Olympis 2018 - Rudens sesija / 2 klasė / Rezultatai
Dalyvis:Eme**** Pet*********
Dalykas:Matematika
Lygis:Olympis 2018 - Rudens sesija / 2 klasė
Pradžia:2018-11-04 00:48:14
Pabaiga:2018-11-04 01:08:32
Trukmė:20:18
Maksimalus taškų skaičius:100
Surinkta taškų:92.167
Rezultatas: 92.167%
Geriau už: 72.171%Klausimas: #1

Pasakos herojus Pagrandukas keliauja laiptais. Atidžiai pažiūrėk į paveikslėlį ir atsakyk į klausimus.

1. Kelintas yra žydras laiptelis, jei Pagrandukas keliauja į viršų?

Teisingas atsakymas2. Kokios spalvos laiptelis yra pačiame viršuje?

Teisingas atsakymas3. Ant kelinto laiptelio yra Pagrandukas, jei jis leidžiasi žemyn?

Teisingas atsakymas
Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 3

Surinkta taškų: 3Klausimas: #2

Agota vyresnė už Baltrų, Baltrus vyresnis už Vaidilę, o Vaidilė vyresnė už Gretą. Tai galima pavaizduoti tokia schema. Pažiūrėk į ją ir atsakyk į klausimus.
 


 

1. Kiek yra vaikų, vyresnių už Vaidilę?

Teisingas atsakymas
2. Kiek yra vaikų, jaunesnių už Agotą?

Teisingas atsakymas
Klaidingas atsakymas3. Kiek yra vaikų, jaunesnių už Baltrų?

Teisingas atsakymas

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 6

Surinkta taškų: 4Klausimas: #3

Kuris žodis čia netinka?

Trikampis
Teisingas atsakymas Ovalas
Kvadratas
Stačiakampis

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 3

Surinkta taškų: 3Klausimas: #4

Pelėdžiukui reikia nurodyti grupę skaičių, užrašytų mažėjimo tvarka. Padėk jam.

10, 7, 8, 2
Teisingas atsakymas 9, 6, 4, 1
2, 4, 5, 8
9, 7, 8, 3

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 3

Surinkta taškų: 3Klausimas: #5

Jeigu peliukas iš skaičiaus 10 atims skaičių 3, tai gaus skaičių 7.


Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 3

Surinkta taškų: 3Klausimas: #6

Kiekvienas skaičius turi kaimynus. Padėk Pandai rasti skaičiaus 7 kaimynus.

Teisingas atsakymasJūs atsakėte teisingai 6
Teisingas atsakymasJūs atsakėte teisingai 8
Jūs atsakėte teisingai 9
Jūs atsakėte teisingai 5

Jūs atsakėte teisingai - Jūs atsakėte teisingai     
Jūs atsakėte klaidingai - Jūs atsakėte klaidingai

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 4

Surinkta taškų: 4Klausimas: #7

Padėk Gretai kiekvienai išraiškai parinkti teisingą reikšmę.

a)    7 - 3 - 2 ...
... 2
b)    1 + 1 + 1 + 7 ...
... 10
c)    8 - 1 + 5 - 4 ...
... 8
d)    2 + 1 + 3 ...
... 6
e)    6 - 2 - 3 ...
... 1

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 6

Surinkta taškų: 6Klausimas: #8

Padėk Barbei suskaičiuoti, kiek keturkampių šiame brėžinyje?


 
Atsakyme įrašyk tik skaičių.

Atsakymas:
4 arba keturi
keturkampiai

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 3

Surinkta taškų: 0Klausimas: #9

Ar teisingi teiginiai? Atsakyk „Taip“ arba „Ne“.

1.Skaičiuojant skaičius 9 yra iš karto po skaičiaus 10.
2.Septyni ir du bus devyni.
3.Kvadratas turi keturis kampus.
4.Tiesė neturi nei pradžios, nei pabaigos.

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 6

Surinkta taškų: 6Klausimas: #10

Ryte į jūrą išplaukė 3 jachtos, o vakarop dar keturios. Kiek iš viso jachtų išplaukė į jūrą?

Atsakyme įrašyk tik skaičių.

Atsakymas:
jachtos

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 3

Surinkta taškų: 3Klausimas: #11

Atidžiai peržiūrėk į paveikslėlį, kas paskui ką važiuoja. O dabar sudėliok gyvūnus taip, tartum jie važiuotų atvirkštine tvarka. Pradėk nuo rupūžės.


  Rupūžė

  Kiškiukai

  Liūtai

  Vilkai

  Vėžiai

  Uodai

  Katinas

  Meškos

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 5

Surinkta taškų: 5Klausimas: #12

Senelis Petras sode pasodino 4 vyšnias, 8 kriaušes ir 9 obelis.

