Olympis 2021 - Pavasario sesija / 4 klasė / Rezultatai
Dalyvis:Kam*** Gab*****
Dalykas:Anglų kalba
Lygis:Olympis 2021 - Pavasario sesija / 4 klasė
Pradžia:2021-03-12 10:31:40
Pabaiga:2021-03-12 10:53:29
Trukmė:21:49
Maksimalus taškų skaičius:100
Surinkta taškų:95.2
Rezultatas: 95.2%
Geriau už: 56.34%Klausimas: #1

Pažymėk žodžius, turinčius garsą [ ʃ ].

Teisingas atsakymasJūs atsakėte teisingai She
Teisingas atsakymasJūs atsakėte teisingai Ship
Jūs atsakėte teisingai Chicken
Jūs atsakėte teisingai This
Teisingas atsakymasJūs atsakėte teisingai Dish
Jūs atsakėte teisingai Father

Jūs atsakėte teisingai - Jūs atsakėte teisingai     
Jūs atsakėte klaidingai - Jūs atsakėte klaidingai

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 4

Surinkta taškų: 4Klausimas: #2

Ar šiuose sakiniuose parašyta tai, kas pavaizduota paveikslėliuose?

1.He can't run.
2.She can sing.
3.He can jump.
4.They can't dance.

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 5

Surinkta taškų: 5Klausimas: #3

Sudaryk žodžius.

a)    b ...
... anana
b)    c ...
... hair
c)    s ...
c)
... chool
d)    f ...
... lower

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 4

Surinkta taškų: 3Klausimas: #4

Kur šuniukas? Atsakyk į klausimą pagal paveikslėlį.

Where is the dog? - It is under the table.


Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 2

Surinkta taškų: 2Klausimas: #5

Pažiūrėk į ateivį ir užbaik sakinius.

1. He is ...

Teisingas atsakymas2. He has got ... eye and ... tooth.

Teisingas atsakymas3. He has got four ... .

Teisingas atsakymas4. He has got two ... .

Teisingas atsakymas
Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 4

Surinkta taškų: 4Klausimas: #6

Jeigu sakinys atitinka paveikslėlį, pažymėk „Taip“, kitu atveju - „Ne“.

1. It is a school.
2. It is a bus stop.
3. It is a hospital.
4. It is ​a café.

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 5

Surinkta taškų: 5Klausimas: #7

Piteris dainuoja dainelę „Head, shoulders, knees and toes“. Surikiuok kūno dalis tokia tvarka, kokia jas rodo Piteris.


  Head

  Shoulders

  Knees

  Toes

  Eyes

  Ears

  Mouth

  Nose

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 6

Surinkta taškų: 6Klausimas: #8

Kurie gyvūnai nemoka VAIKŠČIOTI?

Teisingas atsakymasJūs atsakėte teisingai Dolphin
Teisingas atsakymasJūs atsakėte teisingai Fish
Teisingas atsakymasJūs atsakėte teisingai Snake
Jūs atsakėte teisingai Elephant
Jūs atsakėte teisingai Mouse

Jūs atsakėte teisingai - Jūs atsakėte teisingai     
Jūs atsakėte klaidingai - Jūs atsakėte klaidingai

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 4

Surinkta taškų: 4Klausimas: #9

Padėk Lukui sujungti žodžius su jų kategorijomis.

a)    Transport ...
... Bike, car, train
b)    Food ...
... Pizza, banana, tomato
c)    Animals ...
... Kangaroo, lion, horse
d)    House ...
... kitchen, bedroom, bathroom

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 4

Surinkta taškų: 4Klausimas: #10

Kas pasislėpė paveikslėlyje?

This is food. You can buy it at the baker's.

Teisingas atsakymas Bread
Beef
Banana
Butter

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 2

Surinkta taškų: 2Klausimas: #11

Įrašyk praleistas raides.

This is an apple. It can be red, green or yellow. I like apples a lot, they are tasty!


Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 5

Surinkta taškų: 5Klausimas: #12

Pasirink tinkamus žodžius.

I like dancing but my friend Angelina doesn't like it, she likes doing sports. She is nice and kind.


Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 5

Surinkta taškų: 5Klausimas: #13

Odd one word out. Which word is not from this group?

Sports!

Tennis
Swimming
Teisingas atsakymas Bike
Football
Basketball

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 2

Surinkta taškų: 2Klausimas: #14

Help John do the sum.

Six and three is ... .

Teisingas atsakymas nine
seven
three
eight

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 2

Surinkta taškų: 2Klausimas: #15

Match the words to make expressions. 

a)    Have ...
... breakfast
b)    Play ...
... games
c)    Brush ...
... teeth
d)    Watch ...
... TV

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 4

Surinkta taškų: 4Klausimas: #16

What food has the mouse got?

Teisingas atsakymas Cheese
Milk
Apple
Pear

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 2

Surinkta taškų: 2Klausimas: #17

Choose the plural for the words.

1. Child

Teisingas atsakymas2. Baby

Teisingas atsakymas3. Woman

Teisingas atsakymas

Klaidingas atsakymas


Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 6

Surinkta taškų: 4Klausimas: #18

Look at the picture and think if the sentences are right or wrong.

1.Martin doesn't like apples.
2.Martin doesn't like milk.
3.Martin doesn't like bananas.
4.Martin likes cakes.

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 5

Surinkta taškų: 5Klausimas: #19

Look at the sentences and think if they are right or wrong.

1.A giraffe is bigger than a frog.
2.A panda is faster than a tiger.
3.A butterfly is smaller than a bear.
4.A zebra is the biggest animal in the world.
5.A lizard is the fastest animal of all.

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 6

Surinkta taškų: 6Klausimas: #20

Choose the missing words.

I'm Sam. I live in London. My city is big and beautiful. There is a long riverlake in my city. My favourite place is Hyde Park.


Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 5

Surinkta taškų: 4Klausimas: #21

Order the words of the sentence.


  What

  do

  you

  like doing

  at

  the weekends?

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 5

Surinkta taškų: 5Klausimas: #22

Tick the sentences that have NO mistakes.

Jūs atsakėte teisingai I always swims.
Teisingas atsakymasJūs atsakėte teisingai Do you usually help your mum?
Teisingas atsakymasJūs atsakėte teisingai They are from London.
Jūs atsakėte klaidingai Natt like play guitar.
Jūs atsakėte teisingai There are a bed on my bedroom.

Jūs atsakėte teisingai - Jūs atsakėte teisingai     
Jūs atsakėte klaidingai - Jūs atsakėte klaidingai

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 4

Surinkta taškų: 3.2Klausimas: #23

Fill in the words (letters are scrambled).

Today is (ym) my birthday. I am (inen) nine today! I have got a lot of (pesnetrs) presents and a birthday (kace) cake!


Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 5

Surinkta taškų: 5Klausimas: #24

Match the sentences with the missing words.

a)    Do ...
... ... you usually go to the park on Sundays? - Yes, we do
b)    Is ...
... ... she a teacher? - No, she isn't.
c)    Can ...
... ... you speak English? - Yes, I can.
d)    Does ...
... ... Wendy like flowers? - Yes, she does
e)    Are ...
... ... they happy now? - Yes, they are

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 4

Surinkta taškų: 4
Tapk mūsų draugu Facebook'e!


Sveikinu! :)