Olympis 2018 - Pavasario sesija / 6 klasė / Rezultatai
Dalyvis:Matas Svirka
Dalykas:Lietuvių kalba ir literatūra
Lygis:Olympis 2018 - Pavasario sesija / 6 klasė
Pradžia:2018-03-13 14:25:13
Pabaiga:2018-03-13 14:46:04
Trukmė:20:51
Maksimalus taškų skaičius:100
Surinkta taškų:97
Rezultatas: 97%
Geriau už: 93.033%Klausimas: #1

Daiktavardyje direktorius pakeitę dvi balses gausite žodį, kuriuo vadinamas slaptosios mokyklos mokytojas. Kurios tai balsės?

Teisingas atsakymas i,e
e,u
o,u

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 4

Surinkta taškų: 4Klausimas: #2

Kurių eilėraščių neparašė Maironis?

Jūs atsakėte teisingai„Senelės pasaka“
Jūs atsakėte teisingai„Bruknelė“
Jūs atsakėte teisingai„Trakų pilis“
Jūs atsakėte teisingai„Lietuva brangi“

Jūs atsakėte teisingai - Jūs atsakėte teisingai     
Jūs atsakėte klaidingai - Jūs atsakėte klaidingai

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 4

Surinkta taškų: 4Klausimas: #3

Sujunkite kūrinių pavadinimus.

1    „Vaikų ...
... karas“
2    „Ganyklų ...
... vaikai“
3    „Čiuožyklos ...
... muzika“
4    „Brisiaus ...
... galas“
5    „Bjaurusis ...
... ančiukas“
6    „Kūdikystės ...
... sapnai“
7    „Antanuko ...
... rytas“
8    „Ronja, ...
... plėšiko duktė“

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 6

Surinkta taškų: 6Klausimas: #4

Nurodykite, kokios kalbos dalies yra pateikti žodžiai.

1    Aukštis ...
... daiktavardis
2    Aukštas ...
... būdvardis
3    Aukštinti ...
... veiksmažodis
4    Aukštyn ...
... prieveiksmis

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 4

Surinkta taškų: 4Klausimas: #5

Pasirinkite tinkamą raidę.
Pūtė rūstus vėjūkštis.
ŪUmėdė buvo sukirmijusi.
Švelnus pienės pūkas sukos ore.


Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 5

Surinkta taškų: 4.5Klausimas: #6

Surikiuokite žodžius abėcėlės tvarka.


  Gimtadienis

  Himnas

  Knyga

  Laisvė

  Mokytojas

  Nepriklausomybė

  Svajonė

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 5

Surinkta taškų: 5Klausimas: #7

Perskaitykite ir atsakykite į klausimus.

„Dabar tai jau ji grobs saujelę",— maniau, stengdamasi nekvėpuoti, kad jos neišgąsdinčiau. Ir štai ji tiesia aukštyn savo mažutę rankelę — mat pintinė buvo aukštesnė už ją — ir švelniai ima dvi drauge kabančias uogas. Dar valandėlę žiūri į jiedvi iš visų pusių, paskui kiša prie lūpelių. Bet lūpelės neprasiveria — tik iš jų tarpo kyšteli rausvas liežuvėlis ir gardžiai kelis kartus laižo vyšnias.

1. Iš kokio kūrinio ši citata?

Teisingas atsakymas2. Kas šio kūrinio autorius?

Teisingas atsakymas3. Kas šio kūrinio pagrindinis veikėjas?

Teisingas atsakymas4. Kokia meninės raiškos priemonė yra žodžiai „saujelė, mažutė, lūpelės, liežuvėlis“?

Teisingas atsakymas
Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 4

Surinkta taškų: 4Klausimas: #8

Kokios žodžio dalys sudaro žodį prisivalgėme? Pažymėkite visus tinkančius variantus.

Jūs atsakėte teisingaiPriešdėlis
Jūs atsakėte teisingaiSangrąžos dalelytė
Jūs atsakėte teisingaiŠaknis
Jūs atsakėte teisingaiGalūnė
Jūs atsakėte teisingaiPriesaga

Jūs atsakėte teisingai - Jūs atsakėte teisingai     
Jūs atsakėte klaidingai - Jūs atsakėte klaidingai

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 4

Surinkta taškų: 4Klausimas: #9

Pažymėkite, kurie teiginiai apie žodžių junginį švelnia katyte yra teisingi ir kurie neteisingi.

1.Ta pati kalbos dalis.
2.Tas pats linksnis.
3.Skirtingas raidžių kiekis.
4.Toks pats garsų skaičius.
5.Skirtingas skiemenų skaičius.
6.Abu žodžiai yra mažybinės reikšmės.

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 6

Surinkta taškų: 6Klausimas: #10

Nurodykite, kiek raidžių ir kiek garsų sudaro žodį kiaulpienė.

Teisingas atsakymas 10 raidžių, 8 garsai
10 raidžių, 10 garsų
10 raidžių, 9 garsai
10 raidžių, 3 garsai

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 3

Surinkta taškų: 3Klausimas: #11

Kaip vadinamas pastovus, savarankiškos reikšmės ir vaizdingas žodžių junginys, kurio žodžiai nutolę nuo savo tiesioginės reikšmės?

