Olympis 2021 - Pavasario sesija / 4 klasė / Rezultatai
Dalyvis:Gab*** Nej***
Dalykas:Lietuvių kalba ir literatūra
Lygis:Olympis 2021 - Pavasario sesija / 4 klasė
Pradžia:2021-03-04 17:45:00
Pabaiga:2021-03-04 18:20:52
Trukmė:35:52
Maksimalus taškų skaičius:100
Surinkta taškų:97
Rezultatas: 97%
Geriau už: 90.712%Klausimas: #1

Ką reiškia frazeologizmas neieškoti žodžio kišenėje?

Teisingas atsakymas Būti iškalbingam, visada turėti, ką pasakyti
Nusikalbėti, niekus kalbėti
Be paliovos kalbėti
Kalbėti tai, ko nereikia

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 2

Surinkta taškų: 2Klausimas: #2

Sujunk frazeologizmus ir jų paaiškinimus.

a)    Dantį užkalbėti ...
... Įtikinti, įkalbėti apgaunant
b)    Kaišioti pagalius į ratus ...
... Kam nors trukdyti
c)    Berti druską ant žaizdos ...
... Priminti apie skaudžius dalykus
d)    Su gaidžiais keliasi ...
... Labai anksti pabunda
e)    Nosį nušluostyti ...
... Pasirodyti apsukresniam
f)    Į vieną dūdą pūsti ...
... Gerai sutarti

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 6

Surinkta taškų: 6Klausimas: #3

Perskaityk ir atsakyk į klausimus.

Kartą klajojo katinas po mišką ir sutiko lapę. Mandagiai paklausė lapės, kaip ji gyvena. 
- Kas tau rūpi?- atšovė kūmutė.
- O ką tu viena darysi, kai tave šunys užpuls?
- Labai aš jau šunų bijau,- nusijuokė lapė. - Žinau, kaip šunims galvą apsukti.

1. Ką veikė katinas?

Teisingas atsakymas2. Kaip kalbėjo katinas su lape?

Teisingas atsakymas3. Žodžių junginys „galvą apsukti“ yra ...

Teisingas atsakymas4. Kaip apibūdintum laputę?

Teisingas atsakymas
Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 6

Surinkta taškų: 6Klausimas: #4

Kuriose eilutėse yra žodis įsibrovėlis?

Teisingas atsakymasJūs atsakėte teisingai Šaknis, priekaba, galūnė, priesaga
Teisingas atsakymasJūs atsakėte teisingai Eilėraštis, pasaka, žiema, apsakymas
Jūs atsakėte teisingai Daiktavardis, būdvardis, veiksmažodis

Jūs atsakėte teisingai - Jūs atsakėte teisingai     
Jūs atsakėte klaidingai - Jūs atsakėte klaidingai

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 2

Surinkta taškų: 2Klausimas: #5

Pažymėk Taip, jei žodžiai nurodo, kad veiksmas vyko praeityje, arba Ne, jei veiksmas vyksta dabar ar vyks rytoj.

1.Skaitėme
2.Svajojau
3.Sveikinote
4.Piešiu
5.Rašysime
6.Grįžtu

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 6

Surinkta taškų: 6Klausimas: #6

Įrašyk praleistas raides.

  • žąsis
  • asilas
  • ąsotis
  • mįslė
  • ačiū
  • vasara


Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 6

Surinkta taškų: 6Klausimas: #7

Kokia viena raidė tiktų visuose žodžiuose?

b_tas, p_sė, s_kasi, m_sė, s_pti

Atsakymas:

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 2

Surinkta taškų: 2Klausimas: #8

Ar prisimeni kalbos dalis? Sujunk kalbos dalį su žodžiu.

a)    Švara ...
... daiktavardis
b)    Švarus ...
... būdvardis
c)    Švariau ...
... prieveiksmis
d)    Švarina ...
... veiksmažodis

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 4

Surinkta taškų: 4Klausimas: #9

Perskaityk sakinį ir pažymėk, kurie teiginiai yra teisingi ir kurie neteisingi.

Vėjas vis stiprėjo, stiprėjo, ir galų gale vaikai išvydo didžiulius sniego kąsnius. 

1.Sakinyje yra du veiksniai.
2.Sakinyje yra trys veiksmažodžiai.
3.Sakinyje yra du būdvardžiai.
4.Sakinyje yra vienas sudurtinis žodis.

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 6

Surinkta taškų: 6Klausimas: #10

Pažymėk, kuriose eilutėse yra žodžių, turinčių mišriuosius dvigarsius.

Teisingas atsakymasJūs atsakėte teisingai Gandras, varnėnas, žvirblis
Teisingas atsakymasJūs atsakėte teisingai Varna, šarka, gulbė
Jūs atsakėte teisingai Strazdas, zylutė, kovas
Jūs atsakėte teisingai Sniegena, kėkštas, kuosa

Jūs atsakėte teisingai - Jūs atsakėte teisingai     
Jūs atsakėte klaidingai - Jūs atsakėte klaidingai

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 4

Surinkta taškų: 4Klausimas: #11

Sudaryk žodį ir užrašyk jį.

pusė + sesuo =  .....

