Olympis 2018 - Pavasario sesija / 1 klasė / Rezultatai
Dalyvis:Vakarė Bracaitė
Dalykas:Anglų kalba
Lygis:Olympis 2018 - Pavasario sesija / 1 klasė
Pradžia:2018-03-13 17:41:50
Pabaiga:2018-03-13 18:20:20
Trukmė:38:30
Maksimalus taškų skaičius:100
Surinkta taškų:88.667
Rezultatas: 88.667%
Geriau už: 46.931%Klausimas: #1

Pažiūrėk į paveikslėlį ir padėk detektyvui nustatyti, kokios anglų kalbos abėcėlės raidės išnyko.

Jūs atsakėte teisingaiP
Jūs atsakėte teisingaiV
Jūs atsakėte teisingaiK
Jūs atsakėte teisingaiČ
Jūs atsakėte teisingaiŽ

Jūs atsakėte teisingai - Jūs atsakėte teisingai     
Jūs atsakėte klaidingai - Jūs atsakėte klaidingai

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 4

Surinkta taškų: 4Klausimas: #2

Sujunk skiemenis:

1    cha ...
1
... ir
2    gi ...
2
... rl
3    bo ...
... ok
4    teach ...
... er
5    pen ...
... cil

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 5

Surinkta taškų: 3Klausimas: #3

Ką sako anglai, kai nori išreikšti savo dėkingumą?

Teisingas atsakymas Thank you!
Sit down!
Good morning!
Come here!

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 2

Surinkta taškų: 2Klausimas: #4

Sudėliok sakinio žodžius teisinga tvarka ir sužinosi, ką pasakė Kamilė.


  I

  like

  green

  apples.

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 5

Surinkta taškų: 5Klausimas: #5

Kokia raidė yra praleista visuose žodžiuose, pavaizduotuose paveikslėlyje? 

B_g,
c_r,
c_t,
t_ble.

Atsakymas:

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 2

Surinkta taškų: 2Klausimas: #6

Kurioje eilutėje yra tik balsiai?

Teisingas atsakymas Ii, Oo, Uu
Tt, Ee, Aa
Yy, Dd, Hh
Klaidingas atsakymas Aa, Ee, Ff

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 2

Surinkta taškų: 0Klausimas: #7

Pažiūrėk į paveikslėlį ir užbaik sakinius.

1. My name is ... .

Teisingas atsakymas2. This is my ... .

Teisingas atsakymas3. I have ... .

Teisingas atsakymas4. I can ... .

Teisingas atsakymas
Klaidingas atsakymasTaškų skaičius už teisingą atsakymą: 6

Surinkta taškų: 4.5Klausimas: #8

Pažiūrėk į paveikslėlį ir pasirink tinkančius žodžius.

This is my desk. I have a blue school bag. Green book is onin the desk. I have got four pencils on the desk.


Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 6

Surinkta taškų: 4.5Klausimas: #9

Sudėliok žodžius abėcėlės tvarka.


  banana

2
  duck

3
  horse

4
  jump

  orange

  rat

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 6

Surinkta taškų: 4.67Klausimas: #10

Padėk Emilijai įvesti trūkstamus žodžius:

Hello, seven, Lithuania, Emily.

Hello! My name is Emily. I am from Lithuania. I am seven.


Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 5

Surinkta taškų: 5Klausimas: #11

Iš žodžių pabėgo raidės. Rask jas paveikslėlyje ir įrašyk į žodžius.

This is my booook. It is yellow. I like it very much.


Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 5

Surinkta taškų: 4Klausimas: #12

Suskaičiuok pakalikus. Atsakymą parašyk angliškai vienu žodžiu.

Atsakymas:

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 2

Surinkta taškų: 2Klausimas: #13

Sujunk spalvas ir jų pavadinimus.

1    black ...
...
2    blue ...
...
3    red ...
...
4    yellow ...
...

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 4

Surinkta taškų: 4Klausimas: #14

One + one = two
Ten - four = six
Five + three = eight


Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 4

Surinkta taškų: 4Klausimas: #15

Pažymėk laukinius gyvūnus:

Jūs atsakėte teisingaiFox
Jūs atsakėte teisingaiBear
Jūs atsakėte teisingaiCat
Jūs atsakėte teisingaiDog
Jūs atsakėte teisingaiCow

Jūs atsakėte teisingai - Jūs atsakėte teisingai     
Jūs atsakėte klaidingai - Jūs atsakėte klaidingai

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 4

Surinkta taškų: 4Klausimas: #16

Kuriuose angliškuose žodžiuose yra klaidų?

Jūs atsakėte klaidingaivall - siena
Jūs atsakėte teisingaimym - mama
Jūs atsakėte teisingaipencil - pieštukas
Jūs atsakėte teisingairoom - kambarys

Jūs atsakėte teisingai - Jūs atsakėte teisingai     
Jūs atsakėte klaidingai - Jūs atsakėte klaidingai

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 4

Surinkta taškų: 3Klausimas: #17

Kurie sakiniai parašyti be klaidų? Jeigų klaidų nėra, pažymėk „Taip“, o jeigu yra - „Ne“.

1.Name is my Bob.
2.A toy it is.
3.I am seven.
4.Sit down, please!

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 5

Surinkta taškų: 5Klausimas: #18

Išspręsk kryžiažodį. Koks angliškas žodis slepiasi žaliuose laukeliuose?

1 - raudonas
2 - knyga
3 - lokys
4 - kambarys
5 - stalas

Atsakymas:

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 5

Surinkta taškų: 5Klausimas: #19

Kurią raidę turime ištrinti iš žodžio „three“, norėdami gauti kitą anglišką žodį?

Teisingas atsakymas h
t
r
e

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 2

Surinkta taškų: 2Klausimas: #20

Sujunk žodžius:

1    green, black ...
... colours
2    cow, pig ...
... animals
3    teddy bear, plastic car ...
... toys
4    pen, book ...
... school

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 4

Surinkta taškų: 4Klausimas: #21

Iš žodžių pabėgo raidės. Grąžink jas atgal.

This is my kite. It is red. It can fly in the sky!


Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 5

Surinkta taškų: 5Klausimas: #22

Žodžiai susimaišė. Surikiuok juos tokia tvarka, kokia jie pavaizduoti paveikslėlyje.


  Zebra

  Pen

  Fox

  Box

  Orange

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 5

Surinkta taškų: 5Klausimas: #23

Pažiūrėk į paveikslėlį ir atsakyk į klausimus:

1. I can NOT see a ... in the picture.
Teisingas atsakymas

2. The ship is ...

Teisingas atsakymas3. The ... is in the sky.

Teisingas atsakymas4. I can see ... ship in the picture.

Teisingas atsakymas
Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 4

Surinkta taškų: 4Klausimas: #24

Pažiūrėk į paveikslėlį ir įrašyk tinkamus žodžius.

Žodžiai: legs, fish, run, dog, pink, morning, swim.

This is a fish. It is blue and pink. It can swim. It hasn't got legs    .


Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 4

Surinkta taškų: 3
Tapk mūsų draugu Facebook'e!


Sveikinu! :)