Olympis 2018 - Pavasario sesija / 3 klasė / Rezultatai
Dalyvis:Viltė Gritėnaitė
Dalykas:Anglų kalba
Lygis:Olympis 2018 - Pavasario sesija / 3 klasė
Pradžia:2018-03-17 13:15:40
Pabaiga:2018-03-17 13:45:30
Trukmė:29:50
Maksimalus taškų skaičius:100
Surinkta taškų:98.083
Rezultatas: 98.083%
Geriau už: 88.294%Klausimas: #1

Pažymėk skraidančias transporto priemones.

Jūs atsakėte teisingaiBike
Jūs atsakėte teisingaiBus
Jūs atsakėte teisingaiPlane
Jūs atsakėte teisingaiHelicopter

Jūs atsakėte teisingai - Jūs atsakėte teisingai     
Jūs atsakėte klaidingai - Jūs atsakėte klaidingai

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 4

Surinkta taškų: 4Klausimas: #2

Iš žodžių pabėgo raidės. Grąžink jas atgal.

This is my dad. His name is Mike. He is a policeman. He is kind and brave.


Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 6

Surinkta taškų: 6Klausimas: #3

Kurie sakiniai parašyti be klaidų? Jeigų klaidų nėra, pažymėk „Taip“, o jeigu yra - „Ne“.

1.They are at home.
2.Ella is from America.
3.Me dogs like.
4.Read books we.
5.Listen mi!

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 5

Surinkta taškų: 5Klausimas: #4

Pažiūrėk į paveikslėlį ir įvesk žodį, kurio trūksta mokytojos prašyme: "Close the ..., please!"

Atsakymas:

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 2

Surinkta taškų: 2Klausimas: #5

Iš pateiktų žodžių sudėliok sakinį.


  My

  cat

  is

  in

  the

  red

  bag.

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 5

Surinkta taškų: 5Klausimas: #6

Pažiūrėk į paveikslėlį ir pasirink atsakymus.

1. The children are at the ... .

Teisingas atsakymas2. The children ... .

Teisingas atsakymas3. I can see one ... in the picture.

Teisingas atsakymas
Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 5

Surinkta taškų: 5Klausimas: #7

Apie kokį savo giminaitį kalba Matas? Atsakymą parašyk vienu anglišku žodžiu.

She is my mother's mother.

Atsakymas:

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 2

Surinkta taškų: 2Klausimas: #8

Pažymėk paveikslėlių numerius, atitinkančius parašytus teiginius.

1. The girl is playing with her doll.


Teisingas atsakymas2. The girl gives food to her doll.Teisingas atsakymas


3. The doll is tired and the girl puts it in the bed to sleep.
Teisingas atsakymas

4. Mother gives a doll to her daughter.

Teisingas atsakymas

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 5

Surinkta taškų: 5Klausimas: #9

Užbaik Gabijos frazę:

... are my books.

Teisingas atsakymas These
That
This
Thise

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 2

Surinkta taškų: 2Klausimas: #10

Pasirink tinkamus žodžius ir sužinosi, kur mokosi Tomas.

Hello! My name is Tom! I go to school. Our classroom is big and bright. Our teacher is Mrs.Odins. She is very kind. I sit with my friend Sandra.


Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 5

Surinkta taškų: 5Klausimas: #11

Sujunk sakinius su praleistais žodžiais:

1    It is very ... in winter. ...
... cold
2    Can you give me a sandwich, please? I am very ... . ...
... hungry
3    Ron is ... .Today is his birthday. ...
... happy
4    It is very ... in summer. ...
... hot

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 5

Surinkta taškų: 5Klausimas: #12

Kuriuose žodžiuose yra praleistos raidės sh?

Jūs atsakėte teisingai...air
Jūs atsakėte teisingai..oes
Jūs atsakėte teisingaifi..
Jūs atsakėte teisingaiki..ten

Jūs atsakėte teisingai - Jūs atsakėte teisingai     
Jūs atsakėte klaidingai - Jūs atsakėte klaidingai

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 4

Surinkta taškų: 4Klausimas: #13

Pažiūrėk į paveikslėlį ir pasirink tinkamus žodžius.

