Olympis 2020 - Pavasario sesija / 11 klasė / Rezultatai
Dalyvis:Ela** Ken*****
Dalykas:Matematika
Lygis:Olympis 2020 - Pavasario sesija / 11 klasė
Pradžia:2020-03-31 22:02:20
Pabaiga:2020-03-31 22:40:51
Trukmė:38:31
Maksimalus taškų skaičius:100
Surinkta taškų:52.4
Rezultatas: 52.4%
Geriau už: 36.221%Klausimas: #1

Kiek kartų kampas tarp gretutinių kampų pusiaukampinių yra mažesnis nei kampas tarp kryžminių kampų pusiaukampinių?

Teisingas atsakymas 2 kartus
4 kartus
3 kartus

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 3

Surinkta taškų: 3Klausimas: #2

Dinozaurui Rokui 180 metų, o dinozaurui Džiugui 173 metai. Po kelių metų Džiugo amžius sudarys 99 % Roko amžiaus?

Teisingas atsakymas 520 metų
541 metų
Klaidingas atsakymas 527 metų
175 metų

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 4

Surinkta taškų: 0Klausimas: #3

Surask porą.

a)    10 squaredcm ...
... 1 m
b)    10 to the power of negative 2 end exponent m ...
b)
... 1 cm
c)    10 to the power of 6mg ...
... 1 kg
d)    10 to the power of negative 6 end exponentt ...
d)
... 1 g
e)    10 squaredkg ...
e)
... 1 cnt

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 6

Surinkta taškų: 2.4Klausimas: #4

Ar sutinki su teiginiais?

1.Kai apskritimo spindulys yra lygus 1, tai jo perimetras yra 2π.
2.Dviejų skaičių su skirtingais ženklais suma visada yra teigiama.
3.Jeigu skaičius yra neigiamas, tai priešingas jam skaičius yra teigiamas.
4.Teigiamo skaičiaus modulis - neigiamas skaičius.

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 6

Surinkta taškų: 4.5Klausimas: #5

Šeimoje auga keturi vaikai: Elena, Emilis, Veronika ir Kamilė, jiems 5, 8, 13 ir 15 metų. Kiek metų kiekvienam vaikui, jeigu viena mergaitė lanko darželį, Elena vyresnė už Emilį, o Veronikos ir Elenos amžiaus suma dalinasi iš trijų?

a)    Emilis ...
a)
... 8 metai
b)    Elena ...
b)
... 13 metų
c)    Veronika ...
c)
... 5 metai
d)    Kamilė ...
d)
... 15 metų

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 6

Surinkta taškų: 0Klausimas: #6

5 pieštukai kainuoja 15 centų pigiau nei 3 tušinukai ir 2 pieštukai. Vadinasi, tušinukas yra 5 centais brangesnis už vieną pieštuką.


Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 4

Surinkta taškų: 4Klausimas: #7

Dviženkliame skaičiuje dešimčių yra 3 kartus daugiau nei vienetų. Jeigu šio skaičiaus skaitmenis sukeistume vietomis, tai gautas skaičius būtų 36 vienetais mažesnis už pradinį. Įrašyk pradinį skaičių.

Atsakymas:
62

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 3

Surinkta taškų: 0Klausimas: #8

Jeigu picą perpjautume į 8 lygias dalis, kokio dydžio kampą turėtų kiekvienas gabaliukas?

Teisingas atsakymas 45 laipsnių
90 laipsnių
30 laipsnių
22,5 laipsnio

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 3

Surinkta taškų: 3Klausimas: #9

Ar sutinki su teiginiais?

1.Visi pirminiai skaičiai yra lyginiai.
2.Visi pirminiai skaičiai dalinasi tik iš savęs ir vieneto.
3.1 - pirminis skaičius.
4.Sudėję du nelyginius skaičius gausime nelyginį skaičių.

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 6

Surinkta taškų: 3Klausimas: #10

Baseinas per vieną vamzdį užpildomas vandeniu per 6 valandas, o per kitą - per 4 valandas. Per kiek valandų užsipildys baseinas, jeigu vienu metu bus atidaryti abu vamzdžiai? 

Teisingas atsakymas 2,4 val.
2,2 val.
3 val.
Klaidingas atsakymas 2 val.

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 3

Surinkta taškų: 0Klausimas: #11

Parašyk natūralųjį skaičių, kurį sudėję su skaičiumi 50 gautume didesnį rezultatą, nei padauginę jį iš 50.

Atsakyme įrašyk tik skaičių.

Atsakymas:

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 3

Surinkta taškų: 3Klausimas: #12

Darbininkas per savo pamainą pagamina 870 detalių, kas sudaro 116% darbo plano. Kiek detalių darbininkas turi pagaminti pagal planą per savo pamainą?

Teisingas atsakymas 750 detalių
600 detalių
800 detalių
700 detalių

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 3

Surinkta taškų: 3Klausimas: #13

Skaičiuje 2025 du skaitmenis sukeitė vietomis, o vėliau vieną išbraukė. Koks didžiausias skaičius galėjo gautis?

