Olympis 2020 - Pavasario sesija / 8 klasė / Rezultatai
Dalyvis:Vil** Rok****
Dalykas:Matematika
Lygis:Olympis 2020 - Pavasario sesija / 8 klasė
Pradžia:2020-03-30 11:17:16
Pabaiga:2020-03-30 11:57:17
Trukmė:40:01
Maksimalus taškų skaičius:100
Surinkta taškų:66.25
Rezultatas: 66.25%
Geriau už: 54.713%Klausimas: #1

Kiek kartų mechaninio laikrodžio valandinė rodyklė juda lėčiau už minutinę? Atsakymą rašyk skaičiumi.

Atsakymas:
12
kartų

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 2

Surinkta taškų: 0Klausimas: #2

Karuselė parke „Piratų laivas“ veikia antradieniais, šeštadieniais ir sekmadieniais. Linai leido lankyti parką 9 dienas iš eilės. Kurią savaitės dieną ji turėtų ateiti į parką pirmą kartą, kad pasivažinėtų kiek įmanoma daugiau kartų „Piratų laive“?

Teisingas atsakymas Šeštadienį
Ketvirtadienį
Antradienį
Penktadienį

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 3

Surinkta taškų: 3Klausimas: #3

Ar sutinki su teiginiais?

1.Nelyginio skaičiaus kvadratas - nelyginis skaičius.
2.Lyginio skaičiaus kvadratas - lyginis skaičius.
3.Dviejų pirminių skaičių sandauga gali būti pirminis skaičius.
4.Skaičius vienuolika yra mažiausias dviženklis pirminis skaičius.

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 6

Surinkta taškų: 4.5Klausimas: #4

Stačiakampio formos popieriaus lapą, kurio kraštinių ilgiai 10 m ir 2 m, vienu kirpimu tiesia linija galima padalinti į ...

Pažymėk visus teisingus teiginius.

Jūs atsakėte teisingai dvi lygias kvadrato formos dalis.
Teisingas atsakymasJūs atsakėte teisingai dvi lygias trikampio formos dalis.
Teisingas atsakymasJūs atsakėte klaidingai dvi dalis: vieną trikampio formos, kita - keturkampio.
Teisingas atsakymasJūs atsakėte teisingai du vienodus stačiakampius.

Jūs atsakėte teisingai - Jūs atsakėte teisingai     
Jūs atsakėte klaidingai - Jūs atsakėte klaidingai

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 5

Surinkta taškų: 3.75Klausimas: #5

Parduotuvė kompiuterio kainą padidino 200 eurų, tačiau po mėnesio, paskelbus akciją ir kainą sumažinus 2 kartus, kompiuteris kainavo 1000 eurų. Kokia buvo pradinė kompiuterio kaina?

Atsakymas:
eurų

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 4

Surinkta taškų: 4Klausimas: #6

Krepšinį žaidžia 56 žmonės. Žmonių, žaidžiančių tinklinį, skaičius yra 7/8 nuo tų, kurie žaidžia krepšinį, ir 70% nuo futbolininkų skaičiaus, o tenisą žaidžia 50% nuo futbolininkų skaičiaus. Kiek žmonių žaidžia futbolą, kiek tinklinį ir kiek tenisą?

a)    Tinklinį ...
a)
... 49 žmonės
b)    Tenisą ...
b)
... 35 žmonės
c)    Futbolą ...
c)
... 70 žmonių

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 6

Surinkta taškų: 0Klausimas: #7

Žygimantas pasakė Gediminui: „Aš esu dvigubai sunkesnis už tave“. O Gediminas atsakė Žygimantui: „O aš esu 22 kilogramais lengvesnis už tave“. Abu berniukai pasakė tiesą. Kiek kilogramų sveria kiekvienas berniukas?

Žygimantas sveria 44 kg.
Gediminas sveria 22 kg.


Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 5

Surinkta taškų: 5Klausimas: #8

Aštuoni draugai paspaudė vienas kitam ranką. Kiek iš viso buvo rankų paspaudimų?

Teisingas atsakymas 28
36
64
49

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 4

Surinkta taškų: 4Klausimas: #9

Pažymėk lygtį, kuri yra tiesinė.

Teisingas atsakymas 5 x plus 4 equals 25
1 over х equals 0
open vertical bar х close vertical bar space minus 10 space equals space 0
open parentheses х minus 4 close parentheses open parentheses х plus 5 close parentheses equals 0

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 3

Surinkta taškų: 3Klausimas: #10

Skaičius m yra mažesnis už savo modulį. Kuris iš šių teiginių yra teisingas?

Teisingas atsakymas m - neigiamas skaičius
m = 0
m - teigiamas skaičius
m - natūralusis skaičius

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 4

Surinkta taškų: 4Klausimas: #11

Saldaininėje yra šeši šokoladiniai saldainiai ir keli karameliniai. Kiek karamelinių saldainių saldaininėje, jeigu tikimybė, kad atsitiktinai ištrauktas saldainis bus šokoladinis, yra 0,6?

Teisingas atsakymas 4
Klaidingas atsakymas 10
8
6

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 4

Surinkta taškų: 0Klausimas: #12

Žvejys pagavo karosą, lydeką ir karpį. Karosą jis pagavo ankščiau nei karpį, o lydeką vėliau nei karosą, bet ankščiau nei karpį.
Suskirstyk eilės tvarka, kaip žvejys žuvis gaudė.


