Olympis 2019 - Rudens sesija / 6 klasė / Rezultatai
Dalyvis:Abi***** Bau*****
Dalykas:Matematika
Lygis:Olympis 2019 - Rudens sesija / 6 klasė
Pradžia:2019-11-04 19:32:37
Pabaiga:2019-11-04 20:12:24
Trukmė:39:47
Maksimalus taškų skaičius:100
Surinkta taškų:79.067
Rezultatas: 79.067%
Geriau už: 60.329%Klausimas: #1

Jūratei tėvai nupirko plaukiojančią antytę. Paspaudus mygtuką, ji plaukia 3 cm į priekį, o vėliau 1 cm atgal. Kiek kartų reikia paspausti mygtuką, kad antytė nuplauktų 8 cm į priekį?

7 kartus
Teisingas atsakymas 4 kartus
6 kartus

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 3

Surinkta taškų: 3Klausimas: #2

Vienoje gatvės pusėje vienas paskui kitą stovi namai, kurių numeriai yra 1, 2, 3, 4, 5. Juose gyvena paršiukas, šuniukas, kačiukas, ožiukas ir voveraitė. Voveraitė gyvena name, kurio numeris 1, paršiukas - 4 name. Ožiukas gyvena šalia kačiuko. Kas gyvena 5 name?

Teisingas atsakymas Šuniukas
Kačiukas
Ožiukas

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 3

Surinkta taškų: 3Klausimas: #3

Milana nupiešė 30 geometrinių figūrų tokia tvarka: trapecija, kvadratas, ovalas, lygiagretainis, vėliau vėl trapecija, kvadratas, ovalas, lygiagretainis ir taip toliau. Kiek ovalų nupiešė Milana?

Teisingas atsakymas 7
Klaidingas atsakymas 8
6
5

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 3

Surinkta taškų: 0Klausimas: #4

Dabar 2019 metai. Po kelių metų bus artimiausi metai, kurio įraše nėra skaitmens 0?

Atsakyme įrašyk tik skaičių.

Atsakymas:

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 3

Surinkta taškų: 3Klausimas: #5

Lentoje užrašyti dydžiai:
 

3 val 2 t 40 dm 5 kg 180 g 176 min 65 g 2 m 5 cm

Ar teisingi šie teiginiai?

1.Lentoje pateikti dydžiai, kurie išreiškia laiką, ilgį ir masę.
2.Lentoje pateikti 3 dydžiai, kurie išreiškia ilgį.
3.Šiame sąraše dydis 2 m 5 cm yra didžiausias ilgio matavimo dydis.
4.Šiame sąraše pats mažiausias dydis, kuris išreiškia masę, yra 5 kg 180 g.
5.Šiame sąraše nėra temperatūros matavimo dydžių.

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 6

Surinkta taškų: 3.6Klausimas: #6

Kurie teiginiai yra teisingi, o kurie – ne?

1.Reiškinyje 48 - (14 + 7 * 3)* 4 pirmas bus atliekamas sudėties veiksmas.
2.Padauginę 12 iš dviejų ir pridėję 15 gausime 39.
3.Jeigu daliklis lygus 24, o dalmuo lygus 5, tai dalinys yra 120.
4.Jeigu dalinys lygus 144, o dalmuo 9, tai daliklis lygus 17.

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 6

Surinkta taškų: 6Klausimas: #7

Išspręsk užduotis.

1. Klasėje 21 mokinys. Kiek reikės dviviečių suolų, kad galėtų susėsti visi mokiniai?

Teisingas atsakymas2. Veronika paklausė savo sesers: „Jeigu aš vyresnė 4 metais, tai keliais metais aš būsiu vyresnė po 3 metų?“

Teisingas atsakymas3. Buvo 9 popieriaus lapai. Kelis iš jų perkirpo į 3 dalis. Dabar yra 15 lapų. Kiek popieriaus lapų perkirpo?