Teisingas atsakymas 522
525
202
225

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 3

Surinkta taškų: 3Klausimas: #14

Bibliotekoje stovi knygų spinta, kurios aukštis 90 cm. Apatinė spintos dalis su durelėmis, kurių aukštis 40 cm, o viršutinė dalis per pusę padalinta lentyna. Kokiame aukštyje nuo grindų yra ši lentyna?

Teisingas atsakymas 65 cm
75 cm
Klaidingas atsakymas 50 cm
60 cm

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 3

Surinkta taškų: 0Klausimas: #15

Nuo 8 valandos ryto iki šios minutės praėjo 25 over 48 paros.
Kiek dabar valandų?

Teisingas atsakymas 20:30
17:40
18:30
22:40

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 4

Surinkta taškų: 4Klausimas: #16

Tvenkinyje plaukioja 20 žuvų. Kiekvienos žuvies ilgis didesnis nei 7 cm, bet neviršija 15 cm.  Nurodyk teisingus ir klaidingus teiginius, kurie išplaukia iš šios informacijos.

1.Šiame tvenkinyje nėra 16 cm ilgio žuvų.
2.Tvenkinyje plaukioja 10 žuvų, mažesnių nei 10 cm.
3.Bet kurių dviejų žuvų ilgių skirtumas neviršija 8 cm.
4.Kiekvienos žuvies ilgis yra didesnis nei 10 cm.

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 6

Surinkta taškų: 3Klausimas: #17

Ar sutinki su pateiktais teiginiais?

1.Dviejų pirminių skaičių sandauga - sudėtinis skaičius.
2.Dviejų skaičių santykis sumažės, jeigu kiekvienas iš skaičių padidės trigubai.
3.Apskritimo ilgis yra atvirkščiai proporcingas jo spindulio ilgiui.

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 6

Surinkta taškų: 6Klausimas: #18

Trims sesėms - Linai, Veronikai ir Dianai - mama nupirko skirtingas palaidines: dekoruotą žirneliais, languotą ir dryžuotą. Linai atiteko ne languota palaidinė , Dianai - nei languota, nei dekoruota žirneliais. Nustatyk, kam kokia palaidinė atiteko.

a)    Linai ...
... Dekoruota žirneliais
b)    Dianai ...
... Dryžuota
c)    Veronikai ...
... Languota

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 5

Surinkta taškų: 5Klausimas: #19

Pažymėk nelygybes, kurios NETURI sprendinių.

Jūs atsakėte klaidingai 0 * x > - 5
Jūs atsakėte teisingai 0 * x < 5
Teisingas atsakymasJūs atsakėte klaidingai 0 * x < - 5
Teisingas atsakymasJūs atsakėte teisingai 0 * x > 5

Jūs atsakėte teisingai - Jūs atsakėte teisingai     
Jūs atsakėte klaidingai - Jūs atsakėte klaidingai

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 5

Surinkta taškų: 2.5Klausimas: #20

Gimtadienio proga mama iškepė pyragų. Kiekvieną pyragą supjaustė į 3 dalis, o kiekvieną dalį per pusę. Gautus gabalėlius sudėjo ant 18 lėkštučių, po vieną gabalėlį ant kiekvienos. Kiek iš viso buvo pyragų?

Teisingas atsakymas 3 pyragai
Klaidingas atsakymas 6 pyragai
9 pyragai
18 pyragų

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 4

Surinkta taškų: 0Klausimas: #21

Gediminas iki močiutės kaimo turi važiuoti autobusu 40 km. Nuvažiavęs pusę kelio jis užmigo, o atsibudęs sužinojo, kad reikia važiuoti tiek pat, kiek pramiegojo. Kiek kilometrų kelio pramiegojo Gediminas?

Teisingas atsakymas 10 km
20 km
5 km
40 km

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 3

Surinkta taškų: 3Klausimas: #22

Šiais metais senelio gimtadienis bus sekmadienį. Kurią savaitės dieną bus močiutės gimtadienis, jeigu ji 55 dienomis jaunesnė už senelį?

Teisingas atsakymas Pirmadienį
Antradienį
Klaidingas atsakymas Šeštadienį
Trečiadienį

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 3

Surinkta taškų: 0Klausimas: #23

Kiek litrų vandens reikia įpilti į 6 litrų 5% koncentrato kompotą, kad gautume kompotą, kurio koncentratas 3%? 

Teisingas atsakymas 4 l
5 l
3 l
Klaidingas atsakymas 6 l

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 4

Surinkta taškų: 0Klausimas: #24

Aštuoni draugai paspaudė vienas kitam ranką. Kiek iš viso buvo rankų paspaudimų?

Teisingas atsakymas 28
36
Klaidingas atsakymas 64
49

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 4

Surinkta taškų: 0
Tapk mūsų draugu Facebook'e!


Sveikinu! :)