvos Prezidentu niekada nebuvo moteris.
3.Žalgirio mūšyje dalyvavo Gediminas.
4.Mindaugas - pirmasis Lietuvos karalius.
5.Lietuva turi savo atstovus Briuselyje.

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 5

Surinkta taškų: 4Klausimas: #24

Kam skirtas iliustracijoje pavaizduotas paminklas?

Teisingas atsakymas Mindaugui
Gediminui
Jogailai
Vytautui

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 3

Surinkta taškų: 3
Tapk mūsų draugu Facebook'e!


Sveikinu! :)