Teisingas atsakymasTaškų skaičius už teisingą atsakymą: 6

Surinkta taškų: 6Klausimas: #8

Beždžionė su papūga žaidė slėpynes. Pirmiausia beždžionė nubėgo 2 metrus ant gyvatės nugaros, kuri gulėjo po palme. Vėliau užsiropštė į palmės viršūnę ir liko tame pačiame aukštyje, kol galiausiai pasislėpė ant šalia stovinčio medžio vainiko, kuris yra 1 metro atstumu nuo palmės. Kokio aukščio buvo palmė, jeigu beždžionė  įveikė 12 metrų atstumą?

Teisingas atsakymas 9 metrų
10 metrų
5 metrų
15 metrų

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 3

Surinkta taškų: 3Klausimas: #9

Surink piramidę. Žalias žiedas yra tarp raudono ir mėlyno. Raudonas žiedas didesnis už mėlyną, bet mažesnis už geltoną. Rudas žiedas mažesnis už mėlyną. Surikiuok žiedus nuo didžiausio iki mažiausio.
 


  Geltonas

  Raudonas

  Žalias

  Mėlynas

  Rudas

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 6

Surinkta taškų: 6Klausimas: #10

Simo, Emilio ir Petro pavardės yra Kazlauskas, Petrauskas ir Stankevičius. Kieno kokia pavardė, jeigu Petrauskas 2 metais vyresnis už Emilį, o pirma pavardės raidė pas Simą sutampa su pirma jo vardo raide?

a)    Simas ...
... Stankevičius
b)    Emilis ...
... Kazlauskas
c)    Petras ...
... Petrauskas

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 5

Surinkta taškų: 5Klausimas: #11

Jeigu reiškinyje 152 - 67 = 85 turinį padidinsime 27 vienetais, o atėminį sumažinsime 17 vienetų, tai skirtumas padidės 44 vienetais.


Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 3

Surinkta taškų: 3Klausimas: #12

160 litrų medaus supilstėme į 40 vienodų stiklainių. Kiek litrų medaus bus 15-oje tokių stiklainių?

Teisingas atsakymas 60 l
62 l
52 l
48 l

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 3

Surinkta taškų: 3Klausimas: #13

Agnė šokinėja per šokdynę. Pirmiausia ji daro 2 šuolius ant dešinės kojos, o vėliau 2 šuolius ant kairės kojos ir dar 2 šuolius ant abiejų kojų. Po to viską kartoja nuo pradžių. Koks bus 9-tas ir 10-tas šuoliai?

Teisingas atsakymas Abu ant kairės kojos
Abu ant dešinės kojos
Ant kairės, o vėliau ant dešinės kojos
Abu ant abiejų kojų

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 3

Surinkta taškų: 3Klausimas: #14

Iš skaičių eilės 7, 1, 4, 5, 3 išbraukė vieną skaičių, o likusius įrašė į apskritimus taip, kad gavosi lygybė. Kokį skaičių reikia išbraukti?

Teisingas atsakymas 4
7
1
Klaidingas atsakymas 5
3

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 3

Surinkta taškų: 0Klausimas: #15

Tris veiksmo ženklus *, +, - reikia įrašyti tarp skaitmenų
9 * 3 + 1 - 0 taip, kad gautume didžiausią rezultatą.

Kiekvieną ženklą galima panaudoti tik vieną kartą.


Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 5

Surinkta taškų: 5Klausimas: #16

Kuriomis mėnesio dienomis gali būti trečiasis mėnesio pirmadienis?

Surask tris teisingus atsakymus.