  Karosas

  Lydeka

  Karpis

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 4

Surinkta taškų: 4Klausimas: #13

Žurnalo puslapių numeriuose skaitmuo „0“ pasitaiko 5 kartus, o skaitmuo „5“ - 6 kartus. Koks paskutinis sunumeruoto žurnalo puslapio numeris, jeigu jis dalijasi iš 10?

Teisingas atsakymas 50
60
40
70

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 3

Surinkta taškų: 3Klausimas: #14

Zoologijos sode gyvena tigrai, liūtai, lūšys ir panteros. Iš viso jame gyvena 24 gyvūnai. Yra žinoma, kad 1 over 8 visų gyvūnų sudaro tigrai, 3 over 4  - ne liūtai, o 2 over 3 - ne lūšys. Kiek panterų gyvena zoologijos sode?

Teisingas atsakymas 7 panteros
6 panteros
8 panteros
Klaidingas atsakymas 3 panteros

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 4

Surinkta taškų: 0Klausimas: #15

Ar sutinki su teiginiais?

1.Bet kuris natūralusis skaičius turi be galo daug kartotinių.
2.Trisdešimt devyni - sudėtinis skaičius.
3.Jeigu skaičius dešimties kartotinis, tai jis nesidalija iš 5.
4.Jeigu trys yra paskutinis natūraliojo skaičiaus skaitmuo, tuomet šis skaičius dalijasi iš trijų be liekanos.

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 6

Surinkta taškų: 6Klausimas: #16

Atstumas tarp kaimo ir traukinių stoties yra 210 km. Turistai automobiliu išvyko iš kaimo 7 valandą ryto, o traukinys išvyksta 11 valandą ryto.
Kokiu vidutiniu greičiu turi važiuoti turistų automobilis, kad jie atvyktų į geležinkelio stotį valandą iki traukinio išvykimo?

Teisingas atsakymas 70 km/h
52,5 km/h
42 km/h
50 km/h

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 4

Surinkta taškų: 4Klausimas: #17

Egidijus kolekcionuoja automobilių modelius. Juos galima sudėlioti po lygiai ant 14 arba 8 lentynų. Kiek modeliukų turi Egidijus, jeigu yra žinoma, kad jų yra daugiau nei 100, bet mažiau nei 120?

Teisingas atsakymas 112
120
118
104

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 4

Surinkta taškų: 0Klausimas: #18

Vilius, Kamilė, Julija ir Mindaugas rinko kokosus. Kartu jie surinko 98 kokosus. Mindaugas surinko 30 kokosų, o Kamilė 14 mažiau nei Mindaugas. Vienas iš vaikų surinko 15 kokosų. Mažiausiai surinko mergaitė. Kiek kokosų surinko Vilius, Kamilė ir Julija?

a)    Vilius ...
... 37 vienetus
b)    Kamilė ...
... 16 vienetų
c)    Julija ...
... 15 vienetų

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 6

Surinkta taškų: 6Klausimas: #19

Grupė turistų susiruošė į žygį. Apgyvendinant juos palapinėse, paaiškėjo, kad jeigu kiekvienoje palapinėje apsistos po 7 turistus, tai 6 vietos links neužimtos, o jeigu po 6 turistus, tai 5 turistams neužteks vietos. Kiek turistų susiruošė į žygį?

Teisingas atsakymas 71 turistas
Klaidingas atsakymas 83 turistai
61 turistas
72 turistai

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 3

Surinkta taškų: 0Klausimas: #20

Surask porą.

a)    x squared space equals space 0 ...
... x = 0
b)    x squared equals negative 1 ...
... šaknų nėra
c)    open vertical bar x close vertical bar equals x ...
c)
... x - bet kuris teigiamas skaičius
d)    open vertical bar x close vertical bar equals space minus space x ...
d)
...  x - bet kuris neigiamas skaičius

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 6

Surinkta taškų: 3Klausimas: #21

Nurodyk natūraliąsias K reikšmes, su kuriomis išraiškos K + 26 rezultatas bus pirminis skaičius.

Teisingas atsakymasJūs atsakėte teisingai K = 3
Teisingas atsakymasJūs atsakėte teisingai K = 5
Teisingas atsakymasJūs atsakėte teisingai K = 11
Jūs atsakėte teisingai K = 7
Jūs atsakėte teisingai K = 1
Jūs atsakėte teisingai K = 2

Jūs atsakėte teisingai - Jūs atsakėte teisingai     
Jūs atsakėte klaidingai - Jūs atsakėte klaidingai

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 5

Surinkta taškų: 5Klausimas: #22

Varna ir Lapė sūrio gabalą kartu suėda per 10 minučių. Per kiek minučių šį sūrio gabalą suės viena Varna, jeigu Lapė jį suėda per 15 minučių?

Teisingas atsakymas 30 minučių
15 minučių
5 minutes
22,5 minutes

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 4

Surinkta taškų: 4Klausimas: #23

LygiagretainisTrapecija turi dvi poras lygiagrečių kraštinių.


Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 2

Surinkta taškų: 0Klausimas: #24

„Miško mokykloje“ gyvūnai mokosi nuo pirmadienio iki penktadienio. Kiek dienų per savaitę Meškiukas gali pasakyti: „Užvakar ir poryt aš eisiu į mokyklą“?

Teisingas atsakymas 3
1
Klaidingas atsakymas 2
4

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 3

Surinkta taškų: 0
Tapk mūsų draugu Facebook'e!


Sveikinu! :)