Olympis 2017 - Rudens sesija / 3 klasės / Rezultatai
Dalyvis:Rimas Janušas
Dalykas:Anglų kalba
Lygis:Olympis 2017 - Rudens sesija / 3 klasės
Pradžia:2017-11-11 17:03:54
Pabaiga:2017-11-11 17:30:54
Trukmė:27:00
Maksimalus taškų skaičius:100
Surinkta taškų:93.2
Rezultatas: 93.2%
Geriau už: 67.198%Klausimas: #1

Padėk Emilijai rasti eilutę, kurioje yra tik priebalsiai.

Teisingas atsakymas Bb, Ss, Hh, Jj
Ee, Vv, Ww, Oo
Xx, Rr, Aa, Yy
Ee, Gg, Uu, Dd

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 2

Surinkta taškų: 2Klausimas: #2

Pažymėk žodžius, kuriuose praleista „a“ raidė.

Jūs atsakėte teisingaic...t
Jūs atsakėte teisingaih..t
Jūs atsakėte teisingaic...ke
Jūs atsakėte teisingaim..lk
Jūs atsakėte teisingaid..g

Jūs atsakėte teisingai - Jūs atsakėte teisingai     
Jūs atsakėte klaidingai - Jūs atsakėte klaidingai

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 4

Surinkta taškų: 4Klausimas: #3

Padėk Nežiniukui sujungti garsus su žodžiais, turinčiais šiuos garsus.

1    [æ] ...
... ant, man, black
2    [eɪ] ...
... name, plane, plate
3    [ɪ] ...
... swim, big, sister
4    [aɪ] ...
... five, fine, nine

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 4

Surinkta taškų: 4Klausimas: #4

Surikiuok garsus tokia tvarka, kokia jie surašyti paveikslėlyje.


  [em]

  [dʒeɪ]

  [eɪtʃ]

  [dʒɪ:]

  [a:]

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 5

Surinkta taškų: 5Klausimas: #5

Perskaityk tekstą ir atsakyk į klausimus.

My name is Ann. I am five. I like cats and kittens. My kitten is little. His name is Bill.

1. Kiek metų Ann?


Teisingas atsakymas2. Kokie gyvūnai patinka Ann?

Teisingas atsakymas
3. Kiek garsų [æ] yra tekste?


Teisingas atsakymas

Klaidingas atsakymas


Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 5

Surinkta taškų: 3.33Klausimas: #6

Ar gerai moki anglų kalbos abėcėlę? Koks žodis yra užšifruotas paveikslėlyje, jeigu žinome, kad kiekvienas skaičius reiškia raidę. Pavyzdžiui, 1 - „a“, 2 - „b“, 3 - „c“.

Atsakymą parašyk vienu žodžiu.

Atsakymas:

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 2

Surinkta taškų: 2Klausimas: #7

Įrašyk praleistas raides.

My name is Kate. I have got a little sister Alice. She is four. My sister likes to ride a bike.


Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 5

Surinkta taškų: 5Klausimas: #8

Pažiūrėk į paveikslėlį ir pasirink tinkamus žodžius. Sužinosi kai ką įdomaus apie Filipą.

My name is Phillip. I like dogs. I have got a little funny puppy. My puppy likes to run and jump.


Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 5

Surinkta taškų: 5Klausimas: #9

Eglė mėgsta lankytis parke. Pažymėk veiksmus, kuriuos ji gali ten atlikti. 

Jūs atsakėte teisingaiRide a bike
Jūs atsakėte teisingaiWalk
Jūs atsakėte teisingaiRun
Jūs atsakėte teisingaiWatch TV
Jūs atsakėte teisingaiFly

Jūs atsakėte teisingai - Jūs atsakėte teisingai     
Jūs atsakėte klaidingai - Jūs atsakėte klaidingai

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 4

Surinkta taškų: 4Klausimas: #10

Perskaityk tekstą ir atsakyk į klausimus.

I am Tim. I am from Great Britain. I am seven. Look! I have got a nice grey cat. I like to play with my cat.

1.His name is Tom.
2.He is from Great Britain.
3.He is ten.
4.He has got a grey rat.
5.He likes to play with his cat.

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 6

Surinkta taškų: 6Klausimas: #11

Perskaityk tekstą ir atsakyk į klausimus.

My friend is Harry. He is from Oxford. He is six. His telephone number is 453-8754. We like to play and draw.

1. What is the friend's name?Teisingas atsakymas

2. Where is the friend from?

Teisingas atsakymas3. How old is he?

