Laiškas su apdovanojimais bus išsiųstas iki vasario 15 d. šiuo adresu:

Joniškio r. Gasčiūnų pagr. mokykla
Mokyklos g. 5
84246 Gasčiūnai, Joniškio r. sav.

Gerb. Joniškio r. Gasčiūnų pagrindinės mokyklos administracija.

Dėkojame Jums už mokyklos bendruomenės informavimą apie edukacinius konkursus „Olympis 2022 - Pavasario sesija“. Esame ypač dėkingi jūsų mokytojams už konkurso organizavimą jūsų mokymo įstaigoje, o mokiniams – už dalyvavimą. Prašome įteikti mokiniams ir mokytojams jų diplomus, padėkas, pažymėjimus, tušinukus, medalius ir kt. (diplomų ir padėkų eiliškumas sutampa su sąrašu).

Svetainės www.Olympis.lt puslapyje „Rezultatai pagal mokyklas“ galite atspausdinti jūsų mokymo įstaigos mokinių rezultatų santrauką ir pakabinti ją skelbimų lentoje. Taip pat galite patalpinti nuorodą į rezultatus savo mokymo įstaigos interneto svetainėje ir pasveikinti geriausius rezultatus gavusius mokinius. Tame pačiame puslapyje mokytojai gali gauti el. pažymėjimus už savo mokinių pasiekimus.

Konkursų „Olympis“ pavasario sesijoje dalyvavo beveik 26 tūkstančiai mokinių. Iki susitikimo rudens sesijoje 2022 m. lapkričio 1-30 d.

Pagarbiai,
Edukacinių konkursų „Olympis“ organizatoriai.
www.Olympis.lt, [email protected], +370 67289325.

P108 / ID538

Siuntinio turinys:

MokiniamsMokytojamsMokyklai/admin.Iš viso
Padėkos 1 vnt. (5 g)1 vnt. (5 g)
Diplomai 7 vnt. (37 g)7 vnt. (37 g)
Pažymėjimai1 vnt. (5 g)1 vnt. (5 g)2 vnt. (11 g)
Tušinukai2 vnt. (14 g)1 vnt. (7 g)3 vnt. (21 g) T
Iš viso:81 g (108 g)

Dėkojame mokytojams, organizavusiems mokinių dalyvavimą konkursuose „Olympis“:

Nr.MokytojasDovanos
1.Daiva JasiulienėPažymėjimas, tušinukas

Konkursų „Olympis 2022 - Pavasario sesija“ dalyviai:

Nr.MokinysKlasėDovanos
Daiva Jasiulienė užregistravo šiuos mokinius:
1.Emilija Spiriūtė3Tušinukas, diplomai (lietuvių k. I, anglų k. I, biol. II), padėkos (matem.)
2.Indrė Visockaitė3Tušinukas, diplomai (lietuvių k. I, anglų k. II, matem. III, biol. I)
3.Dorotėja KrivickaitėхNedalyvavo, galės nemokamai dalyvauti kitame konkurse