Teisingas atsakymasJūs atsakėte teisingai 21
Teisingas atsakymasJūs atsakėte klaidingai 16
Teisingas atsakymasJūs atsakėte klaidingai 20
Jūs atsakėte teisingai 7
Jūs atsakėte teisingai 12
Jūs atsakėte teisingai 25

Jūs atsakėte teisingai - Jūs atsakėte teisingai     
Jūs atsakėte klaidingai - Jūs atsakėte klaidingai

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 4

Surinkta taškų: 2.67Klausimas: #17

Du draugai valgo saldainius. Kol vienas suvalgo 5 saldainius, kitas suspėja suvalgyti 8 saldainius. Kartu jie per 20 minučių suvalgė 39 saldainius. Kelias saldainiais pirmas draugas suvalgė mažiau už antrąjį?

Teisingas atsakymas 9 saldainiais
15 saldainių
6 saldainiais
19 saldainių

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 3

Surinkta taškų: 3Klausimas: #18

Linas iškeliavo į 5 dienų žygį. Iš namų jis išėjo pirmadienį. Kiekvieną dieną jis nueidavo po 2 km daugiau nei praėjusią dieną. Iš viso Linas nuėjo 70 km. Vadinasi, trečiadienį jis nuėjo 1418 kilometrų.


Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 3

Surinkta taškų: 0Klausimas: #19

Lapkričio mėnesį Palangoje buvo 12 debesuotų dienų be kritulių, 10 dienų lijo, 5 dienas snigo, 1 dieną krito kruša, o likusias dienas buvo giedra ir saulėta. Ar sutinki su teiginiais?

1.Dienų su krituliais buvo daugiau nei visų kitų.
2.Buvo daugiau nei dvi giedros dienos.
3.Dienų, kai krito kruša ir snigo, buvo du kartus mažiau nei debesuotų dienų.
4.Didžiąją dalį dienų Palangoje lijo.
5.Saulėtų dienų buvo daugiau nei lietingų dienų.

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 6

Surinkta taškų: 4.8Klausimas: #20

Ar sutinki su teiginiais?

1.10 centnerių yra 10 kartų mažiau už 1 toną.
2.Pusė pusvalandžio yra 10 minučių.
3.Jeigu turinį padidinsime 50 vienetų, o atėminį padidinsime 20 vienetų, tai skirtumas padidės 30 vienetų.
4.45 minučių devintoji dalis lygi 5 minutėms.
5.3 valandos ir 5 minutės yra 305 minutės.

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 6

Surinkta taškų: 4.8Klausimas: #21

Iš 10 kg persikų gavome 4 litrus sulčių. Kiek kilogramų persikų reikės, kad išspaustume 10 litrų sulčių?

Atsakymas:
kg

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 3

Surinkta taškų: 3Klausimas: #22

Turistas traukiniu nuvažiavo 826 km ir dar 5 valandas važiavo autobusu 85 km/h greičiu.

1. Kiek kilometrų turistas nuvažiavo autobusu?

Teisingas atsakymas2. Keliais kilometrais kelionė traukiniu buvo ilgesnė nei kelionė autobusu?

Teisingas atsakymas3. Kiek kilometrų įveikė turistas?

Teisingas atsakymas
Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 5

Surinkta taškų: 5Klausimas: #23

Kačiuko ir šuniuko masių suma lygi 6 kg, o masė trijų šuniukų ir dviejų kačiukų lygi 17 kg.

Šuniuko masė - 59 kg.
Kačiuko masė - 16 kg.


Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 5

Surinkta taškų: 0Klausimas: #24

Pažymėk visus objektus, kurie gali būti stačiakampio gretasienio formos.

Jūs atsakėte teisingai Obuolys
Teisingas atsakymasJūs atsakėte teisingai Spinta
Jūs atsakėte teisingai Agurkas
Jūs atsakėte teisingai Eglė
Teisingas atsakymasJūs atsakėte klaidingai Dėžė

Jūs atsakėte teisingai - Jūs atsakėte teisingai     
Jūs atsakėte klaidingai - Jūs atsakėte klaidingai

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 4

Surinkta taškų: 3.2
Tapk mūsų draugu Facebook'e!


Sveikinu! :)