Teisingas atsakymas4. What do they like to do?

Teisingas atsakymas
Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 6

Surinkta taškų: 6Klausimas: #12

Gyvatėje pasislėpė keli gyvūnai. Rask juos ir atsakyme vienu žodžiu parašyk jų skaičių.

Atsakymas:

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 2

Surinkta taškų: 2Klausimas: #13

Padėk Džonui sujungti klausimus su atsakymais į juos.

1    Where is David from? ...
... He is from the USA.
2    Does your Dad like playing football? ...
... Yes, he does.
3    What does Martin like doing at home? ...
... He likes playing computer games and chess.
4    What toys has Emma got? ...
... She has got three dolls and a teddy-bear.
5    When does your mum read books? ...
... She reads books in the evening.

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 5

Surinkta taškų: 5Klausimas: #14

Perskaityk tekstą ir atsakyk į klausimus.

Humpy Dumpy is not a pet. It is a toy. It is not from Lithuania. It is from Great Britain. It is funny. Children like playing with this toy.

1.Humpy Dumpy is a toy.
2.It is from Lithuania.
3.Humpy Dumpy is funny.
4.Children don't like playing with this toy.
5.Humpy Dumpy is a pet.

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 6

Surinkta taškų: 6Klausimas: #15

Įvesk praleistas raides.

My mother is from Great Britain, from London. Her name is Linda. She has got three children, three sons. She likes to sing and dance. She is a doctor. She works in a hospital and helps people.


Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 5

Surinkta taškų: 5Klausimas: #16

Perskaityk tekstą ir pasirink tinkamus žodžius.

My name is Phil. I am from Great Britain, from Manchester. I want to be a pilot and I have many planes. I play with them at home and in the park. My father is a pilot. He is my teacher.


Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 5

Surinkta taškų: 5Klausimas: #17

Perskaityk tekstą ir atsakyk į klausimus.

My daddy is from Great Britain, from Hastings. His name is Steve. He has got a computer. He doesn’t like to play computer games. He likes to read. He is an engineer.

1. Where is his daddy from?

Teisingas atsakymas2. What is his daddy's name?

Teisingas atsakymas3. What does he like to do?

Teisingas atsakymas
Klaidingas atsakymasTaškų skaičius už teisingą atsakymą: 4

Surinkta taškų: 2.67Klausimas: #18

Perskaityk dialogą ir pasirink tinkamus žodžius.

David: IsHave he your friend?
Max: Yes, he isare.
David: Can he play football?
Max: Yes, he can play football very well.
David: DoesDo he want to play with us?
Max: I think so.


Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 5

Surinkta taškų: 2Klausimas: #19

Sujunk žodžius, parašytus vienaskaita ir daugiskaita.

1    Man ...
... Men
2    Child ...
... Children
3    Woman ...
... Women
4    Tooth ...
... Teeth
5    Foot ...
... Feet

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 5

Surinkta taškų: 5Klausimas: #20

Iš sakinių sudaryk dialogą.


  Hello, Mike! Do you like sports?

  Hello, Ted. I do. I like football very much. And what about you?

  A lot of boys like football but I like basketball.

  Basketball is a good game. Let’s play together in the evening?

  Ok, see you later then.

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 5

Surinkta taškų: 5Klausimas: #21

Pažiūrėk į paveikslėlį ir parašyk, kokią spalvą gausime sumaišę «blue and yellow».

Atsakymas:
colour

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 2

Surinkta taškų: 2Klausimas: #22

Atsakyk į klausimą.

Where is the elf?

Teisingas atsakymas He is in the box.
He is on the box.
He is next to the box.
He is under the box.

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 2

Surinkta taškų: 2Klausimas: #23

Pažiūrėk į paveikslėlį ir iš pateiktų raidžių sudaryk žodį.

Užuomina: This is a wild animal. It has big sharp teeth. It is big and green.

Atsakymas:

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 2

Surinkta taškų: 2Klausimas: #24

Pažymėk žodžius, turinčius garsą [f].

Jūs atsakėte teisingaiphoto
Jūs atsakėte teisingaidolphin
Jūs atsakėte klaidingaifish
Jūs atsakėte teisingaiteacher
Jūs atsakėte teisingaiship

Jūs atsakėte teisingai - Jūs atsakėte teisingai     
Jūs atsakėte klaidingai - Jūs atsakėte klaidingai

Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 4

Surinkta taškų: 3.2
Tapk mūsų draugu Facebook'e!


Sveikinu! :)