Olympis 2018 - Pavasario sesija / 4 klasė / Rezultatai
Dalyvis:Aistė Tamulionytė
Dalykas:Lietuvių kalba ir literatūra
Lygis:Olympis 2018 - Pavasario sesija / 4 klasė
Pradžia:2018-03-13 14:42:03
Pabaiga:2018-03-13 15:05:25
Trukmė:23:22
Maksimalus taškų skaičius:100
Surinkta taškų:80.324
Rezultatas: 80.324%
Geriau už: 43.834%Klausimas: #1

Pažymėk, kurie sakiniai yra taisyklingi ir kurie netaisyklingi.

1.Jei nežinai, klausk pas mokytoją.
2.Jei nesupranti, klausk mokytojos.
3.Konsultacijos vyksta du kartus per savaitę.
4.Treniruotės vyks tris kartus į savaitę.
5.Pas brolį daug draugų.
6.Brolis turi daug draugų.

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 6

Surinkta taškų: 5Klausimas: #2

Ką reiškia frazeologizmas varnas gaudyti?

Pasirink tinkamą atsakymą.

Teisingas atsakymas Žioplinėti, nesusikaupti
Lakstyti po kiemą
Žaisti gaudynių
Medžioti varnas

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 2

Surinkta taškų: 2Klausimas: #3

Pažymėk eilutes, kuriose visi žodžiai parašyti taisyklingai.

Jūs atsakėte teisingaiĄsotis, ąžuolas, mįslė, žąsis
Jūs atsakėte klaidingaiMane, tave, manęs, tavęs
Jūs atsakėte klaidingaiAčiū, šiandien, rytoj, Kęstutis
Jūs atsakėte teisingaiKąstytis, savę, myslė, reikia
Jūs atsakėte teisingaiŽasinas, aciu, taves, rytoj

Jūs atsakėte teisingai - Jūs atsakėte teisingai     
Jūs atsakėte klaidingai - Jūs atsakėte klaidingai

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 3

Surinkta taškų: 1.8Klausimas: #4

Perskaityk eilėraščio posmelį ir atsakyk į klausimus.

Vėjelis nupūtė Vorilnių,
Voraunas plaukia upeliu.
O kiek miestelių šilkavilnių,
Kurių išvardint negaliu.

1. Kiek šiame posmelyje yra dvibalsių?

Teisingas atsakymas2. Kokių miestų pavadinimai „slepiasi“ šiame posmelyje?

Teisingas atsakymas3. Kiek paskutinėje eilutėje yra trumpųjų balsių?


Teisingas atsakymas
Klaidingas atsakymas

4. Kiek posmelyje yra vienskiemenių žodžių?

Teisingas atsakymas
Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 6

Surinkta taškų: 4.5Klausimas: #5

Pažymėk teisingus teiginius.

Jūs atsakėte teisingaiMiestų pavadinimus rašome didžiąja raide.
Jūs atsakėte teisingaiŽmonių vardus rašome mažąja raide.
Jūs atsakėte teisingaiDaiktavardis atsako į klausimą „kas?“
Jūs atsakėte teisingaiVeiksmažodis atsako į klausimą „ką veikti?“
Jūs atsakėte teisingaiDaiktavardis reiškia daikto veiksmą.
Jūs atsakėte teisingaiVeiksmažodis pasako daikto vardą.

Jūs atsakėte teisingai - Jūs atsakėte teisingai     
Jūs atsakėte klaidingai - Jūs atsakėte klaidingai

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 3

Surinkta taškų: 3Klausimas: #6

Kaip vadinamas tautosakos kūrinys, kuriame vaizduojamos mitinės būtybės arba žmonių susitikimas su jomis?

Teisingas atsakymas Sakmė
Klaidingas atsakymas Padavimas
Pasaka
Nuotykis
Istorija

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 3

Surinkta taškų: 0Klausimas: #7

Sujunk būdvardį su daiktavardžiu.

1    Žalioje ...
... žolėje
2    Saldžią ...
... kriaušę
3    Gražias ...
... knygas
4    Senuose ...
... namuose
5    Mėlyną ...
... gėlę

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 6

Surinkta taškų: 6Klausimas: #8

Surašyk žodžius raidžių mažėjimo tvarka (nuo ilgiausio iki trumpiausio žodžio).


  Nepriklausomybė

  Gimtadienis

  Mokytojas

  Svajonė

  Laisvė

  Aš

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 4

Surinkta taškų: 4Klausimas: #9

Įrašyk praleistas raides.

degtukas
mįslė
stebuklas
kažkas
rytoj
grąžtas


Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 6

Surinkta taškų: 6Klausimas: #10

Kokį skyrybos ženklą dėsi sakinio pabaigoje? Sujunk.

1    Šiandien lauke gražiai snigo ...
... .
2    Valio, pradėjo snigti ...
... !
3    Kada bus atostogos ...
... ?
4    Ir vėl ...
... ...