1. Keliomis vyšniomis senelis pasodino mažiau negu obelimis?

Teisingas atsakymas2. Keliomis kriaušėmis senelis pasodino mažiau negu obelimis?

Teisingas atsakymas3. Kiek iš viso naujų medelių pasodino senelis?

Teisingas atsakymas
Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 6

Surinkta taškų: 6Klausimas: #13

Atidžiai peržiūrėk į Pinokio kuprinės turinį. Koks daiktas joje yra nereikalingas?

Teisingas atsakymas Ledai
Sąsiuviniai
Tušinukas
Pieštukai
Knyga

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 2

Surinkta taškų: 2Klausimas: #14

Padėk Mikiui atlikti užduotis.

6 yra 48 daugiau už 2.

4 yra 5 mažiau už 9.


Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 4

Surinkta taškų: 2Klausimas: #15

Knygoje 9 galvosūkiai. Batuotas katinas Pūkis išsprendė 7. Jam liko išspręsti dar 2 galvosūkius.


Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 3

Surinkta taškų: 3Klausimas: #16

Vaiva ir Evelina piešia. Viena iš jų piešia Barbes, kita - gėles. Vaiva niekuomet nepiešia žmonių. Ką piešia Vaiva ir Evelina?

a)    Evelina ...
... Barbes
b)    Vaiva ...
... Gėles

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 4

Surinkta taškų: 4Klausimas: #17

Padėk Milei užrašyti patį mažiausią dviženklį skaičių.

 Atsakyme įrašyk tik skaičių.

Atsakymas:

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 3

Surinkta taškų: 3Klausimas: #18

Kiek skrituliukų dar reikia nuspalvinti, kad mėlynų ir baltų būtų po lygiai?

Teisingas atsakymas 2
6
4
1

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 6

Surinkta taškų: 6Klausimas: #19

Narvelyje du ančiukus pakeitė dviem triušiukais. Kaip pakito gyvūnėlių galūnių skaičius narvelyje?

Teisingas atsakymas Padidėjo 4
Padidėjo 2
Sumažėjo 2
Sumažėjo 4

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 4

Surinkta taškų: 4Klausimas: #20

12 - tai ...

Pažymėk visus teisingus atsakymus.

Teisingas atsakymasJūs atsakėte klaidingai Tuzinas
Jūs atsakėte teisingai Šimtinė
Teisingas atsakymasJūs atsakėte teisingai Mėnesių skaičius metuose
Jūs atsakėte teisingai Valandų skaičius paroje
Teisingas atsakymasJūs atsakėte teisingai Heraklio žygdarbių skaičius
Jūs atsakėte teisingai Dienų skaičius savaitėje

Jūs atsakėte teisingai - Jūs atsakėte teisingai     
Jūs atsakėte klaidingai - Jūs atsakėte klaidingai

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 5

Surinkta taškų: 4.17Klausimas: #21

Ar teisingi teiginiai? Atsakyk „Taip“ arba „Ne“.

1.Dešimt be vieno bus devyni.
2.Skaičius penki yra prieš skaičių keturi.
3.Skaičiuojant skaičius 3 yra prieš skaičių 4.
4.Tūkstantis - tai 10 šimtų.
5.100 - tai dvi dešimtys.

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 6

Surinkta taškų: 6Klausimas: #22

Pažymėk lygybes, kurios yra klaidingos.

Teisingas atsakymasJūs atsakėte teisingai 0 + 5 = 0
Teisingas atsakymasJūs atsakėte teisingai 5 + 1 = 7
Jūs atsakėte teisingai 12 - 2 = 10
Teisingas atsakymasJūs atsakėte teisingai 14 - 0 = 0
Teisingas atsakymasJūs atsakėte teisingai 8 + 3 = 12
Jūs atsakėte teisingai 15 - 6 = 9

Jūs atsakėte teisingai - Jūs atsakėte teisingai     
Jūs atsakėte klaidingai - Jūs atsakėte klaidingai

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 5

Surinkta taškų: 5Klausimas: #23

Lina turėjo 8 € po vieną eurą ir 50 € vieną kupiūrą. Ji išleido 7 €. Suskaičiuok, kiek pinigų jai dar liko.

Atsakymą parašyk skaičiumi.

Atsakymas:

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 4

Surinkta taškų: 4Klausimas: #24

Stotelėje stovėjo 5 žmonės. Kai atvažiavo autobusas, iš jo išlipo 2 žmonės ir niekas neįlipo. Kiek žmonių stotelėje dabar?

Atsakyme parašyk tik skaičių.

Atsakymas:
žmonės

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 3

Surinkta taškų: 3
Tapk mūsų draugu Facebook'e!


Sveikinu! :)