1. Mary likes ... new teacher.

Teisingas atsakymas
Klaidingas atsakymas


2. The teacher has got ... hair.

Teisingas atsakymas3. The teacher ... in the picture.

Teisingas atsakymas4. She is wearing ... .

Teisingas atsakymas
Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 5

Surinkta taškų: 3.75Klausimas: #14

Pažiūrėk į paveikslėlį ir atsakyk „Taip“ arba „Ne“.

1.It is twelve o'clock.
2.The clock is on the table.
3.The clock is in the room.
4.There is a sofa in the room.

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 4

Surinkta taškų: 4Klausimas: #15

Kas bendro tarp šių žodžių?

T-shirt, jeans, shorts, jumper.

Colours
Teisingas atsakymas Clothes
School
Home

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 2

Surinkta taškų: 2Klausimas: #16

Perskaityk tekstą ir pasirink tinkamus žodžius.

It's Saturday afternoon. Kate and David are at Mary's birthday party. She's eight years old now. Mary is wearing a pink dress and David is wearing funny glasses. The children are having a lot of fun at the party.

1. It's ... afternoon.

Teisingas atsakymas2. Mary is having a ... party.

Teisingas atsakymas3. ... is wearing funny glasses.

Teisingas atsakymas4. Mary ... eight years old now.

Teisingas atsakymas
Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 5

Surinkta taškų: 5Klausimas: #17

Pažiūrėk į paveikslėlį ir pasirink tinkamus žodžius:

Her name is Mary. She is fourteen. She has long hair. She goes to school. Her favourite subject is English.


Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 4

Surinkta taškų: 4Klausimas: #18

Ar teiginiai atitinka nuotraukas?

1.He can swim.
2.She can't dance.
3.It has got big ears.
4.They are laughing.
5.The ball is on the table.

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 5

Surinkta taškų: 5Klausimas: #19

Sujunk klausimus apie begemotus su atsakymais.

1    Has a hippo got a long neck? ...
... No, it hasn't.
2    Does a hippo eat fruit? ...
... No, it doesn't.
3    Can a hippo swim? ...
... Yes, it can.
4    Do hippos live in hot countries? ...
... Yes, they do.
5    Are hippos big animals? ...
... Yes, they are.

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 5

Surinkta taškų: 5Klausimas: #20

Surikiuok skaičius didėjimo tvarka.


  thirteen

  twenty-eight

  forty-seven

  sixty-two

  eighty-nine

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 5

Surinkta taškų: 5Klausimas: #21

Koks žodis yra praleistas?

... do you get up? - I get up at seven o'clock.

Atsakymas:

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 2

Surinkta taškų: 2Klausimas: #22

Kurie žodžiai yra susiję su tema „Profesijos“?

Jūs atsakėte teisingaiPoliceman
Jūs atsakėte teisingaiVet
Jūs atsakėte teisingaiDoctor
Jūs atsakėte teisingaiWet
Jūs atsakėte klaidingaiHouse
Jūs atsakėte teisingaiDaughter

Jūs atsakėte teisingai - Jūs atsakėte teisingai     
Jūs atsakėte klaidingai - Jūs atsakėte klaidingai

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 4

Surinkta taškų: 3.33Klausimas: #23

Pasirink žodžių galūnes -ing,-s,-es. Jeigu galūnė nereikalinga, pasirink „-“.

Harry: What is your dad doing?
Mary: He is watching TV. He always watches TV in the evening.
Harry: Do you like to watch- TV? - No, I don't. I like to read- books.


Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 5

Surinkta taškų: 5Klausimas: #24

Pažymėk žodžius, kurių daugiskaitos formą reikia atsiminti (ji sudaroma ne pagal taisykles).

Pavyzdžiui, man - men.

Jūs atsakėte teisingaiFoot
Jūs atsakėte teisingaiChild
Jūs atsakėte teisingaiElephant
Jūs atsakėte teisingaiChair
Jūs atsakėte teisingaiHouse

Jūs atsakėte teisingai - Jūs atsakėte teisingai     
Jūs atsakėte klaidingai - Jūs atsakėte klaidingai

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 4

Surinkta taškų: 4
Tapk mūsų draugu Facebook'e!


Sveikinu! :)