Atsakymas:

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 3

Surinkta taškų: 3Klausimas: #12

Kurioje eilutėje nėra rašybos klaidų?

Teisingas atsakymas Ačiū, pievoje, seseriai, plaukia
Laukuosia, če, šeurėje
Sunus, dzeugesi, kedeje

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 3

Surinkta taškų: 3Klausimas: #13

Išlinksniuok žodžių junginį švelni lapė tik vienaskaita.

V. švelni lapė
K. švelnios lapės
N. švelniai lapei
G. švelnią lapę
Įn. švelnia lape
Vt. švelnioje lapėje


Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 6

Surinkta taškų: 6Klausimas: #14

Perskaityk sakinį ir atsakyk į klausimus.

Karalaitis sėdo ant žirgo ir išvyko iš savo senos pilies.

1. Kiek sakinyje yra veiksnių?

Teisingas atsakymas2. Kiek sakinyje yra tarinių?

Teisingas atsakymas3. Ar sakinyje yra antrininkių sakinio dalių?

Teisingas atsakymas


4. Kurie žodžiai yra vienarūšės sakinio dalys?

Teisingas atsakymas
Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 4

Surinkta taškų: 4Klausimas: #15

Kokia kalbos dalis yra pateikti žodžiai? Sujunk.

a)    Karštis ...
... daiktavardis
b)    Karštėja ...
... veiksmažodis
c)    Karščiau ...
... prieveiksmis
d)    Karštas ...
... būdvardis
e)    Kad ...
... jungtukas

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 5

Surinkta taškų: 5Klausimas: #16

Ką žinai apie kalbos dalis?

1. Kuri kalbos dalis nėra linksniuojama?

Teisingas atsakymas2. Kuri kalbos dalis yra asmenuojama?

Teisingas atsakymas3. Kuri kalbos dalis yra derinama su daiktavardžiu gimine, skaičiumi ir linksniu?

Teisingas atsakymas4. Kurios kalbos dalies nekaitome skaičiais?

Teisingas atsakymas
Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 6

Surinkta taškų: 6Klausimas: #17

Iš pateiktų žodžių sudaryk sudurtinius žodžius.

galva + galas = galvūgalis
švarus + raštas = švarraštis
kiaulės + gano = kiauliaganys
nosis + ryklė = nosiaryklė


Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 4

Surinkta taškų: 4Klausimas: #18

Kiek pateiktame sakinyje yra mišriųjų dvigarsių?

Ant kalnuotų kalnų apsigyveno linksma antilopių šeimyna.

Teisingas atsakymas 5
7
6
Klaidingas atsakymas 4

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 3

Surinkta taškų: 0Klausimas: #19

Pasirink tinkamas raides.

Pagaliau prasidėjo tikra žiema.
Nuo ryto ėmė smarkiai snigti.
Visą žiemą mokiau si nuotoliniu būdu.


Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 5

Surinkta taškų: 5Klausimas: #20

Sujunk autorių su kūriniu.

a)    Jonas Biliūnas ...
... „Kliudžiau“
b)    Vytautė Žilinskaitė ...
... „Robotas ir peteliškė“
c)    Vytė Nemunėlis ...
... „Meškiukas Rudnosiukas“

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 3

Surinkta taškų: 3Klausimas: #21

Kurios sakinio dalys yra pagrindinės?

Teisingas atsakymasJūs atsakėte teisingai Veiksnys
Teisingas atsakymasJūs atsakėte teisingai Tarinys
Jūs atsakėte teisingai Papildinys
Jūs atsakėte teisingai Aplinkybė
Jūs atsakėte teisingai Pažyminys

Jūs atsakėte teisingai - Jūs atsakėte teisingai     
Jūs atsakėte klaidingai - Jūs atsakėte klaidingai

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 2

Surinkta taškų: 2Klausimas: #22

Pažymėk, kurie teiginiai yra teisingi ir kurie klaidingi.

1.Pagrindinė sakinio dalis, nurodanti sakinio veiksmą, yra tarinys.
2.Vienarūšės sakinio dalys yra skiriamos kableliais.
3.Žodyje „kardadantis“ yra 3 mišrieji dvigarsiai.
4.Žodį „siaubas“ sudaro 7 raidės.
5.Priešingos reikšmės žodžiai yra sinonimai.

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 6

Surinkta taškų: 6Klausimas: #23

Kaip vadinamas tos pačios reikšmės žodis?

Teisingas atsakymas Sinonimas
Antonimas
Homonimas
Toponimas

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 3

Surinkta taškų: 3Klausimas: #24

Kurioje eilutėje yra rašybos klaida?

Teisingas atsakymas Sąmanos
Sąžinė
Sąlyga
Sąsiuvinis
Sąmonė

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 3

Surinkta taškų: 3
Tapk mūsų draugu Facebook'e!


Sveikinu! :)