Laiškas su apdovanojimais bus išsiųstas iki vasario 15 d. šiuo adresu:

Druskininkų "Ryto" gimnazija
Klonio g. 2
66102 Druskininkai

Gerb. Druskininkų "Ryto" gimnazijos administracija.

Dėkojame Jums už mokyklos bendruomenės informavimą apie edukacinius konkursus „Olympis 2022 - Pavasario sesija“. Esame ypač dėkingi jūsų mokytojams už konkurso organizavimą jūsų mokymo įstaigoje, o mokiniams – už dalyvavimą. Prašome įteikti mokiniams ir mokytojams jų diplomus, padėkas, pažymėjimus, tušinukus, medalius ir kt. (diplomų ir padėkų eiliškumas sutampa su sąrašu).

Svetainės www.Olympis.lt puslapyje „Rezultatai pagal mokyklas“ galite atspausdinti jūsų mokymo įstaigos mokinių rezultatų santrauką ir pakabinti ją skelbimų lentoje. Taip pat galite patalpinti nuorodą į rezultatus savo mokymo įstaigos interneto svetainėje ir pasveikinti geriausius rezultatus gavusius mokinius. Tame pačiame puslapyje mokytojai gali gauti el. pažymėjimus už savo mokinių pasiekimus.

Konkursų „Olympis“ pavasario sesijoje dalyvavo beveik 26 tūkstančiai mokinių. Iki susitikimo rudens sesijoje 2022 m. lapkričio 1-30 d.

Pagarbiai,
Edukacinių konkursų „Olympis“ organizatoriai.
www.Olympis.lt, [email protected], +370 67289325.

P89 / ID30

Siuntinio turinys:

MokiniamsMokytojamsMokyklai/admin.Iš viso
Pamokų tvarkaraščiai 1 vnt. (5 g)1 vnt. (5 g) P
Padėkos 6 vnt. (32 g)6 vnt. (32 g)
Diplomai 3 vnt. (16 g)3 vnt. (16 g)
Tušinukai1 vnt. (7 g)1 vnt. (7 g) T
Iš viso:67 g (94 g)

Konkursų „Olympis 2022 - Pavasario sesija“ dalyviai:

Nr.MokinysKlasėDovanos
Individualus dalyvis:
1.Titas Dudzinskas9Tušinukas, tvarkaraštis, diplomai (lietuvių k. II, anglų k. I, IT III), padėkos (matem., biol., ist., geogr., fizika, chem.)