Teisingas atsakymas Frazeologizmas
Deminutyvas
Sinonimas
Vaizdingas veiksmažodis

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 3

Surinkta taškų: 3Klausimas: #12

Kaip vadinama pagrindinė giminiškų žodžių dalis, kurioje slypi žodžio reikšmė?

Atsakymas:

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 2

Surinkta taškų: 2Klausimas: #13

Kuriose eilutėse nėra rašybos klaidų?

Jūs atsakėte teisingaiIeva, žąsinas, ačiū, Kęstutis
Jūs atsakėte teisingaiĄsotis, samanos, yla, jie
Jūs atsakėte teisingaiSąžinė, sajunga, čia, tave
Jūs atsakėte teisingaiJieva, bezdžionė, jega, jima

Jūs atsakėte teisingai - Jūs atsakėte teisingai     
Jūs atsakėte klaidingai - Jūs atsakėte klaidingai

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 4

Surinkta taškų: 4Klausimas: #14

Sujunkite kūrinį su autoriumi.

1    „Hobitas, arba Ten ir Atgal“ ...
... J. R. R. Tolkinas
2    „Narnijos kronikos: liūtas, burtininkė ir drabužių spinta“ ...
... C. S. Levisas
3    „Robotas ir peteliškė“ ...
... V. Žilinskaitė
4    „Žiema, kai gimė Pašiauštaplunksnis“ ...
... L. S. Černiauskaitė
5    „Giesmė apie Gediminą“ ...
... B. Sruoga

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 5

Surinkta taškų: 5Klausimas: #15

Kaip vadinami iš dviejų žodžių sudaryti dariniai? (Atsakymą parašykite vienu žodžiu.)

Atsakymas:

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 2

Surinkta taškų: 2Klausimas: #16

Įrašykite praleistas raides.

saulėtekis
šlapdriba
medkotis
žvairaa arba iaaiakis
pusseserė
piliavietė
ledonešis
galvūugalis


Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 4

Surinkta taškų: 3Klausimas: #17

Pažymėkite žodžius, kurie yra dariniai.

Jūs atsakėte teisingaiUogauti
Jūs atsakėte teisingaiApyrankė
Jūs atsakėte teisingaiStalius
Jūs atsakėte teisingaiŽmogus
Jūs atsakėte teisingaiUoga
Jūs atsakėte teisingaiStalas

Jūs atsakėte teisingai - Jūs atsakėte teisingai     
Jūs atsakėte klaidingai - Jūs atsakėte klaidingai

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 3

Surinkta taškų: 3Klausimas: #18

Surikiuokite žodžius abėcėlės tvarka.


  Aidas

  Akis

  Balnas

  Brolis

  Buožė

  Citrina

  Čiaupas

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 5

Surinkta taškų: 5Klausimas: #19

Šalia daiktavardžių parašykite giminiškų veiksmažodžių bendratis.

šventė - švęsti
kąsnis - kąsti
grąžtas - gręžti
siuntimas - siųsti


Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 5

Surinkta taškų: 5Klausimas: #20

Pasirinkite praleistas e ar ia, ę ar raides.

Mama džiaugėsi gražia gėle.
Miške radau laukinę vyšn.
Matau brang tėviškę.
Draugai stebėjosi įdomia kelione.


Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 5

Surinkta taškų: 5Klausimas: #21

Parinkite taisyklingą žodį.

Jis visą dieną būna neprivalgęs.
Kas valgė iš mano dubenėlio?
Pasakiau tai juokaudamas.
Per pertrauką nusipirkau riestainių.


Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 4

Surinkta taškų: 4Klausimas: #22

Pažymėkite, kuriose eilutėse visi žodžiai parašyti taisyklingai ir kuriose netaisyklingai.

1.Atrasčiau, švilpčiau, vežčiau
2.Švisdavo, išspręsti, žiebti
3.Skruždžių, bezdžionė, dyksta
4.Žvelgti, rūščiai, žinksniai

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 4

Surinkta taškų: 4Klausimas: #23

Kas sudaro gramatinį centrą?

Jūs atsakėte teisingaiVeiksnys
Jūs atsakėte teisingaiTarinys
Jūs atsakėte teisingaiPažyminys
Jūs atsakėte teisingaiPapildinys
Jūs atsakėte teisingaiAplinkybė
Jūs atsakėte teisingaiSakinys

Jūs atsakėte teisingai - Jūs atsakėte teisingai     
Jūs atsakėte klaidingai - Jūs atsakėte klaidingai

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 3

Surinkta taškų: 3Klausimas: #24

Perskaitykite sakinį ir atsakykite į klausimus.

Šiandien miške siautė baisi pūga.

1. Kiek raidžių ir kiek garsų sudaro žodį „šiandien“?

Teisingas atsakymas2. Koks šio sakinio gramatinis centras?

Teisingas atsakymas3. Kiek aplinkybių yra šiame sakinyje?

Teisingas atsakymas

Klaidingas atsakymas

4. Kurios sakinio dalies nėra sakinyje?

Teisingas atsakymas
Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 6

Surinkta taškų: 4.5
Tapk mūsų draugu Facebook'e!


Sveikinu! :)