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 4

Surinkta taškų: 4Klausimas: #11

Kas parašė eilėraštį „Meškiukas Rudnosiukas“?

Teisingas atsakymas Vytė Nemunėlis
Maironis
Anzelmas Matutis
Klaidingas atsakymas Janina Degutytė

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 3

Surinkta taškų: 0Klausimas: #12

Kuriose eilutėse visuose žodžiuose yra po du dvibalsius?

Jūs atsakėte teisingaiMaudžiau, snieguotas, šuoliuoju
Jūs atsakėte klaidingaiPlaukai, ruoniai, puoduose
Jūs atsakėte teisingaiŽalias, šaukia, sniegas
Jūs atsakėte teisingaiSniegynai, paukštis, laukiu

Jūs atsakėte teisingai - Jūs atsakėte teisingai     
Jūs atsakėte klaidingai - Jūs atsakėte klaidingai

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 4

Surinkta taškų: 3Klausimas: #13

Surašyk mergaičių vardus pagal abėcėlę.


  Aistė

  Asta

  Beata

  Danielė

  Kamilė

  Lina

  Morta

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 4

Surinkta taškų: 4Klausimas: #14

Pažymėk, kurie teiginiai apie daiktavardį yra teisingi ir kurie neteisingi.

1.Pasako daikto vardą.
2.Jis yra linksniuojamas.
3.Atsako į klausimą „kas?“
4.Jis yra asmenuojamas.
5.Kaitomas giminėmis.
6.Nurodo daikto požymį.

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 6

Surinkta taškų: 5Klausimas: #15

Pažymėk, kurie žodžiai parašyti taisyklingai ir kurie netaisyklingai.

1.Švarraštis
2.Pusseserė
3.Letkalnis
4.Daileraštis
5.Pusiasalis
6.Rugiagėlė
7.Puzbrolis

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 4

Surinkta taškų: 2.86Klausimas: #16

Kiek sakinyje yra mišriųjų dvigarsių?

Mirga marga pilni laukai švelniaspalvių žiedų.

Teisingas atsakymas 5
4
6
8

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 3

Surinkta taškų: 3Klausimas: #17

Išlinksniuok žodžių junginį aukšta žolė (tik vienaskaitą).

V. aukšta žolė
K. aukštos žolės
N. aukštai žolei
G. aukštą žolę
Įn. aukšta žole
Vt. aukštoje žolėje


Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 3

Surinkta taškų: 3Klausimas: #18

Tai gali būti žuvis ir stipri virvė. Užrašyk, kas tai?

Atsakymas:
Lynas

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 3

Surinkta taškų: 0Klausimas: #19

Surikiuok skardžiuosius priebalsius abėcėlės tvarka.


  B

  D

3
  G

4
  H

  Z

  Ž

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 3

Surinkta taškų: 2.67Klausimas: #20

Kuri kalbos dalis yra asmenuojama?

Teisingas atsakymas Veiksmažodis
Daiktavardis
Būdvardis
Prieveiksmis

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 3

Surinkta taškų: 3Klausimas: #21

Įrašyk praleistas raides.

Mažylis gualėjo savo kambaryje ant grindų ir
skaitė knygą, kai vėl išgirdo už lango kaž
burzgiant, ir tarsi milžiniška kamanė į kambarį
lėkė Karlsonas.


Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 6

Surinkta taškų: 5.5Klausimas: #22

Perskaityk ir atsakyk į klausimus.

Nedas su sese Nida gyvena Nidoje.
Jų namas netoli Kuršių marių.

1. Kur yra Nida?

Teisingas atsakymas
Klaidingas atsakymas


2. Kiek sakiniuose yra tikrinių daiktavardžių?

Teisingas atsakymas3. Kiek sakiniuose bendrinių daiktavardžių?

Teisingas atsakymas4. Kiek sakiniuose veiksmažodžių?

Teisingas atsakymas
Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 6

Surinkta taškų: 4.5Klausimas: #23

Sudaryk sudurtinius žodžius.

1    Vasar ...
... namis
2    Žal ...
... giris
3    Švelnia ...
... kailis
4    Taka ...
... žolė
5    Varna ...
... lėša

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 3

Surinkta taškų: 3Klausimas: #24

Kuriose eilutėse nėra rašybos klaidų?

Jūs atsakėte klaidingaiDviese, keletas, kažkas, galbūt, trise
Jūs atsakėte teisingaiGrįžo, kąsnis, ačiū, manęs
Jūs atsakėte teisingaiKaškas, keliatas, gal būt, tryse
Jūs atsakėte teisingaiKestas, mūsų, tave, ačių, rytoj

Jūs atsakėte teisingai - Jūs atsakėte teisingai     
Jūs atsakėte klaidingai - Jūs atsakėte klaidingai

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 6

Surinkta taškų: 4.5
Tapk mūsų draugu Facebook'e!


Sveikinu! :)